kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Civilinės metrikacijos skyriaus prašymų pateikimo tvarka

2020 m. spalio 30 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymui  Nr. 1R-357 „Dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1r-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ atsirado kai kurios naujovės civilinės metrikacijos veikloje.

Nustatyta, kad asmuo į civilinės metrikacijos įstaigą  dėl įvairių paslaugų gali kreiptis tiesiogiai, registruotu paštu, per kurjerį arba per MGVD informacinę sistemą. Puslapis pasiekiamas adresu:  https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt

Jei asmuo į civilinės metrikacijos įstaigą kreipiasi registruotu paštu, per kurjerį ar elektroninio ryšio priemonėmis, jis prašyme turi nurodyti informaciją apie valstybės rinkliavos sumokėjimą arba pridėti tai patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, išskyrus atvejus, kai valstybės rinkliava nėra nustatyta.

Nustatyta galimybė, pareiškėjų prašymu, išrašus ir pažymas dėl kliūčių sudaryti santuoką nebuvimo,] siųsti registruotu paštu arba per kurjerį pareiškėjo nurodytu adresu, jeigu pareiškėjas užsako registruoto pašto ar kurjerio paslaugas ir už jas sumoka.

Taisyklėse nustatyta, kad atsiimti civilinės būklės aktų įrašų liudijančius išrašus ir pažymas dėl kliūčių sudaryti santuoką nebuvimo gali ne tik turintis teisę tą dokumentą gauti asmuo ar jo atstovas, bet ir kitas, pareiškėjo prašyme nurodytas, asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju nereikalaujama papildomai sudaryti įgaliojimą ir jį pateikti civilinės metrikacijos įstaigai. 

Norintys susituokti asmenys civilinės metrikacijos įstaigai gali pateikti teisingumo ministro nustatytos formos prašymą tiesiogiai, registruotu paštu, per kurjerį, taip pat gali kreiptis elektroniniu paštu. Elektroninio ryšio priemonėmis pateikiamas prašymas įregistruoti santuoką turi būti pasirašytas abiejų norinčių susituokti asmenų ir suskaitmenintas, kartu su juo turi būti pateikti suskaitmeninti tų asmenų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai. Iki santuokos registravimo civilinės metrikacijos įstaigai ar konsulinei įstaigai turi būti pateikti prašymo įregistruoti santuoką ir prie šio prašymo pridėtų dokumentų originalai arba jų patvirtintos kopijos. Šių dokumentų nepateikus, santuoka neregistruojama.


Prašymas anuliuoti civilinės būklės akto įrašą 

Prašymas atkurti civilinės būklės akto įrašą

Prašymas išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą

Prašymas išduoti pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą

Prašymas įregistruoti santuoką

Prašymas įregistruoti vaiko gimimą

Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką

Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą gimimą

Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą mirtį

Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą santuoką

Prašymas pakeisti, ištaisyti ar papildyti civilinės būklės akto įrašą

Grįžti
Shadow up