kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Sėkmingai įgyvendinto projekto „Verslo vektorius“ apibendrinimas

Š.m. spalio 25 dieną Molėtų plente esančioje „Raudondvario viloje“ susirinko sėkmingai Vilniaus rajono savivaldybės ir Vilniaus rajono Vietos veiklos grupės įgyvendinto projekto „Verslo vektorius“ baigiamajame renginyje jo dalyviai ir iniciatoriai.


Projekto administratorė, Vilniaus rajono savivaldybės Investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Elina Dovgerd pasveikino atvykusius į renginį svečius: Vilniaus rajono savivaldybės merę Mariją Rekst, LR Susisiekimo viceministrą Vladislavą Kondratovič, LR Žemės ūkio ministerijos atstovus, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorę Liuciną Kotlovską su pavaduotoju Albertu Narvoišu, Vilniaus rajono vietos veiklos grupės komandą bei Vilniaus rajono verslininkus.

Tardamas sveikinimo žodį Susisiekimo viceministras džiaugėsi, jog projektas neliko popieriuje, bet buvo sėkmingai įgyvendintas ir dabar yra dalyvių galvose, ir širdyse.

Žodį taip pat tarė projekto dalyviai. Jie padėkojo visiems prisidėjusiems prie projekto įgyvendinimo: „Daug sužinojome, daug išmokome, dažnai buvome priversti pasižiūrėti į save iš šalies. Pusmetį turėjome galimybę susitikti ir bendrauti tarpusavyje, dalintis patirtimi“. Projekto dalyviai įteikė Vilniaus rajono savivaldybės merei simbolinę stiklinę padėką su išgraviruotu užrašu: „Padėka Vilniaus rajono savivaldybės administracijai už verslumo skatinimą ir Vilniaus r verslininkų palaikymą bei projekto „Verslo vektorius“ įgyvendinimą.“ Padėka už suteiktą galimybę tobulinti Vilniaus rajono verslininkų žinias ir įgūdžius. Šio projekto „siela“ buvo pavadinta jo administratorė Elina Dovgerd, ir tam kad tokių projektų būtų daugiau, projekto dalyviai padovanojo rašiklį.
Projektas turi didelę išliekamąją vertę, kadangi sustiprino Vilniaus rajono savivaldybės verslininkų bendradarbiavimo santykius, padidino jų kompetenciją, žinias ir įgūdžius.
Projekto mokymus vedė UAB „TMD Partneriai“ dėstytojai. Apibendrinant mokymus dėstytojas Deividas Rafanavičius pristatė paskutinę temą apie žmogaus elgesio motyvacijos šaltinius ir palinkėjo geros kloties bei optimizmo sutinkant naujus iššūkius.
Vakaro programoje organizatoriai suplanavo smagų aktorių pasirodymą, kurio metu vyko spontaniškas ir gyvas spektaklis, o viskas buvo kuriama ir atliekama tuo pat metu, čia ir dabar. Žiūrovai juokėsi, verkė ir sulaikė kvapą iš smalsumo.


Renginį vainikavo muzikinis Katažynos Nemycko pasirodymas ir iškilminga vakariene.

Projekto tikslinė grupė – Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje registruoti smulkaus ir vidutinio verslo ūkio subjektai. Iš viso projekte dalyvavo virš 30 smulkaus ir vidutinio verslo ūkio subjektų ir (ar) jų atstovų, dalyvių skaičius – virš 200. Projektas buvo finansuojamas ES lėšomis.

 

Shadow up