kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus krašto geologiniai ypatumai ir jų panaudojimas edukacijai

Žemės gelmių sluoksniai – tai Žemės metraštis, bet perskaityti jį gali ne kiekvienas. Tam reikalingos žinios, kurias suteikia geologijos mokslas. Gilintis šio mokslo srityje, aiškintis, kas glūdi po mūsų kojomis, Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos  mokiniai gali jau penkerius metus veikiančiame Jaunųjų geologų būrelyje. Būrelis darniai įsilieja į Lietuvos jaunųjų geologų judėjimą, remiamą Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, glaudžiai bendradarbiaujama ir su Lietuvos geologų sąjunga, Vilniaus universiteto dėstytojais.


Šiais metais Lietuvos geologų sąjunga vykdo projektą, kurio vienas tikslų – pristatyti Lietuvos aktualias geologines problemas, vykdomus tyrimus ir kitas įdomybes gamtamokslinių dalykų mokytojams bei jaunųjų geologų būrelių vadovams. Projekto partnere tapo ir Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazija, kurioje spalio 16 dieną Vilniaus rajono biologijos ir geografijos mokytojams organizuotas renginys „Vilniaus krašto geologiniai ypatumai ir jų panaudojimas edukacijai”.

Pirmoje renginio dalyje jo dalyviai turėjo galimybę išgirsti jaunųjų geologų stovyklų ir olimpiadų organizatoriaus, VU doktoranto Simono Saarmann bei geologijos doktoranto, UAB HIDRO GEO COLSUNTIG direktoriaus Žygimanto Palaičio pranešimus. Antrojoje renginio dalyje mokytojai ir gimnazijos jaunųjų geologų būrelio nariai pakviesti į atvirą kūrybinę laboratoriją „Akmens ratas”. Užsiėmimo metu Simonas Saarmann bei viešnia iš Gamtos tyrimų centro, geologijos doktorantė  Laura Gedminienė, demonstravo „uolienų kaitos ciklą”, t. y. renginio dalyviai, pasitelkę vaškines kreideles, drožtukus ir žvakutes, modeliavo uolienų erozijos, akumuliacijos ir metamorfizacijos procesus. Taip pat užsiėmimo metu geologai, naudodami tektoninę dėžę, vaizdžiai parodė, kaip formuojasi nuosėdinės nuogulos, kaip vyksta uolienų raukšlėjimas ir formuojasi kalnai.

Renginio metu visi įsitikinome, kad nors ir sunku įsivaizduoti geologinius procesus laiko tėkmėje bei geologinėje erdvėje, kūrybiškai juos imituojant galima labai praturtinti bei paįvairinti ugdymosi procesą. Dėkojame lektoriams Laurai, Simonui ir Žygimantui bei į renginį atvykusiems mokytojams iš Avižienių, Rudaminos „Ryto“, Kalvelių Stanislavo Moniuškos, Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijų, Medininkų šv. Kazimiero vidurinės bei Čekoniškių pagrindinės mokyklos. Tikimės, kad šis renginys įkvėps ir kitų Vilniaus rajono švietimo įstaigų mokytojus bei mokinius prisijungti prie jaunųjų geologų judėjimo.

 

Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos
geografijos vyresnioji mokytoja, būrelio „Geologija ir turizmas“ vadovė
Daiva Petkauskienė

Shadow up