kaires_puses_index
 
 
 
 
 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimas Vilniaus rajone

 

2018 metais minint Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį kviečiame visus Vilniaus rajono gyventojus bei svečius prisijungti bei kartu švęsti Lietuvos šimto metų istoriją!

Susipažinti su Vilniaus rajono Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimo patvirtintu priemonių planu galima čia.

Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio jubiliejui, Vilniaus rajono švietimo įstaigose taip pat vyks renginiai, skirti šiai gražiai sukakčiai paminėti. Vilniaus rajono švietimo įstaigų Lietuvos valstybės 100-mečio minėjimo priemonių planą galite rasti čia.


Šventinis renginys Vienybė težydi...  Šventinis koncertas „Atkurtai Lietuvai 100
 
   
   

Vilniaus rajono švietimo įstaigų konferencija, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimui

              Kviečiame apžiūrėti Vilniaus rajono
                          „Šimtmečio verbą“

 


 Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui skirti renginiai Vilniaus rajono savivaldybės centrinėje bibliotekoje ir struktūriniuose padaliniuose


Kviečiame visus rajono gyventojus dalyvauti Lietuvos valstybės 100-mečio minėjimo renginiuose!


 


 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo Vilniaus rajone atgarsiai

 


Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinė mokykla šventė Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį

Vasario 5-15 d. visa mokykla dalyvavo projekte „Mes tikrai mylime Lietuvą“. Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės vaikučiai mokėsi lietuviškų šokių ir dainelių, pradinės klasės rengėsi viktorinai „Mūsų laisvės šventė“. 5-10 kl. mokiniai rašė laiškus kaimo žmonėms, skyrė Lietuvai eilėraščius, piešė, skaičiavo, sportavo, rengė prezentacijas, stendus, kūrė vėliavą iš rankų antspaudų, filmavo, dainavo.

Šventinis renginys buvo visos projektinės veiklos kaleidoskopas. Šventės pabaigoje visa mokykla šoko, dainavo ir ant balto sniego sustoję širdies forma mojuodami trispalvėmis pasveikino Lietuvą su gimtadieniu.

 


 

Sveika būk, taip laukta! Vasaryje parėjusi”…

Tokiu pavadinimu, Emilijos Stankevičienės dainos žodžiais, buvo pavadintas Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtas renginys, vykęs 2018 m. vasario 18 d. Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre.

„Vasario 16-oji – pati reikšmingiausia Lietuvos istorijos data. 2018 metais švenčiame modernios Lietuvos gimimą. Ši data lyg tiltas sujungia 1253 m. liepos 6 d. gimusią senąją Lietuvą ir 1990 m. kovo 11 d. atkurtą nepriklausomą Lietuvą“ – renginio vedėjų žodžiais Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre prasidėjo šventinis minėjimas – koncertas, kurio metu skambėjo tradicinės iki širdies gelmių pažįstamos lietuviškos dainos, nuoširdūs vaikų linkėjimai Lietuvai, tautiniai lietuvių liaudies šokiai. Į renginį atvyko ne tik besibičiuliaujantys Vilniaus rajono ir Vilniaus miesto meno kolektyvai, bet ir garbingi svečiai. Atvyko Lietuvos Respublikos Seimo nariai Česlav Olševski ir Rimantas Jonas Dagys, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys Jonas Vasiliauskas, Vilniaus Romerio universiteto Politologijos katedros docentas, istorikas, mokslų daktaras Ramūnas Trimakas, to paties universiteto docentas daktaras Gediminas Kazėnas. Atvyko ir Rudaminos seniūnas Juzef Šatkevič, Rudaminos seniūnijos bendruomenės centro pirmininkas Vladislav Kačanovskij, Vilniaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos direktorius Miroslav Voitiulevič. Renginio pradžioje visi jo dalyviai sugiedojo Lietuvos Respublikos Himną, kovojusių ir žuvusių už Tėvynės laisvę atminimas pagerbtas tylos minute.

Jaukų, kone dvi valandas trukusį koncertą gausiai susirinkusiems renginio dalyviams dovanojo Rudaminos vaikų darželio „Ąžuoliukas“ auklėtiniai ir Vilniaus Salininkų darželio jaunieji atlikėjai bei jų vadovės. Kolektyvas keitė kolektyvą, dainas – šokiai ar liaudiškos muzikos kapelos atliekamos melodijos. O buvo ką paklausyti, ką pasižiūrėti, tai: Vilniaus Pašilaičių bendruomenės kapela „Žirginėliai“, vadovaujami Valentino Miškeliūno, Buivydiškių vyrų vokalinis ansamblis „Seni draugai“, vadovas Petras Garšva ir folkloro ansamblis „Verdenė“, vadovė Rasa Kauzonaitė,

Vilniaus miesto tautinių šokių kolektyvas „Ainiai“ su vadove Nijole Turčinavičiene, Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro meno kolektyvai „Gija“ ir „Kolurija“, vadovaujami Leono Pamerneckio ir Janinos Pamarnackienės, Vilniaus miesto Tautinės raiškos sambūris, vadovaujamas Juozo Timo, Vilniaus rajono Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro Glitiškių skyriaus dainininkai, vadovaujami Elenos Sartatavičiūtės.

