kaires_puses_index
Naujienų prenumerata
 
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)


Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų bendruomenėms remti lėšų pasiskirstymas

 • Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų bendruomenėms remti lėšų skyrimo komisija priėmė sprendimą kofinansuoti projektą „Bendruomeninio verslo pradžia“, t. y. iš dalies finansuoti minėto projekto išlaidas, kurių Asociacija Grigaičių bendruomenė, įmonės kodas 301855539, nepadengia iš kitų finansavimo šaltinių, t. y. skirti  3 895,00 Eur (trijų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt penkių Eur 00 ct) finansavimą.
 • Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų bendruomenėms remti lėšų skyrimo komisija priėmė sprendimą kofinansuoti projektą „Socialiniai ir darbiniai įgūdžiai teikiant užimtumo paslaugas asmenims su proto negalia“, t. y. iš dalies finansuoti minėto projekto išlaidas, kurių VšĮ „Betzatos bendruomenė“, įmonės kodas 300076314, nepadengia iš kitų finansavimo šaltinių, t. y. skirti  4 210,51 Eur (Keturių tūkstančių dviejų šimtų dešimties Eur 51 ct) finansavimą.
  Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų bendruomenėms remti lėšų skyrimo komisija priėmė sprendimą kofinansuoti projektą „Tarp tradicijų ir naujovių“, t. y. iš dalies finansuoti minėto projekto išlaidas, kurių Asociacija Zujūnų bendruomenės centras, įmonės kodas 300085854, nepadengia iš kitų finansavimo šaltinių, t. y. skirti  487,85 Eur (Keturių šimtų aštuoniasdešimt septynių Eur 85 ct) finansavimą.

2019-12-31

 


Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų bendruomenėms remti lėšų pasiskirstymas

 

 • Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų bendruomenėms remti lėšų skyrimo komisija priėmė sprendimą kofinansuoti projektą „Kyvijos bendruomenės matarialinės bazės stiprinimas“, t. y. iš dalies finansuoti minėto projekto išlaidas, kurių Asociacija Kyviškių kaimo bendruomenė „Kyvija“, įmonės kodas 304148565, nepadengia iš kitų finansavimo šaltinių, t. y. skirti  268,65 Eur (du šimtus šešiasdešimt aštuonis Eur 65 ct) finansavimą.
 • Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų bendruomenėms remti lėšų skyrimo komisija priėmė sprendimą kofinansuoti projektą „Saugi ir jauki Sudervės bendruomenės laisvalaikio, renginių ir sporto erdvė“, t. y. iš dalies finansuoti minėto projekto išlaidas, kurių VšĮ Sudervės parapijiečių bendruomenė, įmonės kodas 303047595, nepadengia iš kitų finansavimo šaltinių, t. y. skirti  3 919,75 Eur (Trijų tūkstančių devynių šimtų devyniolikos Eur 75 ct) finansavimą.

2019-11-20

 


Informacija apie 2019 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ finansuojamus projektus

 
Informuojame, kad 2019 m. spalio 1 d. Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A27(1)-2595 patvirtinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų programos veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veikla savivaldybėse“ 2019 metais finansuojami projektai.

 

Eil. Nr.

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

 

Projekto pavadinimas

 

Skiriama suma, Eur

 

 1.  

Bendruomenė „Bukiškėnai“

Bendruomenės kūrybinės dirbtuvės viešųjų erdvių tobulinimui

1829

 1.  

Vilniaus rajono Avižienių bendruomenė

„Avižienių gyventojų bendruomeninių ryšių stiprinimas“

2458

 1.  

Asociacija „Riešės bendruomenė“

Aktyvi bendruomenė

2249

 1.  

Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“

Pagalba maistu socialiai pažeidžiamiems Avižienių seniūnijos bendruomenės nariams

500

 1.  

Arvydų kaimo bendruomenė

„Aktyvi Arvydų kaimo bendruomenė“

1921

 1.  

