kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus r. specialiųjų pedagogų ir logopedų apibendrinamasis susirinkimas

Vakar, gegužės 19 d. Vilniaus r. savivaldybės administracijos mažojoje salėje įvyko paskutinis šių mokslo metų Vilniaus r. švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų susirinkimas.


Jo metu vyresnioji logopedė Beata Juknevičiūtė pristatė savo sukurtas priemones, skirtas mokinių foneminei klausai lavinti ir konkurso "Paraidžiui" įvykdytas veiklas, o vyresnioji logopedė Inga Baškauskaitė-Boronova pristatė kompiuterinę metodinę priemonę „Nuo raidelių prie žodelių“ ir projekto "Nuo raidelių prie žodelių" rezultatus bei įteikė padėkos raštus specialistams, pedagogams ir auklėtojams iš įvairių Vilniaus r. švietimo įstaigų, kūrė prisijungė prie projekto įgyvendinimo.

Vyresnioji logopedė Julija Skripskienė ir logopedė metodininkė Česlava Urbanovič pristatė savo darbo grupių produktą - sukurtas logopedo kalbos ir tarties vertinimo priemones lenkų ir rusų kalba.

Kūrybinė grupė, kuri organizavo konkursą "Pavasario simfonija" taip pat pasidžiaugė rezultatais ir įteikė pedagogams ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams Vilniaus r. pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus Romano Juchnevič vardu diplomus, padėkos raštus ir atminimo dovanėles už užimtas prizines vietas bei dalyvavimą. Dėkojame Vilniaus r. PPT direktoriui Romanui Juchnevič už paramą, kurios dėka prizinės vietos laimėtojai gavo atminimo dovanėles ir buvo apdovanoti diplomais ir padėkos raštais.

Smagu, kad mūsų specialistams netrūksta motyvacijos ir iniciatyvumo organizuoti projektus, konkursus specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.

Šis susirinkimas pagal Vilniaus r. švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio veiklos planą buvo paskutinis šiais mokslo metais, tad susikaupė nemažai veiklų, kuriomis buvo verta pasidžiaugti bei atkreipti dėmesį į tai kas yra naudinga ir prasminga specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams ir į tai ką verta tobulinti, padaryti kitaip, kad veiklos būtų dar labiau patrauklios ir įdomios mūsų mokiniams. Susirinkimo metu buvo taip pat grįžta prie II-osios Vilniaus r. specialiųjų pedagogų, logopedų ir socialinių pedagogų konferencijos „Pagalba vaikui. Gerosios patirties sklaida“, kuri įvyko balandžio 12 d. Vilniaus r. Rudaminos F. Ruščico gimnazijoje akimirkų. Pasidžiaugta sėkmingu bendradarbiavimu konferencijos metu su Vilniaus r. švietimo įstaigų socialinių pedagogų metodiniu būreliu bei aptarti atsiliepimai ir padarytos išvados, kad verta skleisti patirtį bei tęsti tradiciją organizuojant panašaus pobūdžio konferencijas.

Verta paminėti, kad mūsų Vilniaus r. švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis veikia nuo 2012 m. balandžio 23 d., bet jau spėta padaryti daug darbų vardan laimingo vaiko ir jo sėkmės.

Daugiau apie Vilniaus r. specialiųjų pedagogų ir logopedų veiklą galite rasti internetinėje svetainėje adresu www.laimingasvaikas.jimdo.com


Ana Pavilovič-Jančis
Vilniaus r. švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų
ir logopedų metodinio būrelio pirmininkė

Shadow up