Įvairių žanrų, įvairaus stiliaus meninė programa neprailgo, o jos tarpuose šiltus sveikinimo žodžius renginio dalyviams išsakė LR Seimo narys Č. Olševski, užbaigdamas žodžiais „Vardan tos... vienybė težydi!“, bei R. J. Dagys.

Dėkojame Rudaminos parapijos klebonui, kunigui Viktorui Bogdevič už leidimą minėti Valstybės šimtmetį šv. Mišių aukoje, kurios metu liturgiją skardžiais balsais papuošė vokalinio ansamblio „Seni draugai“ vyrai. Sakome – ačiū visiems Rudaminos gyventojams ir svečiams už dalyvavimą, už atsivežtą širdžių šilumą!

 Protų mūšis “Mūsų žinios – Tau, Tėvyne”

„Kai gyvename laisvoje Lietuvoje, net nesusimąstome, kad gali būti kitaip. Juk neprisimename tų dienų, kai buvo atkurta Nepriklausomybė, ir tuo labiau negyvenome tuomet, kai prieš 100 metų Vasario 16-ąją jį buvo paskelbta. Tačiau mūsų seneliai ir tėveliai Lietuvos laisvės laukė labai ilgai: meldėsi už ją ir verkė iš džiaugsmo sulaukę”.

Vasario 15 dieną, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga, Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Kalvelių skyriuje skambėjo Tautiška giesmė, o į dangų pakilo geltoni, raudoni ir žali balionai. Būtent taip buvo vainikuotas protų mūšis, kurį organizavo Kalvelių ir Šumsko skyriaus administratorės. Renginio pradžioje atvykusias komandas (Aušros gimnazijos komanda „Aušros nepriklausomi saugotojai”; Rudaminos daugiafunkcinio kultūros skyriaus atstovu komanda Taryba „KALAMIRŲ”, „Atžalynas”, St. Moniuškos gimnazijos komanda „Moniuškovcy”, Kalvelių ir Šumsko bibliotekininkės ir skaitytoju komanda „Nepriklausomi”, ir Šumsko Universalaus Daugiafunkcinio Centro komanda „Kizaru”) nuostabiomis lietuviškomis dainomis pasveikino Kalvelių kultūros skyriaus ansamblis “Cantate”.

Kalvelių bibliotekos darbuotojai Natalija Vercholamova ir Teresa Pristavka pristatė knygų parodą „Lietuvos Nepriklausomybės kelias“.

Protų mūšį sudarė trys etapai. Klausimai buvo susiję su Lietuvos istorija, geografija, reikėjo puikiai žinoti Lietuvos įžymias vietas. Paskutinioji užduotis buvo smagiausia, reikėjo surinkti Lietuvos himną iš atspausdintų posmelių eilučių. Galiausiai, kai visos komandos įveikė paskutinę užduotį, kartu buvo sugiedota Tautiška giesmė. 6 komandos stengėsi iš visų jėgų, kad galėtų užimti garbingą vietą. Bet nusivylusių ir pralaimėjusių nebuvo, kiekvienas proto mūšio dalyvis gavo padėką, saldžią dovaną ir suvenyrą su Lietuvos atributika. Po apdovanojimo, renginio vedėjos visiems įteikė balionus ir pakvietė į kiemą bendrai nuotraukai. Po fotosesijos balionai pakilo į orą, nudažant dangų Lietuvos trispalve.

Renginio organizatoriai ir dalyviai liko kupini įspūdžių, pasitikrino savo žinias apie Lietuvą, sužinojo ir naujų faktų, susirado draugų ir prasmingai kartu šventė Lietuvos gimtadienį.

 Renginio organizatoriai.

 


 

,,Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka, ten mūsų tėvynė, brangi Lietuva.”

Vasario 16-oji – Lietuvai svarbi data - mūsų valstybės gimtadienis. Šiais metais jis ypatingas – mes švenčiame nepriklausomos mūsų valstybės atkūrimo šimtmetį.

Ruoštis šiai ypatingai progai pradėjome projektu: ,,Pažink, kurk, švęsk”, kurio metu mokiniai susipažino su Lietuvos valstybės atkūrimo istorija, vėliau jie dalyvavo konkurse ,,Lietuvos šimtmečio belaukiant” ir kūrė simbolinę Lietuvos emblemą bei pristatė šimtą žinomų Lietuvos žmonių, kurie kūrė mūsų tėvynę - Lietuvą.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio išvakarėse gimnazijoje vyko iškilmingas koncertas, skirtas visai gimnazijos bendruomenei. Mokiniai dainavo dainas, deklamavo eiles bei šoko šokius. Sveikinimo žodį taip pat tarė gimnazijos direktorė, kuri šiltai pasveikino į renginį susirinkusius gimnazijos mokytojus bei mokinius. Ji priminė, kad ši šventė ypatinga, skatino mylėti ir šlovinti savo šalį bei gerbti jos žmones.

