kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vyko Jaunimo reikalų tarybos posėdis

Vakar, sausio 23 d. Vilniaus rajono savivaldybėje į antrąjį posėdį susirinko Jaunimo reikalų tarybos nariai.


Susitikimo metu Jaunimo reikalų tarybos nariai aptarė 2020 metų prioritetines veiklos kryptis, o Tarybos pirmininko pavaduotoja Rugilė Andrejevskytė apžvelgė dalyvavimo Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros vykdomose ERASMUS+ programose galimybes. Apie jaunimo verslumo skatinimo perspektyvas ir numatomas veiklas kalbėjo Tarybos pirmininkas Robert Komarovski. Akcentuodamas veiklų svarbą, pirmininkas R. Komarovski taip pat apžvelgė ir kitų savivaldybių gerosios praktikos pavyzdžius.

Susitikime dalyvavęs Titas Kuodys visiems susirinkusiems pristatė Lietuvos moksleivių sąjungos plėtros Vilniaus rajono savivaldybėje klausimus ir numatytas užduotis. Draugiškoje aplinkoje tarybos nariai taip pat diskutavo Lietuvos skautijos, Lietuvos lenkų harcerių (skautų) sąjungos, Lietuvos kariuomenės bendradarbiavimo klausimais. Nuspręsta prisidėti prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskelbtų 2020 metų Šventojo Jono Pauliaus II metais minėjimo, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybei numatytą parengti programą.

Siekiant daugiau matomumo ir daugiau komunikavimo galimybių su bendruomene, tarybos nariai nusprendė įkurti Vilniaus rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos socialinio tinklo Facebook puslapį.

Posėdžio metu taip pat buvo daug kalbėta apie bendruomeniškumą. Į susitikimą atvykę Politikos tyrimų ir analizės instituto atstovai Marius Ulozas ir Aidas Gedminas pristatė „Active Citizens“ programą, kurios tikslas – įgalinti jaunus žmones dalyvauti savo bendruomenės gyvenime. Svečiai kartu su susirinkusiais aptarė šios programos įgyvendinimo Vilniaus rajono savivaldybėje etapus.

 


 

Shadow up