kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAN NADZWYCZAJNY

 


 

Stan nadzwyczajny. Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

 


 

Aby uniknąć ewentualnych nieporozumień i dodatkowych kłopotów, namawiamy mieszkańców mieszkających w strefie przygranicznej, podczas podróży do pracy lub innych terenów do posiadania dokumentu tożsamości, zaświadczenia o zadeklarowanym miejscu zamieszkania, które można zamówić w starostwie i/lub odpisu z księgi wieczystej o posiadanej nieruchomości.


Kontakty:

Gmina Ławaryszki

Tel. (8 5) 249 4873; (8 5) 249 4893
e-mail: lavoriskiuseniunija@vrsa.lt

ul. Lipowa 6, wieś Ławaryszki,
LT-15232 rejon wileński.
/go.php/Lavori%C5%A1ki%C5%B3609

---------------------


Gmina Kowalczuki

Tel. (8 5) 249 5140
Kom. nr.: 8 669 31 911, 8 669 42 454
e-mail: kalveliuseniunija@vrsa.lt

ul. Kościelna 7a, wieś Kowalczuki,
LT-13149 rejon wileński.
/go.php/Kalveli%C5%B3801

---------------------


Gmina Miedniki

tel. (8 5) 259 7218
tel. starosty (8 5) 259 7290
e-mail: medininkuseniunija@vrsa.lt

ul. Miodowa 12, wieś Miedniki,
LT-13192 rejon wileński.
/go.php/Medinink%C5%B3193

---------------------


Gmina Bujwidze

tel. (8 5) 254 3247
e-mail: buivydziuseniunija@vrsa.lt

wieś Bujwidze,
LT-15036 rejon wileński.
/go.php/Buivyd%C5%BEi%C5%B3710

 

 

Powrót
Shadow up