kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Darbo užmokestis

Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimu, pateikiame informaciją apie Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojų darbo užmokestį.


INFORMACIJA APIE VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITIKŲ, VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS DARBO UŽMOKESTĮ

 

Pareigybės pavadinimas

2018 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2019 metų III–ojo ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Politikai

Meras

3197

4240

Mero pavaduotojas

2260

3003

Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Tarybos sekretorius

1346

2036

Mero patarėjas

1680

2289

Administracijos direktorius

2318

3649

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

2008

3206

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas

1549

2482

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1287

2035

Poskyrio vedėjas

1284

2124

Vyriausiasis specialistas

1013

1701

Vyresnysis specialistas

906

1418

Seniūnas

1460

2277

Seniūno pavaduotojas

1156

1975

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Vyriausiasis specialistas

850

1298

Vyriausiasis specialistas (seniūnijose)

874

1340

Vyresnysis specialistas

796

1218

Vyresnysis specialistas (seniūnijose)

869

1320

Inspektorius (vyresnysis inspektorius) (seniūnijose)

787

1240

Specialistas

709

1057

Specialistas (seniūnijose)

902

1167Grįžti
Shadow up