kaires_puses_index
 


O nas
Ogólne dane o Samorządzie Rejonu Wileńskiego

Samorząd Rejonu Wileńskiego - jeden z największych samorządów na Litwie. Rejon zajmuje powierzchnię 2129 metrów kwadratowych i jest podzielony na 23 gminy. Rejon na północy, południu i wschodzie otacza stolicę Litwy Wilno, z dobrze rozwiniętą infrastrukturą publiczną i biznesową infrastrukturą wiejską, zdolną do zrównoważonego i dynamicznego rozwoju, potrafiący przyciągać nowe inwestycje i zapewniać każdej osobie wysoką jakość życia i środowiska. Terytorium Rejonu Wileńskiego na wschodzie graniczy z Republiką Białorusi, na skraju północnym graniczy z rejonami święcianskim i malackim, w części północno - zachodniej sąsiad rejonu – to rejon szyrwincki, na zachodzie – rejon elektreński, na południowym zachodzie - rejon trocki, od strony południowej – rejon solecznicki.
W rejonie wileńskim przeważają głównie obszary wiejskie (w sumie 1163 wsi). Po sztucznym oddzieleniu miasta Wilna od rejonu wileńskiego, pozostało jedyne miasto Niemenczyn, stanowiące samodzielną gminę. Na terytorium samorządu znajdują się cztery miasteczka - Bezdany, Mejszagoła, Mickuny i Szumsk. Liczba ludzi mieszkających na wsi w rejonie wileńskim sięga 95 proc. ogółu mieszkańców samorządu, a średnio na Litwie mieszka na wsi 33 procent ludności. Mieszkańcy rejonu wileńskiego odznaczają się gościnnością, życzliwością, odmiennością – mają szczególne tradycje wielokulturowe, które starannie pielęgnują.

 

Ster władzy - w rękach kobiet

Po raz piąty na mera największego i najbardziej wielonarodowego rejonu Litwy została wybrana Maria Rekść. Na Litwie w sumie jest 60 samorządów. W Samorządzie Rejonu Wileńskiego obowiązki dyrektora administracji czwartą kadencję pełni Lucyna Kotłowska.

 

Mieszkańcy

W rejonie wileńskim mieszka 10 1404 mieszkańców. Samorząd Rejonu Wileńskiego wyróżnia się zróżnicowanym składem etnicznym ludności: 52,1% ogółu ludności to Polacy, 32,5%  - Litwini. Reszta to Rosjanie - 8%, Białorusini - 4,2% i inne narodowości (Ukraińcy, Tatarzy, Żydzi). 

 

Krajobraz

Teren rejonu jest bardzo zróżnicowany. W zachodniej części rejonu leży Wyżyna Auksztocka, na południowym wschodzie – Wyżyna Miednicka. Znajdują się tu najwyższe miejscowości Litwy – wzgórza Wysokie, Józefowe i Krupnicze, górując na ponad 290 metrów nad poziomem morza. Tymczasem, w centralnej i wschodniej części położone są doliny Wilii, Wilenki i Waki. Dla części północnej rejonu są typowe niziny.


Dziedzictwo

Rejon wileński jest bogaty w cenne krajobrazy, pomniki historii, architektury, przyrody, wsie etnograficzne. Decyduje to o ogromnym potencjale rozwoju turystyki wiejskiej oraz usług rekreacyjnych. Zaletą jest duża lesistość terytorium rejonu (36,8 proc.) i obfitość dojrzałych lasów. Największe masywy lasów są w okolicach Niemenczyna. Należy docenić wpływy leżącej w pobliżu stolicy na ruch turystów w powiecie wileńskim. Rejon wileński posiada znaczny potencjał rekreacyjny, zwłaszcza na terytoriach parków regionalnych Oświe i Wilii, na niektórych obszarach podmiejskich. To właśnie te regionalne parki i rezerwaty krajobrazowe Alionys, Baravykines, Kruopines, z punktu widzenia ochrony przyrody i rekreacji są bardzo cenne. Najcenniejsze przyrodnicze kompleksy są strzeżone w rezerwatach geomorfologicznych Grionu, Juozapinės, Kuosinės, Skersabaliai, hydrograficznych Kena i Wilno, botanicznych Medininkų i Pravalas, rezerwacie ornitologicznym Papio.

