*alt_site_homepage_image*

Bendrojo plano skelbimai

decoration

Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4152/0100:913), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., EGLIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011-07-05 ĮSAKYMU NR. A27-1593, KOREGAVIMO INICIJAVIMO anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“.

Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4152/0100:4148), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Raktažolių g. 7, ribas ir plotą (padalyti), vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,2195 ha, nagrinėjamos teritorijos – apie 0,6400 ha (pagal pridedamą schemą, 2 priedas).

Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-06-06 iki 2022-06-17 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Mickūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-06-17 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.

Priedas

2022-06-06

Pažymėti klaidą
Loading