kaires_puses_index
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Europos Sąjungos finansuojami projektai įgyvendinami Vilniaus rajone

 

Europos regioninės plėtros fondo INTERREG V-A Lietuvos – Lenkijos programa

- „Kultūra ir gamta – turizmo skatinimas abipus sienos grindžiamas bendru paveldu ir bendradarbiavimu

 


 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

- „Kultūrinio turizmo Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybėse sklaida e. rinkodaros priemonėmis“;

- „Dviračių turizmo trasų ir maršrutų (jungčių su Trakų ir Vilniaus rajono savivaldybėmis) ženklinimas“;

- „Pietryčių Lietuvos turizmo maršrutas“;

„Vilniaus rajono Rukainių gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas;

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“;

„Integrali pagalba į namus Vilniaus rajone“;

„Glitiškių dvaro atnaujinimas pritaikant kultūros paslaugų teikimui ir kitoms bendruomenės reikmėms“;

- „Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija ir konteinerių įsigijimas konteinerių aikštelėms Vilniaus rajone“

- Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas“

- „Vilniaus rajono Rudaminos meno mokyklos infrastruktūros modernizavimas“

„Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“ 

- Pikeliškių ir Mozuriškių dvaro želdyno teritorijos kraštovaizdžio arealo sutvarkymas bei pažeistų žemių tvarkymas Vilniaus rajone

- „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus rajone“

„Kompleksiškas Juodšilių gyvenvietės sutvarkymas: sporto aikštyno sutvarkymas, pėsčiųjų takų ir viešųjų erdvių patrauklumo didinimas“

 


 

Lietuvos Kaimo plėtros 2014–2020 metų programa

- „Tradicinų amatų centro Houvalto dvare Maišiagaloje viešosios erdvės sutvarkymas“;

„Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos Pakenės kaimo viešosios erdvės sutvarkymas prie Pakenės Česlovo Milošo pagrindinės mokyklos teritorijos“

 


  

2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą

„Kultūros (teatro, šokio, muzikos) sklaida bendradarbiavimo per sieną regione“

Grįžti
Shadow up