kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Projekto „Iš tautų širdies“ dalyviai stebino savo pasirodymais

Gegužės 12 – ąją Vilniaus lenkų kultūros namuose vyko Vilniaus r. ikimokyklinių įstaigų Tautinio pilietiškumo ugdymo projekto „Iš tautų širdies“ baigiamasis renginys.


Pagrindinis projekto tikslas – rūpintis tradicinės kultūros vertybių gaivinimu, saugojimu ir puoselėjimu. Mažiesiems Vilniaus rajono gyventojams sudarytos palankios sąlygos perimti tėvų, protėvių, tautos kultūros vertybes, dorinio elgesio normas, skatinama meilė ir pagarba gimtajai kalbai bei ugdoma tautinė savimonė.

Pasidžiaugti mažųjų gebėjimais atvyko daug svečių: Vilniaus rajono savivaldybės mero patarėja Juliana Jedinskaja-Osipovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič, vedėjo pavaduotoja Sofija Ryžova, Švietimo skyriaus vyr. specialistė Ivona Voinič, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo švietimo įstaigų vadovai, pedagogai, tėveliai ir kiti.

Patys mažiausi rajono gyventojai džiugino susirinkusiuosius skambiomis dainomis, kurias atliko lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis, ir linksmais šokiais, žavėjo puošniais kostiumais, stebino savo gabumais ir talentais. Jų pasirodymus lydėjo šypsenos žiūrovų veiduose ir  griausmingos bei nenutylančios ovacijos.

Projekto iniciatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis. 

Shadow up