kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Obuolio draugai“ Rukainių gimnazijoje

2014/2015 m. m. Vilniaus r. Rukainių gimnazijos 1-2 klasių mokiniai dalyvavo  prevencijos programos „Zipio draugai“ tęsinyje. Programą „Obuolio draugai“ vykdė socialinė pedagogė Jovita Gilevič ir psichologė Janina Samusenko. Specialistai tobulino kompetencijas VšĮ „Vaiko labui“ rengiamuose seminaruose.


Programos tikslas – tobulinti jau turimus ir padėti vaikui įgyti naujų sunkumų įveikimo bei socialinių gebėjimų: suvokti ir kalbėti apie jausmus, pasakyti tai, ką nori pasakyti, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus, netektis ir netgi mirtį.

Programos turinį sudaro 26 užsiėmimai. „Obuolio draugai“ veikla prasidėjo dviem įvadinėmis valandėlėmis ir apėmė šešias temas: „Jausmai“, „Bendravimas“, „Draugystė“, „Problemų sprendimas“, „Pokyčiai“ ir „Mes galime įveikti“. Kiekvienai temai buvo skirta po 4 valandėles.

 Programa įvykdyta sėkmingai. Vaikai pasiekė ne tik puikių rezultatų, bet ir suteikė gerų emocijų. Paskutinės pamokėlės metu vaikai gavo diplomus ir saldžių dovanėlių. Pagal „Obuolio draugų“ programą gimnazija žada dirbti ir kitais mokslo metais. 

Programos koordinatorė
socialinė pedagogė Jovita Gilevič

Shadow up