kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarybos posėdžio metu apdovanoti rajono seniūnijų sportininkai ir atliekų kultūros egzamino laimėtojai

Liepos mėnesio Tarybos posėdis vyko iškilmingai. Šiandien, liepos 31 d., prieš pradedant svarstyti aktualius visuomenei klausimus, pasveikinti Vilniaus rajono seniūnijų sporto žaidynėse nugalėję sportininkai bei pavasarį, karantino metu organizuoto „Atliekų kultūros“ egzamino laimėtojai.


Š. m. liepos 25 d. Nemenčinės m. vyko Vilniaus rajono seniūnijų sporto žaidynės, kurių metu sporto mylėtojai varžėsi 8 sporto šakose: futbolo, krepšinio, tinklinio, šachmatų, šaškių, smiginio, stalo teniso ir seniūnų trikovės varžybose. Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Robert Komarovski, kuruojantis sporto sritį Vilniaus rajone, padėkojo visiems dalyvavusiems surengtose žaidynėse bei prizinių vietų laimėtojams – Nemenčinės miesto, Lavoriškių ir Pagirių seniūnijų atstovams įteikė Seniūnijų sporto žaidynių nugalėtojų taures. 

Taip pat Tarybos posėdžio metu pasveikinti Vilniaus rajono gyventojai, kurie š. m. balandžio 30 d. dalyvavo Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro inicijuotame ir pirmą kartą šalyje vykdytame „Atliekų kultūros“ egzamine. Vilniaus rajono savivaldybės merės Marijos Rekst padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis, VšĮ „Gamtos ateitis“ ir „Žaliasis taškas“ įsteigtais prizais apdovanoti 7 iš 18 prizus laimėjusių Vilniaus rajono gyventojų. Egzamino laimėtojus, kurie šiandien negalėjo atvykti į Tarybos posėdį ir atsiimti dovanėlių, kviečiame tai padaryti iš anksto susitarus su Vietinio ūkio skyriaus specialistais tel. (8 5) 277 9205 arba el. paštu anastasija.stancik@vrsa.lt.   

Prasidėjus Tarybos posėdžiui, pirmininkaujanti Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja Teresa Demeško pasveikino posėdyje dalyvaujančius Tarybos narius, savivaldybės administracijos darbuotojus bei rajono seniūnijų seniūnus.

Pradedant sprendimų projektų svarstymą, Tarybos posėdyje buvo patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto įvykdymo ataskaita bei pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys.

Vilniaus rajono savivaldybės patikslintas 2019 m. pajamų planas sudarė 97 346,9  tūkst. Eur, įvykdymas – 101 282,4 tūkst. Eur. Viršplaninės pajamos sudarė 3935,5 tūkst. Eur. Patikslintas išlaidų planas sudarė 103 635,1 tūkst. Eur, įvykdymas – 101 371,5 tūkst. Eur. arba 97,8 proc. Pasak sprendimo projektą pristačiusios Biudžeto planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojos Marinos Symonovič, didžiausia biudžeto asignavimų dalis buvo panaudota švietimo reikmėms – 43,5 proc., ekonomikai – 13,5 proc., socialinei apsaugai – 10,8 proc., būstui ir komunaliniam ūkiui – 9,5 proc., bendroms valstybės paslaugoms – 8,5 proc., poilsiui, kultūrai ir religijai – 6,9 proc., aplinkos apsaugai – 4,7 proc., sveikatos apsaugai – 1,6 proc., viešajai tvarkai, visuomenės apsaugai ir gynybai – 1,1 proc. 2020 m. sausio 1 d. pradelstų įsiskolinimų Savivaldybė neturėjo.

Pristatytas bei Tarybos patvirtintas metinis Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, kurį sudaro 78 biudžetinių įstaigų, 2 viešųjų įstaigų – poliklinikų ir išteklių fondo – iždo finansinės ataskaitos. Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Janina Šakevičienė, pristatydama ataskaitų rinkinį pažymėjo, jog 2019 metų pabaigai Savivaldybė turėjo 173,556 mln. Eur vertės turto. Didžiausią dalį sudarė pastatų, infrastruktūros ir kitų statinių bei nebaigtos statybos straipsniai. Lyginant su 2018 metais būtent šių straipsnių vertė labiausiai padidėjo, todėl kuriant turtą, padidėjo ir Savivaldybės įsipareigojimai. Veiklos pajamų, lyginant su 2018 metais, priskaičiuota 11 mln. Eur daugiau, iš kurių 6,884 mln. Eur finansavimo pajamų ir 3,717 mln. Eur mokesčių pajamų. Bendra, priskaičiuotų veiklos pajamų suma 128,760 mln. Eur. Sąnaudos didėjo 13,567 mln. Eur (lyginant su 2018). Didžiausią dalį veiklos sąnaudų sudarė Švietimo ir Socialinės apsaugos programos.

