kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarptautinė mokytojų konferencija „Tarpkultūrinio bendradarbiavimo įtaka ugdymo procesui“ Vilniaus lietuvių namuose

Balandžio pabaigoje Vilniaus lietuvių namuose vyko netradicinis renginys, tarptautinė mokytojų konferencija „Tarpkultūrinio bendradarbiavimo įtaka ugdymo procesui“, į kurią susirinko mokytojai iš visos Lietuvos bei iš įvairių užsienio lietuviškų mokyklų (Baltarusijos, Rusijos, Airijos). Konferencijoje dalyvavo bei pranešimus skaitė ir Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos mokytojos: lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Laura Juškauskienė lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sekcijoje skaitė pranešimą „Kaip sudominti mokinius klasikine literatūra“. Šokių mokytoja metodininkė Julija Dambrovskaja technologijų-menų mokytojų sekcijoje pristatė pranešimą „Tautinės savimonės ugdymas vykdant tarptautinius projektus“.


Konferencijoje buvo siekiama dalintis idėjomis, sėkmių istorijomis, naujomis įžvalgomis. Renginio idėja kilo dėl mokyklos darbo specifikos (mokykloje mokosi vaikai iš 28 pasaulio šalių) bei dabarties ypatumų: globalizacijos, Europos integracijos, intensyvėjančios kultūrų tarpusavio sąveikos, modernizacijos procesų.

Konferencija prasidėjo mokinių sveikinimo žodžiu – menine kompozicija „Tiltai į Lietuvą“, kurios metu susirinkusieji buvo pasveikinti penkiomis kalbomis: lietuvių, moldavų, kazachų, gruzinų ir gestų - ženklų kalba. Sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorius Gintautas Rudzinskas, mokyklos bendruomenę pasveikino ir svečiai – Švietimo ir mokslo ministerijos viceministrė Genoveita Krasauskienė bei Socialinių paslaugų ir priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji specialistė Rima Gudelytė. Plenariniame posėdyje pranešimą skaitė Žygimantas Pavilionis, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius, kuris papasakojo apie „Esminius JAV ir Lietuvos sprendimų priėmimus bei švietimo skirtumus“. Taip pat sužinojome „Kodėl švietimo sistema turėtų organizuoti ugdymą atsižvelgdama į žmonių įvairovę mokykloje?" , tai padėjo išsiaiškinti Birutė Sabatauskaitė, Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė. Pranešimą „Tautinis identitetas. Jo suvokimas“ skaitė Robertas Ramanauskas, Užupio gimnazijos istorijos mokytojas metodininkas, jis padėjo suvokti tautiškumo ir identiteto sąvokas. Tai labai svarbu, kiekvienam šiuolaikinės visuomenės nariui, ypač mokytojui. Itin nuotaikingai apie „Pridėtinę kultūrinio identiteto vertę“ kalbėjo mokslų daktarė Violeta Meiliūnaitė, Lietuvių kalbos instituto direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams. Apie ,,Bendradarbiavimą kuriant ir vykdant tarptautinę projektinę veiklą" susirinkusiems išsamiai papasakojo Aleksas Bartnikas, Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas.

Intriguojantį pranešimą - „Aš mokytojas. Kas aš?“ skaitė Angelika Krausė, Austrijos lietuvių bendruomenės atstovė.

Po plenarinio posėdžio darbas vyko keturiose sekcijose – lietuvių kalbos ir literatūros, socialinių mokslų, pradinių klasių, technologijų ir menų bei užsienio kalbų mokytojų. Darbo grupėse buvo perskaityti net 46 įvairūs pranešimai.

Darbo grupėse siekta atsakyti į įvairius tarpkultūriniam ugdymui svarbius klausimus, aiškintasi, kokios priemonės ir kaip gali būti panaudojamos, kaip tarpkultūrinį ugdymą įtakoja mokyklos kultūra. Kalbėta apie mokytojo vietą ir vaidmenį tarpkultūriniam ugdymui, apie jo aktualumą. Apibendrinant renginį išaiškėjo, kad šių dienų mokytojai, ieškodami kelių, kaip tinkamai skleisti tarpkultūrinę patirtį ir bendradarbiauti su kitų mokyklų mokiniais ir mokytojais, daug dėmesio skiria projektiniams darbams, įvairių dalykų išorinei integracijai bei netradiciniam požiūriui į pamoką, tai yra darbą netradicinėse erdvėse, nestandartines užduotis, kūrybinį mokinių ugdymą.

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos
lietuvių kalbos ir šokių mokytojos metodininkės
Laura Juškauskienė ir Julija Dambrovskaja

Shadow up