Zamek miednicki. 2 km od granicy z Białorusią, stoi największy na Litwie zamek grodowy- zamek miednicki. Jest on w kształcie nieregularnego kwadratu i zajmuje obszar dwóch hektarów (z wałami ochronnymi i rowami - 6,5 ha). Stoi na krawędzi równiny, obok bagna. Wokół zamku był podwójny rów, a pomiędzy rowami - drewniana ściana. W rogu ściany obronnej stała pięciopiętrowa wieża, w środku południowej ściany – inna, trochę mniejsza. Jedna z dolnych bram była w ścianie wschodniej, druga w środku zachodniej ściany, a wyższa brama była w ścianach północnej i południowej.
Po raz pierwszy o zamku wspomniano w r. 1385, gdy Krzyżacy zaatakowali okolice Oszmiany i próbowali otoczyć zamek miednicki. Nie ma wątpliwości, że kamienny zamek został zbudowany przed końcem XV wieku. Gdzieś w końcu XV - na początku XVI wieku były spalone resztki drewnianego zamku. Zamek miednicki - od 2004 r. jest filią Muzeum Historycznego w Trokach. Na rekonstrukcję zamku otrzymano finansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, z którego w latach 2010-2012 był realizowany pierwszy etap odbudowy zamku miednickiego. W 27- metrowej wieży urządzono muzeum, w którym rozlokowały się cztery sale wystawowe.

Młyn dworu w Lubowie. W znajdującym się około 20 kilometrów od Wilna Lubowie, w pobliżu parku Europy na zwiedzających czeka unikalny obiekt kultury – urządzone w kamiennym młynie muzeum dworu lubowskiego. Kamienny młyn dworu budowali mistrzowie zagraniczni, więc wiele autentycznego wyposażenia młyna pozostało do dziś, prawie wszystkie z nich działają. Na drugim piętrze młyna – ekspozycja historii stron dworu w Lubowie, obejmująca pół tysiąca lat. Lubowo - jeden z najstarszych dworów na Litwie, położony w malowniczej okolicy nad rzeką Gereja, obecnie nazywanej Żalesa. Już w pierwszych książkach skarbowych wielkiego księcia litewskiego i króla Polski Zygmunta Augusta w r. 1546 wspomniane są wykonywane naprawy stawów dworu w Lubowie. Prawdziwy złoty wiek dwór w Lubowie przeżył w XIX wieku, gdy dworek był własnością rodziny Sliźniów, spokrewnionej z Tyszkiewiczami. Znanych nazwisk w historii dworu było i więcej. Oprócz Zygmunta Augusta, dworem zarządzali również Mikołaj Radziwiłł Rudy, później Marcin Kryspin Kirszenstein i inni arystokraci, którzy wyróżnili się na stronach historii kraju. Pełen tajemnic, niespodzianek i odkryć, najbardziej romantyczny dwór Litwy – Lubowo (z jęz. litewskiego - miłość) przedstawiony z inicjatywy rzeźbiarza Gintarasa Karosasa w nowo założonym muzeum, w unikalnym młynie dworskim o kamiennym murze. W pomniku dziedzictwa technicznego opowiada się historię dworu i prezentuje się autentyczne wyposażenie młyna.
Dwór - muzeum w Lubowie jest uznany za jeden z najlepszych w Europie przykładów ochrony dziedzictwa kulturowego - został odznaczony nagrodą dziedzictwa kulturowego UE oraz nagrodą „Europa Nostra”…

