kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Bezdonyse vyko Respublikinis Krikščioniškos muzikos festivalis „Liejas malonė“

Š.m. balandžio 26 d. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinėje mokykloje vyko Respublikinis Krikščioniškos muzikos festivalis „Liejas malonė“. Surengti šį festivalį mūsų mokyklos bendruomenę paskatino popiežiaus Benedikto XVI paskelbti Tikėjimo metai, kurie truks nuo 2012 m. spalio 11 d. iki 2013 m. lapkričio 24 d.


Šio festivalio tikslas – padrąsinti jaunus žmones nešti bendraamžiams amžinąsias vertybes ir ugdyti Lietuvos jaunimą kasdien gyventi dorą, pilną meilės artimui gyvenimą.

 

Lietuvoje yra nemažai krikščioniškos muzikos atlikėjų ir grupių, grojančių įvairiausio stiliaus muziką, kurie dainuoja ir kalba apie prasmingą gyvenimą. Jų atliekama muzika ir žodžiai liečia kiekvieno žmogaus širdį, nes visa jų kūryba atspindi tikrąsias žmogaus gyvenimo vertybes: tikėjimą, viltį ir meilę.

Todėl mums labai džiugu, kad tiek daug jaunų ir talentingų žmonių atvyko į mūsų mokyklą, pasidalinti savo muzika ir žodžiais. Festivalyje dalyvavo:

Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos mokiniai ir jų vadovai: Jurgita Kaščiukaitė-Kutkienė, Rasita Paplauskienė, Ramunė Gumbaragienė;

Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ ansamblis „Dievo žiburiai“ ir jų vadovė Pija Kristina Metrikytė;

Vilniaus vaikų socializacijos centro merginos ir jų vadovė Irina Mashina;

Vilniaus Švč. Jėzaus širdies parapijos  choras „Litl smails“ ir jų vadovė Edita Metrikytė;

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio vidurinės mokyklos mergaičių choras „Nuta“ ir jų vadovė Olga Krasodomska;

Nemenčinės muzikos mokyklos mokinės ir jų vadovas Ramūnas Juknevičius.

Festivalis prasidėjo Šv. Mišiomis Bezdonių Švč. Mergelės Marijos, Aušros Vartų Gailestingumo Motinos bažnyčioje. Mišias aukojo: kun. Arūnas Mitkevičius ir į festivalį atvykęs kun. Valentinas Šiuša.

Po mišių festivalį mokykloje pradėjome mini spektakliu „Sūnus palaidūnas“, kurį suvaidino Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos mokiniai. Festivalio metu išgirdome daug giesmių, mokinių kūrybos dainų. Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ ansamblio pasirodymo metu išgirdome kanklių skambesį, o Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos mokiniai atliko savos kūrybos dainą, kurią lydėjo gitaros garsai. Labai džiugu kad giesmės skambėjo festivalyje skirtingomis kalbomis. Nuostabiai pasirodė Vilniaus vaikų socializacijos centro moksleivė Evelina Kulvinskaitė, kuri atliko dainą „Hijo de la Luno“, o mūsų artimiausi kaimynai, Bezdonių Julijaus Slovackio vidurinės mokyklos merginų choras, mums atliko giesmes lenkų kalba „Jest na świecie miłość“. Vilniaus Šv. Jėzaus parapijos choras „Litl smails“ padovanojo mums dvi labai šiltas giesmes, kurios tikime kad pasiekė kiekvieno klausytojo širdis. Festivalį vainikavo Nemenčinės muzikos mokyklos mokinės su daina „Amazing grace“. Dainos metu scenoje pasirodė visi festivalio dalyviai ir iš rankų į rankas siuntė Vilties žibintą. Renginio vedančioji Daina Aleksandravičiūtė pakvietė visus dalyvius dalintis Krikščioniškosiomis vertybėmis su artimaisiais ir kitais metais vėl susitikti Respublikiniame Krikščioniškos muzikos festivalyje, kuris tikimės taps gražia tradicija.

Renginį užbaigė Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos direktorius Algimantas Baranauskas kartu su kun. Arūnu Mitkevičiumi apdovanodami visus festivalio dalyvius ir jų vadovus padėkos raštais ir saldžiom dovanėlėm, kurias skyrė Vilniaus arkikatedros centras. Atskirai buvo padėkota renginį organizavusioms Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos mokytojoms Gražinai Pirmaitienei ir Dainai Aleksandravičiūtei.

Kupini džiaugsmo, pakylėta nuotaika visi vaikai ir jų vadovai buvo pakviesti prie vaišių stalo.

Dėkojame rėmėjams už pagalbą, organizuojant šį nuostabų renginį:

Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos direktoriui Algimantui Baranauskui;

Bezdonių vidurinės mokyklos direktorei Vidai Dzenkauskienei;

Bezdonių Švč. Mergelės Marijos, Aušros Vartų Gailestingumo Motinos bažnyčios kunigui Arūnui Mitkevičiui;

UAB „Camargo“ direktoriui Mariui Andrijauskui;

UAB „Giandus“ direktoriui Valdemarui Jansonui;

UAB „URAA“ direktorei Andželai Makevič;

Vilniaus jaunimo centrui;

Vilniaus arkikatedros centrui.

Daina Aleksandravičiūtė

Shadow up