Po iškilmingo koncerto gimnazijos mokiniams buvo įteikti pagyrimo bei padėkos raštai lietuvių kalbos olimpiados bei meninio skaitymo konkurso nugalėtojams, taip pat buvo apdovanoti konkurso ,,Lietuvos šimtmečio belaukiant” nugalėtojai. Nuoširdžiai sveikiname visus laureatus.

Ačiū visiems, kurie prisidėjo prie šios iškilmingos šventės rengimo. Tai Jūsų dėka šiandien gimnazijoje smagiai atšventėme Lietuvos gimtadienį ir tarėme Jai: ,,Su gimtadieniu - Lietuva!”

Violeta Brodovska,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
geografijos mokytoja metodininkė

 


 

Lietuvos valstybės 100-mečio minėjimas

2018 m. vasario 15 d. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos bendruomenė pakiliai minėjo Lietuvos Valstybės šimtmetį.

Šventinis renginys vyko Bezdonių miestelio Kultūros centre. Po iškilmingai perskaityto Vasario 16-osios akto, visi minėjimo dalyviai vieningai sugiedojo Tautišką giesmę. Sveikinimo žodį tarė mūsų mokyklos direktorius A. Baranauskas. Scenoje žiūrovai galėjo išvysti pagrindinius besikuriančios valstybės istorinius etapus: gyvenimą senajame Lietuvos kaime, tremtį ir šiandienos mokinių požiūrį į tai, kas kiekvienam yra Tėvynė ir laisvė. Tai puikiai pailiustravo 9 kl. mokinio E. Gancevskio sukurtas filmukas, kuriame skambėjo mūsų mokyklos mokinių mintys apie tai, kas yra valstybės gimtadienis, kodėl jį švenčiame.

Taip pat skambėjo pradinių klasių mokinių choro, vadovaujamo muzikos mokytojos G. Masalskienės, atliekamos dainos. Pirmokai, kartu su savo mokytoja I. Viliene smagiai sukosi lietuvių liaudies šokių sūkuryje. Puikiai pasirodė ir kitų pradinių klasių šokėjėliai.

Renginį vainikavo svečių iš Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos atliekama kompozicija „Laisvė“. Šiuos mokinius paruošė lietuvių kalbos vyresn. mokytoja E. Kondratovič.

Džiugu, kad šventėje dalyvavo Bezdonių miestelio seniūnas M. Jančevski bei vaikučiai iš Bezdonių vaikų darželio.

Rengiant Valstybės 100-mečio minėjimą, daug prisidėjo mūsų mokyklos lietuvių kalbos vyresn. mokytoja Ž. Čuividienė, pradinio ugdymo vyresn. mokytoja L. Švarcienė bei visas šaunus mokyklos kolektyvas.

Istorijos vyresn. mokytoja Milda Daškevičienė

 


 

Vasario 16-osios minėjimas Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centre 

Vasario 16-oji ypatinga šventė visai Lietuvai, nuo pačių mažiausiųjų iki pačių vyriausių. Šiemet mūsų valstybė švenčia ypatingą jubiliejų, todėl Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras nutarė šią dieną paminėti ypatingai. Ruošiant minėjimą ne tik centro patalpos pasipuošė trispalvės simbolika, bet ir buvo parašytas bei įgyvendintas projektas kartu su aplinkinėmis gimnazijomis. Tai buvo nuostabus dviejų kartų, jaunimo ir senyvo amžiaus žmonių bendras projektas, kuris sujungė dvi kartas.

Vasario 15 d. iš pat ryto centro lankytojus ir gyventojus pasveikino juodšilių „Šilo“ gimnazijos mokiniai. Toliau šventė tęsėsi valčiūnų gimnazijoje. Čia centro senjorių liaudies ansamblis „Nostalgija“ (vadovė M. Kasperovič) kartu su gimnazijos jaunimu surengė šventinį minėjimą, kurio metu skambėjo gražiausios dainos tėvynei, eilės bei šokiai.

Toliau iškilmingas minėjimas nusikėlė į Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnaziją. Čia taip pat nuostabiomis dainomis bei eilėmis susirinkusius džiugino pasipuošusios lietuviškais tautiniais kostiumais ansamblio „Nostalgija“ dalyvės. Valstybės himnu ir eilėmis prasidėjusią šventę tęsėme žodžiais, primindami Lietuvos nueitą kelią iki nepriklausomybės paskelbimo. Versdami istorijos puslapius, galėjome grožėtis nuostabiais mūsų Tėvynės kampeliais, rodomais skaidrėse, klausėmės dainų ir žodžių, skirtų tėviškei, gimtinei, Tėvynei. Skambėjo tautinė giesmė, buvo demonstruojami Lietuvos simboliai ir vaizdai. Mokiniai ir senjorai savo meilę tėvynei išreiškė dainuodami dainas, šokdami liaudiškus ratelius, deklamuodami eiles.

