kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Inauguracijos šventė Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijoje

Plevėsuojanti gimnazijos vėliava, pasipuošę moksleiviai ir iškilios muzikos garsai sutelkė Bezdonių gyvenvietės bendruomenę bei svečius į iškilmingą gegužės 5-osios šventę Bezdonių miestelyje – Julijaus Slovackio gimnazijos inauguraciją.


Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo kunigas Arūnas Mitkevičius, Bezdonių Švč. M. Marijos Aušros Vartų Gailestingumo Motinos bažnyčioje. Susirinkusieji meldėsi už visą gimnazijos šeimą: vaikus, mokytojus ir administraciją. Po mišių vieninga eisena nužygiavo į gimnazijos kiemą, kur buvo perkirpta simbolinė raudonuoji juosta bei pašventintas naujasis mokyklinis autobusiukas.

„Šiandien atverčiame naują įstaigos istorijos puslapį, kupiną didelių darbų ir iššūkių. Aktyviai veiksime ir stengsimės įrodyti, kad esame verti šio vardo“ – savo sveikinimo kalboje pabrėžė mokyklos direktorė Veslava Voinič. Ji padėkojo valdžios atstovams, gimnazijos bendruomenei, tėvams ir visiems, kurie buvo kartu siekiant gimnazijos statuso. Savivaldybei direktorė skyrė išskirtinius padėkos žodžius už pastato renovaciją, atnaujintą katilinę, naują sporto aikštelę bei naują mokyklinį autobusiuką.

„Statuso siekimo kelias buvo ilgas, tačiau noras tobulėti, žengti į priekį, o taip pat ir Jūsų didelės pastangos padėjo jį įveikti ir šiandien pelnytai galime didžiuotis naująja gimnazija“, – kalbėjo inauguracijos iškilmėse dalyvavusi Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst. Merė džiaugėsi, kad įstaiga vadovaujasi ne tik žinių suteikimo ir įsisavinimo principu, bet ir skiepija bendražmogiškas vertybes, kurių taip stokoja šiandieninis pasaulis. Inauguracijos proga mero padėkos raštais apdovanoti nusipelnę gimnazijos pedagogai ir skirta 300 eurų suma įstaigos reikmėms.

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos pirmininkas, europarlamentaras Valdemar Tomaševski pasveikino gimnazijos bendruomenę su šia gražia švente ir linkėdamas turiningų visų ateinančių gyvavimo metų, lydimų Dievo gerumo ir gailestingumo malonės, padovanojo gimnazijai Gailestingojo Jėzaus paveikslą.

Iškilmėse taip pat dalyvavo Seimo narys, Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugijos „Macierz Szkolna“ pirmininkas Juzef Kvetkovskij, Seimo narys Leonard Talmont, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Sofija Ryžova, vyr. specialistas Jaroslav Suboč, Bezdonių seniūnijos seniūnas Michal Jančevski, svečiai iš kaimyninių švietimo įstaigų, tėvai, draugai.

Daug puikių emocijų paliko meninė šventės dalis. Gimnazistai svečius linksmino dainomis ir šokiais, o muzikos garsai persipynė su įsimintiniausių mokyklos akimirkų nuotraukų prezentacija.

Julijaus Slovackio vardas mokyklai suteiktas 1997 m. Po metų mokykla gavo vidurinės mokyklos statusą, o po sėkmingos akreditacijos 2015 metais – gimnazijos statusą. Ilgus savo gyvavimo metus švietimo įstaiga užima garbingą vietą įvairiuose konkursuose, varžybose tiek rajono, tiek šalies mastu.

Shadow up