kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono asociacija „Menų ir inovacijų platforma“ pristato projektą „Tarptautinis jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestras“

2020 metai pateikė iššūkių daugybei organizacijų, vykdančių įvarią meninę, kultūrinę bei projektinę veiklą. Tačiau sunkumus įveikti padėjo kūrybiškumas, atkaklumas ir noras įgyvendinti numatytus tikslus. Vilniaus rajone veikiančios asociacijos „Menų ir inovacijų platforma“ iniciatyva š.m. rudenį Vilniaus r. Pagirių ir Rudaminos meno mokyklų bei Varšuvos I laipsnio O. Kolbergo muzikos mokyklos Nr. 1 ugdytiniai susijungė į Tarptautinį jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestrą. Projekto, finansuoto Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis, tikslas buvo talentingų vaikų ir jaunimo iš kelių Europos šalių bendradarbiavimas, edukacija bei koncertinės ir ugdomosios veiklos organizavimas, sudarant sąlygas  ugdyti kūrybinį potencialą bei gilinti žinias apie profesionalaus meno procesus.


Projekto dalyviai – pučiamaisiais muzikos instrumentais grojantys mokiniai – turėjo susitikti Varšuvoje, kur po kelių dienų trukusių repeticijų buvo numatytas bendrų kūrinių atlikimas parodomuosiuose koncertuose. Ugdytiniams buvo numatyta organizuoti edukacinius užsiėmimus, bendras išvykas, susitkimus bei pažintinius žaidimus. Nors su pandemija susijusi padėtis visame pasaulyje projekto organizatorių planus koregavo, asociacija kartu su partneriais įgyvendino bendradarbiavimo veiklas.

Muzikos ir meno mokyklų mokiniai iš Lietuvos bei Lenkijos savo mokyklose su pedagogais ir projekto atstovais tobulino programos partijų atlikimą, nuotoliniu būdu susipažino tarpusavyje bei sužinojo apie partnerių mokyklų veiklas. Lapkričio mėnesį virtualioje erdvėje vyko projekto dalyvių bendros repeticijos. Naudojantis internetinėje erdvėje siūlomomis platformomis buvo įrašytas atskirų mokyklų mokinių orkestrinių kūrinių atlikimas. Mokiniai edukacinių užsiėmimų metu išmoko daryti kokybiškus muzikinius įrašus ir juos jungti į bendrą produktą. Po kelių bendrų nuotolinių repeticijų ir irašų panaudojus IKT technologijas buvo atlikta visa koncertinė programa. Bendrus kūrinius nuotoliu atliko bei įrašė projekto metu sukurtas Tarptautinis jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestras.

Projekto metu jaunimas iš kaimyninių šalių ne tik grojo. Ugdytiniai turėjo galimybę dalyvauti virtualiose profesionalių pučiamųjų instrumentų orkestrų repeticijose, susipažino su IKT naudojimo galimybėmis muzikos ir meno srityse, bendravo tarpusavyje įvairiomis kalbomis (lietuvių, lenkų, anglų) nuotolinių edukacinių užsiėmimų bei pažintinių žaidimų metu.

Projekto „Tarptautinis jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestras“ įgyvendinimas buvo puiki galimybė kurti, siekti profesionalumo bei bendradarbiauti tarptautiniame lygyje. Bendros veiklos paskatino profesionalioje muzikinėje veikloje aktyviau dalyvauti įvairias vaikų ir jaunimo, besimokančio skirtingomis kalbomis, grupes iš įvairių šalių muzikos ir meno mokyklų. Tai buvo proga vykdyti jaunimo kultūrinį ugdymą formuojant jų vertybines nuostatas bei užtikrinti muzikos ir meno mokyklų tarptautinį bendradarbiavimą ateityje. Partneriai tikisi, kad bendra veikla nenutrūks – orkestro narių skaičius, instrumentų gausa, geografinės ribos ateityje plėsis. Projekto organizatoriai tiki, kad dalyvavimas orkestre paskatins kitus mokinius ir mokyklas Lietuvoje dalyvauti panašiuose projektuose respublikoje už šalies ribų.

 

Asociacijos „Menų ir inovacijų platforma“ informacija

Shadow up