kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

I-oji tarptautinė konferencija „Ankstyvoji intervencija. Rizikos grupės ir vaikų su genetine patologija vystymasis“

2015 m. lapkričio 21 d. Vilniaus rajono savivaldybėje įvyko I-oji tarptautinė konferencija „Ankstyvoji intervencija. Rizikos grupės ir vaikų su genetine patologija vystymasis“, kurios tikslas – pasidalyti tarpdisciplininėmis žiniomis, patirtimi, požiūriais į ankstyvąją intervenciją ir genetinę patologiją. Į konferenciją atvyko ir skaitė pranešimus Malgožata Navrocka – klinikinė neurologopedė, logopedė, Vroclavo Medicinos Universiteto dėstytoja, Monika Habik – klinikinio maitinimo ir rijimo sutrikimų terapeutė, klinikinė neurologopedė, logopedė, pedagogė, Vroclavo Medicinos Universiteto dėstytoja, Iwona Gryškin - Dietos Klinikos dietologė, Mažena Kolt – logopedė, oligofrenopedagogė, kalbotyrininkė.


Džiaugiamės, kad atvyko garbingas svečias - Lietuvos logopedų asociacijos pirmininkė Daiva Kairienė, kuri pradėjo konferenciją sveikinimo žodžiais.

Aktualiausia tema, sulaukusi didelio dėmesio, tai „Logopedo vaidmuo ankstyvojoje intervencijoje ir vystymosi rėmime, pvz.  neišnešiotų kūdikių su lūpos nesuaugimais bei kitais veido-kaukolės defektais“. Nagrinėjant reabilitacinės pagalbos svarbą ir galimybes buvo atkreiptas dėmesys į kalbos sutrikimus. Didelis dėmesys buvo skirtas rijimo sutrikimams, aptarta rijimų sunkumų ir sutrikimų profilaktika, įveikimo metodikos bei būdai. Konferencijos metu daug dėmesio buvo skirta mažųjų vaikų maitinimui, pristatytos įvairios dietos bei rekomendacijos.

Konferencijos metu buvo pristatytos Castillo Moraless‘o ir Humans Touch terapijos, lektorės pasidalino praktine patirtimi.

Be to buvo daug kalbama apie kompleksinės pagalbos svarbą vaikams su genetine patologija ir raidos sutrikimais, apie dialogą ir bendradarbiavimą tarp gydytojų, specialistų  ir vaiko tėvų, nagrinėjamos kalbos ugdymo problemos ir ypatingumai.

Konferencija sulaukė didelio dalyvių skaičiaus, kurie aktyviai dalyvavo diskusijoje, teikė klausimus pranešėjams bei pageidavo, kad įvyktų konferencijos tęstinumas, kuo nuoširdžiai džiaugiamės.

Apibendrinant 1-ąją tarptautinę konferenciją galima teigti, jog Lietuvos logopedai remia viešąją diskusiją, skatina tarptautinį bendradarbiavimą siekdami padėti asmenims, turintiems genetines patologijas bei raidos sutrikimus.

 

 

Organizatorės:

Konferencijos iniciatorė logopedė Olga Černiavskaja,
Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos vyr. logopedė Beata Juknevičiūtė

Shadow up