Buivydžių krašto draugija

Kalėdinės šventes organizavimas ir Kalėdinių dovanėlių įsigijimas

644

 1.  

Dūkštų seniūnijos kaimų bendruomenė

Rekreacinės informacinės erdvės įrengimas

1275

 1.  

Juodšilių kaimų bendruomenė

„Gražėjanti Juodšilių seniūnijos teritorija“

3205

 1.  

Kalvelių bendruomenės centras

1.Lietuvos pažinimo link.

2. Aplinkos kokybės gerinimas

2912

 1.  

Lavoriškių bendruomenė

Gyvenk ir džiaukis

1590

 1.  

Asociacija „Karvio bendruomenė“

Socialinės iniciatyvos Karvio bendruomenės gyventojams

1957

 1.  

Marijampolio bendruomenė

Viešųjų erdvių papildymas lauko suoliukais. Kultūrinės ir švietėjiškos veiklos skatinimas įsigyjant lauko palapines

2372

 1.  

Medininkų bendruomenė

Prekių įsigijimas

784

 1.  

Mickūnų bendruomenė

Mickūnų seniūnijos viešosios erdvės ir aplinkos kokybės pagerinimas

3694

 1.  

Kabiškių kaimo bendruomenė

Sveikame kūne sveika siela

2578

 1.  

Asociacija „Hobby folk“

Nemenčinės miesto įvaizdžio kūrimas, gerinant viešųjų erdvių ir aplinkos kokybę

3373

 1.  

Vilniaus rajono Nemėžio kaimo bendruomenė

Viešųjų erdvių sutvarkymas Nemėžio ir Skaidiškių kaimuose

6100

 1.  

Paberžės-Glitiškių apylinkės bendruomenė

Sportuok lauke, nes motyvacija sportui-graži gamta

2365

 1.  

Pagirių bendruomenė „Gluosnis“

Baidarių panaudojimas bendruomeninei veiklai vystyti Pagirių seniūnijoje ir švenčių pravedimo organizavimas

4867

 1.  

Trijų ežerų bendruomenė

Tradicinių bendruomenės sporto renginių „Šachmatų turnyras“, „Paplūdimio tinklinio turnyras“ ir „Šeimų šventės“ organizavimas

4409

 1.  

Rudaminos seniūnijos bendruomenės centras

„Kalviškių kaimo gyventojų patogumui“

3950

 1.  

Savičiūnų bendruomenė

Informacinių lauko stendų įrengimas Rukainių seniūnijos teritorijoje

1827

 1.  

Rastinėnų kaimo bendruomenės centras

Rastinėnų kaimo bendruomenės centro laikinų/mobilių modulinių rekreacijos zonų kūrimas

1878

 1.  

Sužionių bendruomenė

Sužionys gražėja

1242

 1.  

Kyviškių kaimo bendruomenė „Kyvija“

Šatrininkų seniūnijos gyventojų bendruomeniškumo skatinimas

2008

 1.  

Zujūnų bendruomenės centras

Zujūnų bendruomenės centro materialinės-techninės bazės stiprinimui

4900

 

 2019-10-01

 


 

Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų bendruomenėms remti lėšų pasiskirstymas

 • Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų bendruomenėms remti lėšų skyrimo komisija priėmė sprendimą kofinansuoti Asociacijos Kyviškių kaimo bendruomenes „Kyvija“ vykdomą projektą „Etninės kultūros savitumo puoselėjimas ir gyventojų aktyvumo skatinimas, organizuojant šeimos stovyklas“, skiriant 3 456,00 Eur (trijų tūkstančių keturių šimtų penkiasdešimt šešių Eur 00 ct) finansavimą;

 • Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų bendruomenėms remti lėšų skyrimo komisija priėmė sprendimą kofinansuoti Asociacijos „Hobby Folk“ vykdomą projektą „Kultūra turtingi“, skiriant 4 320,00 Eur (keturių tūkstančių trijų šimtų dvidešimties Eur 00 ct) finansavimą;

 • Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų bendruomenėms remti lėšų skyrimo komisija priėmė sprendimą kofinansuoti Asociacijos „Riešės bendruomenė“ vykdomą projektą „Išmaniųjų kūrybinių dirbtuvių įkūrimas Riešės gyvenvietėje“, skiriant 4 483,88 Eur (keturių tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt trijų Eur 88 ct) finansavimą;

 • Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų bendruomenėms remti lėšų skyrimo komisija priėmė sprendimą kofinansuoti Asociacijos Nemenčinės futbolo klubo vykdomą projektą „Mus vienija futbolas“, skiriant 4 483,90 Eur (keturių tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt trijų Eur 90 ct) finansavimą;

 • Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų bendruomenėms remti lėšų skyrimo komisija priėmė sprendimą kofinansuoti Asociacijos Rudaminos seniūnijos bendruomenes centro vykdomą projektą „Rudaminos seniūnijos gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų tarptautinių bendruomeniškumo iniciatyvų rėmimas“, skiriant 3 824,08 Eur (trijų tūkstančių aštuonių šimtų dvidešimt keturių Eur 08 ct) finansavimą;

 • Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų bendruomenėms remti lėšų skyrimo komisija priėmė sprendimą kofinansuoti Asociacijos Rudausių kaimo bendruomenes vykdomą projektą „Sveikata svarbiausia gyvenimo vertybė“, skiriant 3 719,87 Eur (trijų tūkstančių septynių šimtų devyniolikos Eur 87 ct) finansavimą;

 • Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų bendruomenėms remti lėšų skyrimo komisija priėmė sprendimą kofinansuoti Asociacijos Nemėžio totorių bendruomenes vykdomą projektą „Nemėžio totorių kulinarinio paveldo ir tradicijų puoselėjimas“, skiriant 4 996,88 Eur (keturių tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt šešių Eur 88 ct) finansavimą;

 • Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų bendruomenėms remti lėšų skyrimo komisija priėmė sprendimą kofinansuoti Asociacijos Bendruomenes „Ašmenos kelias“ vykdomą projektą „Vilniaus krašto liaudės tradicijų puoselėjimas“, skiriant skirti 4 500,00 Eur (keturių tūkstančių penkių šimtų Eur 00 ct) finansavimą.

2019-08-20 


 

Pratęstas priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ paraiškų teikimo terminas 

Vilniaus rajono savivaldybės administracija informuoja, kad paraiškų paramai gauti pagal Bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Maišiagalos, Paberžės, Sudervės ir Nemenčinės miesto seniūnijose pateikimo terminas pratęstas iki 2019 m. rugpjūčio 19 d. 11:30 val. 


2019-08-13


 

Kvietimas dalyvauti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2019 metų įgyvendinimo projektų atrankos konkurse

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, lėšų skyrimo ir naudojimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašu (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas), patvirtinu Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. A27(1)-1271 Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo  2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“.

Konkurso tikslas − skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių socialinių poreikių tenkinimo.

Tinkamomis finansuoti veiklos laikomos konkrečios Vilniaus rajono seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos (Išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolai 2019 m.).

Išplėstinės seniūnaičių sueigos taip pat vertins paraiškas, priims sprendimus, kuri apibrėžtoje teritorijoje veikianti bendruomeninė organizacija, religinė bendruomenė ir bendrija, nevyriausybinė organizacija vykdys projektą ir projektų įgyvendinimo stebėseną.

Didžiausia galima vienam projektui skirti valstybės biudžeto lėšų suma negali viršyti seniūnijai skirtų lėšų.

Galimi pareiškėjai:

 1. bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
 2. kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;
 3. religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas. 

Paraiškų rengimas. Pareiškėjai užpildytą nustatytos formos paraišką (Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedas, paraiškops sąmata) pateikia Vilniaus rajono savivaldybės administracijai (adresu: Vilniaus m., Rinktinės g. 50, 2 langelis). Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbo laikas: pirmadienį – ketvirtadienį 7.30 – 16.30 val., penktadienį 7.30 – 15.15 val.

Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta anspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu. Paraiška ir papildomi dokumentai turi būti susegti tvarkingai, kiekvienas paraiškos ir papildomos medžiagos puslapis sunumeruotas.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų arba jų vertimų kopijas:

 1. pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.,: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);
 2. pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos, jeigu ši ataskaita nėra pateikta Juridinių asmenų registrui;
 3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Savivaldybės tvarkos aprašo 5 priedo formą);
 4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties;
 6. jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažymos apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti savanorių, dalyvavusių įgyvendinant projekto veiklas, skaičių, nurodant savanoriavimo laikotarpį ir įgyvendintas veiklas;
 7. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Jei atitinkami dokumentai išduoti kita kalba, turi būti pateiktas pareiškėjo ar asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

Paraiška ir papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba per įgaliotą asmenį, paštu arba per kurjerį. Kitais būdais (pvz., faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos, neregistruojamos ir nevertinamos. Jei paraiška siunčiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip konkurso skelbime nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo diena.

Informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia, Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja Kristina Malinovska, el. p. kristina.malinovska@vrsa.lt, tel. 8 5 275 56 15, mob. +370 67014236 (darbo laikas: pirmadienį – ketvirtadienį 7.30 – 16.30 val., penktadienį 7.30 – 15.15 val., pietų pertrauka 11.30 – 12.15 val.).

Daugiau informacijos rasite čia.

2019-07-03 

 


 

2019 m. dokumentai: 

Lėšų paskirstymas seniūnijoms 2019 m.
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. A27(1)-1271
Pavyzdinė paraiškos forma
Vertinimo anketos pavyzdinė forma
Pavyzdinė projekto įgyvendinimo sutarties forma
Pavyzdinė konfidencialumo pasižadėjimo forma
Pavyzdinė deklaracijos forma
Pavyzdinė nešališkumo deklaracijos forma
Pavyzdinė konfidencialumo pasižadėjimo forma
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. A1-222 „Dėl 2019 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms patvirtinimo“ 

Išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolai 2019 m.

Už Priemonės įgyvendinimą Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje atsakingas asmuo: Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja Kristina Malinovska, el.p. kristina.malinovska@vrsa.lt, tel. 8 5 275 56 15, mob. +370 67014236Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų bendruomenėms remti lėšų pasiskirstymas

 • Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų bendruomenėms remti lėšų skyrimo komisija priėmė sprendimą kofinansuoti projektą „SAU - sąmoningas asmenybės ugdymas“, kurį vykdo Vaidotų šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo parapija kartu su Asociacija „Juodšilių seniūnijos kaimų bendruomenė“, skiriant 4 100,00 Eur (keturių tūkstančių vieno šimto Eur 00 ct) finansavimą.

 • Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų bendruomenėms remti lėšų skyrimo komisija priėmė sprendimą kofinansuoti Asociacijos Kyviškių kaimo bendruomenė „Kyvija“ vykdomą projektą „Derliaus šventė – Cepelinų balius Kyviškėse“, skiriant 500,00 Eur (penkių šimtų Eur 00 ct) finansavimą. 

 • Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų bendruomenėms remti lėšų skyrimo komisija priėmė sprendimą kofinansuoti Asociacijos Mickūnų jaunimo bendruomenė vykdomą projektą „Išpuoselėta aplinka – tai bendruomeninės veiklos iniciatyva“, skiriant 2 287,50 Eur (dviejų tūkstančių dviejų šimtų aštuoniasdešimt septynių Eur 50 ct) finansavimą.


