*alt_site_homepage_image*

Tomaszewski Waldemar

decoration

Waldemar Tomaszewski (1965-03-03) – europarlamentaras, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos pirmininkas, Lietuvos, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių politinis ir visuomenės veikėjas. Gimė Vilniuje, inteligentų mokytojų šeimoje. Mokėsi Vilniaus 11-oje vidurinėje mokykloje (dabar – Adomo Mickevičiaus gimnazija), o mokslus pradėjo Lazdynų vidurinėje mokykloje. 1990 m. baigė studijas Vilniaus inžineriniame statybos institute (dabar – Vilniaus Gedimino technikos universitetas) ir įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę.

Dar būdamas studentas įsijungė į 9-ojo dešimtmečio pabaigos tautinio atgimimo sąjūdį, žiniasklaidoje aktyviai reiškė savo nuomonę aktualiais visuomenės gyvenimo klausimais, dalyvavo viešose diskusijose. Savo visuomeninį aktyvumą ir organizatoriaus sugebėjimus plėtojo kaip Vilniaus rajono savivaldybės tarybos ir valdybos narys 1995, 1997 ir 2000 metais, kuomet tapo Vilniaus rajono savivaldybės vicemeru. 2000 metais pirmą kartą išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo nariu. Šią sėkmę pakartojo 2004 ir 2008 metais. Dėl rinkėjų pasitikėjimo per 2009 ir 2014 metais vykusius rinkimus į Europos Parlamentą Waldemar Tomaszewski susilaukė didžiulio Lietuvos gyventojų palaikymo ir tapo Europos Parlamento nariu.

Waldemar Tomaszewski yra žinomas kaip principingas, energingas, nepaprastai darbštus ir sąžiningas žmogus, savo gyvenime ir veikloje besivadovaujantis Dekalogu. Tikintis ir praktikuojantis katalikas, visada ginantis krikščioniškąsias vertybes.

Apdovanotas Komandoro ordinu už gerų tarpvalstybinių Lietuvos ir Lenkijos santykių puoselėjimą bei televizijos „Polonija“ apdovanojimu už nuopelnus Polonijai ir Lenkijai.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T3-133 už nuopelnus Vilniaus kraštui ir prisidėjimo prie Vilniaus rajono gerovės ir klestėjimo europarlamentarui Waldemarui Tomaszewskiui suteikė Vilniaus rajono garbės piliečio vardą.

Pažymėti klaidą
Loading