kaires_puses_index
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Viešieji darbai

Vilniaus rajono savivaldybės administracija kartu su Vilniaus teritorine darbo birža organizuoja viešuosius darbus

Viešieji darbai - tai yra laikino pobūdžio visuomenei naudingi darbai. Jų tikslas – sudaryti galimybes bedarbiams laikinai įsidarbinti siekiant užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų. Dalyvauti viešuosiuose darbuose gali nustatyta tvarka registruoti  darbo biržoje darbingo amžiaus bedarbiai, įspėti apie atleidimą darbingo amžiaus darbuotojai,  atostogų metu - bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniai, aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinės formos studijų programas. Asmenims, dirbantiems viešuosius darbus, yra garantuotas nustatytas minimalus darbo užmokestis ir socialinis draudimas, mokamas už faktiškai dirbtą darbo laiką. Darbo sutarčiai viešiesiems darbams atlikti pasibaigus, išmokama piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas.

Įgyvendinant viešųjų darbų programą, kurios metu vykdomos valstybinės (valstybės savivaldybėms perduotos) funkcijos, darbdaviams savivaldybė skiria 40 procentų, o teritorinė darbo birža-60 procentų subsidijos darbo užmokesčiui. Į vieną darbo vietą per metus gali būti įdarbinti 4-5 žmonės. Viešiesiems darbams atlikti dažniausiai nereikalinga jokia profesinė kvalifikacija bei darbo patirtis, todėl viešieji darbai padidina žmonių užimtumo gebėjimus ir galimybes greičiau integruotis į darbo rinką. Viešųjų darbų programoje numatomi teritorijos tvarkymo darbai (t.y. šiukšlių rinkimas, šienavimas, sniego valymas, autobusų stotelių priežiūra, gėlynų priežiūra, miško pakraščių tvarkymas), socialinės bei visuomeninės paskirties objektų kvalifikacijos nereikalaujantys pagalbiniai statybos ir remonto darbai.

                              

Viešųjų darbų programa 2013 - 2016 metais

                                     

Metai

2013

2014

2015

2016

Dirbusių asmenų skaičius

548

453

408

numatoma įdarbinti
400

Valstybės biudžeto lėšos skirtos savivaldybės darbo rinkos politikos priemonių ir gyventojų užimtumo programoms rengti ir įgyvendinti

170,0 tūkst. Eur

153,7 tūkst. Eur

143,2 tūkst. Eur

135,0 tūkst. Eur

Paskutinis atnaujinimas: 2016-02-08 12:22:13
Grįžti
Shadow up