kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarybos posėdyje pristatyta Vilniaus aps. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 2013 m. veiklos ataskaita, aptarti aktualūs klausimai

Š. m. sausio 29 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės posėdyje Vilniaus rajono  policijos komisariato viršininkas Josif Kuzmicki pristatė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 2013 m. veiklos ataskaitą. Vilniaus rajono policijos komisariatas aptarnauja vieną didžiausių šalyje kaimų rajoną, esantį aplink Vilniaus miestą bei turintį apie 50 km ilgio valstybės sienos ruožą su Baltarusijos Respublika.


 

Ataskaitoje buvo pateikta nusikalstamumo Vilniaus rajone statistika bei pasiektų darbų rezultatai tiriant nusikalstamas veikas. 2013 metais nuo pat metų pradžios buvo stebimas registruojamų nusikalstamų veikų mažėjimas lyginant su 2012 metais (9 proc. sumažėjo). 2013 m. pasiektas aukštas nusikalstamų veikų ištyrimo procentas – jį sudaro 48,4 proc. Viršininkas akcentavo, kad veikla buvo ir toliau bus orientuojama į tokias kryptis, kaip greitas reagavimas į pranešimus, viešosios tvarkos užtikrinimas, smurto artimoje aplinkoje atvejų tyrimas, gyventojų pareiškimų nagrinėjimas, eismo saugumo užtikrinimas, darbas su nepilnamečiais.

2013 m. Prevencijos poskyris vykdė 5 prevencinius projektus: „Pasirink teisingą kryptį“, „Saugūs ir sveiki – reikalingi visuomenei“, „Būk saugus“, „Saugi bendruomenė“ ir Eismo saugumo skatinimo programą.  Vilniaus rajono savivaldybės administracija šiems projektams vykdyti skyrė 10 000 Lt. Pristačius ataskaitą J. Kuzmicki atsakė į susirinkusiųjų pateiktus klausimus.

Svečiai – Lietuvos policijos generalinis komisaras S. Skvernelis ir Vilniaus aps. vyriausiojo policijos komisariato viršininkas K. Lančinskas pasidžiaugė rajono policijos komisariato pasiekimais, atsakė į Tarybos narių pateiktus klausimus. Tam, kad rajone būtų gyventi saugiau, prie to turi prisidėti patys gyventojai, t. y., burtis į saugios kaimynystės grupes, bendruomenes, suteikti pagalbą policijai.  

Ir Generalinis komisaras, ir Vilniaus aps. vyriausiojo policijos komisariato viršininkas akcentavo, kad šiais metais finansavimas policijai padidėjo, nes iš valstybės biudžeto papildomai skirta lėšų.

Posėdyje nutarta papildyti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. T3-152 patvirtintą Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašą, kuris aktualus prasiskolinusiems gyventojams. Kai mokesčio mokėtojas turi nesumokėtų ankstesnių metų mokesčių jam sumokėjus įmoka bus padengtas pirmoje eilėje ankstesnių metų mokestis bei su juo susiję delspinigiai, vėliau einamųjų metų mokestis arba jo dalis. Tokia įmokų įskaitymo tvarka yra nustatyta valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo programoje, įskaitymas vykdomas automatiškai. Apibrėžimas įmokų įskaitymo tvarkos apraše padės išvengti ginčų su mokesčių mokėtojais jiems atsiskaitant daugiau nei už vienerius metus.

Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos direktorius prašymu buvo pakeisti gimnazijos nuostatai, patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T3-229 „Dėl Vilniaus r. Kalvelių 2-osios ir Kalvelių Stanislavo Moniuškos vidurinių mokyklų pavadinimų pakeitimo bei nuostatų patvirtinimo“.

Posėdyje buvo patvirtintas Marijampolio Meilės Lukšienės vidurinės mokyklos prašymas dėl vidurinės mokyklos tipo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo, nes 2013 m.  lapkričio mėn. Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės vidurinėje mokykloje  buvo atliktas Vidurinio ugdymo programos vertinimas, kuriuo metu Vertinimo grupė pasiūlė Vidurinio ugdymo programos akreditacijos komisijai  akredituoti Marijampolio Meilės Lukšienės vidurinėje mokykloje vykdomą vidurinio ugdymo programą. Vilniaus rajono savivaldybė gavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro2013 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr.V-1292 „Dėl Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės vidurinio ugdymo programos akreditacijos“. Akreditavus vidurinio ugdymo programą Marijampolio Meilės Lukšienės vidurinėje mokykloje, bus kuriama valstybės teisės aktus atitinkanti  gimnazija.

Tarybos posėdžio metu nutarta pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. T3-38 patvirtintų Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų kai kuriuos punktus. Savivaldybės administracija parengs nustatytos formos informacinį pranešimą apie apskaičiuotas mokėtinas sumas už kalendorinius metus, suskirstytus ketvirčiais. Vietinė rinkliava turi būti sumokama už pirmame ketvirtyje suteiktas paslaugas iki balandžio 10 d., už antrame ketvirtyje suteiktas paslaugas iki liepos 10 d., už trečiame ketvirtyje suteiktas paslaugas iki spalio 10 d., už ketvirtame ketvirtyje suteiktas paslaugas iki sausio 10 d. Vietinės rinkliavos mokėtojo pageidavimu, mokėtiną sumą galima sumokėti į priekį už visus metus, sumokant iki einamųjų metų balandžio 10 dienos.

Užsienio ryšių ir informacijos skyriaus vedėja Dorota Levko pristatė Lietuvos heraldikos komisijos 2013 m. birželio 20 d. aprobuotą Vilniaus r. Mickūnų seniūnijos herbą. 2013 m. rugsėjo 13 d. herbas patvirtintas Lietuvos Respublikos Prezidentės dekretu Nr. 1K-1561. Mickūnų herbo etaloną sukūrė dailininkas Arvydas Každailis. Herbinio skydo mėlyname lauke vaizduojama sidabrinė  giliai banguojanti juostelė ir trys auksinės septyniakampės žvaigždės, viena virš juostelės, dvi – po ja.  Skydo lauko mėlyna  spalva simbolizuoja ne tik švarią ir gražią gamtą, bet ir išmintį. Sidabrinė banguota juostelė vaizduoja pro Mickūnus tekančią vingiuotą Vilnią (sidabrinė – vandens spalva). Iš dalies juosta primena Mickūnų vardo pirmąją raidę. Trys auksinės žvaigždės – kadaise gyvenę trys žymūs Vilniaus universiteto auklėtinai, to meto šviesuoliai, daug nusipelnę krašto mokslui, medicinai, šveitimui ir literatūrai. 

Shadow up