kaires_puses_index
Naujienų prenumerata
 
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su Savivaldybės veikla susiję dokumentai

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. A27(1)-1740 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktinių tyrimų socialinių paslaugų įstaigose organizavimo“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. A27(1)-1646 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktinių tyrimų socialinių paslaugų įstaigose organizavimo“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. A27(1)-1582 „Dėl Vilniaus rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų atsitiktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. A27(1)-1500 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. A27(1)-946 „Dėl patirtų papildomų išlaidų kompensavimo tvarkant ir laidojant mirusių nuo COVID-19 (koronaviruso infekcijos) asmenų palaikus“ pripažinimo netekusiu galios“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. A27(1)-1451 „Dėl profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) socialinės globos įstaigose organizavimo“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. A27(1)-1434 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. A27(1)-1340 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktinių tyrimų socialinių paslaugų įstaigose organizavimo“ 2 punkto pakeitimo“ (Neteko galios)

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. A27(1)-1408 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. A27(1)-1299 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos kontrolės bei profilaktinių tyrimų socialinių paslaugų įstaigose organizavimo“ 3 punkto pripažinimo netekusiu galios“ (Neteko galios)

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. A27(1)-1397 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktinių tyrimų socialinių paslaugų įstaigose organizavimo“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. V-1396 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. A27(1)-1340 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktinių tyrimų socialinių paslaugų įstaigose organizavimo“ 2 punkto pakeitimo“ (Neteko galios)

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. V-1357 „Dėl atsitiktinių profilaktinių tyrimų organizavimo kai Vilniaus rajono savivaldybė priskiriama didelės rizikos sergamumo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) savivaldybėms tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-1340 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktinių tyrimų socialinių paslaugų įstaigose organizavimo“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. V-1312 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05-29  įsakymo Nr. A27(1)-1241 „Dėl karantino priemonių taikymo Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje ir jos teritoriniuose padaliniuose pakeitimo“ pakeitimo“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. V-1312 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05-29  įsakymo Nr. A27(1)-1241 „Dėl karantino priemonių taikymo Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje ir jos teritoriniuose padaliniuose pakeitimo“ pakeitimo

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. V-1305 „Dėl sąlytį turėjusių asmenų izoliavimo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos numatytose izoliavimo patalpose“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. V-1300 „Dėl profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. V-1299 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos, kontrolės bei profilaktinių tyrimų socialinių paslaugų įstaigose organizavimo“ (Neteko galios)

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. V-1291 „Dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje koronaviruso infekcijos laikotarpiu“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. V-1266 „Dėl izoliavimo patalpų nepilnamečiams vaikams, likusiems be tėvų globos (rūpybos) arba kurių tėvai yra izoliuoti stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. V-1241 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. A27(1)-1117 „Dėl karantino priemonių taikymo Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje ir jos teritoriniuose padaliniuose pakeitimo“ panaikinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. V-1200 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. A27(1)-531 „Dėl masinių renginių vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje ribojimo koronaviruso infekcijos laikotarpiu“ panaikinimo

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. V-1189 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose karantino metu“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. V-1185 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 15 d. sprendimų Nr. V-1183, Nr. V-1184 ir Nr. V-1189 vykdymo“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. V-1158 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. V-1156 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. V-1142 vykdymo“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. A27(1)-1132 „Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojams“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. A27(1)-1129 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus rajono švietimo įstaigose karantino metu“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. A27(1)-1117 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-16 įsakymo Nr. A27(1)-653 „Dėl karantino priemonių taikymo Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje ir jos teritoriniuose padaliniuose“ pakeitimo“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. A27(1)-1100 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo programas, prevencinio laboratorinio ištyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos patvirtinimo“

Tvarka

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. A27(1)-1076 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių vaistinių darbuotojų prevencinio laboratorinio ištyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos patvirtinimo“

Tvarka

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. A27(1)-1067 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių prekybos vietų darbuotojų prevencinio laboratorinio ištyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos patvirtinimo“

