kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Žengtas svarbus žingsnis sveikos ir blaivios visuomenės ugdymo keliu

Birželio 26 dieną Vilniaus rajono savivaldybėje vyko Tarybos posėdis, kurio metu buvo apsvarstyti ir priimti 35 klausimai.


Naujai išrinkti tarybos nariai delegavo narius ir visuomenės atstovus į antikorupcinę komisiją. Pagal Vietos savivaldos įstatymo naują redakciją, įsigaliosiančią liepos 1 d. pakito antikorupcinės komisijos sudarymo principai, tad komisijos nariai išrinko komisiją pagal įstatymo nuostatas.
Ekonomikos skyriaus vedėja pristatė tarybos sprendimo projektą dėl žemės mokesčio lengvatų nustatymo. Projekte numatyta, kad nuo žemės nuomos mokesčio atleidžiami nedidesnių nei 5 hektarų žemės ūkio paskirties sklypų savininkai, kurie tvarko ir prižiūri žemę, t.y. šienauja, pjauna krūmus. Kitais atvejais lengvatos neskiriamos.
Žengtas svarbus žingsnis sveikos ir blaivios visuomenės ugdymo keliu. Priimtas daug diskusijų sukėlęs sprendimas dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo švenčių, masinių renginių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų renginių metu. Sprendime numatyta, kad įvairiuose renginiuose, o ypač tuose,  kuriuose dalyvauja nepilnamečiai, būtų uždrausta prekyba alkoholiniais gėrimais. Liūdna statistika byloja, kad kiekvienam statistiniam Lietuvos gyventojui 2014 m. teko 12,7 litrų absoliutaus alkoholio, o vienas 15 metų ir vyresnis gyventojas suvartojo 14,9 litro alkoholio. Šis kiekis beveik du kartus viršija Pasaulinės sveikatos organizacijos  rekomenduotiną neperžengti ribą (7 litrus absoliutaus alkoholio).
Alkoholio vartojimas smarkiai padidėjęs tarp nepilnamečių. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atlikto Pasaulio sveikatos organizacijos koordinuojamo tarptautinio mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos tyrimo (Health Behaviour in School-aged Children – HBSC) duomenimis, 2010 m. reguliariai (nors kartą per savaitę) vartojančiu alkoholinius gėrimus prisipažino maždaug kas dešimtas tiriamasis (12,9 proc. berniukų ir 8,1 proc. mergaičių). O tarp penkiolikmečių berniukų šis rodiklis siekė 25,2 proc., tarp penkiolikmečių mergaičių – 16,9 proc. Alkoholis yra tapęs neatsiejamu švenčių, festivalių atributu, dėl to didėja nusikalstamumas, blogėja renginių įvaizdis. Kaip teigė Tarybos narys Vladislav Kondratovič, pirmiausia savo pavyzdį turi rodyti suaugusieji ir ugdyti savyje, o taip pat ir jaunime įprotį švęsti šventes blaiviai.
Vida Žvirblienė, Vilniaus rajono Centrinės poliklinikos vyr. gydytoja pristatė visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą, kuri buvo teigiamai įvertinta. Buvo pasiūlyta kontroliuoti programos įgyvendinimą, kad būtų pasiekti geresni rezultatai.
Dar keturi Vilniaus rajono Vilniaus rajono mokyklos sėkmingai baigė akreditacijos procesą ir tapo gimnazijomis. Tarybos posėdyje buvo pakeisti Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio, Buivydžių, Lavoriškių Stepono Batoro ir Mickūnų vidurinių mokyklų pavadinimai bei nuostatai.
Tarybos nariai patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą. Patvirtinus sąrašą bus aišku, už kurių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą yra atsakinga Vilniaus rajono savivaldybė. Kiekvienam vietinės reikšmės keliui ir gatvei bus suteiktas numeris, tai palengvins kelių ir gatvių priežiūrą bei bus pagerinta kontrolė sudarant remontuotinų kelių sąrašą. Šiuo metu Vilniaus rajono savivaldybei priklauso virš 2200 km vietinės reikšmės kelių, iš jų asfaltuotų kelių tik apie 17 proc. Nuo 2015 metų savivaldybių biudžetas gauna papildomų lėšų kelių tvarkymui, tačiau ir ši suma neatitinka realaus poreikio.
Tarybos posėdyje buvo patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies urbanizuotos zonos (pagal Vilniaus rajono bendrąjį planą U zonos) bendrasis  planas. Šiuo bendruoju planu siekiama suformuoti urbanizuotos („U“) zonos vystymo erdvinę koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, teritorijų funkcines zonas, nurodančias teritorijos integruotumą ir jos ypatumus, tobulinti istoriškai susiklosčiusią miestelių urbanistinę struktūrą ir sukurti vieningą urbanizuotos teritorijos architektūrinę erdvinę kompoziciją. Būtina numatyti teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendro naudojimo želdynų bei apsauginių želdynų sistemą, o gamtinio karkaso zonose – rišlų želdynų tinklą, racionaliai plėtoti inžinerinę, susisiekimo infrastruktūrą ir susieti ją su Vilniaus miesto infrastruktūra, rezervuoti teritorijas komunikacinių koridorių ir kitų visuomenės poreikiams reikalingų objektų statybai, pagal bendrus vyraujančius požymius išdėstyti teritorijos dalis, nurodant teritorijos naudojimo tipą. Teritorija apima apie 10000 ha plotą.
Planuojama teritorija apima 7 gyvenvietes: Avižienių, Zujūnų, Riešės, Nemėžio, Rudaminos, Juodšilių, Pagirių ir jų aglomeruotų zonų teritoriją, suformuotą prie Vilniaus miesto ribos. Šios gyvenvietės yra seniūnijų centrai, yra suformuota socialinė ir visuomeninė infrastruktūra, jos yra didžiausios rajone (kiekvienos gyvenvietės gyventojų skaičius  ne mažesnis kaip 1500, o visoje teritorijoje ne mažiau kaip 30000 gyventojų), dominuoja kompaktiškas gyvenviečių užstatymas, pagal bendrąjį planą šios gyvenvietės planuojamos miesteliais.
 

Shadow up