kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Rūpestis ekologija ir inovatyvus požiūris į ūkiškumą

Liepos 31 dieną vykusiame Tarybos posėdyje buvo priimti svarbūs sprendimai, susiję su ekologinių šilumos gavybos būdų plėtra ir panaudojimu visuomeninės paskirties pastatuose.


Maišiagalos vaikų lopšelyje-darželyje bus įrengtos saulės baterijos elektrai gaminti, kurią darželis panaudos apšvietimui ir kitoms ūkio reikmėms tenkinti. Medininkų ir Rukainių ambulatorijose bei Juodšilių ir Šumsko palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse bus modernizuojamos šildymo sistemos. Rukainių seniūnijoje bus įrengtas modernus, šilumos sąnaudas ženkliai sumažinsiąs šilumos siurblys.

Finansinį naudingumą pagrindžia skaičiai. Pavyzdžiui, Medininkų ir Rukainių ambulatorijų pastatai šiuo metu kūrenami kietu kuru. Juodšilių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės pastatas kūrenamas dyzelinu, o Šumsko palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės pastatas – suskystintomis dujomis. Katilai seni, neefektyvūs ir neekonomiški, didina aplinkos užterštumą ir reikalauja didelių finansinių išteklių. Pakeitus juos į geoterminį šildymą, bendros išlaidos šildymui sumažės maždaug perpus – nuo 30 iki 15 tūkst. eurų kasmet.

Tikimasi, kad šildymo sistemų modernizavimas prisidės prie aplinkos užterštumo ir išmetamų į aplinką šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo ir efektyvaus gamtos išteklių naudojimo.

Kad šie technologiniai energijos gamybos sprendimai yra pasiteisinę, savivaldybė jau žino iš patirties. Vilniaus rajono sveikatos priežiūros įstaigose – Vilniaus rajono centrinėje ir Nemenčinės poliklinikose visų pajėgumu dirba saulės jėgainės, kurių pagaminta elektros energija naudojama poliklinikos reikmėms – apšvietimui, medicininei bei kompiuterinei įrangai. Apie inovatyvius, ekologinius savivaldybėje įgyvendinamus projektus jau rašėme čia. 

Primename, kad 2016 m. Vilniaus rajono savivaldybė gavo Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimą „Auksinė krivūlė“ nominacijoje „Inovatyviškiausia savivaldybė, kuri pasinaudodama Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis, įdiegė geoterminį šildymą viešuosiuose pastatuose“.

Asociatyvios nuotraukos pixabay.com

Shadow up