Tvarka

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. A27(1)-1014 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti sveikatos priežiūros įstaigų specialistams prevenciniu tikslu organizavimo pakeitimo“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. A27(1)-1013 „Dėl Vilniaus rajono centrinės bibliotekos, jos skyrių, Vladislavo Sirokomlės muziejaus, Vilniaus krašto etnografinio muziejaus ir jų filialų lankymo būtinų sąlygų“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. A27(1)-1012 „Dėl vaikų priežiūros užtikrinimo Vilniaus rajono švietimo įstaigose karantino metu“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. A27(1)-1008 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. A27(1)-960“ pakeitimo“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. A27(1)-1001 „Dėl žmonių su negalia priežiūros įstaigoje organizavimo ekstremalios situacijos ar karantino laikotarpiu“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. A27(1)-997 „Dėl pacientų, sergančių lengvos formos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliacijos organizavimo medicininėse reabilitacijos įstaigose“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. A27(1)-992 „Dėl mobilaus punkto COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ėminiams imti Nemenčinės mieste uždarymo“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. A27(1)-985 „Dėl taikytų asmenų ir transporto priemonių judėjimo į Nemenčinės miestą ir iš Nemenčinės miesto ribojimų panaikinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. A27(1)-960 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. A27(1)-935 pakeitimo“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. A27(1)-959 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. A27(1)-934 „Dėl suaugusių Nemenčinės miesto gyventojų tyrimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)“ pakeitimo“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. A27(1)-946 „Dėl patirtų papildomų išlaidų kompensavimo tvarkant ir laidojant mirusių nuo COVID-19 (koronaviruso infekcijos) asmenų palaikus“ (Neteko galios)

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. A27(1)-936 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos teikiamų neatidėliotinų funkcijų (paslaugų)“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. A27(1)-934 „Dėl suaugusių Nemenčinės miesto gyventojų tyrimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. A27(1)-931 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 10 d. sprendimų Nr. V-819, Nr. V-826 ir V-829 vykdymo“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. A27(1)-929 „Dėl karantino priemonių taikymo Nemenčinės mieste“

Eismo ribojimo schema

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. A27(1)-921 „Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti sveikatos priežiūros įstaigų specialistams prevenciniu tikslu organizavimo“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. A27(1)-883 „Dėl mobilios brigados įsteigimo ir tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. A27(1)-871 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimų Nr. V-653 ir nr. V-654 vykdymo“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. A27(1)-839 „Dėl ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams teikimo Vilniaus rajono savivaldybėje“

Vilniaus rajonos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. A27(1)-834 „Dėl vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, priežiūros užtikrinimo Vilniaus rajono švietimo įstaigose“

Vilniaus rajonos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. A27(1)-833 „Dėl paramos maisto produktais ir asmens higienos prekėmis organizavimo valstybėje (savivaldybėje) paskelbtų ekstremaliųjų situacijų metu tvarkos aprašo patvirtinimo“

Tvarkos aprašas

Vilniaus rajonos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. A27(1)-831 „Dėl Vilniaus rajono daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudjimo objektų dezinfekcijos, esant daugiabučiame name nustatytam koronaviruso (COVID-19) atvejui“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. A27(1)-827 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. A27(1)-813 „Dėl izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar Vilniaus rajono savivaldybės administracijos numatytose patalpose asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju, bei patalpų priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3.1. papunkčio pakeitimo“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. A27(1)-820 „Dėl informacijos apie asmens apsaugos priemones teikimo“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. A27(1)-813 „Dėl izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar Vilniaus rajono savivaldybės administracijos numatytose patalpose asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju, bei patalpų priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“

Tvarkos aprašas

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. A27(1)-804 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų specialistų testavimo siekiant valdyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. A27(1)-803 „Dėl ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams teikimo Vilniaus rajono savivaldybėje“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. A27(1)-794 „Dėl asmenų pervežimo organizavimo

