kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ Europos regioninės plėtros fondo bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) 2018–2020 m. trisdešimt Vilniaus rajono savivaldybės gimnazijų, pagrindinių ir pradinių mokyklų bei mokyklų-darželių, turinčių 1–4 klasėse ne mažiau kaip 30 mokinių ir 5–8 klasėse ne mažiau kaip 40 mokinių, buvo aprūpintos gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių, o 2020 m. trisdešimt keturios savivaldybės mokyklos papildomai aprūpintos kompiuterine įranga, reikalinga ugdymo procesui nuotoliniu būdu organizuoti.  


Projekto vykdymo I etapo metu, 2018 m., mokyklos gavo įvairias mokymo priemones 1–4 klasių mokinių pasaulio pažinimui mokyti: termometrus, lupas, mikroskopus, gamtos tyrinėjimo rinkinius, matavimo indus ir cilindrus, mėgintuvėlius, tiriamųjų darbų įvairių lėkštelių rinkinius, žiūronus, kompasus, rinkinius mechanikos bandymams atlikti, optikos rinkinius, magnetus, naudingų iškasenų rinkinius, elektros grandinės rinkinius, mini meteo stoteles, svarstykles, šaldiklius, virykles ir kt., kurių vertė siekė 81,5 tūkst. Eur.  

Vyresnių klasių (5–8 kl.) mokiniams mokyti projekto vykdymo II–III etapų metu, 2019–2020 m., buvo įgytos įvairios reikalingos gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) priemonės: mikroskopai, lupos, geometrinės optikos, mechanikos, mikrovaldiklių, elektronikos, magnetų, skirtingo medžiagų tankio kūnų bei maketavimo rinkiniai, multimetrai, anglies dioksido dujų, temperatūros, pH jutikliai, Petri lėkštelių ir mėgintuvėlių rinkiniai, kompasai, svarstyklės, kaitinimo plytelės, vandens kietumo matuokliai, fosfatų jonų kiekio vandenyje nustatymo rinkiniai ir kt., kurių vertė siekė 129,0 tūkst. Eur.

Iš viso mokyklos, įgyvendinant šį projektą, 1–8 klasių mokiniams mokyti gavo įvairių gamtos ir technologinių mokslų ugdymo priemonių bei įrangos už 210,548 tūkst. Eur.

Projekto svetainėje „Vedlys“ http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html mokytojai gali rasti metodinę medžiagą – pamokų aprašymus, kaip atlikti gamtamokslinius tyrimus naudojantis gautomis priemonėmis, saugiai ir tinkamai elgtis su komplektų įranga.

Be to, 2020 m. savivaldybės mokyklos papildomai gavo kompiuterinę įrangą ir internetinį ryšį, reikalingą ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu, kurio vertė siekė net 184,57 tūkst. Eur.

Taigi savivaldybės mokyklos pagal šį projektą, kurio tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant mokymo(si) aplinką, gavo įvairių mokymo(si) priemonių bei įrangos iš viso už 395, 119 tūkst. Eur.Nuotr. pexels.com

 

Shadow up