kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajone ugdymas ir toliau vyks nuotoliniu būdu

Švelnėjant karantino sąlygoms, Vyriausybė priėmė sprendimą, kad nuo gegužės 25 d. duris galės atverti mokyklos ir kitos ugdymo įstaigos. Vilniaus rajono mokiniai šiuos mokslo metus užbaigs mokydamiesi nuotoliniu būdu. Toks sprendimas priimtas bendru sutarimu su švietimo įstaigų bendruomenėmis.


Spaudos konferencijoje Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius pabrėžė, kad kontaktinis mokymas nėra privalomas – sprendimus šiuo klausimu turi priimti pačios mokyklos ir savivaldybės ir pagal galimybes nuspręsti, kaip organizuoti ugdymo procesą. „Svarbiausia nuostata – saugoti sveikatą, saugoti gyvybes ir šitų rekomendacijų tikrai turime labai rimtai laikytis“, – akcentavo ministras.

Vyriausybės pakoreguotas nutarimas buvo aptartas nuotoliniame Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pasitarime, o vėliau ir mokyklų bendruomenėse. Švietimo įstaigų vadovai kartu su bendruomenėmis įvertino aplinkybes, poreikius, esamą situaciją, informavo tėvus ir priėmė sprendimą pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą vykdyti nuotoliniu būdu iki 1-4 klasių, 5-11 klasių ir iv gimnazinių klasių mokiniams nustatyto ugdymo proceso pabaigos.

Vilniaus rajono savivaldybė, atsižvelgdama į esamą situaciją ir švietimo įstaigų bendruomenių poreikius bei priimtus sprendimus, rekomenduoja Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms nuo 2020 m. gegužės 25 d. pradinį ugdymą, o nuo 2020 m. gegužės 30 d. pagrindinį ir vidurinį ugdymą vykdyti nuotoliniu būdu.

Mokiniams, kurie neturėjo tinkamų sąlygų mokytis nuotoliniu būdu pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (neturėjo įrangos, ryšio, nebuvo suteikta tinkama suaugusiųjų pagalba ir pan.), o mokyklos vadovas priima sprendimą nevykdyti ugdymo proceso mokykloje pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas nuotoliniu būdu, rekomenduojama vesti mokyklose konsultacijas (individualias ir grupines) ir teikti švietimo pagalbą.

Pasibaigus ugdymo procesui, bendrojo ugdymo mokykloms rekomenduojama organizuoti vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams mokykloje, skirtas brandos egzaminams pasirengti, ir teikti jiems švietimo pagalbą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 13 d. nutarimas Nr. 475 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. A27(1)-1189 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose karantino metu“


Asociatyvi nuotrauka pixabay.com

Shadow up