Vilniaus rajono savivaldybės administracija nuo 2019 m. liepos 9 d. iki 2019 m. rugpjūčio 9 d. (paskutinė paraiškų teikimo diena) skelbia Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus rajono savivaldybėje projektų atrankos konkursą. Priemonei įgyvendinti Vilniaus rajono savivaldybėje skirta 66 963 Eur (Lėšų paskirstymas seniūnijoms 2019 m.).Patvirtintos 2018 m. paraiškos paramai gauti pagal Bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“Pratęstas priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ paraiškų teikimo terminas
 

Vilniaus rajono savivaldybės administracija informuoja, kad paraiškų paramai gauti pagal Bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ pateikimo terminas pratęstas iki 2018 m. rugsėjo 21 d. 10 val. Kviečiame teikti paraiškas paramai gauti pagal Bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 

Vilniaus rajono savivaldybės administracija nuo 2018 m. rugpjūčio 16 d. iki 2018 m. rugsėjo 17 d. kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Priemonei įgyvendinti Vilniaus rajono savivaldybėje skirta 66 446 Eur (Lėšų paskirstymas seniūnijoms 2018 m.)

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, lėšų skyrimo ir naudojimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašu (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas), patvirtinu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T3-218 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo“.

Tinkamomis finansuoti laikomos konkrečios Vilniaus rajono seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos (Išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolai 2018 m.)

Išplėstinės seniūnaičių sueigos taip pat vertins paraiškas, priims sprendimus, kuri apibrėžtoje teritorijoje veikianti bendruomeninė organizacija, religinė bendruomenė ir bendrija, nevyriausybinė organizacija vykdys projektą ir projektų įgyvendinimo stebėseną.

Galimi pareiškėjai:

 1. bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
 2. kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;
 3. religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Pareiškėjai užpildytą nustatytos formos paraišką (Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedas) pateikia Vilniaus rajono savivaldybės administracijai (adresu: Vilniaus m., Rinktinės g. 50, 2 langelis). Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbo laikas: pirmadienį – ketvirtadienį 7.30 – 16.30 val., penktadienį 7.30 – 15.15 val.

Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta anspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu. Paraiška ir papildomi dokumentai turi būti susegti tvarkingai, kiekvienas paraiškos ir papildomos medžiagos puslapis sunumeruotas.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų arba jų vertimų kopijas:

 1. pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.,: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);
 2. pareiškėjo vykdytos dvejų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos;
 3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Savivaldybės tvarkos aprašo 5 priedo formą);
 4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties;
 6. jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažymos apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti sutartis su projekto veiklose faktiškai dalyvavusiais savanoriais;
 7.  pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz.: gyvenimo aprašymo, mokslo baigimo diplomų, pažymėjimų);
 8. pareiškėjo narių sąrašo;
 9. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Jei atitinkami dokumentai išduoti kita kalba, turi būti pateiktas pareiškėjo ar asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

Paraiška ir papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba per įgaliotą asmenį, paštu arba per kurjerį. Kitais būdais (pvz., faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos, neregistruojamos ir nevertinamos. Jei paraiška siunčiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip konkurso skelbime nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo diena.

Informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia, Ekonomikos ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Krystyna Siniavskaja, el. p. krystyna.siniavskaja@vrsa.lt, tel. 8 5 275 50 64, (darbo laikas: pirmadienį – ketvirtadienį 7.30 – 16.00 val., penktadienį 7.30 – 15.00 val., pietų pertrauka 11.30 – 12.00 val.).Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019) Kviečiame kiekvieną Lietuvos žmogų įsitraukti į vietos bendruomenių organizacijų veiklą ir aktyviai dalyvauti įgyvendinant programą, skirtą bendruomenių stiprinimui Ši iniciatyva puikiai dera su atkurtos Lietuvos 100-mečio idėja valstybės gimtadienio proga dovanoti dovanas – gerus darbus savo bendruomenei ir valstybei (daugiau – www.lietuva.lt).

Daugiau apie Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių veiklos stiprinimo programą galite skaityti čia.

