kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Globa – neįkainojama dovana

„Tu negali pakeisti viso pasaulio, bet kažkam gali tapti visu pasauliu“ – ši frazė turbūt tiksliausiai iliustruoja globėjų, įtėvių vaidmenį ir indėlį likusiems be tėvų globos vaikams.

Įsibėgėjus nelengviems 2021 metams, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro ir Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centrai toliau sėkmingai vykdo veiklą ir drąsiai žingsniuoja pagrindinio tikslo link – užtikrinti kad, visiems įvaikintiems ir globojamiems vaikams bei jų globėjams ir įtėviams, bei tiems, kas ketina jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga informacija ar konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant padėti tinkamai ugdyti ir auklėti vaikus šeimoje.


Atslūgus džiaugsmo bangai po Globos savaitės renginių maratono, kuris vyko š. m. birželio 28 – liepos 4 dienomis, Vilniaus rajono Globos centrai tęsia sėkmingą darbą su budinčiais globotojais, globėjais, įtėviais bei dar tik ketinančiais tapti budinčiais globotojais, globėjais, įtėviais bei atverti savo namų duris ir širdis be tėvų globos likusiems vaikams.

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro Globos centre š. m. liepos 15 d. pagrindinius mokymus pagal GIMK programą baigė dar viena globėjų (rūpintojų) ir įtėvių grupė. Pasak Globos centro l. e. vadovo pareigas Alinos Vengrovskos, džiaugu, kad keturios šeimos priėmė sprendimą visapusiškai priimti vaiką ir įsivertinti, ar yra pasiruošę šiai prasmingai gyvenimo kelionei kartu su vaiku, kuriam taip reikalinga meilė, šiluma ir supratimas. Tokie patys mokymai š. m. rugsėjo 22 d. prasidėjo ir Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centre.

Š. m. rugpjūčio 26 d. Vilniaus rajono globėjų artimiesiems giminaičiams (vaiko seneliams, broliams, seserims) prasidėjo mokymai, kuriuos vykdo Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro Tarnybos atestuoti asmenys. Užsiėmimuose, kuriuos sudaro šešių susitikimų ciklas, nagrinėjamos tokios temos kaip: vaiko raidos poreikiai, netektys, prieraišumas, auklėjimas.

Vilniaus rajone sėkmingai organizuojami bei vykdomi savitarpio paramos grupių susitikimai įvairioms globėjų tikslinėms grupėms atsižvelgiant į globojamų vaikų amžių, globėjų poreikius bei temų aktualumą. Š. m. rugpjūčio mėnesį Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro Globos centras vėl pakvietė globėjus į jau gražia tradicija tapusius susitikimus. Dalyviai džiaugėsi ne tik galimybe pabūti kartu, pasidalinti kasdieniais džiaugsmais, rudens gėrybių rezultatais ir receptais, bet ir diskutavo globotinių mokslo, būrelių svarbos bei tarpusavio santykių stiprinimo temomis. Rūpintojams, kurie augina paauglius š. m. rugpjūčio 27 d. organizuotame susitikime buvo kalbama apie savivertės ugdymą, kuris yra nepaprastai svarbus bręstančio jaunuolio gyvenime.

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras šiemet skiria ypatingą dėmesį budintiems globotojams, kurie taip dažnai gelbsti nevilties akimirkoje ir priima vaiką krizinėje situacijoje, o taip pat ilgesniam laikotarpiui, kol juo negali pasirūpinti biologiniai tėvai. Nuo 2021 m. birželio mėnesio budintiems globotojams yra organizuojami savitarpio pagalbos susitikimai kiekvieną mėnesį, kuriuos moderuoja Globos centro psichologas. Tokių susitikimų metu dalijamasi sunkumais, laimėjimais, džiaugsmais bei patarimais, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje.

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro Globos centro budinti globotoja Giedrė jau pusmetį prižiūri du mažamečius broliukus. Giedrė džiaugiasi, kad gali suteikti vaikams tikrą vaikystės džiaugsmą bei galimybę pamatyti dar nematytus dalykus pažįstant neatrastą pasaulį. Giedrė pasakoja, kad globos laikotarpiu gaunanti daug teigiamų emocijų, nes vaikai niekados nesuvaidins džiaugsmo, laimės, kartais ir liūdesio. Globoti vaikus, pasak Giedrės, didžiulė atsakomybė, nes turi būti pasiruošęs viskam, iššūkiams, savęs ir šeimos stiprumo „testui“. Giedrė dalijasi globotojos patirtimi, akcentuodama šeimos palaikymo svarbą, nuolatinį savo, kaip globotojos, kompetencijų tobulinimą, pabrėžia bendradarbiavimo su Globos centru svarbą.  

