kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Perkirpta Rudaminos katilinės simbolinė atidarymo juostelė

Š. m. lapkričio 19 d. Rudaminoje vyko oficiali naujos dujinės katilinės atidarymo šventė į kurią atvyko daug garbingų svečių: Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo parapijos klebonas ir Juodšilių bažnyčios rektorius Ježi Vitkovski, Vilniaus r. savivaldybės merė Marija Rekst, mero pavaduotojas Česlav Olševski, LR Susisiekimo viceministras Vladislav Kondratovič, savivaldybės tarybos nariai, administracijos direktoriaus pavaduotojas Albert Narvoiš, mero patarėja Katažina Narvoiš, Rudaminos seniūnas Tadeuš Kulakovski, UAB „Termolink” direktorius Valdas Garmus su komanda, Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Miroslav Romanovski ir specialistai, Užsienio ryšių ir informacijos skyriaus vedėja Dorota Levko, Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro direktorė Violeta Cereška, Rudaminos gimnazijų direktoriai Ramūnas Maniuška ir Žaneta Jankovska, SĮ „Vilniaus rajono planas“ direktorius Aleksandras Kuleša,  UAB „Nemėžio komunalininkas“ direktorius Viktoras Tankeliun bei dar daug kitų svečių.


Tardama sveikinimo žodį, savivaldybės merė Marija Rekst džiaugėsi, kad Rudaminiečiai turės nepriklausomą šilumos tiekėją ir nereikės mokėti už šilumos tinklų ir katilinės nuomą. Padėkojo rangovams už nepriekaištingą darbą.

UAB „Termolink” direktorius Valdas Garmus dėkojo užsakovams už laiku duodamas pastabas ir įteikė simbolinį raktą. Sakė esąs įsitikinęs, kad profesionalumas leis teisingai eksploatuoti katilinę.

UAB „Nemėžio komunalininkas“ direktorius V. Tankeliun džiaugėsi, kad jau savaitę teikia šilumą Rudaminos gyventojams. Dėkojo rangovams už darnų bendradarbiavimą bei profesionalumą. Katilinė išdygo per 5 mėn. nuo statybas leidžiančio dokumento išdavimo. Taip pat padėkojo merei M. Rekst ir jos vadovaujamai savivaldybei už paramą.

Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo parapijos klebonas Jurij Vitkovskij pašventino katilinę. Sim­bo­li­nę įkur­tu­vių juos­te­lę per­kir­po savivaldybės merė Marija Rekst, UAB „Termolink” direktorius Valdas Garmus ir UAB „Nemėžio komunalininkas“ direktorius Viktoras Tankeliun.

Per­kir­pus juos­te­lę V. Tankielun pakvietė atvykusius svečius ap­žiū­rė­ti nau­ją­jį ob­jek­tą, pasakojo ir parodė visas katilinės įdomybes. Susirinkusius į šventę linksmino šokių kolektyvas „Relax“ (vadovė Marta Svatkovska) bei Smuikininkų kvartetas (vadovas Kšyštof Stankevič).

Iki šiol į Rudaminos gyvenvietės šiluminę energiją gamino nepriklausomas šilumos gamintojas – AB „Vilniaus paukštynas“ (per metus tiekiama apie 6,2 GWh šilumos). 2012 metais Bendrovė informavo Vilniaus rajono savivaldybės administraciją, kad planuoja uždaryti esamą katilinę ir pasistatyti naujus, ekonomiškesnius šilumos gamybos įrenginius, kurių galia bus skirta tik AB „Vilniaus paukštynas“ poreikiams užtikrinti ir  UAB „Nemėžio komunalininkas“ neturės galimybės užtikrinti šilumos energijos tiekimo Rudaminos gyvenvietės šilumos vartotojams, prijungtiems prie centralizuoto šiluminės energijos tiekimo  tinklo.

Vilniaus rajono savivaldybė taryba atsižvelgdama į šias aplinkybes 2012 m. birželio mėn. nusprendė Rudaminos gyvenvietėje statyti individualią katilinę. Dujinės katilinės variantas pasirinktas įvertinus esamą nedidelį žemės sklypo plotą bei įvertinant prisijungimo prie esamų inžinerinių tinklų technines galimybes.

Naujoje katilinėje  sumontuoti tris Viessman dujiniai vandens šildymo katilai po 1,6 MW. Kiekvienas iš jų turi atskirą ekonomaizerį, kuriame degimo produktai ataušinami tuo pačiu pašildant į katilą grįžtantį termofikacinį vandenį, kas leidžia efektyviai naudoti kurą šiluminės energijos gamybai.

Katilinėje sumontuotas šilumokaitis, kurio pagalba lauko šilumos tinkluose cirkuliuojantis termofikacinis vanduo atskiriamas nuo vidiniame katilinės kontūre cirkuliuojančio vandens. Katilinėje taip pat Įrengti vandens minkštinimo, nugeležinimo įrenginiai.  Taip pat bekanaliu būdu paklota nauja 600 m ilgio, DN250-150 mm skersmens šilumos tiekimo trasa iki gyvenamųjų namų, Rudaminos Ferdinando Ruščico ir Ryto gimnazijų.

Bendra investicijų suma siekė 2.2 mln. Lt be PVM. Visas projekto išlaidas finansavo Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Planuojama, kad katilinėje įdiegtos naujos technologijos, leis efektyviau naudoti energiją, o sutrumpinta šilumos tinklo atkarpa, kuri jungė gyvenvietės šilumos tinklus su AB Vilniaus paukštyno katiline   leis sumažinti nuostolius perdavimo tinkluose. Katilinė yra pilnai automatizuota, todėl nereikalauja nuolatinės žmonių priežiūros. 


 

Shadow up