Už Priemonės įgyvendinimą Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje atsakingas asmuo: Ekonomikos ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Krystyna Siniavskaja, el.p. krystyna.siniavskaja@vrsa.lt, tel. 8 5 275 50 64, mob. +370 616 23 906


2018 m. dokumentai:

Lėšų paskirstymas seniūnijoms 2018 m
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d.  sprendimas T3-218
Pavyzdinė paraiškos forma
Vertinimo anketos pavyzdinė forma
Pavyzdinė projekto įgyvendinimo sutarties forma
Pavyzdinė konfidencialumo pasižadėjimo forma
Pavyzdinė deklaracijos forma
Pavyzdinė nešališkumo deklaracijos forma
Pavyzdinė konfidencialumo pasižadėjimo forma
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. A1-245
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. A1-278
2018 metų lėšų paskirstymas savivaldybėms, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. A1-278 „Dėl 2018 m. lėšų paskirstymo savivaldybėms patvirtinimo"

Išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolai 2018 m.

 2017 m. dokumentai:

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas

Lėšų paskirstymas savivaldybėms 2017 m.

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Lėšų paskirstymas seniūnijoms 2017 m.

Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų bendruomenėms remti lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašasVilniaus rajono seniūnijų išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolus galima rasti Savivaldybės tinklalapyje, rubrikoje Seniūnaitijos


  

Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų bendruomenėms remti lėšų pasiskirstymas

 • Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų bendruomenėms remti lėšų skyrimo komisija priėmė sprendimą padengti dalį Asociacijos „Veriškių kaimo bendruomenė“ vykdomo projekto „Veriškių vaikų dienos centro veiklų vystymas“ išlaidų, skiriant 4 340 Eur finansavimą.

 • Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų bendruomenėms remti lėšų skyrimo komisija priėmė sprendimą padengti dalį Asociacijos „Slabados kaimo bendruomenė“ vykdomo projekto „Sporto erdvės įrengimas Slabados kaime“ išlaidų, skiriant 2 144,73 Eur finansavimą.


„Bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 Priemonės „Remti Bendruomeninę Veiklą Savivaldybėse“ projektų įgyvendinimas už 2017 m. IV ketvirtį
Skirkite 2 % savo pajamų mokesčio Nevyriausybinėms organizacijoms

Lietuvos gyventojai, deklaruodami savo pajamas už praėjusius metus, 2% savo pajamų mokesčio gali skirti pasirinktai nevyriausybinei ar biudžetinei organizacijai. Ši parama mokesčių mokėtojui nieko nekainuoja.

 Informacija apie 2019 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ finansuojamus projektus

Informuojame, kad 2019 m. spalio 1 d. Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A27(1)-2595 patvirtinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų programos veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veikla savivaldybėse“ 2019 metais finansuojami projektai. 

 

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas 

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, Eur 

 1.  

Bendruomenė „Bukiškėnai“

Bendruomenės kūrybinės dirbtuvės viešųjų erdvių tobulinimui

1829

 1.  

Vilniaus rajono Avižienių bendruomenė

„Avižienių gyventojų bendruomeninių ryšių stiprinimas“

2458

 1.  

Asociacija „Riešės bendruomenė“

Aktyvi bendruomenė

2249

 1.  

Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“

Pagalba maistu socialiai pažeidžiamiems Avižienių seniūnijos bendruomenės nariams

500

 1.  

Arvydų kaimo bendruomenė

„Aktyvi Arvydų kaimo bendruomenė“

1921

 1.  

Buivydžių krašto draugija

Kalėdinės šventes organizavimas ir Kalėdinių dovanėlių įsigijimas

644

 1.  

Dūkštų seniūnijos kaimų bendruomenė

Rekreacinės informacinės erdvės įrengimas

1275

 1.  

Juodšilių kaimų bendruomenė

„Gražėjanti Juodšilių seniūnijos teritorija“

3205

 1.  

Kalvelių bendruomenės centras

1.Lietuvos pažinimo link.
2. Aplinkos kokybės gerinimas

2912

 1.  

Lavoriškių bendruomenė

Gyvenk ir džiaukis

1590

 1.  

Asociacija „Karvio bendruomenė“

Socialinės iniciatyvos Karvio bendruomenės gyventojams

1957

 1.  

