kaires_puses_index
Naujienų prenumerata
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 56
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2017-03-31
Posėdžio data 2017-03-31 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO (Nr. T1-119) D.Šidlauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS 2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. T1-97) V.Žvirblienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2016 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-139) V.Žvirblienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS 2017 METŲ SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ IR VEIKLOS VERTINIMO KIEKYBINIŲ BEI KOKYBINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-110) V.Žvirblienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl visuomenės sveikatos būklės Vilniaus rajone 2015 metais ataskaitos patvirtinimo V.Žvirblienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL AUDITO ATLIKIMO VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖJE POLIKLINIKOJE (Nr. T1-111) V.Žvirblienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir dėl pritarimo VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2016 metų veiklos ataskaitai O.Kačanas
Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl viešosios įstaigos Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2017 metų siektinų veiklos užduočių ir veiklos vertinimo kiekybinių bei kokybinių rodiklių patvirtinimo O.Kačanas
Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl viešosios įstaigos Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės lovų skaičiaus patvirtinimo O.Kačanas
Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl audito atlikimo VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikoje O.Kačanas
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL 2008 M. GEGUŽĖS 30 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR.T3-176 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T1-152) J.Sinicki
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-12-22 SPRENDIMO NR. T3-474 ,,DĖL SUTIKIMO PERIMTI VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN INŽINERINIUS TINKLUS“ DALINIO PAKEITIMO (Nr. T1-106) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T3-435 patvirtintos būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos dalinio pakeitimo L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-11-20 sprendimu Nr. T3-436 patvirtintos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos dalinio pakeitimo L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL SOCIALINIO BŪSTO (DUOMENYS NESKELBTINI) IŠNUOMOJIMO (Nr. T1-129) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL SOCIALINIO BŪSTO (DUOMENYS NESKELBTINI) IŠNUOMOJIMO IR TERMINUOTOS NUOMOS SUTARTIES SUDARYMO (Nr. T1-130) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
17 SPRENDIMAS DĖL SOCIALINIO BŪSTO (DUOMENYS NESKELBTINI) IŠNUOMOJIMO (Nr. T1-131) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl buto Vilniaus r., Avižienių sen., Avižienių k., Gėlių g. 1-4, pardavimo L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI VILNIAUS NEMENČINĖS DAUGIAFUNKCINIAM KULTŪROS CENTRUI (Nr. T1-142) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Savičiūnų skyriaus pastato perdavimo Vilniaus rajono savivaldybės administracijai L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIES PRATĘSIMO SU UAB „AUTOPLAZA“ (Nr. T1-140) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDROJO PLANO DALINIO PAKEITIMO (Nr. T1-156) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL 2017-2018 MOKSLO METŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-98) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. T1-120) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIĖMIMO LAIKO, MOKYKLŲ KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖSE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS VIDURKIO GRUPĖSE 2017-2018 MOKSLO METAMS NUSTATYMO (Nr. T1-144) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS LANKYTINŲ VIETŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T1-133) E.Šot
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-108) I.Ingelevič
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL VILNIAUS RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO KRIZIŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-109) I.Ingelevič
Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise I.Ingelevič