„Žmogus tarsi medis: šaknimis įsitvirtinęs į žemę, o šakomis į dangų. Ąžuolas yra lietuvių tvirtybės simbolis. Tad auginkime vaikus, kaip jaunus ąžuoliukus, kad jie augdami stiprėtų ir užaugtų galingais Lietuvos ąžuolais“. Tikimės, kad tokie bendradarbiavimai taps dažnesni ir dviejų kartų atstovai ir toliau bendradarbiaus kurdami ir įgyvendindami bendrus projektus.

Užimtumo specialistės Violeta Milevska-Burak ir Mirena Kasperovič

 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimo renginys Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinėje mokykloje


 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ųjų metinių minėjimas    

„Tau, mylima Lietuva, o tiksliau, tavo žmonėms, linkiu vienybės,
kad kurtume gražią ir išsvajotą Lietuvą kartu. Linkiu, kad
Lietuvos vardas būtų tariamas per amžius su didžiausia meile“

Tokiais žodžiais ketvirtadienį, vasario 15-ą dieną, Rukainių gimnazijos mokiniai pradėjo renginį, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. Renginio metu skambėjo gražiausios eilės, skambiausios dainos, buvo rodomi įspūdingiausi Lietuvos vaizdai. Istorijos mokytoja Rasa Jachimovičienė apžvelgė Lietuvos šimtmečio chronologiją, priminė visai gimnazijos bendruomenei svarbiausius Lietuvos istorijos faktus. Minėjimo pabaigoje Rukainių gimnazijos kieme pakilo 100 trispalvių balionų, skirtų pasveikinti Lietuvą su šimtuoju gimtadieniu.

Vasario 12-15 dienomis gimnazijoje vyko projektinė savaitė, skirta Vasario 16-osios - Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 100-ajam gimtadieniui paminėti. Mokiniai su lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos mokytojais kalbėjo apie valstybės susikūrimo istoriją, piešė piešinius, rašė laiškus Lietuvai, kūrė linkėjimų Lietuvai žemėlapį, žiūrėjo lietuviškus filmus, dalyvavo konferencijoje. Gimnazija buvo papuošta mokinių kurtais darbais. Taip pat Rukainių gimnazijoje vyko respublikinė piešinių paroda – konkursas „Aš myliu Lietuvą“.

 

Istorijos mokytoja Rasa Jachimovičienė

 ,,Šimtas Lietuvos spalvų“
Lietuva švenčia Valstybės atkūrimo šimtmetį – tai ypatinga, kiekvienam iš mūsų labai brangi sukaktis. Jai negalėjo likti abejingi ir patys mažiausi Lietuvos piliečiai – ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai. Juk išsaugoti Laisvą, Nepriklausomą ir Vieningą Lietuvą ateities kartoms teks jiems.Vasario penkioliktą dieną Vilniaus rajono Maišiagalos krašto ikimokyklinukus ir priešmokyklinukus su pedagogais į šventę ,,Šimtas Lietuvos spalvų“ Maišiagalos Hautvalto dvare sukvietė Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio bendruomenė. Šventės dalyviai sulaukė svečių iš Lietuvos Respublikos seimo, Maišiagalos seniūnijos.

Visus susirinkusius su švente sveikino Lietuvos Respublikos seimo narė, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė, Rita Tamašunienė, l.e. Maišiagalos seniūno pareigas Andžej Adomaitis, ir šventės šeimininkai – Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio ugdytiniai.

Pasididžiavimo savo Tėvyne jausmas buvo juntamas visur, jis švietė vaikų akyse,tautiniuose kostiumuose ir mažose rankelėse laikomose, pačių pasigamintose, trispalvėse vėliavėlėse, plazdančiose ore.

Šventės dalyviai ir svečiai giedojo Lietuvos Respublikos himną, šoko tradicinius lietuvių liaudies ratelius, dainavo bendrą K. Vasiliausko dainą ,,Žemėj Lietuvos“. Vaikai užpūtė žvakutes ant Lietuvos gimtadienio torto.

O po vaišių šventės dalyvių laukė staigmena – Pagirių meno mokyklos mokinių ir mokytojų koncertas.

Šventės dalyviai sveikino visus su Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiu! Linkėjo Lietuvos vėliavas iškelti ne tik prie namų, iškelti jas ir savo širdyse. Didžiuotis laisve ir saugoti ją ateities kartoms.

Auklėtoja metodininkė N. Četrauskaitė 

Lietuvos valstybės keliu

 

Vasario 16 – ąją dieną Mickūnų gimnazijos 7, I G ir II G klasių mokiniai tradiciškai dalyvavo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtoje šventinėje jaunimo eisenoje. Tai kelias, jungiantis mus su Lietuvos valstybe ir jos kūrėjais. Ėjome juo, kad nusilenktume protėviams ir prisimintume turintys savo namus istorijoje.

