kaires_puses_index
Naujienų prenumerata
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 19
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2014-07-25
Posėdžio data 2014-07-25 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS ( SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ) 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. T1-260) J.Sinicki
Priimtas
2 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-299) D.Šidlauskienė
Priimtas
3 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO (Nr. T1-295) D.Šidlauskienė
Priimtas
4 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTĮ TURTĄ (Nr. T1-269) B.Maliušickaja
Priimtas
5 DĖL SUTIKIMO PERIMTI SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ LINIJAS IŠ UAB "MARKERIS" (Nr. T1-289) B.Maliušickaja
Priimtas
6 DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTO PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. T1-270) B.Maliušickaja
Priimtas
7 DĖL INŽINERINIŲ STATINIŲ VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., PAGIRIŲ K. (Nr. T1-290) B.Maliušickaja
Priimtas
8 DĖL TURTO PERDAVIMO IR ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO UAB NEMENČINĖS KOMUNALININKAS" (Nr. T1-296) B.Maliušickaja
Priimtas
9 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATŲ NUSTATYMO (Nr. T1-304) B.Maliušickaja
Priimtas
10 DĖL S. LISOVSKAJOS NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO B.Maliušickaja
Priimtas
11 DĖL V. STUDENIKINO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO B.Maliušickaja
Priimtas
12 DĖL PARAMOS MIRTIES ATVEJU SKYRIMO IŠ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T1-274) E.Kačanovskienė
Priimtas
13 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-301) V.Žvirblienė
Priimtas
14 DĖL STUDENTO-REZIDENTO (KARDIOLOGO) STUDIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-311) V.Žvirblienė
Priimtas
15 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI,NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. T1-268) L.Andruškevič
Priimtas
16 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO AVIŽIENIŲ VAIKŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI (Nr. T1-271) L.Andruškevič
Priimtas
17 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO LAVORIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI (Nr. T1-272) L.Andruškevič
Priimtas
18 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO MICKŪNŲ VAIKŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI (Nr. T1-273) L.Andruškevič
Priimtas
19 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SUŽIONIŲ VAIKŲ DARŽELIO ILGALAIKIO MATERILIOJO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (Nr. T1-288) L.Andruškevič
Priimtas
20 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VALČIŪNŲ VIDURINĖS MOKYKLOS ILGALAIKIO MATERILIOJO TURTO, PRIPAŽINTO IR NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (Nr. T1-287) L.Andruškevič
Priimtas
21 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-08-30 SPRENDIMO NR. 327 ,,DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO ČEKONIOŠKIŲ VIDURINEI MOKYKLAI'' DALINIO PAKEITIMO (Nr. T1-286) L.Andruškevič
Priimtas
22 DĖL ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO KONSTANTO PARČEVSKIO GIMNAZIJAI (Nr. T1-275) E.Dovgerd
Priimtas
23 DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO VISALAUKĖS MOKYKLAI – DAUGIAFUNKCIAM CENTRUI (Nr. T1-276) E.Dovgerd
Priimtas
24 DĖL DALYVAVIMO PROJEKTE, FINANSUOJAMAME PAGAL PRIEMONĘ „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MOKYKLOSE IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE GERINIMAS“ (Nr. T1-310) E.Dovgerd
Priimtas
25 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T3-93 „DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS IR RUDAMINOS DAUGIAFUNKCIAMS KULTŪROS CENTRAMS“ DALINIO PAKEITIMO (Nr. T1-292) J.Taraškevič
Priimtas
26 DĖL PRITARIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016-2023 METŲ STRATEGINIAM PLĖTROS PLANUI (Nr. T1-302) D.Levko
Priimtas
27 DĖL VILNIAUS RAJONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS KOKYBĖS STEBĖSENOS IR KONTROLĖS VYKDYMO TVARKOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-300) O.Lukaševič
Priimtas
28 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS NEMENČINĖS KOMUNALININKAS 2014-2016 METŲ ŠILUMOS ŪKIO INVESTICINIO PLANO DERINIMO (Nr. T1-309) O.Lukaševič
Priimtas
29 Dėl gatvių pavadinimų (29-40) projektai A.Ercmonaitė
Priimtas
30 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., DIDŽIOSIOS RIEŠĖS K., „MIGLĖS“ BENDRIJOS KVARTALE, KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-306) A.Ercmonaitė
Priimtas
31 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4147/0300:1000), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN., KIEMELIŲ K., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-294) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4152/0700:170, KAD. NR. 4152/0700:171 IR KAD. NR. 4152/0700:172), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., DARŽELIŲ K., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-278) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4152/0800:671), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., GAIDŪNŲ K., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-265) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4152/0100:879), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., PALIULIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-293) A.Ercmonaitė
Priimtas
35 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4184/0300:458), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., GRIKIENIŲ K., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-277) A.Ercmonaitė
Priimtas
36 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0300:189), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., AUKŠTŲJŲ RUSOKŲ VS., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-307) A.Ercmonaitė
Priimtas
37 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0300:585), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BAJORŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-282) A.Ercmonaitė
Priimtas
38 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0300:8130), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BAJORŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-259) A.Ercmonaitė
Priimtas
39 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0300:8155), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BAJORŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-305) A.Ercmonaitė
Priimtas
40 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0300:8163), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BAJORŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-283) A.Ercmonaitė
Priimtas
41 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0300:8185), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BUKIŠKIO K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-285) A.Ercmonaitė
Priimtas
42 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0200:282), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., GILUŽIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-308) A.Ercmonaitė
Priimtas
43 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4174/0200:618, KAD. NR. 4174/0200:619), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., LINDINIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-284) A.Ercmonaitė
Priimtas
44 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4103/0100:1802 IR KAD. NR. 4103/0100:1804), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., ŠVEDŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-258) A.Ercmonaitė
Priimtas
45 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4107/0100:25), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., BEZDONIŲ SEN., VILKIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-281) A.Ercmonaitė
Priimtas
46 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4130/0200:419), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., DŪKŠTŲ SEN., VERKŠIONIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-263) A.Ercmonaitė
Priimtas
47 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4184/0400:189 IR KAD. NR. 4184/0400:233), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., PUTINIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-264) A.Ercmonaitė
Priimtas
48 Dėl Vilniaus rajono savivaldyės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Vilniaus rAjono SAVIVALDYBĖS merĖ
 Marija Rekst