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERDAVIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI VILNIAUS RAJONO MOSTIŠKIŲ MOKYKLAI – DAUGIAFUNKCIAM CENTRUI (Nr. T1-138) D.Korvin-Piotrovska
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T3-49 „DĖL VILNIAUS RAJONO 2017-2019 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ TIKSLINIMO (Nr. T1-153) D.Korvin-Piotrovska
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILNIAUS VANDENYS“ STRATEGINIO VEIKLOS IR PLĖTROS PLANO 2017-2019 M. TVIRTINIMO (Nr. T1-121) M.Romanovski
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-12-22 SPRENDIMO NR. T3-515 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ SKYRIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T1-149) M.Romanovski
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-12-22 SPRENDIMO NR. T3-514 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T1-148) M.Romanovski
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-117) T.Buiko
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-127) T.Buiko
Įtrauktas į darbotvarkę
37 VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATAI (Nr. T1-135) A.Bulnis
Įtrauktas į darbotvarkę
38 SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-02-27 SPRENDIMO NR. T3-69, 2009-11-19 SPRENDIMO NR. T3-345, 2010-03-24 SPRENDIMO NR. T3-75, 2014-02-28 SPRENDIMO NR. T3-65 PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (Nr. T1-126) A.Bulnis
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL SĖKMĖS G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., LINDINIŠKIŲ K. (Nr. T1-96) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL AUKŠTAIČIŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., AUKŠTŲJŲ RUSOKŲ VS.; PRATĘSTI VAIVORYKŠTĖS G. TRASĄ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., RIEŠĖS K. (Nr. T1-101) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL PILIGRIMŲ G.PAV.SUT.VILNIAUS R,MARIJAMPOLIO SEN,JUOČIKIŲ K,RAKONIŲ K,UŽUPĖNŲ K;MIŠKO G,ILGOSIOS G.PAV.SUT.VILNIAUS R,MARIJAMPOLIO SEN,MIKALINĖS K;PILIGRIMŲ G,MIŠKO G.PAV.SUT.VILNIAUS R,MARIJAMPOLIO SEN,NAUJ.PIKTAKONIŲ K;PAKOVARNIŠKIŲ G,PILIGRIMŲ G.PAV.SUT.VILNIAUS R,MARIJAMPOLIO SEN,ŽALIOSIOS K;MIŠKO G.TR.PRAT.IR KAŠTONŲ G.TR.SUTR.VILNIAUS R,MARIJAMPOLIO SEN,PIKTAKONIŲ K (Nr. T1-103) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL AVIEČIŲ AKLG. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., VIKTARIŠKIŲ K. (Nr. T1-104) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL V. SIROKOMLĖS G. TRASOS PRATĘSIMO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., NEMĖŽIO K. (Nr. T1-100) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL GIRIŲ 1-OSIOS G., GIRIŲ 2-OSIOS G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., PAGIRIŲ K. (Nr. T1-95) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL AITVARŲ GATVĖS, ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., PAVADINIMO KEITIMO Į SIDABRAŽOLIŲ G. (Nr. T1-105) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL DOBILŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., ŠATRININKŲ SEN., ŠATRININKŲ K. (Nr. T1-102) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL TADEUŠO KONVICKIO G.PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R.SAV.,ZUJŪNŲ SEN.,PŪSTALAUKIO K.;SŪDUVIŲ G.PAVADINIMO PRISKYRIMO VILNIAUS R.SAV.,ZUJŪNŲ SEN.,ANTEŽERIŲ K.;SŪDUVIŲ G.TRASOS PRATĘSIMO VILNIAUS R.SAV.,ZUJŪNŲ SEN.,BUIVYDIŠKIŲ K.;ULONŲ G.TRASOS SUTRUMPINIMO VILNIAUS R.SAV.,ZUJŪNŲ SEN.,VAIVADIŠKIŲ K.;DEBESŲ G.PAVADINIMO PANAIKINIMO VILNIAUS R.SAV.,ZUJŪNŲ SEN.,GUDELIŲ K. (Nr. T1-99) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., RIEŠĖS K., PIKUTIŠKIŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTŲ TERITORIJŲ, SUFORMAVIMO (Nr. T1-146) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., JUODŠILIŲ SEN., VALČIŪNŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTŲ TERITORIJŲ, SUFORMAVIMO (Nr. T1-124) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., JUODŠILIŲ SEN., VALČIŪNŲ K., MIŠKO G. 1, ŠIAUDINĖS K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTŲ TERITORIJŲ, SUFORMAVIMO (Nr. T1-125) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS M. SEN., NEMENČINĖS M., BAŽNYČIOS G., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-136) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS M. SEN., NEMENČINĖS M., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTŲ TERITORIJŲ, SUFORMAVIMO (Nr. T1-141) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