Tai paantrina ir Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centrui paslaugas teikianti budinti globotoja Ana, kuri čia veiklą vykdo jau trečius metus, todėl turi jau daug patirties šioje veikloje. Labiausiai džiugina jos neblėstanti motyvacija ir užsidegimas darbui, nes kaip pati sako, labiausiai ją džiugina tai, jog dirbdama šį darbą jaučiasi kaip mama, atiduodanti vaikui savo šilumą, meilę ir dėmesį. Pagrindinę savo motyvacija nurodo begalinį norą suteikti vaikams namus, saugumo jausmą ir tai, kad vaikai jaustų suaugusiojo rūpestį jų gerove. Anos nuomone, svarbiausia, kad vaikai turėtų galimybę augti sveikiems ir laimingiems.

Pasak Šeimos ir Vaiko gerovės centro Globos centro vadovo Tomo Pilecko, būtent tokių užsidegusių, motyvuotų žmonių laukiama Globos centruose. Galų gale, juk vaikų gerovė, saugumas ir laimė yra svarbiausias mūsų visų tikslas.

Pažymėtina, jog budinčių globotojų situacija žymiai pagerėjo po Vilniaus rajono savivaldybės Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus siūlymo bei Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo didinti išmokas budintiems globotojams, kadangi, dažnai turėdami pasirinkimą, kandidatai pasirašydavo patogesnes sutartis su Vilniaus miesto globos centrais. Verta pažymėti, kad Vilniaus rajone siūlomos išmokos šiai dienai yra vienos geriausių Lietuvoje. Džiugina tai, jog vis daugiau dėmesio yra skiriama socialinių problemų sprendimui, teikiamų paslaugų kokybės gerinimui.

Tai stengiamasi pabrėžti ir gyvų susitikimų su žmonėmis metu. Atlaisvėjus Lietuvoje karantinui, išeidami į gatves Globos centrai skelbia savo žinią. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras vien per šių metų rugsėjį aplankė net tris savo aptarnaujamos teritorijos seniūnijas derliaus švenčių metu. Lankėsi Maišiagalos, Dūkštų bei Sužionių seniūnijų organizuojamose šventėse ir drąsiai nešė žinią apie globos, įvaikinimo bei budinčio globotojo veiklą, kvietė tapti globėjais.

Pasak Globos centrų vadovų, dažnai panašios iniciatyvos nepasiekia žmonių širdžių dėl to, kad jie neprileidžia sau minties apie tai, kad gali globoti, kol nepradedama su jais kalbėti. Bekalbant paaiškėja, kad pašnekovų draugų rate yra globėjų, kuriems puikiai sekasi. Pakalbėjus bei pasiūlius apsvarstyti galimybę globoti, žmonės suklūsta, pasitaria su artimaisiais ar bendraminčiais draugais, ir patys įsidrąsina žengti pirmą žingsnį globos link. Pasitinkame šiuos žmones su išskėstomis rankomis ir plačiomis šypsenomis, džiaugdamiesi jų tyrais norais padėti vaikams ir prisidėti prie visuomenės tobulinimo, suteikiant mažą galimybę vaikui žengti didelį žingsnį geresnės visuomenės link.

Jeigu Jus domina globos ar įvaikinimo temos, turite neatsakytų klausimų, Vilniaus rajono Globos centrai laukia Jūsų.

BĮ Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro aptarnaujamos teritorijos - Bezdonių sen., Buivydžių sen., Juodšilių sen., Kalvelių sen., Lavoriškių sen., Marijampolės sen., Mickūnų sen., Nemėžio sen., Pagirių sen., Rudaminos sen., Rukainių sen., Šatrininkų sen., Medininkų sen.

Kontaktiniai duomenys:
el. p. info@seimoskc.lt, tel. 8 678 33 988
https://www.seimoskc.lt/apie-globos-centra/

BĮ Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro aptarnaujamos teritorijos - Avižienių sen., Dūkštų sen., Maišiagalos sen., Nemenčinės sen., Paberžės sen., Riešės sen., Sudervės sen., Sužionių sen., Zujūnų sen., Nemenčinės m.

Kontaktiniai duomenys:
el. p. info@svgc.lt,
tel. 8 682 44 719
https://www.svgc.lt/globos-centras-2/ 


Veiklas galite sekti bei rašyti Facebook paskyroje: 
Vaikai yra vaikai. Vilniaus rajonas 

Nuotykiai Derliaus šventėje Maišiagaloje:
https://www.youtube.com/watch?v=4hamBHhdqBI&ab_channel=Vilniausrajonošeimosirvaikogerovėscentras

Derliaus šventė Sužionyse: https://www.facebook.com/VaikaiYraVaikaiVilniausr/videos/533931927685073

     


Inf., nuotr. Globos centrai 

                                 

 

Shadow up