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1990
       (8-5) 275 1961
       (8-5) 275 6925
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras įstaigos kodas 188708224

Darbo laikas:
I - IV - nuo 7:30 val. iki 16:30 val.
V – nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietų pertrauka:
nuo 11:30 val. iki 12:15 val.
 
 
Naujas vartotojas
Pamiršau slaptažodį
Renginių kalendorius
    2021     
Liepa
P A T K Pn Š S
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627282930
31
 
Artimiausi renginiai
V. Podlipskos tapybos darbų paroda „Sielos laisvė“
2021-08-01
NDKC Sužionių skyrius (Žalioji g. 5, Sužionių k., Vilniaus r.)
Janinos Narkūnienės darbų paroda „Natūros spalvos“
2021-08-01
NDKC Dūkštų skyrius (Pijorų g. 1, Dūkštų k., Vilniaus r.)
Sudervės dailininkų tapybos meno paroda
2021-08-03
NDKC Sudervės skyrius (Vilniaus g. 19A, Sudervės k., Vilniaus r.)
„Dainuok su mumis“ Folklorinis koncertas su vokaliniu kolektyvu „Melodia“
2021-08-05
NDKC Karvio skyrius (Giedraičio g. 26, Karvio k., Vilniaus r.)
Vaikų vasaros stovykla „Draugai – draugams“
2021-08-06
NDKC Maišiagalos skyrius (Algirdo g. 4, Maišiagala, Vilniaus r.)

Video medžiaga

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Shadow up