 

Patvirtintas dar vienas reikšmingas projektas ekonominiam rajono potencialui vystyti

Vilniaus rajono savivaldybės taryba dar gegužės 15 d. Tarybos posėdyje patvirtino ir Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst kartu su Šalčininkų rajono savivaldybės meru Zdzislavu Palevič pasirašė sutartį dėl Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategijos įgyvendinimo. Šiandien Tarybos posėdžio metu jau patvirtintas projektas „Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategijos įgyvendinimas“ bei užtikrintas ir numatytas iki 7,5 proc. bendros projekto pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“, 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ bei 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemones vertės dalinis finansavimas iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Įgyvendinant projektą bus siekiama prisidėti prie Vilniaus ir Šalčininkų rajonų savivaldybėms svarbių bendrų probleminių klausimų sprendimo, efektyviau pritraukti investicijas ir rajonų gyventojams teikti viešąsias paslaugas.

Projekte numatytos 3 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos veiklos:

- turgaus Rudaminoje rekonstrukcija (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 925 tūkst. Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 75 tūkst. Eur);

- autobuso neįgaliesiems įsigijimas ir bendra eksploatacija (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 239,4 tūkst. Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 19,4 tūkst. Eur);   

- kompleksinių socialinių paslaugų šeimoms su specialių poreikių vaikais parengimas ir įgyvendinimas.

Bendra projekto vertė kartu su Šalčininkų rajono savivaldybės įgyvendinamomis veiklomis sudaro 5314 tūkst. Eur. Finansavimo intensyvumas – 92,5 proc., pareiškėjo ir partnerio išlaidos sudarys iki 7,5 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Savivaldybė turės užtikrinti projekto tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

 

Patvirtinta nauja šeimos tarybos sudėtis, visuomenės poreikiams skirtų teritorijų suformavimas  

Tarybos posėdžio metu patvirtinta nauja Vilniaus rajono savivaldybės šeimos tarybos sudėtis – vietoj VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Salininkų vaikų dienos centro „Šaltinis“ socialinės darbuotojos bus asociacijos „Vaidotų bendruomenė“ narė Julija Šimkūnaitė. Šeimos taryba – visuomeniniais pagrindais veikiantis patariamasis kolegialus organas, padėsiantis įgyvendinti Savivaldybės funkcijas kuriant šeimai palankią aplinką savivaldybėje ir stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su šeimomis ar joms atstovaujančių. Tikimasi, kad nauja šeimos tarybos narė prisidės užtikrinant nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą įgyvendinant savivaldybės šeimos stiprinimo politiką.

Taip pat Tarybos posėdžio metu patvirtinti sprendimų projektai dėl visuomenės poreikiams skirtų teritorijų suformavimo. Džiugios permainos laukia mažųjų Nemėžio k., Baltarusių ir Jaunimo gatvių gyventojų. Čia žadama įrengti vaikų žaidimo aikštelę.

Atsižvelgus į bendruomenių pageidavimus bei seniūnijos prašymą, artimiausiu metu Nemėžio seniūnijoje prie Šv. Faustinos g. (Skaidiškių k.) ir Lyglaukių g. (Paliepių k.) bei Ilgosios, Kaimynų ir Vilties gatvių (Kuprioniškių k.) sankryžų bus suformuoti sklypai, kuriuose stovi kryžiai, o Didžiasalio kaime prie Ežero ir Pakupečių gatvių sankryžos vietos gyventojų pageidavimu bus įrengta koplytėlė.

Daugiau informacijos apie Tarybos posėdžio metu priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas kviečiame skaityti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt.

Taip pat primename, kad Vilniaus rajono gyventojai turi galimybę stebėti tiesioginę Tarybos posėdžių transliaciją internetu bei pasižiūrėti įvykusių posėdžių vaizdo įrašus čia.

Shadow up