kaires_puses_index
 


Sużany
Gmina Sużany
ul. Kalvinės 1, wieś Sużany
LT-14201 Rejon Wileński
tel.:(8 5) 249 0220, 249 0246
e.mail: suzioniuseniunija@vrsa.lt

Godziny pracy:

Poniedziałek – czwartek
godz. 8.00-17.00
Piątek – godz. 8.00-15.45
Przerwa obiadowa – godz. 12.00-12.45

Przyjęcie interesantów:
Wtorek – godz. 12.45-18.00
Czwartek – godz. 8.00-12.00 i w godz. 17.00-18.00

 

 

 

 

 

  Imię, nazwisko E-mail Telefon
Starosta Tadeusz Aliancewicz  tadeus.aliancevic@vrsa.lt  852505448 
Główny kancelista  Ana Ivanauskienė  ana.ivanauskiene@vrsa.lt  852505422 
Starszy księgowy  Genuefa Germanowicz  genuefa.germanovic@vrsa.lt  852505409 
Starszy specjalista  Leokadia Chatkiewicz  leokadija.chatkevic@vrsa.lt  852505409 
Starszy organizator ds. opieki socjalnej  Alina Matačinienė  alina.mataciniene@vrsa.lt  852505403 
Starszy specjalista  Justyna Giedris justyna.giedris@vrsa.lt 852505403

 

Ośrodek gminy – wieś Sużany (475 mieszkańców). Na terenie gminy jest 90 wsi, większe z nich: Werusowo (405 mieszkańców), Skirlany (175 mieszkańców), Gryciuny (91 mieszkańców). Ogólnie w gminie miejsce zamieszkania deklaruje 1 966 mieszkańców.

Powierzchnia terenu: 16 014 ha, z nich 9 870 ha stanowią użytki rolne, 3 800 ha - lasy, 131 ha - to zbiorniki wodne oraz grunty o innym przeznaczeniu.

Ludność: 1 966 osób.

Na terytorium gminy znajdują się: 1 urząd pocztowy, szkoła średnia, szkoła podstawowa, szkoła początkowa, przedszkole, 3 biblioteki, Dom Kultury, kościół, park i pałac Tyszkiewiczów, rezerwat przyrody Pravalo, rezerwat przyrody Verdeikiai, park regionalny Oświe, kurhany Sapiegiszki, Żyngi,Parajście, Dwiliszki, Sużański.

Przedsiębiorczość lokalna: rolnictwo i leśnictwo, usługi świadczone dla mieszkańców.

Z historii: w 1795 roku zbudowano w Sużanach kościół pod wezwaniem św.Feliksa. Z niewielkimi przeróbkami przetrwał do dziś. W końcu XVIII w. w Sużanach zbudowano pałac, będący później własnością kilku pokoleń rodziny Tyszkiewiczów. Zachował się on dotychczas. Również w Werusowie znajduje się park i pałac Tyszkiewiczów. Na wschodnim krańcu wsi Sużany wznosi się starożytne grodzisko, świadczące o tym, że w X-XI wiekach zamieszkiwali tutaj ludzie.

Gmina współpracuje z: Urząd Miasta i Gminy Pasym.

 

Powrót
Shadow up