kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Praūžusi Globėjų savaitė – žingsniai keičiantys gyvenimus

Kaip teigė Kathy Davis, po šimto metų niekam nerūpės, kokia buvo jūsų banko sąskaita arba kokį automobilį jūs vairavote, tačiau pasaulis gali būti kitoks todėl, kad jūs buvote svarbūs tam tikro vaiko gyvenime. Tai yra pati didžiausia dovana ir atpildas už jūsų didžiules pastangas ir begalinę meilę auginant vaiką, gimusį jūsų širdyse. To neišmoksi jokioje mokykloje ir jokiame universitete. Tai turi būti duota. Ir už šį darbą tikrai neužtenka ačiū, neužtenka žodžių. Tikime, kad kiekvienam, dovanojančiam savo širdies šilumą, atvėrusiam savo namų ir šeimų duris vaikui, netekusiam tėvų globos, už tai bus atlyginta Dievo ir gyvenime sugrįš didžiausiu gerumu.


Kaip teigia Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centro Globos centro direktorė Leokadija Pavtel ir Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro vadovas Tomas Pileckas, vaikai – tai Dievo DOVANA, kurią gavę įsipareigojame juos besąlygiškai mylėti, gerbti, saugoti ir išauklėti geresniais žmonėmis, negu esame patys. Gaila, jog ne visi šią dovaną vertina. Dažnai matome tokius atvejus, kuomet vaikai nepatiria augimo džiaugsmo darniose, rūpestingose bei mylinčiose šeimose, nes dėl vienokių ar kitokių priežasčių jiems tenka augti vaikų globos namuose.

Siekiant atkreipti dėmesį į vaikų globą ir globėjus, keisti visuomenės nuostatas, kelintus metus iš eilės visoje Lietuvoje, visose 60 savivaldybių, vyksta renginiai, kuriuos organizuoja į Lietuvos globos centrų tinklą „Vaikai yra vaikai“ susijungę 66 globos centrai. Šiuo metu Lietuvoje yra 3 536 globėjų šeimos, kurių šeimose gyvena 4 541 vaikas. Tačiau globos institucijose vis dar auga daugiau nei 1 500 vaikų, kurie laukia savo globėjų.

Šiais metais birželio 28 – liepos 4 dienomis šalyje vyko specialūs Globėjų savaitės renginiai-susitikimai, piknikai, pokalbiai su globėjais, filmų peržiūros ir kt. Ne išimtis ir Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centro Globos centro ir Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro globos centro organizuoti Globėjų savaitės renginiai.

Taigi Vilniaus rajone šventė prasidėjo dar birželio 25 d., kai Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras pradėjo lankyti savo globėjus su dovanomis, sveikinimais bei šiltais palaikymo žodžiais.

Birželio 26 d. šventė persikėlė į Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centrą, kur įvyko jau tradicinė, penktąjį kartą vykusi šventė „Meilė kuria šeimą“, kurios metu buvo paminėtas ir įstaigos 10-asis gimtadienis. Atvėsus tropiniams karščiams ir sušvelnėjus karantinui, malonu buvo susitikti visiems kartu po tokios ilgos pertraukos. Netrūko garbingų svečių iš savivaldybės, švietimo įstaigų, Vaiko teisių apsaugos specialistų, tačiau svarbiausi šios šventės svečiai buvo gausiai susirinkę Vilniaus rajono globėjai, įvaikintojai, bei globojami vaikai. Renginio metu globėjai buvo pagerbti Vilniaus rajono merės padėkomis įteiktomis iš Vilniaus rajono socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėjos Kristinos Malinovskos rankų. Kartu su padėkomis globėjai gavo iš savivaldybės ir dovanų.

 

Oficialiai prasidėjus Globėjų savaitei nuo pat pirmadienio ryto Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras tęsė globėjų lankymą su dovanomis, sveikinimais, stengtasi su kiekvienu spėti pasikalbėti, pasidžiaugti ir padėkoti už tai, kad pasirinko būtent šį kelią, globėjo kelią. Kartu supažindinta su Globėjų savaitės programa, aktyviai buvo kviečiama į pirmą kartą organizuojamą globėjų sąskrydį „Vaikai yra vaikai“, kuris vyko Kaune liepos 3 d.

