*alt_site_homepage_image*

Detaliųjų planų skelbimai

decoration

Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4142/0400:66), ESANČIO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ŠATRININKŲ SEN., VĖLIUČIONIŲ  K., SAULĖS G. 8,  DETALIOJO PLANO RENGIMO“.

Planavimo tikslai: – detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonų U1 reglamentus), numatant pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0400:66), esančio Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Vėliučionių k., Saulės g. 8, ribas ir plotą (padalyti). Planuojamos teritorijos plotas apie 0,9200 ha (pagal pridedamą schemą, 2 priedas).

Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-06-06 iki 2022-06-17 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Šatrininkų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-06-17 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.

Priedas

2022-06-01

Informuojame, kad 2022 m. birželio 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Lauryniškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: K. V.
Iki 2022 m. birželio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų. 

2022-06-01

Informuojame, kad 2022 m. birželio 16 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav. Zujūnų sen., Gudelių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatoriai: S. Z. ir D. Z.
Iki 2022 m. birželio 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų. 

2022-06-01

Planavimo organizatorius– A.M.
Planuojama teritorija –0,5004 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad., Nr.4184/0300:0218), esantis Vilniaus r.sav., Sudervės sen., Lauryniškių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2022-05-30 įsakymas Nr. 48KPĮ-309-(14.48.124 E.) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo
pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Planuojama ūkio veiklos kryptis – kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas ,daržovių auginimas atvirame grunte ,prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas;. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržoves atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2022-05-31

Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL PUČKALAUKIO KAIMO KVARTALO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS SEN., TARP BAŽNYČIOS g. IR PUČKALAUKIO G., DETALIOJO PLANO, PAIMANT ŽEMĘ VISUOMENĖS POREIKIAMS (kapinėms), RENGIMO“.
Planavimo tikslai:  detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonų U4 ir M4 reglamentus), performuoti planuojamų žemės sklypų ribas (sujungti, padalyti), suformuoti kitos paskirties - bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos žemės sklypą (kapinėms), nustatyti steigiamoms naujoms kapinėms sanitarinę apsaugos zoną teisės aktų nustatyta tvarka. Planuojamos teritorijos plotas apie 21 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-06-01 iki 2022-06-14 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Nemenčinės seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-06-14 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija

2022-05-31

Informuojame, kad 2022 m. birželio 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Padvarių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: H. Ž.
Iki 2022 m. birželio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-30

Planavimo organizatorius– G.Z.
Planuojama teritorija –0,5158 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad., Nr. 4142/0200:0526), esantis Vilniaus r.sav., Šatrininkų sen., Karklėnų k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2022-05-25 įsakymas Nr. 48KPĮ-296-(14.48.124 E.) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis(dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Planuojama ūkio veiklos kryptis – daržovių auginimas atvirame grunte ,gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla, kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas ,,prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas;. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržoves atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2022-05-30

Planavimo organizatorius– J.R
Planuojama teritorija –0,5000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad., Nr. 4142/0200:0777), esantis Vilniaus r.sav., Šatrininkų sen., Karklėnų k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2022-05-25 įsakymas Nr. 48KPĮ-298-(14.48.124 E.) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Planuojama ūkio veiklos kryptis – daržovių auginimas atvirame grunte ,gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla, kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas ,,prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas;. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržoves atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2022-05-30

Informuojame, kad 2022 m. birželio 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rukainių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: Č. R.
Iki 2022 m. birželio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-27

Informuojame, kad 2022 m. birželio 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Karklėnų k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: J. K.
Iki 2022 m. birželio 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-27

Informuojame, kad 2022 m. birželio 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Karklėnų k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: I. K.
Iki 2022 m. birželio 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-27

Informuojame, kad 2022 m. birželio 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Karklėnų k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: S. K.
Iki 2022 m. birželio 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-27

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. nr. 4132/0600:191), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Gudelių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-11-09 įsakymu nr. A27-2833, koregavimas ankščiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Detaliojo plano koregavimo organizatorius - Vilniaus rajono savivaldybės administracija.
Detaliojo plano koregavimo iniciatorius -  D. T.
Planavimo tikslai: koreguoti žemės sklypo (kad. Nr. 4132/0600:191), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Gudelių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-11-09 įsakymu Nr. A27-2833 (TPD registracijos Nr. T00086156), sprendinius, numatant pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos žemės sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4132/0600:944), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Gudelių k., Miško g. 11, naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „VILDOMUS“ įm. k. 300655884, A. J. Povilaičio g. 18, Vilnius, tel. 865620430, el. p. info@vildomus.lt.  Projekto vadovas – Simonas Klumbys At. Nr. A1320.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-06-02 iki 2022-06-09 Maišiagalos seniūnijoje, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje – www.tpdris.lt (TPD numeris sistemoje – K-VT-41-21-400), o taip pat adresu – A. J. Povilaičio g. 18, Vilniuje, iš anksto susitarus dėl susitikimo tel. nr. 865620430.
Pakartotinis viešas projekto svarstymas įvyks 2022-06-09, 10 val. Maišiagalos seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus raštu galima teikti plano rengėjui adresu A. J. Povilaičio g. 18, Vilnius iki viešo svarstymo bei jo metu.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti vlstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2022-05-27

Informuojame, kad 2022 m. birželio 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Anavilio k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. G.
Iki 2022 m. birželio 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-27