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. A27(1)-793 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės komunalinių atliekų šalinimo tvarkos karantino metu patvirtinimo

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. A27(1)-783 „Dėl laikino ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. A27(1)-781 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. A27(1)-699 „Dėl asmenų izoliavimo užtikrinimo“ dalinio pakeitimo

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. A27(1)-779 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. A27(1)-690 „Dėl nemokamo maitinimo organizavimo vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose karantino metu“ dalinio pakeitimo

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. A27(1)-776 „Dėl mobilios tepinėlių paėmimo brigados sudarymo ir sprendimų savivaldybės numatytuose patalpose apgyvendintų asmenų tęsti izoliavimą namuose priėmimo bei įgaliojimo suteikimo koordinatoriui“

Sutikimas

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. A27(1)-752 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. A27(1)-699 „Dėl asmenų izoliavimo užtikrinimo“ dalinio pakeitimo“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. A27(1)-751 „Dėl Šumsko palaikomojo gydymo ligoninių panaudojimo sergantiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) asmens izoliuoti“

Vilniaus rajono savivaldybės administarcijos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. 699 „Dėl  asmenų izoliavimo užtikrinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės administarcijos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. 698 „Dėl karantino priemonių taikymmo viešajame priemestiniame transporte“

Vilniaus rajono savivaldybės administarcijos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. 691 „Dėl  izoliavimo patalpų nepilnamečiams vaikams, likusiems tėvų globos (rūpybos) arba kurių tėvai yra izoliuoti stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose“

Vilniaus rajono savivaldybės administarcijos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. 690 „Dėl  nemokamo maitinimo organizavimo Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose karantino metu“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. A32(1)-673 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ekstremaliųjų situacijų opeacijų centro vadovo skyrimo“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. A27(1)-653 „Dėl karantino priemonių taikymo Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje ir jos teritoriniuose padaliniuose“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A27(1)-623 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro sudarymo“

         Nuostatai

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. A27(1)-579 „Dėl gripo epidemijos Vilniaus rajono teritorijoje paskelbimo“ 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. A27(1)-531 „Dėl masinių renginių Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje ribojimo koronaviruso infekcijos laikotarpiu“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. A27(1)-530 „Dėl koronaviruso profilaktikos“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriauss 2020 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. A27(1)-516 „Dėl koronaviruso profilaktikos Vilniaus rajono savivaldybėje bei jai pavaldžiose įstaigose ir įmonėse“

 


 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 10 d. sprendimas Nr. V-1639 „Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo“  

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 3 d. sprendimas Nr. V-1600 „Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo“  

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. V-1570 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. V-1549 „Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo“  

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 22 d. sprendimas Nr. V-1530 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. V-412 „Dėl informacijos iš savivaldybių administracijų surinkimo“ pripažinimo netekusiu galios“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 19 d. sprendimas Nr. V-1523 „Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo“ 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 18 d. sprendimas Nr. V-1515 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl  COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), organizavimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 17 d. sprendimas Nr. V-1506 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. V-438 „Dėl bendradarbiavimo su savivaldybių visuomenės sveikatos biurais“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 17 d. sprendimas Nr. V-1505 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1316 „Dėl sąlytį turėjusių asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose izoliavimo patalpose“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimas Nr. V-1489 „Dėl nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio gyvenimo ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose būtinų sąlygų“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimas Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimas Nr. V-1484 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimas Nr. V-1474 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimas Nr. V-1472 „Dėl mirusiųjų palaikų tvarkymo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės paskelbimo laikotarpiu“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimas Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 15 d. sprendimas Nr. V-1459 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. V-636 „Dėl asmenų, kuriems diagnozuota lengva COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) forma, izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 15 d. sprendimas Nr. V-1458 „Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 11 d. sprendimas Nr. V-1438 „Dėl informacijos apie patirtas ir planuojamas patirti išlaidas kovojant su COVID-19 sukeltos sveikatos krizės padariniais“