Šiame kelyje - 16 svarbių valstybės istorijos vietų. Kelias vedė Pilies, Didžiąja, Aušros vartų, Mikalojaus Daukšos ir Rasų gatvėmis iki Rasų kapinių. Nulenkėme galvas prie Vasario 16 – osios Nepriklausomybės akto signatarų Jono Basanavičiaus ir Jono Vileišio kapų, sovietų nužudytų signatarų Kazio Bizausko, Prano Dovydaičio, Vlado Mirono simbolinio kapo, M.K. Čiurlionio ir kitų garsių Lietuvos menininkų kapų, už Lietuvos laisvę žuvusių karių savanorių kapų. Keliaudame bendravome su Jono Vileišio dukra Dalia Bobeliene, su Vytautu Bogušiu – Lietuvos pasipriešinimo tarybiniam okupaciniam režimui dalyviu ir politiniu veikėju, Vilniau meru Remigijumi Šimašiumi.

Daugiatūkstantinėje eisenoje mokiniai matė savo bendraamžius, pajuto bendrystę. Šie jauni žmonės – aktyvūs, pilietiški kurs antrojo šimtmečio Lietuvą. Norisi tikėti, jog jie nepadarys gėdos gimtajam kraštui, protėvių ir tėvų atminimui ir šią dieną prisimins visą gyvenimą. Džiaugiamės, kad kasmet eisenoje nori dalyvauti vis daugiau mūsų gimnazistų. Su mokiniais eisenoje žygiavo lietuvių kalbos mokytojos Ona Avižinienė, Jolanta Stefanovičienė, lenkų kalbos mokytoja Kristina Vitlicka, istorijos mokytoja Vaclava Šukštul.

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Ona Avižinienė

 Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą 

 

Vasario 16-oji – Lietuvai svarbi data: mūsų valstybės gimtadienis. Šiandien atsigręžiame ne tik į praeitį, bet žiūrime ir į ateitį – Lietuvos ateitis visų mūsų rankose. Šie metai ypatingi, kadangi švenčiame 100-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės pasirašymo metines. 

Ši diena – tai tarsi mūsų tautos vėliava, kuri visada jungs praeities, dabarties ir ateities kartas. 1918 metais ištarti Lietuvos nepriklausomybę skelbiantys žodžiai palietė kiekvieno Lietuvos piliečio širdį ir įkvėpė drąsiai ginti savo tautos ir valstybės teisę gyventi laisvai. Dėl mūsų visų vienybės demokratiniais pagrindais kuriamos Lietuvos kelias tęsiasi iki šiol. Laisvė jau tapo neatsiejama mūsų kasdieninio gyvenimo dalimi ir dažnai ją suvokiame kaip savaime suprantamą, tad retai susimąstome apie jos kainą ir kiek daug mūsų protėviai paaukojo vardant to, kad mes, ateities kartų Lietuvos vaikai, gyventume laisvi ir nepriklausomi.

Valstybės atkūrimo šimtmečio renginiai vyko visa savaitę. Mokytojai vedė netradicines pamokas, viktorinas, turėjo proga pamatyti filmą „Nepriklausomybės akto signatarai“, sužinoti jų likimus. IIG klasės mokiniai kartu su istorijos mokytoja B. Šaranda dalyvavo rajoninėje konferencijoje, skirtoje Valstybės šimtmečiui paminėti. Visus renginius vasario 15 d. vainikavo iškilmingas minėjimas „Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą“, kurį organizavome kartu su Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro liaudies ansambliu “Nostalgija”. Tai buvo nuostabus bendradarbiavimas ir bendras projektas, kuris sujungė dvi kartas. Malonu, kad šventėje dalyvavo ne tik gimnazijos bendruomenė, bet ir garbingi svečiai, tarp kurių Juodšilių seniūno pavaduotoja R. Liškauskienė, Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro direktorė R. Adamovič.

Pradžioje, šventės organizatoriai pakvietė visus susirinkusius mokinius, mokytojus, svečius sugiedoti Lietuvos himną. Paskui sekė tautiniai šokiai, už kurių paruošimą dėkojame šokių mokytojai N. Muchlajevai, dainos, eilėraščių posmai skirti Lietuvai, nes – tai Tėvynė, tai gimtoji kalba, tai tradicijos ir papročiai, tai mūsų istorija, mūsų praeitis. Renginio pabaigoje gimnazijos direktorius M. Jasiulevič pasveikino visus su gražia švente, padėkojo organizatoriams ir įteikė liaudies ansambliui „Nostalgija“ padėkos raštą.

Vasario 16-oji yra mūsų laisvės simbolis. Ant mūsų tautos laisvės aukuro buvo paaukota daug žmonių gyvybių, iškęsta pažeminimų, kalėjimų, trėmimų, persekiojimų. Lietuvos nepriklausomybę galime bet kada prarasti, jei nebūsime vieningi, dori ir darbštūs.

Jei būsime atsakingi už save, šeimą, gimnaziją, miestą, valstybę ir tautą – įveiksime visus sunkumus.

