kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ławaryszki


Gmina Ławaryszki

ul. Liepos 9, wieś Ławaryszki
LT-15232 rejon wileński

tel.:(8 5) 249 4893
e-mail: lavoriskiuseniunija@vrsa.lt

Godziny pracy:
Poniedziałek – czwartek – godz. 8.00-17.00
Piątek – godz. 8.00-15.45
Przerwa obiadowa – godz. 12.00-12.45

Przyjęcie interesantów:
Wtorek – godz. 8.00-12.00
Czwartek – godz. 8.00-12.00

  Imię, nazwisko E-mail Telefon
Zatępca starosty, p. o. starosty Mark Piłat mark.pilat@vrsa.lt 852494893
Główny kancelista Elżbieta Głazko elzbieta.glazko@vrsa.lt 852494893
Starszy księgowy  Michał Kożeniewski michailas.kozenevskis@vrsa.lt 852494897
Starszy specjalista  Marja Grablewska marija.grablevskaja@vrsa.lt 852494873
Starszy organizator ds. opieki socjalnej (obecnie na urlopie macierzyńskim) Renata Mikulewicz renata.mikulevic@vrsa.lt 852494842
Starszy organizator ds. opieki socjalnej  Marija Borisevič marija.borisevic@vrsa.lt 852494842
Specjalista do pracy z rodzinami ryzyka socjalnego Diana Tomaszewicz diana.tomasevic@vrsa.lt 852494842


Ośrodek
gminy – wieś Ławaryszki (639 mieszkańców). Na terytorium gminy jest 69 wsi, większe z nich: Mościszki (638 mieszkańców), Słoboda (189 mieszkańców), Pietruliszki (143 mieszkańce), Niewierzsyki (121 mieszkaniec), Adomajcie (86 mieszkańców).

Powierzchnia terenu: 12 285 ha, z nich – 32,9% stanowią użytki rolne, 54,5% - lasy, 0,8% - zbiorniki wodne oraz grunty o innym przeznaczeniu.

Ludność: 2 603 osób.

Na terytorium gminy znajdują się: 2 gimnazjum, Szkoła-wielofunkcyjny centrum w Mościszkach, przedszkole w Mościszkach, żłobek-przedszkole w Ławaryszkach, 2 biblioteki, Dom Kultury, 2 instytucje opieki zdrowotnej, posterunek celny, posterunek straży pożarnej, 2 urzędy pocztowe, 7 sklepów i pawiliony handlowe, 2 kawiarnie, kościół pw. św. Jana Chrzciciela, kaplica, cmentarz, pozostałości grodziska w Ławaryszkach, rezerwat krajobrazowy Barawikinia, rezerwat wodny Wilenki.

Przedsiębiorczość lokalna: rolnictwo i leśnictwo, przetwórstwo produktów rolnych, usługi świadczone dla mieszkańców.

Z historii: pierwsze wzmianki o Ławaryszkach pochodzą z 1523 r. W Ławaryszkach były znalezione ślady wydobywania rudy żelaznej. Zdaniem naukowców rudę żelazną wydobywano tutaj aż do XVIII w., wykorzystując energię wód Wilenki. W okresie Wielkiego Księstwa Litewskiego Ławaryszki nazywano miasteczkiem (wieś – od 1959 r.). Był to ośrodek gminy, działała tu fabryka papieru. W 1644 r. w Ławaryszkach został zbudowany kościół. W kościele do dziś zachowały się cenne olejne obrazy i odlany w 1774 r. dzwon. W końcu XVIII w. w Ławaryszkach istniała szkoła początkowa. W czasie powstania 1863 r. pod Ławaryszkami została stoczona bitwa między żandarmerią rosyjską a oddziałami powstańców pod dowództwem Gustawa Czechowicza i Karola Jasiewicza.

 

Powrót
Shadow up