kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kalvelių „Aušros“ gimnazijos projektas „Europos kalbos muzikoje“

Kalba – ne tik bendravimo priemonė. Joje grūdi istorija, kultūra, mentalitetas. Siekdami, kad vaikai domėtųsi Europos kalbomis ir noriai jų mokytųsi, norėdami išsaugoti Europos kultūrinę įvairovę atliekant muzikos kūrinius originalo kalbomis sukūrėme projektą „Europos kalbos muzikoje“, skirtą paminėti Europos kalbų dieną. Į veiklą įsitraukė 5-8, I-IV G klasių mokiniai, kalbų, muzikos, technologijos ir dailės mokytojai.


Siekdami bendrų tikslų įgyvendinome iš anksto numatytą veiklą: per lietuvių kalbos pamokas mokiniai tyrinėjo kalbų žemėlapį, klausėsi sutartinių, kalbėjo apie jų unikalumą, svarstė, kodėl sutartinės naudojamos šiuolaikiniuose pasaulinio garso atlikėjų kūriniuose. Lygino lietuviškai ir latviškai atliekamą dainą. Per užsienio kalbų pamokas mokiniai pasitelkė muzikinius kūrinius kaip kalbų mokymosi priemonę. Muzikos pamokose klausytasi originalo kalbomis atliekamų įvairių žanrų muzikos kūrinių. Aiškintasi, kurioje šalyje jie atsirado, kaip kalbos dera su tam tikrais muzikiniais žanrais. Dailės pamokose mokiniai kūrė koliažą „Europa“, per technologijų pamoką įvairiomis priemonėmis sukūrė natų su Europos šalių simbolika virtinę.

Dalyvaudami projekte praplėtėme mokinių akiratį ir sustiprinome tarpdalykinius ryšius. Kai kurie vaikai taip įsitraukė į veiklą, kad panoro savarankiškai mokytis kalbų, apsilankyti Italijos La Scala operos teatre, išmokti eurovizinę prancūzų kalba atliekamą dainą. Visą savaitę vykęs projektas buvo sėkmingas ir galimai taps tradicinis.


Kalvelių „Aušros“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja Daiva Pugačiovienė

 

 

 

 

 

 

 

Shadow up