kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Įvyko paskutinis vasaros Tarybos posėdis

Šiandien, rugpjūčio 28 d., Vilniaus rajono savivaldybės taryba susirinko į paskutinį šią vasarą posėdį. Atsižvelgiant į visas šiuo metu galiojančias epidemiologines rekomendacijas, buvo laikomasi atsargumo priemonių, o visi norintys Tarybos posėdį tiesiogiai galėjo stebėti Savivaldybės Youtube kanale. Tarybos posėdyje dalyvavo ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Česlav Olševski.


Posėdžio pradžioje buvo aptariami pastarųjų savaičių įvykiai kaimyninėje Baltarusijoje. Savo poziciją išsakė ir Vilniaus rajono merė Marija Rekst. „Esu tikra, kad mūsų tarpe nėra nei vieno žmogaus, kuris palaikytų smurtą ir prievartą. Esame prieš smurtą, mes pasisakome už dialogą. Palaikome taikaus sprendimo kelią“, – sakė M. Rekst.

„Savivaldybė nėra įgaliota pasisakyti dėl užsienio politikos, tačiau šių įvykių kontekste mes, žinoma, palaikome Lietuvos Respublikos Seimo priimtą rezoliuciją. Šiuo klausimu esame vieningi tiek su Seimu, tiek su Vyriausybe“, – pažymėjo merė.

Rajono vadovė taip pat papasakojo, kad susisiekė su savivaldybės partneriais Voložino ir Ašmenos rajonuose. Išsakė savo susirūpinimą ir palaikymą Baltarusijos žmonėms.

Sprendimai kultūriniam rajono potencialui vystyti ir infrastruktūros plėtrai

Vienas pirmųjų posėdžio metu svarstytų klausimų buvo sprendimas dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ir VŠĮ „Europos parkas“ ketinimų bendradarbiauti protokolo pasirašymo. Pasirašytas protokolas įgalins šias dvi institucija bendrai teikti paraišką pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ kvietimą „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“.

Gavus finansavimą bus vykdomas bendras projektas, kurio tikslas – skatinti kultūrinį verslumą istorinėje Liubavo dvaro sodyboje ir kaimynystėje. Projekto metu Vilniaus rajono kultūros įstaigų darbuotojai ir vietos bendruomenių atstovai dalyvaus veiklose, ugdančiose kultūrinio verslumo įgūdžius ir bendradarbiavimą. Be to, bus restauruojamas ir pritaikytas kultūros reikmėms Liubavo dvaro sodybos kluonas.

Taip pat buvo priimtas sprendimas dėl Rudaminos seniūnijos kelio ruožo „Rudamina-Šveicarai-Daubėnai“ infrastruktūros vystymo pasitelkiant ES lėšas. Projekto lėšomis numatoma gerinti kelio atkarpą nuo Naujakurių ir Vilniaus g. sankryžos iki Čekėnų g. 26, joje įrengiant pėsčiųjų takus, apšvietimą bei diegiant kitas saugaus eismo priemones. Bendras atkarpos, kurią planuojama rekonstruoti ilgis sieks apie 0,961 km. Tai naujai inicijuotas kelio rekonstrukcijos objektas, kuris bus finansuojamas ES paramos lėšomis, sutaupytomis Vilniaus rajono savivaldybės administracijai vykdant ES projektus pagal priemonę „Vietinių kelių vystymas“.

Pažymėtina, kad 2019 m. pasitelkus ES lėšas pagal priemonę „Vietinių kelių vystymas“ buvo sėkmingai vykdomas Rudaminos kaimo vietinės reikšmės kelių eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas. Apie projekto metu atliktus darbus skaitykite čia.

Be to, praeitais metais iš Kelių priežiūros plėtros programos (KPPP) lėšų sėkmingai užbaigtas 6 km kelio ruožo Rudamina-Šveicarai-Daubėnai asfaltavimas. Šis kelias jungia Rudaminos gyvenvietę su keliomis netoli Šveicarų ir Daubėnų kaimais įsikūrusiomis sodų bendrijomis. Apie atliktus darbus rašėme čia.

Savalaikė ir tikslinė parama Vilniaus rajono gyventojams

Siekiant aiškesnės ir paprastesnės Nevyriausybinių organizacijų (NVO) projektų finansavimo tvarkos, Taryba balsavo dėl NVO projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo. Patvirtinus šį dokumentą savivaldybės biudžete atsiras atskira eilutė, skirta NVO projektams finansuoti. Remiantis šiuo aprašu bus tvirtinami finansavimo konkursų nuostatai, nustatomos finansavimo kryptys, siekiami tikslai ir projektų įgyvendinimo rezultatų vertinimo tvarka.

Pasak Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus, 2020 metais buvo finansuojamos NVO socialinės atskirties mažinimo programos, švietimo, kultūros, sporto bei sveikatinimo srities veiklos. Remiantis naujuoju aprašu, numatoma ir toliau finansuoti minėtas veiklos sritis.

Kitas ekonominę naudą ir paramą pandemijos metu gyventojams teikiantis sprendimas buvo priimtas dėl smulkią prekybą kioskuose ir paviljonuose vykdančių asmenų. Nuspręsta savivaldybės biudžeto sąskaita atleisti juridinius ir fizinius asmenis, pasirašiusius kiosko (paviljono) įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose sutartis, nuo vietinės rinkliavos už prekybą kovo – gegužės mėn. mokėjimo. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į susiklosčiusią nepalankią epidemiologinę COVID-19 (koronaviruso infekcijos) situaciją ir karantino sukeltas ekonomines pasekmes gyventojams. Šiuo metu su Vilniaus rajono savivaldybės administracija yra pasirašiusi 81 kiosko (paviljono) įrengimo ir eksploatavimo sutartį. 

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama švelninti karantino padarinius, jau anksčiau ėmėsi veiksmų lengvinant finansinę naštą gyventojams. Susipažinti su teikiama parama gyventojams bei numatytomis lengvatomis verslui galite čia ir čia.

Suteikti nauji gatvių pavadinimai, suformuotos teritorijos visuomenės poreikiams

Tarybos nariai balsavo dėl naujų gatvių pavadinimų suteikimo. Taip Riešės seniūnijos Papikeliškių kaime atsiras naujoji Papikeliškių gatvė. Marijampolio seniūnijos Zasčiūnų kaime gatvių registras pasipildė Zasčiūnų, Smėlio, Šilagėlių ir Piligrimų pavadinimais. Juodšilių seniūnijos Dusinėnų kaime atsirado Koplytėlės gatvė. Pagirių seniūnijos Baltosios Vokės kaimas nuo šiol turės Krantinės gatvę, o Zujūnų seniūnijoje, Kriaučiūnuose bus gatvė pavadinimu Trumpoji.

Taip pat Tarybos posėdžio metu patvirtinti sprendimų projektai dėl visuomenės poreikiams skirtų teritorijų suformavimo. Zujūnuose bus suformuota teritorija, kurioje atsiras renginių aikštė, o Juodšilių seniūnijos Valčiūnų kaime suformuotas sklypas visuomenės poreikiams bus skirtas gatvės priežiūrai.

Daugiau informacijos apie Tarybos posėdžio metu priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas kviečiame skaityti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt.

Taip pat primename, kad Vilniaus rajono gyventojai turi galimybę stebėti tiesioginę Tarybos posėdžių transliaciją internetu bei pasižiūrėti įvykusių posėdžių vaizdo įrašus čia.

     


Shadow up