Priedas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 8 d. sprendimas Nr. V-1402 „Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo“ 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 4 d. sprendimas Nr. V-1377 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 4 d. sprendimas Nr. V-1376 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. V-819 „Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 3 d. sprendimas Nr. V-1366 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. V-1118 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 1 d. sprendimas Nr. V-1347 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. V-1339 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. V-1338 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. V-328 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. V-1337 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. V-1189 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės teikiant socialinės integracijos priemonių neįgaliesiems teikimą namuose, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. V-1330 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. V-636 „Dėl asmenų, kuriems diagnozuota lengva COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) forma, izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. V-1331 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. V-635 „Dėl informacijos apie asmens apsaugos priemones teikimo“ pakeitimo“

1 priedas

2 priedas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. V-1328 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų pripažinimo netekusiais galios“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. V-1321 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. V-1142 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio gyvenimo ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. V-1316 „Dėl sąlytį turėjusių asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose izoliavimo patalpose“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. V-1289 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. V-1189 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės teikiant socialines paslaugas asmens namuose ir organizuojant socialinės integracijos priemonių neįgaliesiems teikimą namuose, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 22 d. sprendimas Nr. V-1275 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. V-1118 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 22 d. sprendimas Nr. V-1269 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 22 d. sprendimas Nr. V-1268 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. V-1142 „Dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio gyvenimo ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 22 d. sprendimas Nr. V-1265 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. V-1162 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 22 d. sprendimas Nr. V-1260 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. V-876 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių prekybos ir paslaugų teikimo vietoms“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 22 d. sprendimas Nr. V-1252 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. V-499 „Dėl sąlytį turėjusių asmenų, grįžusių iš užsienio valstybių, izoliavimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 21 d. sprendimas Nr. V-1239 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. V-1118 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms“pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 20 d. sprendimas Nr. V-1226 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. V-1184 „Dėl ėminių laboratoriniams tyrimams COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti paėmimo savivaldybių mobiliuose punktuose“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 19 d. sprendimas Nr. V-1215 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. V-876 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių prekybos ir paslaugų teikimo vietoms“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 18 d. sprendimas Nr. V-1194 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. V-1162 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 15 d. sprendimas Nr. V-1189 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės teikiant socialinės integracijos priemonių neįgaliesiems teikimą namuose, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 15 d. sprendimas Nr. V-1183 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. V-653 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės socialinės globos įstaigose karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 14 d. sprendimas Nr. V-1162 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 13 d. sprendimas Nr. V-1143 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 13 d. sprendimas Nr. V-1142 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio gyvenimo ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 12 d. sprendimas Nr. V-1126 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. V-440 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, karščiavimo klinikų ir savivaldybėse įsteigtų mobilių punktų ir jiems priskirtų laboratorijų bendradarbiavimo tvarkos“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimas Nr. V-1118 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimas Nr. V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 8 d. sprendimas Nr. V-1105 „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 8 d. sprendimas Nr. V-1104 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojams“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. V-1055 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti prekybos vietų darbuotojams“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimas Nr. V-978 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių žmonių su negalia priežiūros organizavimui įstaigose“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimas Nr. V-977 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimas Nr. V-976 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-343 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių“ pripažinimo netekusiu galios“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 22 d. sprendimas Nr. V-961 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 15 d. sprendimas Nr. V-876 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių prekybos ir paslaugų teikimo vietoms“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 22 d. sprendimas Nr. V-957 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. V-872 „Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojams prevenciniu tikslu organizavimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 22 d. sprendimas Nr. V-955 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. V-826 „Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti sveikatos priežiūros specialistams prevenciniu tikslu organizavimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 22 d. sprendimas Nr. V-954 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. V-593 „Dėl sveikatos priežiūros specialistų testavimo siekiant valdyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. V-820 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. V-258 „Dėl ligonių, asmenų, įtariamų, kad serga užkrečiamosiomis ligomis, turėjusių sąlytį, ir sukėlėjų nešiotojų būtinojo hospitalizavimo ir  (ar) būtinojo izoliavimo organizavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“