Dworek w Borejkowszczyźnie. W pobliżu Wilna, przy starej drodze Wilno – Mińsk, we wsi Borejkowszczyzna, znajduje się dworek z XIX wieku, w którym w latach 1853-1861 mieszkał poeta Władysław Syrokomla (prawdziwe nazwisko Ludwik Kondratowicz). Lata życia poety, spędzone w dworku w Borejkowszczyźnie były najbardziej twórcze. To tutaj Władysław Syrokomla stworzył swoje dwadzieścia cztery dzieła, w tym jeden z najważniejszych swoich utworów – Margier, którzy stał się symbolem walki Litwinów z Krzyżakami, oraz pierwszy przewodnik turystyczny po Litwie "Wycieczki z Wilna po Litwie”, na którego stronach autor tymi słowami zachęca poznać rodzinne miejsca: "... to wstyd zupełnie nie znać kraju, w którym mieszkamy, albo, co gorsza, lepiej znać obce kraje, niż swój własny."
W 1973 roku, upamiętniając 150 rocznicę urodzin Wł. Syrokomli, w dworku w Borejkowszczyźnie został otwarty pokój memorialny pisarza. Wystawa przedstawia życie i twórczość pisarza. Na ścianie zamontowano tablicę pamiątkową. W r. 2011 dworek w Borejkowszczyźnie został zrekonstruowany. Teraz działa tam muzeum Władysława Syrokomli, biblioteka wiejska z czytelnią internetową oraz centrum informacji turystycznej rejonu wileńskiego.

Zagroda w Borejkowszczyźnie - to ulubione miejsce spotkań poetów Wileńszczyzny. Tu odbywają się organizowane przez centralną bibliotekę rejonu wileńskiego wiosenne Święta Poezji, tradycyjne imprezy polskich poetów wileńskich "Maj nad Wilią".

 

Odblaski żywej historii

Rejon jest szczególnie znany ze swoich palm. Palmy wileńskie - to kolorowe rózgi, mocno uplecione na suchych drewnianych patykach z jednej strony lub dookoła, o różnych wzorach, składających się ze swoiście dobranych wielokolorowych suszonych roślin, suchych kwiatów, farbowanych wiórów, z wplecionym w górze szarym lub farbowanym na zielono pęczkiem mietlicy jeziornej, około pół metra długości, o różnej grubości. Tradycyjne palmy wileńskie były głównie wite, łącząc kwiaty o jasnym kolorze wzorem spiralnym, przypominającym wicie sznura, a współczesne – najczęściej szarego lub pastelowego koloru, ich wzór jest komponowany prościej. Tradycja tzw. palm wileńskich sięga czasów królewicza Kazimierza. Takie palmy, które widzimy dziś, są unikatowe na całym świecie. Palmy zasłynęły i były zaliczone do drobnych dzieł sztuki ludowej dzięki staraniom znanego artysty malarza Ferdynanda Ruszczyca (1870-1936). Tą tradycję należy chronić. Kolebką wicia palm jest wieś Krawczuny w gminie Zujuny. Prawie we wszystkich wsiach tej gminy i teraz mieszkają słynne palmiarki. Od r. 2000 w Ciechanowiszkach działa Izba Palm i Użytku Codziennego.

 

Projekty regionu wileńskiego (wg samorządów)

Samorząd Rejonu Wileńskiego zajmuje drugie miejsce wg liczby zrealizowanych projektów za Samorządem miasta Wilna (dane z 2012 roku)


 Samorząd


 Zaplanowane projekty


 Podpisane umowy

 


 Zakończone projekty

Samorząd elektreński

40

38

32

Samorząd rejonu solecznickiego

35

35

20

Samorząd rejonu szyrwinckiego

31

25

13

Samorząd rejonu święciańskiego

42

34

18

Samorząd rejonu trockiego

30

28

14

Samorząd rejonu wiłkomierskiego

39

32

22

Samorząd miasta Wilna

72

65

39

Samorząd rejonu wileńskiego

62

60

35

Ministerstwo Oświaty i Nauki RL

2

2

1

Administracja Naczelnika Powiatu Wileńskiego

1

1

1

Ogółem:

354

320

195Honorowi obywatele rejonu wileńskiego

Miano honorowego obywatela rejonu wileńskiego jest przyznawane obywatelom Republiki Litewskiej, jak również państw zagranicznych za ich wybitne zasługi dla Republiki Litewskiej i rejonu wileńskiego. Miano honorowego obywatela może być przyznane zarówno żywemu, jak i zmarłemu. W przypadku śmierci zaświadczenie honorowego obywatela i odznaka są wręczane rodzinie zmarłego. Miano honorowego obywatela jest uroczyście przyznawane od 2002 roku w Samorządzie Rejonu Wileńskiego.

 

Józef Obrembski (1906-03-19 – 2011-06-07 ) – kapłan, ksiądz. Od 1950 roku pracował w Mejszagolskiej parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Za aktywną pracę duszpasterską Józef Obrembski został odznaczony Orderem Prezydenta RP „Polonia Restituta“ (1994), Złotym Krzyżem ”Za Zasługi dla Polski” (1992). Jemu - najstarszemu Polakowi Litwy w r. 2008 była wręczona pierwsza Karta Polaka. 19 grudnia 2001 roku za zasługi dla Litwy i rejonu wileńskiego Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego nadała księdzu prałatowi miano honorowego obywatela rejonu wileńskiego.

Antoni Dziekan (1914-12-29-2004-02-12) ksiądz, magister teologii. Od 1962 roku był proboszczem w parafii Sużańskiej, był administratorem parafii Sużańskiej (rej. wileński). 24 kwietnia 2002 roku Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego podjęła uchwałę o nadaniu wieloletniemu administratorowi parafii Sużańskiej księdzu Antoniemu Dziekanowi miano honorowego obywatela rejonu wileńskiego. Ceremonia nagrodzenia odbyła się 13 czerwca, podczas obchodów imienin księdza.

Dariusz Stańczyk - ksiądz, działacz społeczny, urodził się w Polsce. W latach 1993-1996 pracował jako proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Szumsku. Miano obywatela honorowego rejonu wileńskiego zostało przyznane w 2003 r. za zasługi dla rejonu wileńskiego. Zwycięzca tytułu ”Polak Roku 2003”.

Andrzej Stelmachowski (1925-01-28-2009-04-06) - polski prawnik, polityk i działacz społeczny. Miano honorowego obywatela rejonu wileńskiego przyznano w 2002 r. za wybitne zasługi dla oświaty rejonu wileńskiego.

Waldemar Tomaszewski – poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, działacz społeczny. Swoją działalność społeczną i aktywność polityczną rozwijał jako członek Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego w latach 1995, 1997 i 2000, gdy został wice merem. Uchwałą Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nr T3- 133 w dniu 27 marca 2015 roku Waldemarowi Tomaszewskiemu nadano tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego. Tym tytułem oceniono jego zasługi, wkład w dobrobyt i rozkwit rejonu wileńskiego. 

Roman Henryk Gulbinowicz – ksiądz, kardynał. Urodził się w 1923 roku w rejonie wileńskim, gdzie spędził dzieciństwo i młodość, po wojnie był zmuszony do opuszczenia swej ojczyzny. Swoje życie ofiarował Bogu i ludziom. W czasach sowieckich walczył o przetrwanie Kościoła Katolickiego. Wspierał parafie Wileńszczyzny, przyczynił się do remontów kościołów, organizował wycieczki uczniów z Wileńszczyzny do Polski. 29 kwietnia 2015 Uchwałą Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nr T3-220 księdzu kardynałowi nadano tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego.


Rejon wileński jest uroczy poprzez swoją przestrzeń kulturową - zabytki architektoniczne, wsie etnograficzne, zespoły ludowe, twórczość artystyczną twórców ludowych i artystów zawodowych. Po odwiedzeniu rejonu wileńskiego, na długo zapamiętacie Państwo jego malownicze miejsca, piękną przyrodę i obiekty dziedzictwa kulturowego.

 

Powrót
Shadow up