kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Savivaldybėje vyko švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

Šiandien, vasario 20 d. Vilniaus rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko Švietimo skyriaus organizuotas Vilniaus rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas, kuriame aptarti aktualūs klausimai švietimo srityje bei pristatyti pranešimai dalijantis svarbiomis įžvalgomis, vykdant einamuosius darbus bei sprendžiant iškylančius švietimo srities iššūkius.


Vilniaus rajono švietimo skyriaus vedėja Sofija Segen pasveikino susirinkusius švietimo įstaigų vadovus bei pristatė kviestinę viešnią – Socialinio ir emocinio ugdymo instituto direktorę dr. Daivą Šukytę.

Pasitarimas prasidėjo dr. Daivos Šukytės pranešimu „Mokinio poreikiams jautrios mokymosi aplinkos kūrimas: galimybės ir apribojimai“, kurio metu prelegentė labai plačiai aptarė mokymo proceso organizavimo ypatumus, siekiant užtikrinti maksimaliai mokiniams palankią mokymosi aplinką. Savo pranešime dr. D. Šukytė akcentavo skirtingus mokyklą pradedančių lankyti vaikų įgūdžius, kuriuos jie formuoja dar savo tėvų namuose. Atkreipė dėmesį, kaip atskirų įgūdžių deficitas gali sąlygoti mokinio motyvaciją ir mokslo rezultatus. Pranešimo metu buvo aptartos dažniausiai pasikartojančios mokytojų klaidos, jų sprendimo būdai ir mokymo metodai – palankūs jautrios ir lanksčios mokinio poreikiams aplinkos kūrimui.

„Mokytojas ne tik žinių perteikėjas. Mokytas turi didžiulę galią mokiniui užauginti sparnus.“, – sakė dr. D. Šukytė, kalbėdama apie mokymą, kaip individualų ir socialinį procesą, reikalaujantį jautrumo ir emocinio kontakto su vaiku.

Biudžeto planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Marina Symonovič kreipėsi į susirinkusius švietimo įstaigų vadovus, informuodama apie 2020 m. finansines aktualijas. Švietimo skyriaus vyr. specialistė Genovaitė Karvelienė pristatė informaciją apie duomenų apsaugos pareigūnų skyrimą švietimo įstaigose.

Pasitarimo pabaigoje Vilniaus rajono švietimo skyriaus vedėja Sofija Segen, apibendrindama susitikimo metu aptariamas temas, glaustai pristatė artimiausius veiklos planus ir pakvietė dalyvius diskusijai.


Shadow up