kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Veiklos planavimo pratybos Nemėžio vaikų lopšelyje-darželyje

Visi puikiai žinome, kad kryptingai suplanuotas ugdymas garantuoja vaikų ugdymo darną, harmoniją, ritmiškumą bei nuoseklumą, o pedagogas, planuodamas, gali sekti vaiko ugdymo  pasiekimų augimą, tikslingai suderinti juos su turiniu, ugdymo proceso organizavimu. Bet visais laikais veiklos planavimas pedagogams kėlė daugiausia klausimų bei problemų. Tad spalio 27 dieną Nemėžio vaikų lopšelyje-darželyje įvyko 6 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo seminaras ikimokyklinio ugdymo mokytojoms „Ugdomojo proceso planavimo ir realizavimo iš vaiko perspektyvos teoriniai ir praktiniai aspektai“.


Seminare, kurį vedė  LEU Socialinių mokslų daktarė  Birutė Autukevičienė, dalyvavo 45 pedagogai iš 13 Vilniaus rajono švietimo įstaigų. Seminaro metu buvo išsiaiškinti esminiai planavimo dalykai bei kokybiško planavimo požymiai, išnagrinėti visi planavimo etapai iš vaiko perspektyvos. Dalyviams buvo pateikta  praktinė užduotis – parengti savaitės planą ir pristatyti visai grupei.

Seminaro naudingumu niekas neabejojo: jo dalyviai aktyviai dalyvavo diskusijose, dalinosi savo asmenine bei darbo patirtimi, išsakė savo lūkesčius bei abejones. Visi seminaro dalyviai gavo LEU PKTI  pažymėjimus, patobulino bendrąsias bei dalykines kompetencijas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 Irena Kivytienė

Shadow up