Kitą dieną buvo dalyvauta Vilniaus rajono Globos centrus atstovaujančio psichologo Ričardo Pabiržio surengtoje nuotolinėje paskaitoje apie paauglius tema „Paauglystė. Kaip atrišti nesusikalbėjimo mazgus“. Paskaitos metu klausytojai turėjo galimybę užduoti kilusius klausimus ar paklausti, kaip spręsti situacijas su kuriomis susiduria kasdien. Beveik dvi valandas trukusi paskaita baigėsi palinkėjimu ir pastiprinimu globėjams, žygiuojant sėkmingos globos link.

Tęsiant Globėjų savaitę, buvo suorganizuotas globėjams ir globojamiems vaikams spektaklis „Peliukas Antanas“ ir šešėlių teatro kūrybinės dirbtuvės, kur dalyviai turėjo progą patys kurti šešėlių spektaklį. Veiklos buvo pasiekiamos visiems paslaugų gavėjams, kadangi buvo suplanuotos skirtingomis dienomis Globos centruose Geisiškėse bei Kalveliuose. Kaip ir buvo numatyta, veiklos labiausiai patiko krykštaujantiems mažiausiems vaikams, todėl paaugliai tuo metu rungėsi „Protmūšyje“ ir atsakinėjo į klausimus įvairiausiomis temomis, tokiomis kaip sportas, muzika, žvaigždės, kultūra ir daugelis kitų, o už teisingus atsakymus nusipelnė taškų. Dalyviai išrinko nugalėtoją, išsidalino prizus ir priėmė sveikinimus. Po veiklų visi nužingsniavo prie vaišių stalo. Tą pačią dieną globėjai turėjo galimybę aptarti filmą „Kūdikis“, kurį galėjo peržiūrėti Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro patalpose kartu su kitais globėjais, vaikais ir Globos centro specialistais.

Paskutinę dieną prieš sąskrydį, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės patalpose vyko Globos centro atvirų durų diena. Lankytojai turėjo galimybę užeiti ir gauti visą norimą informaciją apie globą, budinčio globotojo veiklą, susijusius procesus bei aptarti visa tai prie puodelio kavos ar arbatos. Pasiėmę lankstinukų ar čia dirbančių specialistų vizitinių kortelių, praeiviai galėjo informaciją parsinešti ir namo.

Penktadienis buvo skirtas ne tik besidomintiems globa, įvaikinimu ar budinčio globotojo veikla, bet ir esamiems globėjams bei globojamiems vaikams. Globėjų šeimoms buvo suorganizuota turininga išvyka į Papiškių kaimą Molėtų rajone, kuriame įsikūrusi vietovė vadinama Šironija. Sodybos šeimininkė Giedrutė atvykusiai globėjų šeimų grupei papasakojo ir pademonstravo miltų gamybos būdus. Vaikai išbandė akmens amžiaus trinamąsias girnas, pamatė šiuolaikinį plaktukinį malūną. Dalyviai turėjo puikią galimybę susipažinti su duonos kepimo procesu, naudojamais įrankiais, sužinoti šio krašto papročius, susijusius su duonos kepimu bei išsikepti pačių rankomis pagamintą duonos kepalėlį kaimiškoje krosnyje. Dalyviai iš edukacijos grįžo ne tuščiomis. Kiekvienas turėjo galimybę namo parsinešti po gardžiai kvepiančią ką tik iš krosnies ištrauktą duonos kepalą bei mėtų arbatai pasigaminti.