Schema

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 20 d. sprendimas Nr. V-926 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. V-902 „Dėl Nemenčinės gyventojų ištyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 17 d. sprendimas Nr. V-918 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. V-440 „Dėl savivaldybėse įsteigtų mobilių punktų ir jiems priskirtų laboratorijų bendraradbiavimo tvarkos“ pakietimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 17 d. sprendimas Nr. V-899 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 17 d. sprendimas Nr. V-902 „Dėl Nemenčinės gyventojų ištyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 17 d. sprendimas Nr. V-901 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 15 d. sprendimas Nr. V-867 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkio Nemenčinės mieste“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 15 d. sprendimas Nr. V-876 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių prekybos ir paslaugų teikimo vietoms“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 15 d. sprendimas Nr. V-872 „Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojams orevenciniu tikslu organizavimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 15 d. sprendimas Nr. V-871 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 15 d. sprendimas Nr. V-869 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl asmens seikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 15 d. sprendimas Nr. V-867 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkio Nemenčinės mieste“ (Neteko galios nuo 2020-06-17)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 15 d. sprendimas Nr. V-858 „Dėl sveikatos priežiūros specialistų darbo santykių skirtingose asmens sveikatos priežiūros įstaigose karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 14 d. sprendimas Nr. V-856 „Dėl Sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. V-653 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės gairių socialinės globos įstaigose karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 14 d. sprendimas Nr. V-852 „Dėl Sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. V-285 „Dėl gripo epidemijų savivaldybėse skelbimo, kaip COVID-19 plitimo prevencijos“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 14 d. sprendimas Nr. V-850 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. V-654 „Dėl pacientų, sergančių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) lengva forma, izoliacijos organizavimo medicininės reabilitacijos įstaigose“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 10 d. sprendimas Nr. V-829 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės gairių teikiant ambulatorines slaugos paslaugas ir socialines paslaugas asmenims namuose“

Priedas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 10 d. sprendimas Nr. V-826 „Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti sveikatos priežiūros specialistams prevenciniu tikslu organizavimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 10 d. sprendimas Nr. V-822 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 10 d. sprendimas Nr. V-819 „Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“ (Neteko galios nuo 2020-06-17)

Schema

Priedas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 9 d. sprendimas Nr. V-809 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimas Nr. V-757 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. V-499 „Dėl sąlytį turėjusių asmenų grįžusių, iš užsienio valstybių, izoliavimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 6 d. sprendimas Nr. V-735 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. V-499 „Dėl sąlytį turėjusių asmenų grįžusių, iš užsienio valstybių, izoliavimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 3 d. sprendimas Nr. V-710 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. V-573 „Dėl mobilių punktų ir (ar) mobilių brigadų veiklos organizavimo ir vykdymo“ pakeitimo“


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 3 d. sprendimas Nr. V-700 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. V-635 „Dėl informacijos apie asmens apsaugos priemones teikimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 2 d. sprendimas Nr. V-682 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimas Nr. V-387 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ galiojanti suvestinė redakcija (2020 m. balandžio 1 d.)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. V-636 „Dėl asmenų, kuriems diagnozuota lengva COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) forma, izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose, ambulatorijos gydymo tvarkos"

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. V-635 „Dėl informacijos apie asmens apsaugos priemones teikimo“

Priedas 1

Reikalavimai asmens apsaugos priemonėms

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. V-620 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. V-610 „Dėl informacijos teikimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. V-611 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. V-499 „Dėl sąlytį turėjusių asmenų grįžusių, iš uzsienio valstybių, izoliavimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. V-595 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. V-573 „Dėl mobilių punktų ir (ar) mobilių brigadų veiklos organizavimo ir vykdymo“ pakeitimo“ 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. V-593 „Dėl sveikatos priežiūros specialistų testavimo siekiant valdyti COVID-19 (koronaviruso infekcijos) plitimą“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. V-573 „Dėl mobilių punktų ir (ar) mobilių brigadų veiklos organizavimo ir vykdymo“

