kaires_puses_index
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2018-09-24
10:21:58
T1-324 DĖL VEIKLOS PLĖTOJIMO GALIMYBIŲ VILNIAUS R. SAV. PAGIRIŲ SEN., PAGIRIŲ K., BALTOSIOS VOKĖS K., MELEKONIŲ K. IR JUODŠILIŲ SEN., VALČIŪNŲ K. TERITORIJOJE
2018-09-20
09:48:03
T1-323 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
2018-09-20
09:46:19
T1-322 SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO KOMISIJOS DALINIO PAKEITIMO
2018-09-19
14:19:48
T1-321 SPRENDIMAS DĖL LOPŠELIO-DARŽELIO PATALPŲ SU SKLYPU, ESANČIŲ NETOLI RIEŠĖS IR AVIŽIENIŲ SENIŪNIJŲ RIBOS, PIRKIMO
2018-09-19
13:55:38
T1-320 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO
2018-09-18
14:28:44
T1-319 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS IR LENKIJOS RESPUBLIKOS ŽEŠUVO MIESTO ŠVIETIMO KURATORIUMO KETINIMŲ BENDRADARBIAUTI PROTOKOLO PASIRAŠYMO
2018-09-18
14:27:25
T1-318 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., DŪKŠTŲ SEN., GEISIŠKIŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO
2018-09-18
14:18:06
T1-317 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2018-09-18
14:15:00
T1-316 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE
2018-09-18
14:12:38
T1-315 SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ SKIRSTYMO KOMISIJOS NARIO PAREIGŲ PAKEITIMO
2018-09-18
14:10:54
T1-314 DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIES PRATĘSIMO SU N. ANUFRIJEVOS PĮ
2018-09-18
14:09:14
T1-313 DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 27 D. SPRENDIMU NR. T3-84, PAKEITIMO
2018-09-18
14:07:54
T1-312 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-09-18
14:06:22
T1-311 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO
2018-09-18
14:05:11
T1-310 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO
2018-09-17
08:52:08
T1-309 DĖL VILNIAUS RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, TVARKYMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2018-09-17
08:50:03
T1-308 DĖL VILNIAUS R. KYVIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS ILGALAIKIO NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ŠATRININKŲ SEN., DOBROMISLĖS K., MOKYKLOS G. 5, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
2018-09-17
08:48:35
T1-307 DĖL VILNIAUS R. VALČIŪNŲ GIMNAZIJOS ILGALAIKIO NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., JUODŠILIŲ SEN., VALČIŪNŲ K., DRAUGYSTĖS G. 17, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
2018-09-17
08:45:49
T1-306 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO UAB ,,VILNIAUS VANDENYS“ VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
2018-09-17
08:42:40
T1-305 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., BALTOSIOS VOKĖS K., MIŠKO G. 11-29, PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE
Shadow up
incorrect array size: 1