Tačiau pagrindinis ir didžiausias renginys Globėjų savaitėje, jo kulminacija, vyko Kaune, Dariaus ir Girėno aerodrome, liepos 3 d. nuo pietų iki pat vakaro. Čia susirinkusių globėjų, budinčių globotojų, įtėvių, globos centrų bei savivaldybių atstovų laukė visa paletė pramogų ir įvairiausios veiklos, tinkančios kiekvienam, nuo putų patrankos, batutų vaikams ir saldumynų iki kvapą gniaužiančio lakūnų parengto lėktuvų pasirodymo. Visus susirinkusius džiugino Ievos Zasimauskaitės bei Donato Montvydo soliniai koncertai surinkę šimtus žmonių prie scenos ir į patį renginį. Vilniaus rajono globos centrai taip pat dalyvavo visą Lietuvą vienijančio flashmob‘o „Jerusalema“, kuriam ruoštasi ypatingai kruopščiai. Taip pat mūsų rajoną atstovavo vaikų, paauglių bei suaugusiųjų komandos įvairiose sporto rungtyse. Iš visų 60 savivaldybių suaugusiųjų komanda į Vilniaus rajoną atvežė III-ios vietos prizą. Iš visos Lietuvos kampelių suvažiavę dalyviai pristatė savo krašto įdomybes, veiklas ir tradicijas. Vilniaus rajono atstovai atvyko pasiruošę mokyti tradicinių krašto palmių rengimo ir apmokė ne vieną susidomėjusį praeivį. Kartu buvo atvežta mėtų arbatos atsigaivinimui bei saldumynų vaikams.

Savaitė baigėsi šv. Mišiomis Dūkštų šv. Onos bažnyčioje aukotoje už esamus globėjus bei norinčius jais tapti. Kun. Henrik Naumovič padėkojo globėjams už jų ypatingą darbą, paskatino pagalvoti apie globą ir kitus, globos centro medžiaga buvo sėkmingai išdalinta susidomėjusiems.

Visa ši savaitė buvo skirta atkreipti dėmesį į globą, įstaigose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvenančius vaikus, jų poreikius bei svajones turėti šeimą, bei pasėti mintis apie galimybę globoti vaiką savo šeimoje.

 

Ypatingą padėką Globos centrai reiškia:

- Lietuvos Respublikos Socialinės Apsaugos ir Darbo Ministerijai už Globėjo savaitės idėjos palaikymą, paramą realizuojant ir viešinant programą bei įvairiapusę pagalbą;                     

- Vilniaus rajono savivaldybės administracijai už finansinį indėlį, supratingumą, kokią didelę reikšmę vaiko gyvenime užima šeimos aplinka, Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėjai Kristinai Malinovskai už dovanų, transporto organizavimą ir visoms Skyriaus specialistėms už bendradarbiavimą, palaikymą, įvairiapusę paramą bei dalyvavimą renginiuose;

- Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro kolektyvui už suteiktą džiaugsmą, edukacijas ir veiklas Vilniaus rajono paviljonuose;

- Čekoniškių verbų ir buities seklyčios atstovėms už suorganizuotą verbų parodą bei edukacinius užsiėmimus;

- Kauno m. Vaikų gerovės centrui „Pastogė“ už sklandų sąskrydžio organizavimą ir sėkmingą renginio įgyvendinimą.

 

O taip pat rėmėjams:

- UAB „Miko ir Tado leidyklos spaustuvė“, UAB Agrava, internetinei parduotuvei „Bitutės dovana“, UAB „Vilnika“, Vidmantui Mateikai, Pukutis, Naminuko leidyklai UAB „Presa“ bei visiems kitiems, kurie vienaip ar kitaip prisidėjo prie sėkmingos Globėjų savaitės realizavimo ir užtikrinimo.

 

Globos centrų kontaktai bei daugiau informacijos:

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras https://www.svgc.lt/globos-centras-2/

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras https://www.seimoskc.lt/apie-globos-centra/

 

Globos centrai socialiniuose tinkluose:

Vaikai yra vaikai. Vilniaus rajonas https://www.facebook.com/VaikaiYraVaikaiVilniausr

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras https://www.instagram.com/globoscentras/

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras https://www.youtube.com/channel/UC5ty70DYPlzkvPtVvk17gzw


 


Shadow up