Išsiskirstėme visi labai pakilios nuotaikos, dar kartą supratę, kaip svarbu nuolat prisiminti garbingą tautos praeitį, saugoti ir mylėti gimtąjį kraštą.

 Lietuvių kalbos vyresn mokytoja Violeta Milevska-Burak
Muzikos vyresn. mokytoja Mirena Kasperovič

 Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas


Nemenčinės bendruomenė kartu su visa Lietuva švenčia Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Ta proga vasario 14-ąją Nemenčinės daugiafunkciniame kultūros centre vyko iškilmingas Vasario 16-osios minėjimas ,,Aš myliu Lietuvą!”.

Šventėje dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Robert Komarovski, Seimo narė Rita Tamašunienė, Nemenčinės švento Arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas, Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro atstovai, Neįgaliųjų dienos užimtumo centro lankytojai ir darbuotojai, Nemenčinės Gedimino gimnazijos, Konstanto Parčevskio gimnazijos, Muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai, Nemenčinės vaikų darželio auklėtiniai, - visa graži Nemenčinės miesto bendruomenė.

Sveikindama šventės dalyvius LR seimo narė Rita Tamašunienė skatino Nemenčinės jaunimą aktyviau dalyvauti kuriant Lietuvos valstybės ateitį. Vilniaus r. merės pavaduotojas Robert Komarovski linkėjo, kad ne mūšiai, o vienybė ir draugystė džiugintų visus Lietuvos gyventojus. Nemenčinės švento Arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas Arūnas Kesilis savo sveikinimo kalboje akcentavo, kad visi valstybingumo žingsniai pažymėti nematomu dvasingumo ir Dievo garbinimo ženklu. Klebonas pabrėžė, kad dvasingumas - tai šeimos ir valstybės pagrindas, o nepriklausomybė yra mūsų visų kasdienis darbas.

Šventės programą sudarė pagrindiniai akcentai apie Lietuvą: didinga istorija, tautosaka ir tradicijos, gimtojo krašto grožis ir kalba, laisvė ir malda. Skambėjo dainos apie Lietuvą, žavėjo profesionalūs istoriniai karo šokiai, širdį jaudino gražiausios eilės apie gimtąjį kraštą, o Muzikos mokyklos auklėtinių pasirodymai paliko neišdildomą įspūdį.

Pakilios, šventinės nuotaikos įkvėpti dalyviai sveikino vieni kitus ir linkėjo, kad didžiausia dovana Lietuvai būtų mūsų vienybė, tikėjimas ir meilė.

Renginio organizatoriai: Nemenčinės Gedimino gimnazija, Konstanto Parčevskio gimnazija, Muzikos mokykla, Nemenčinės vaikų darželis, Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centras.

 TU – mano meilė ir daina, skambiausias žodis – LIETUVA


Kai kam, brangioji, tu esi maža.
Jie sakosi tave delnu pridengsią,
Bet tu man didelė, graži, šventa
Ir visad spindi saulės aukse.

Šiandien Valčiūnų gimnazijoje – netradicinė diena, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šimtmečiui. Diena, kurios laukta su nekantrumu, su džiaugsmu ir pakylėta nuotaika.

[end_header]

Visi gražiai pasipuošę trispalvėmis juostelėmis ir šypsenomis. Visi – tai gimnazijos bendruomenė ir atvykę svečiai: Vilniaus rajono Parudaminio klebonas M. Balcevič, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja T. Demeško, Vilniaus rajono savivaldybės socialinio rūpybos skyriaus vedėjos pavaduotoja E. Kačanovskienė, Juodšilių seniūnijos seniūno pavaduotoja R.Liškauskienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos socialinės rūpybos vyresnioji specialistė A. Voitiukevič, Juodšilių seniūnijos socialinio paslaugų centro direktorė R. Adamovič, gimnazijos l.e direktoriaus pareigas I. Voiniušas, ansamblis ,,Nostalgija“.

Šventinio koncerto metu buvo tariami nuoširdūs ir jaudinantys sveikinimo žodžiai Lietuvai, skaitomos puikios žymių poetų eilės, savo kūrybos eilėraštį deklamavo mūsų gimnazijos IVG klasės mokinė V. Robaltė, buvo skaitomi mūsų mokinių linkėjimai savo tėvynei, skambėjo gražios dainos.
Renginys visus suvienijo, sukūrė nepakartojamą šventinę nuotaiką, suteikė vilties, sušildė savo gerumu ir buvimu kartu. Pasibaigus koncertui, visi draugiškai išėjo į gimnazijos kiemą, padarė bendrų nuotraukų ir paleido į dangų daug spalvotų balionų – mūsų buvimo, mūsų laisvės ir nepriklausomybės simbolį.

 


 

Šventinis renginys „Graži tu mano, brangi Tėvyne“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

Vasario 13 dieną Vilniaus r. Avižienių vaikų lopšelyje-darželyje vyko šventinis renginys  „Graži tu mano, brangi Tėvyne“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.

