kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Įvyks pirmasis Vilniaus rajono jaunimo reikalų tarybos posėdis

Šių metų gruodžio 30 d. įvyks pirmasis Vilniaus rajono jaunimo reikalų tarybos posėdis. Susitikimas prasidės 10.30 val. Jis rengiamas  Vilniaus rajono savivaldybės buveinės mažojoje salėje. Posėdyje planuojama išrinkti Jaunimo reikalų tarybos pirmininką ir jo pavaduotoją, aptarti prioritetines 2020 metų veiklos kryptis, kitus klausimus.


2019 m. lapkričio 22 d. Vilniaus rajono savivaldybės taryba patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtį. Jaunimo atstovai į Jaunimo reikalų tarybą buvo išrinkti š. m. spalio 18 d.

Kas tai? Jaunimo reikalų taryba yra visuomeninė patariamoji institucija, kurią lygybės principu sudaro 10 narių: 2 savivaldybės administracijos ir 3 savivaldybės tarybos atstovai; 5 savivaldybės jaunimo atstovai (14–29 m.).

Tikslai. Jaunimo reikalų taryba nagrinėja su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus, teikia savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo ir su tuo susijusių teisės aktų projektų, stiprina savivaldybės institucijų, įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą.

Funkcijos. Jaunimo reikalų taryba jai keliamus tikslus įgyvendina, vykdydama šias funkcijas: rinkdama ir analizuodama informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu, inicijuodama savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą, analizuodama užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus ir teikdama pasiūlymus bei rekomendacijas savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis galimybių.

Shadow up