kaires_puses_index
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Gyventojui
 Fizinių asmenų dokumentų būsenos informacinė sistema
Informacija gyventojams
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje ir jos padaliniuose taisyklės
Papildomų valandų prašymams ir skundams priimti grafikas
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, atsakingų už asmenų registraciją į priėmimą pas skyriaus vedėjus bei specialistus, sąrašas
Dokumentų kopijų išdavimas
Dėl administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymo
Viešosios paslaugos

 

Pirminė valstybės garantuojama teisinė pagalba

 

Informacija apie teritorijų planavimą
Poveikio aplinkai vertinimai
Teritorijų planavimo prašymų formos
Skelbimai apie numatomą adresų suteikimą, pakeitimą ar panaikinimą
Prašymas dėl adreso suteikimo (doc)
Daugiabučių valdymas
Vilniaus rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita
Vilniaus rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo programa
 
Prašymas dėl žalos, padarytos transporto priemonei, atlyginimo
 

Kompleksinės pagalbos šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimas ir teikimas Vilniaus rajono savivaldybėje

Informacija dėl aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis
 
Informacija dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems
Keleivių ir bagažo vežimo autobusais vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais Vilniaus rajone taisyklės
Gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklės
Tvarkymo ir švaros taisyklės
Išorinės politinės reklamos Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje įrengimo rekomendacijos
Prašymas dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų (docx)

Vilniaus rajono statinių naudojimo ir priežiūros taisyklės

Nenaudojamų, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašas, patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017-06-30 sprendimu Nr. T3-286

SKELBIMAI apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais

Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu žiūrovo bilieto įsigijimo tvarkos aprašas

Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašas

Vilniaus rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 

Vilniaus rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 2018-2020 metų prevencijos priemonių planas

Vilniaus rajono savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė

Informacija visuomenei apie pavojingą objektą

Vilniaus rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatai

Žemės sklypų, kuriuose neuždrausta medžioklė, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos atlyginimas
Paramos panaudojimas Vilniaus rajono seniūnijose

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas

Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių tikrinimų taisyklės
Informacija apie Vilniaus rajono savivaldybės gaunamą paramą 2017 m.
 
Asmenų, susituoksiančių Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, sąrašas
 
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos klientų anoniminės apklausos ataskaita
Vilniaus rajono savivaldybė 2014 m. birželio 6 d. pasirašė kredito linijos sutartį 9779,0 tūkst. Lt su AB DNB bankas. Lėšos naudojamos investiciniams projektams vykdyti
Vilniaus rajono savivaldybė 2015 m. liepos 1 d. pasirašė su Danske banku finansavimo paslaugų (kreditavimo) sutartį 4867,0 tūkst. Eur sumai investiciniams projektams finansuoti
 
Patarimai, kaip elgtis ...
Aktuali informacija Lietuvos piliečiams apie mobilizaciją
 

Vilniaus rajono policijos komisariato kontaktai


 

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-12-11 10:12:14
Grįžti
Shadow up