53 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS M., NUOSAVYBĖS TEISĖMS ATKURTI Į TURĖTĄ ŽEMĘ, SUFORMAVIMO (Nr. T1-154) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
54 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., PABERŽĖS SEN., ANAVILIO K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-118) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
55 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., PABERŽĖS SEN., LYGIALAUKIO K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-145) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
56 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., RUKAINIŲ SEN., BRUŠKIŠKIŲ K., ČEPURNIŠKIŲ K., SAVIČIŪNŲ K., TUMOSŲ K., GUDŽIŲ K., MŪRININKŲ K., KALESNINKŲ K., JUKŠĖNŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTŲ TERITORIJŲ, SUFORMAVIMO (Nr. T1-134) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
57 DĖL TECHNINĖS KLAIDOS IŠTAISYMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-04-29 SPRENDIMU NR. T3-165 PATVIRTINTUOSE DETALIOJO PLANO BRĖŽINIUOSE IR SPRENDIMO 1 PUNKTE (Nr. T1-123) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
58 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-12-11 SPRENDIMO NR. T3-549 2 PUNKTO PATIKSLINIMO (Nr. T1-150) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
59 Dėl Vilniaus rajono Papiškių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
60 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:670), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., LINDINIŠKIŲ K.,DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-147) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
61 Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4107/0100:5, kad. Nr. 4107/0100:6, kad. Nr. 4107/0100:51, kad. Nr. 4107/0100:56, kad. Nr. 4107/0100:57, kad. Nr. 4107/0100:103, kad. Nr. 4107/0100:104, kad. Nr. 4107/0100:128, kad. Nr. 4107/0100:129, kad. Nr. 4107/0100:130, kad. Nr. 4107/0100:132, kad. Nr. 4107/0300:66, kad. Nr. 4107/0300:128, kad. Nr. 4107/0300:178), esančių Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Aukštuolės k., (kad. Nr. 4107/0100:329, kad. Nr. 4107/0100:330, kad. Nr. 4107/0100:331), esančių Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Vilkiškių k., (kad. Nr. 4107/0100:145), esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Jonėnų k., detaliojo plano keitimo A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
62 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4184/0100:483 IR KAD. NR. 4184/0100:622), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., RASTINĖNŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-128) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
63 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO SPECIALIOJO PLANO TEKSTINĖS DALIES TIKSLINIMO (Nr. T1-157) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
64 DĖL DARBO GRUPĖS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTUI PAKEISTI SUDARYMO (Nr. T1-122) E.Jablonska
Įtrauktas į darbotvarkę
65 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO VISUOMENINIO PADĖJĖJO VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO (Nr. T1-151) E.Jablonska
Įtrauktas į darbotvarkę
66 Dėl 2016 metų Vilniaus rajono savivaldybės mero veiklos ataskaitos M.Rekst
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Vilniaus rAjono SAVIVALDYBĖS merĖ
 Marija Rekst

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1990
       (8-5) 275 1961
       (8-5) 275 6925
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras įstaigos kodas 188708224

Darbo laikas:
I - IV - nuo 7:30 val. iki 16:30 val.
V – nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietų pertrauka:
nuo 11:30 val. iki 12:15 val.
 
 
Naujas vartotojas
Pamiršau slaptažodį
Renginių kalendorius
    2021     
Balandis
P A T K Pn Š S
   01020304
05060708091011
12131415161718
19
20
2122232425
2627282930  
Artimiausi renginiai
Vaikų Velykinių piešinių paroda
2021-04-01
RDKC Grigaičių skyrius (Pergalės g. 52, Grigaičių k., Vilniaus r.)
Danutės Lipska paroda ,,Menas mano akimis“
2021-04-20
RDKC Marijampolio skyrius (Pušų g.10, Marijampolio k., Vilniaus r.)
Jubiliejinis šokių kolektyvo „Malwy“ koncertas
2021-04-25
RDKC Marijampolio skyrius (Pušų g.10, Marijampolio k., Vilniaus r.)

Video medžiaga

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Shadow up