kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarybos posėdžio aktualijos

Sausio 29 dieną posėdžiavusi Vilniaus rajono savivaldybės taryba svarstė 32 darbotvarkės klausimus ir priėmė atitinkamus sprendimus.


Pirmuoju darbotvarkės klausimu merės Marijos Rekst teikimu ir Tarybos narių sprendimu pakeista Vilniaus rajono savivaldybės administracijos struktūra: Užsienio ryšių ir informacijos skyrius pertvarkytas į Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrių, panaikintas Bendrojo skyriaus Personalo poskyris ir įsteigtas Personalo skyrius. Šis sprendimas padės aiškiau apibrėžti skyrių funkcijų vykdymą.

Taryba vienbalsiai nutarė patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2025 metų programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą. Tikimasi, kad Programos įgyvendinimas sumažins korupcijos pasireiškimo riziką, užtikrins antikorupcinį švietimą bei ilgalaikę, veiksmingą, kryptingą korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą Vilniaus rajono savivaldybėje.

Kitu klausimu politikai patvirtino šių metų viešųjų darbų programą, kurioje numatyti laikino pobūdžio teritorijos tvarkymo ir pagalbiniai statybos ir remonto darbai. Iš viso bus sukurtos 85 darbo vietos  registruotiems darbo biržoje asmenims, neturintiems tinkamos kvalifikacijos ir negalintiems laisvai konkuruoti darbo rinkoje. Programą vykdys 23 rajono seniūnijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinė ir Šv. Martyno šeimyna.

Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyr. gydytojos Vidos Žvirblienės pristatyta 2014 metų visuomenės sveikatos būklės Vilniaus rajone ataskaita sulaukė vienbalsio pritarimo. Ją parengęs atsakingas už visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėje Vilniaus visuomenės sveikatos biuras pateikė informaciją apie 2014 m. mūsų visuomenės sveikatos būklę bei sveikatos rizikos veiksnius.

Švietimo skyriaus pateiktas sprendimo projektas dėl naujojo neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo sulaukė daugumos pritarimo. Apraše apibrėžti valstybės lėšų skyrimo principai, lėšų naudojimas, reikalavimai švietimo teikėjui ir NVŠ programoms, NVŠ tikslinėmis lėšomis finansuojamų vaikų apskaita, NVŠ programų vertinimo, kokybės užtikrinimo ir atsiskaitymo už NVŠ lėšas tvarka.

Vienbalsiai pritarta suformuoti 0,0700 ha dydžio žemės sklypą, esantį Zujūnų sen., Zujūnų k., prekyvietei įrengti.

Tarybos posėdžio metu taip pat priimti sprendimai dėl gatvių pavadinimų suteikimo bei žemės sklypų detaliųjų planų patvirtinimo.

Shadow up