kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Edukacinis projektas „Duonelės kelias“ Nemenčinės lopšelyje-darželyje

Šiandien vaikams sunku įsivaizduoti ilgą rugio grūdo kelią nuo pirmo susilietimo su Motule Žeme iki gardaus ir kvepiančio kąsnio ant kasdienio mūsų stalo. Šiuolaikinių vaikų supratimas apie duonos kelią dažniausiai baigiasi artimiausioje aplinkoje – parduotuvėje. Vaikams sunku suvokti, kokį ilgą kelią duonutė turi nueiti, kol patenka ant mūsų stalo.


Norėdama atskleisti duonelės gyvenimo etapus, puoselėdama pagarbą mūsų senolių tradicijoms bei papročiams, auklėtoja metodininkė Daiva Jucevičienė sukvietė į „Duonelės kelio“ projekto pristatymo šventę ne tik ugdytinius, jų tėvelius, darželio bendruomenę, bet ir Vilniaus krašto pedagogus. Projektą stebėjo ir veiklos aptarime dalyvavo net 45 pedagogai.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė pakvietė visus susirinkusius pabendrauti, pažaisti, padainuoti, pašokti, pakeliauti duonutės gyvenimo keliu ir net pamėginti nudirbti kai kuriuos darbus. Pedagogė kartu su ugdytiniais susirinkusiems žaismingai pristatė senovinius įrankius, skirtus duonutei kepti: duonkubilį, kuriame buvo paliekamas duonos raugas, geldą, ąsotį vandeniui, ližę duonai krosnin pašauti. Aktyviai dalyvaujantys ir puikiai nusiteikę vaikai kūrybiškai iliustravo ilgą rugio kelią nuo grūdo iki duonos kepalo, pasitelkdami į pagalbą eilėraščius, daineles, lietuvių liaudies ratelius bei žaidimus, vartodami skaičiuotes bei greitakalbes, mindami mįsles, sakydami patarles, pamokymus bei draudimus apie duonelę. Iš liaudies pasakos „Kaip vilkas užsimanė duonos išsikepti“ atkeliavęs vilkas pilkas vis nekantravo ir klausinėjo vaikų, ar jau galima duonelę valgyti. Pasisvečiavęs vilkas nusprendė, jog jam neužteks kantrybės duonelei išsikepti, tad geriau ją valgys svečiuose, o pats nekeps, labai jau sunkus tai darbas...

Vaikai sulaukė staigmenos: į svečius atkeliavo grupės ugdytinės močiutė - duonos kepėja, kuri papasakojo vaikams apie duonos kepimo, raikymo, valgymo ritualus ir apeigas bei pavaišino visus savo kepta namine duonute. Į šventę buvo įtraukti ne tik vaikai, bet ir tėveliai bei pedagogai, kuriems buvo skirtos kūrybinės užduotys apie duonelę.

Darželio direktorė Valentina Komarovskaja pasidžiaugė puikiu renginiu, padėkojo visiems susirinkusiems už bendravimą ir bendradarbiavimą. Pavaduotoja ugdymui Valerija Račinska sakė, kad kiekvienam vaikui auklėtojos padovanotas medalis teprimena, kad duona už auksą brangesnė...

Visų tėvelių vardu nuoširdžiai dėkojame auklėtojai Daivai už labai prasmingą, gražią ir jaukią šventę, už tai, kad skiepija mūsų vaikams pagarbą mūsų protėvių tradicijoms ir papročiams, kad mūsų vaikuose augina gėrio ir pagarbos grūdą...

Darželio-lopšelio tėvų tarybos pirmininkė
Laura Juškauskienė

Shadow up