kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Seniūnaitijos

Vilniaus rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašas (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T3-288) 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m.  gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T3-398 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos  2019 m. liepos 26 d.  sprendimu Nr. T3-288 patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės  seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo“


Seniūnaičio žinynas


Vilniaus rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatai

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m.  gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T3-397 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos  2017 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T3-128 patvirtintų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų dalinio pakeitimo“

 

2019 m. rugpjūčio 5 d. Vilniaus rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M22-84 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymo į seniūnaitijas patvirtinimo“ (Priedas)


Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. A27(1)-1965 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų skelbimo“ 


Vilniaus rajono savivaldybės administarcijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. A27(1)-1965

Ištrauka iš Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, reglamentuojanti atstovavimą gyvenamųjų vietovių bendruomenėms


Kviečiame susipažinti su planuojamų seniūnaitijų ribomis. Pasiūlymų, pastabų laukiame iki š.m. liepos 31 d. el. paštu rita.daugeviciene@vrsa.lt

Grįžti
Shadow up