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministras-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. V-555 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatosros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo“ apsaugos ministras-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl sveikatos priežiū

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministras-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. V-552 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. V-499 „Dėl asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose patalpose“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. V-537 „Dėl sąlytį turėjusių asmenų, izoliuotų savivaldybių numatytose patalpose, izoliavimo tęsimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. V-536 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. V-499 „Dėl asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose patalpose“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 24 d. sprendimas Nr. V-514 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-386 „Dėl reikalavimų izoliavimo patalpoms“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministras-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. V-499 „Dėl asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose patalpose“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos 2020 m. kovo 20 d. raštas Nr. S-929 „Dėl karantino režimo priemonių užtikrinimo“

Priedas Nr.1

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 20 d. sprendimas Nr. V-476 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 sprendimo Nr. V-387 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 17 d. sprendimas Nr. V-412 „Dėl informacijos iš savivaldybių administracijų surinkimo“ (Neteko galios nuo 2020-06-22)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimas Nr. V-386 „Dėl reikalavimų izoliavimo patalpoms“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimas Nr. V-377 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimas Nr. V-351 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimas Nr. V-341 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimas Nr. V-338 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimas Nr. V-337 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“ (Neteko galios nuo 2020-06-17)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 5 d. sprendimas Nr. V-293 „Dėl aprūpinimo dezinfekavimo priemonėmis rankomis“

Algoritmas aprūpinimas dezinfekantais savivaldybėms

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 4 d. sprendimas Nr. V-285 „Dėl gripo epidemijų savivaldybėse skelbimo, kaip COVID-19 plitimo prevencijos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 3 d. sprendimas Nr. V-262 „Dėl informacijos apie savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigų turimus materialinius išteklius pateikimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 3 d. sprendimas Nr. V-259 „Dėl rekomendacijų riboti masinius renginius

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 3 d. sprendimas Nr. V-258 „Dėl informacijos apie materialinius išteklius, reikalingus valstybės lygio ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti, pateikimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrerijos 2020 m. vasario 27 d. raštas Nr. (10.2.3.4-412)10-1298 „Dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“


profilaktinių tyrimų dėl covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) socialinės globos įstaigose organizavimo 

Grįžti
Vilniaus rAjono SAVIVALDYBĖS merĖ
 Marija Rekst

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1990
       (8-5) 275 1961
       (8-5) 275 6925
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras įstaigos kodas 188708224

Darbo laikas:
I - IV - nuo 7:30 val. iki 16:30 val.
V – nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietų pertrauka:
nuo 11:30 val. iki 12:15 val.
 
Naujas vartotojas
Pamiršau slaptažodį
Renginių kalendorius
    2020     
Liepa
P A T K Pn Š S
  0102030405
06070809101112
1314
15
16171819
20212223242526
2728293031  
Artimiausi renginiai
Virtualus kūrybinių darbų konkursas „Jonas Paulius II vaiko akimis“
2020-07-01
RDKC Rukainių sk. (Vilniaus g. 12, Rukainių k., Vilniaus r.)
Medžio drožinių paroda
2020-07-04
NDKC Skirlėnų sk. (Skirlėnų g. 4, Skirlėnų k., Sužionių sen., Vilniaus r.)
„Karalius Mindaugas“ vaikų piešinių paroda
2020-07-06
NDKC Kabiškių sk. (Nemenčinės g. 6, Didžiųjų Kabiškių k., Vilniaus r.)
Nuotraukų paroda, skirta Popiežiaus Jono Pauliaus II 100-sioms gimimo metinėms paminėti
2020-07-07
NDKC Sudervės sk. (Vilniaus g. 25, Sudervės k., Vilniaus r.)

Video medžiaga
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Shadow up