Marijampolio bendruomenė

Viešųjų erdvių papildymas lauko suoliukais. Kultūrinės ir švietėjiškos veiklos skatinimas įsigyjant lauko palapines

2372

 1.  

Medininkų bendruomenė

Prekių įsigijimas

784

 1.  

Mickūnų bendruomenė

Mickūnų seniūnijos viešosios erdvės ir aplinkos kokybės pagerinimas

3694

 1.  

Kabiškių kaimo bendruomenė

Sveikame kūne sveika siela

2578

 1.  

Asociacija „Hobby folk“

Nemenčinės miesto įvaizdžio kūrimas, gerinant viešųjų erdvių ir aplinkos kokybę

3373

 1.  

Vilniaus rajono Nemėžio kaimo bendruomenė

Viešųjų erdvių sutvarkymas Nemėžio ir Skaidiškių kaimuose

6100

 1.  

Paberžės-Glitiškių apylinkės bendruomenė

Sportuok lauke, nes motyvacija sportui-graži gamta

2365

 1.  

Pagirių bendruomenė „Gluosnis“

Baidarių panaudojimas bendruomeninei veiklai vystyti Pagirių seniūnijoje ir švenčių pravedimo organizavimas

4867

 1.  

Trijų ežerų bendruomenė

Tradicinių bendruomenės sporto renginių „Šachmatų turnyras“, „Paplūdimio tinklinio turnyras“ ir „Šeimų šventės“ organizavimas

4409

 1.  

Rudaminos seniūnijos bendruomenės centras

„Kalviškių kaimo gyventojų patogumui“

3950

 1.  

Savičiūnų bendruomenė

Informacinių lauko stendų įrengimas Rukainių seniūnijos teritorijoje

1827

 1.  

Rastinėnų kaimo bendruomenės centras

Rastinėnų kaimo bendruomenės centro laikinų/mobilių modulinių rekreacijos zonų kūrimas

1878

 1.  

Sužionių bendruomenė

Sužionys gražėja

1242

 1.  

Kyviškių kaimo bendruomenė „Kyvija“

Šatrininkų seniūnijos gyventojų bendruomeniškumo skatinimas

2008

 1.  

Zujūnų bendruomenės centras

Zujūnų bendruomenės centro materialinės-techninės bazės stiprinimui

4900

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-07-30 08:24:13
Grįžti
Vilniaus rAjono SAVIVALDYBĖS merĖ
 Marija Rekst

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1990
       (8-5) 275 1961
       (8-5) 275 6925
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras įstaigos kodas 188708224

Darbo laikas:
I - IV - nuo 7:30 val. iki 16:30 val.
V – nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietų pertrauka:
nuo 11:30 val. iki 12:15 val.
 
Naujas vartotojas
Pamiršau slaptažodį
Renginių kalendorius
    2020     
Rugpjūtis
P A T K Pn Š S
     0102
03040506
07
0809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Artimiausi renginiai
Miroslavo Brižio tapybos paroda „Gamtos interpretacijos“
2020-07-31
Vilniaus krašto etnografinis muziejus (Švenčionių g. 14, Nemenčinė, Vilniaus r.)
B. Naruševič tapybos paroda
2020-08-01
NDKC Veriškių sk. (Dvarvietės g. 10, Sužionių sen., Vilniaus r.,)
K. Poltavskio tapybos paroda
2020-08-01
NDKC Sužionių sk. (Žalioji g. 5, Sužionių k., Vilniaus r.)
„Mano gėlynas“ nuotraukų konkursas - paroda
2020-08-03
NDKC Skirlėnų sk. (Skirlėnų g. 4, Skirlėnų k., Sužionių sen., Vilniaus r.)
Religinių dainų festivalis „Pieśń o zmartwychwstaniu“
2020-08-08
NDKC Dūkštų sk. (Pijorų g. 1, Dūkštų k., Vilniaus r. )

Video medžiaga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Shadow up