Grojant lietuvių liaudies muzikai, į šventiškai papuošta salę rinkosi Vilniaus r. Avižienių vaikų lopšelio-darželio ugdytiniai, pedagogai, tėveliai, darželio darbuotojai. Šventę pradėjome iškilmingai giedodami Lietuvos valstybės himną. Visų rankose plazdėjo trispalvės vėliavėlės, vaikų ir pedagogų aprangose atsispindėjo tris brangiausios mūsų Tėvynės spalvos – geltona, žalia, raudona. Susirinkusiųjų veidus puošė neblėstanti šypsena.

Vasario 16-oji ypatinga šventė. Tai diena, kai dar kartą prisimename istorinius įvykius, didžiuojamės savo šalimi ir rodome jai savo meilę. Šventės metu vaikams buvo pasakojama apie Lietuvą, jos simbolius. Juk taip svarbu, kad vaikai nuo mažiausių dienų suvoktų Lietuvos nepriklausomybės svarbą kiekvienam iš mūsų. Mūsų mažieji ugdytiniai, ypatingo Lietuvos gimtadienio proga, jai skyrė šokius, ratelius, eilėraščius, gražias daineles, lietuvių ir lenkų kalbomis bei sukurtą trispalvį tortą. Skambant Justino Marcinkevičiaus eilėms „Tai gražiai mane augino...“ vyresnieji iš raidelių sudėjo visiems mums brangų žodį - LIETUVA. Vaikai susipažino su Lietuvos žemėlapiu, keliavo traukiniu ir aplankė didžiausius Lietuvos miestus.

Šios gražios šventės pabaigoje Vilniaus r. Avižienių vaikų lopšelio-darželio direktorė Regina Olechnovič dar kartą visus pasveikino, padėkojo už aktyvų dalyvavimą renginyje ir dalyvius pakvietė pasivaišinti gardžiais, išradingai papuoštais pyragaičiais.

Mes, pedagogai, tikime, kad mūsų ugdytiniai taps tikrais savo krašto patriotais ir mokės branginti bei gerbti savo Tėvynę.

Renginio vedančioji
Vyr. auklėtoja Jadvyga Grigienė


 

Vilniaus rajono verba puošia Lietuvos Respublikos Seimą

 

Vilniaus rajono savivaldybė minėdama 100-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines vasario 12-19 d. Lietuvos Respublikos Seime eksponuos unikalią, tik Vilniaus kraštui būdingą verbą.

Graži idėja tokiu būdu pasveikinti Lietuvą bei paminėti valstybės atkūrimo šimtmečio jubiliejų kilo Vilniaus rajono savivaldybėje suburtai Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Vilniaus rajone darbo grupei, kurios idėją palaikė ir Seime padėjo įgyvendinti Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-krikščioniškų šeimų sąjungos Seimo frakcijos seniūnė Rita Tamašunienė.

Seime eksponuojamos neįprasto dydžio (230 x 65 cm) ir grožio šimtmečio verbos autorė – Vilniaus rajono Čekoniškių verbų seklyčios amatininkė, tautodailininkė Teresa Michalkevič. Vilniaus rajono šimtmečio verba yra sudaryta iš šimto volelinių verbyčių su Lietuvos vėliavos spalvomis, simbolizuojančiomis artėjantį Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį.

Vilniaus krašto verbos – neatsiejama Vilniaus krašto tradicijos, papročių ir kultūros dalis, todėl nuo 2000 m. Vilniaus rajono savivaldybės Zujūnų seniūnijoje veikia Čekoniškių verbų ir buities seklyčia. Čia įrengtoje ir su Vilniaus krašto tradicijomis, papročiais ir kultūra supažindinančioje ekspozicijoje pristatomos įvairių dydžių, savitų formų – volelinės, plokščiosios, rykštelinės, figūrinės ir kt. Vilniaus kraštui būdingos verbos ir buities reikmenys.

Šimtmečio verba Seimo II rūmų parodų galerijoje bus eksponuojama iki vasario 19 d. kasdien 8–17 val.

 


 

 Lietuvos valstybės 100-osios atkūrimo metinės Juodšilių seniūnijoje

Lietuvos valstybės 100-ąsias atkūrimo metines Juodšilių seniūnijos bendruomenė pažymėjo Juodšilių Kultūros centre. Šventėje, kurią organizavo seniūnija kartu su Kultūros centru, dalyvavo garbingi svečiai, kunigai, seniūnijos įstaigų bendruomenės, seniūnaičiai, seniūnijos gyventojai bei jaunimas.

Renginio pradžioje šventinėje salėje, išpuoštoje Lietuvos Respublikos vėliavomis, visus šventės dalyvius pasveikino seniūnas Tadeuš Aškelianec, sveikinimo žodį tarė ir bendra malda šventę pradėjo klebonas Jurij Vitkovskij, vėliau seniūnas informavo apie nuveiktus darbus 2017 m. ir pristatė darbus, kuriuos planuojama įgyvendinti seniūnijoje 2018 m. Sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos Seimo narys Česlav Olševski, Lietuvos lenkų sąjungos Juodšilių skyriaus pirmininkas Edvard Černiak, Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijos direktorius Mečislav Jasiulevič. Renginyje dalyvavo klebonas Miroslav Balcevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėjas Edmund Šot.

