kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pasibaigė integruotas anglų kalbos, lietuvių kalbos ir istorijos projektas „Vikingai atgimsta“

Gegužės 9 d. Vilniaus r. Čekoniškių pagrindinėje mokykloje vyko integruoto anglų kalbos, lietuvių (valstybinės) kalbos ir istorijos projekto „Vikingai atgimsta“ baigiamasis renginys, kurį organizavo Vilniaus r. Čekoniškių pagrindinės mokyklos vyresnioji anglų kalbos mokytoja Lilija Schoenbeck, lietuvių kalbos mokytoja Kristina Blaževičienė, istorijos mokytoja Jolanta Neverovič ir Sudervės M. Zdiechovskio pagrindinės mokyklos Rastinėnų pagrindinio ugdymo skyriaus istorijos mokytoja Liucija Stefanovič. Projekte dalyvavo Vilniaus r. Čekoniškių pagrindinės mokyklos ir Sudervės M. Zdiechovskio pagrindinės mokyklos Rastinėnų pagrindinio ugdymo skyriaus 7–8 klasių mokiniai.


Projekto pristatymas prasidėjo iškilmingu vikingų  rago (muzikos garso) pūtimu. Lietuvių kalbos mokytoja Kristina Blaževičienė trumpai priminė projekto tikslus ir uždavinius, integruotų mokomųjų dalykų bendrus siekius, aptarė projekto rezultatus.

Specialiai šiam pristatymui vyresn. anglų k. mokytoja L. Schoenbeck sukūrė filmuką, kuriame atsispindėjo mokinių ir mokytojų veikla projekto metu. Po filmuko mokiniai lietuvių kalba pristatė parengtas skaidres apie vikingus, jų gyvenimo būdą, papročius ir religiją. Istorijos mokytojos Liucijos Stefanovič paskatinti mokiniai aptarė vikingo-kario aprangą ir atliko praktinę užduotį.

Projekto metu įgytą patirtį bei žinias mokiniai pritaikė per viktoriną, kurią parengė vyresnioji anglų kalbos mokytoja Lilija Schoenbeck. Viktorinoje apie vikingus, religiją ir skaitytus mitus mokiniai aktyviai dalyvavo, o už teisingus atsakymus buvo giriami. Pasibaigus viktorinai, mokiniai atliko „Baladę apie vikingą“.  Po trumpos pertraukos dalyviai turėjo labai susikaupti, nes jų laukė anglų kalbos mokytojos L. Schoenbeck paruoštos praktinės užduotys.

Pristatymo metu neapseita ir be žaidimų. Pirmiausiai mokiniai pristatė savo pagamintus  vikingų žaidimus: „Malūnas“, „Lapė ir žąsys“,“Tic-tac-toe“. Papasakojo jų atsiradimo istorijas ir taisykles, o vėliau pasiūlė ir pažaisti. Taip pat buvo skirtas dėmesys ir vikingų raštui – runoms. 7 klasės mokinė papasakojo kaip pagal runas vikingai nuspėdavo ateitį ir pasiūlė projekto dalyviams bei svečiams nuspėti savo ateitį traukiant runas, suformulavus  ir uždavus konkretų klausimą.

Labiausiai svečius sužavėjo projekto dalyvių vaidinimas pagal skaitytą ir klausytą Ch. Rose knygą ‘Viking tales‘, kurį sukūrė mokiniai, talkinant anglų kalbos mokytojai L. Schoenbeck.

Po refleksijos visiems projekto dalyviams buvo įteikti specialūs padėkos raštai. O dar kartą nuskambėjus ragui, mokytojos paskelbė projekto pabaigą. Visi mokiniai kartu su organizatorėmis įgavo naujos, įdomios, mokomosios, pažintinės patirties, kuri ilgai išliks visų  prisiminimuose.

Projektas buvo puikiai  įvertintas jį stebėjusių svečių. Visiems labai ačiū.

 

Vilniaus r. Čekoniškių pagrindinės mokyklos
Projekto organizatorės:
Vyresn. anglų kalbos mokytoja
 
Lilija Schoenbeck,
 
lietuvių kalbos mokytoja
 
Kristina Blaževičienė,
 
Istorijos mokytojos
 
Liucija Stefanovič,
 
Jolanta Neverovič

Shadow up