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ąjį jubiliejų paminėti Juodšilių Kultūros skyriaus administratorius Edvin Bojarovič suorganizavo viktoriną. Viktorinos nugalėtojai buvo apdovanoti Lietuvos Respublikos vėliavomis, suvenyrais. Šventinę pakilią nuotaiką renginio metu kūrė Juodšilių Kultūros skyriaus meno kolektyvų pasirodymai. Programoje dalyvavo jaunimo šokių ansamblis „Halas“, liaudies dainų ansamblis „Burovianka“, Justina Palkevič ir Edvin Bojarovič. Šventėje netrūko dainų, šokių, puošnių kostiumų ir geros nuotaikos. Dėkojame šokių ansamblio „Halas“ vadovei Kristinai Voleiko už turiningą programą ir įdomų ansamblio pristatymą su vaizdine medžiaga.

O kadangi jau ir Užgavėnės ne už kalnų, renginio programos pabaigoje visus nudžiugino netikėtas Užgavėnių persirengėlių: Lašininio ir Kanapinio, Daktaro ir Giltinės, čigonės, velnio, raganos pasirodymas bei iš salės kampučio sklindantis čia pat kepamų bulvinių ir miltinių blynų kvapas. Visi renginio dalyviai buvo pavaišinti ne tik karštais blynais bei ir kitomis įvairiomis vaišėmis.

Nuoširdžiai dėkojame visiems svečiams dalyvavusiems šventėje, renginio dalyviams bei jaunimui. Ryškiausias renginio atsiminimas – laimingos žmonių akys bei besišypsantys veidai, tuomet vidų užlieja šilumą ir pajuntamas vienybės ir solidarumo jausmas, o renginio įspūdžiai primena, kad šiandienos herojus yra kiekvienas Lietuvos pilietis – aktyvus XXI amžiaus Lietuvos kūrėjas, suvokiantis, kad nuo jo kasdienių pastangų priklauso ne tik dabartis, bet ir būsimi Lietuvos valstybės ir tautos įvykiai.

Juodšilių seniūnijos informacija
Rudaminos „Ryto“ gimnazijos jaunieji krepšininkai paminėjo Lietuvos 100-metį

Š. m. vasario 16-ąją švęsime Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Kiekvienas šią datą norime paminėti ypatingai, todėl mūsų gimnazijoje vasario 8 dieną vyko renginys „100 taškų Lietuvai“.

Renginį organizavo kūno kultūros mokytojai ir vyresnių klasių mokiniai. Šios iniciatyvos metu vyko baudų ir tritaškių metimo, bei triatlono varžybos. Savo jėgas išbandė visi norintys 5-8-tų ir gimnazinių klasių mokiniai. Mergaičių grupėje taikliausia buvo 8A klasės mokinė K. Bernadickaitė, jaunesnių berniukų – D. Zaleskis 6A kl., vyresnių berniukų – L. Dubickas IIIG kl. Sveikiname nugalėtojus ir džiaugiamės Lietuvos šimtmetį švęsdami išradingai.


Kūno kultūros vyresn. mokytoja V. Bagdonienė
Nuotr. Kūno kultūros mokytojas metodininkas  V. Vilipas


 

Maišiagalos „Laisvės medžio“ pagerbimo ceremonija

2017 m. lapkričio 24 d. Maišiagaloje įvyko 1989 m. Lietuvos tremtinių pasodinto Laisvės medžio“ pagerbimo ceremonija. Renginys buvo skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mėčiui paminėti.

Pagerbti tremtinių atminimą bei sudalyvauti „Laisvės medžio“ pagerbimo ceremonijoje atvyko Seimo narė Rita Tamašunienė, Maišiagalos miestelio seniūno pavaduotojas Andžej Adomaitis, Vilniaus krašto etnografinio muziejaus direktorius Algimant Banievič, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos, Lietuvos laisvės kovotojų „Vilnijos“ ir „Ryto“ sąjungos, Sąjūdžio organizacijų narys Valdas Kuzelis, Maišiagalos LDK Algirdo gimnazijos direktorė Kristina Bajevienė, Maišiagalos LDK Algirdo gimnazijos mokiniai bei Maišiagalos lopšelio – darželio auklėtiniai.

Ceremonijos metu buvo atidengtas paminklinis žymeklis, uždegtos žvakutės, kartu su Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių choru sugiedotas Lietuvos valstybės himnas. Renginį organizavo Tradicinių amatų centras Houvalto dvare Maišiagaloje.

 

Jolanta Lapinskaja
Vilniaus krašto etnografinio muziejaus filialo

Tradicinių amatų centro Houvalto dvare Maišiagaloje vedėja

Nuotr. Janina Voleišo
Grįžti
Shadow up