Informuojame, kad 2022 m. birželio 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Žagarės k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. K.
Iki 2022 m. birželio 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-27

Informacija apie parengtą Žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0100:329), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Tekliūnų vs., ir kitos paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0100:337 ir kad. Nr. 4117/0100:355), esančių Dvariškių vs., detaliojo plano koregavimą anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje (TPD Nr. K-VT-41-21-220)
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8- 5) 275 1961, el. p.: vrsa@vrsa.lt, www.vrsa.lt.
Plano rengėjas: UAB „Projektavimas“, Kalvarijų g. 156, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – gyvenamosios teritorijos – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0100:403), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Dvariškių vs., Tekliūnų g. 9, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka:

  • Pakartotinai susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-05-30 iki 2022-06-10 imtinai pas plano rengėją Kalvarijų g. 156, Vilnius, darbo metu, Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje vrsa.lt, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-21-220).
  • Sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2022-05-30 iki 2022-06-10 imtinai Vilniaus rajono savivaldybėje, Rinktinės g. 50, Vilnius, ir pas projekto rengėją, Kalvarijų g. 156, Vilnius, darbo metu.
  • Viešas svarstymas įvyks 2022-06-13, 13.00 val. pas plano rengėją, Kalvarijų g. 156, Vilnius.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

2022-05-26

Informuojame, kad 2022 m. birželio 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Kasmiškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: I. G.
Iki 2022 m. birželio 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-26

Pavadinimas: Dėl pradėto rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto žemės sklype (kadastro Nr. 4142/0400:0598), esančiame Vėliučionių k., Šatrininkų sen., Vilniaus rajono sav., Vilniaus apskr.
Požymis:  Pradėtas. 
Dokumento numeris 48KPĮ-256-(14.48.124E.)   Paskelbimo data: 2022-05-26
Dokumento turinys: 
Priimtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriui 2022-05-18 sprendimas Nr. 48KPĮ-256-(14.48.124 E.) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 4142/0400:0598), esančio Vėliučionių k., Šatrininkų sen., Vilniaus rajono sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų. Pateikiama informacija, kad pradėtas rengti M. P. nuosavybės teise valdomame žemės sklype kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Paskelbiama planavimo darbų programa.
Skyrius Vilniaus rajonas.
Susiję dokumentai:
Įsakymas
Planavimo darbų programa
ŽPDRIS procesas KPŽP-104473.

2022-05-26

Informuojame, kad 2022 m. birželio 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Buiniškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: A. V.
Iki 2022 m. birželio 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-26

Informuojame, kad 2022 m. birželio 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rukainių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: D. Š.
Iki 2022 m. birželio 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-26

Informuojame, kad 2022 m. birželio 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Liubavo k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: I. V.
Iki 2022 m. birželio 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-26

Informuojame, kad 2022 m. birželio 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. M.
Iki 2022 m. birželio 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-25

Informuojame, kad 2022 m. birželio 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Buivydžių sen., Pilviškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: V. S.
Iki 2022 m. birželio 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-25

Informuojame, kad 2022 m. birželio 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Liubavo k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: E. V.
Iki 2022 m. birželio 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-25

Informuojame, kad 2022 m. birželio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užugriovio k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: D. G.
Iki 2022 m. birželio 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-25

Informuojame, kad 2022 m. birželio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Nugariškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė: S. S.
Iki 2022 m. birželio 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-25

Informuojame, kad 2022 m. birželio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Parapijoniškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: I. A.
Iki 2022 m. birželio 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-25

Informuojame, kad 2022 m. birželio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Bubų k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: J. Š.
Iki 2022 m. birželio 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-25

Informuojame, kad 2022 m. birželio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Maskoliškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: M. J.
Iki 2022 m. birželio 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-25

Informuojame, kad 2022 m. birželio 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Grikienių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė: G. K.
Iki 2022 m. birželio 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-25

Informuojame, kad 2022 m. birželio 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Sidabrių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. N.
Iki 2022 m. birželio 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-25

Informuojame, kad 2022 m. birželio 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Kalniškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: Č. S.
Iki 2022 m. birželio 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-25

Informuojame, kad 2022 m. birželio 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Pagirių vs., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: M. Ž.
Iki 2022 m. birželio 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-25

Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4184/0400:41), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., VABALIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-31 SPRENDIMU NR. T3-457, KEITIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai:  Detaliuoju planu suplanuotam sklypui Nr. 1 (toliau – Sklypas Nr. 1) nustatyti naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais, įstatymais ir kitų teisės aktų reikalavimais. Planuojamos teritorijos plotas 3,0 ha, nagrinėjamos teritorijos – apie 16 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-05-25 iki 2022-06-07 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Sudervės seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-06-07 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-4778

2022-05-25

Informuojame, kad 2022 m. birželio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Melkio k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. T.
Iki 2022 m. birželio 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-25

Informuojame, kad 2022 m. birželio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Kasmiškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. L.
Iki 2022 m. birželio 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-25

Informuojame, kad 2022 m. birželio 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Europos k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. K.
Iki 2022 m. birželio 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-25

Informuojame, kad 2022 m. birželio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Kasmiškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: J. V.
Iki 2022 m. birželio 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-25

Informuojame, kad 2022 m. birželio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Pučkalaukio k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: R. J.
Iki 2022 m. birželio 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-25

Informuojame, kad 2022 m. birželio 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Žalesos k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: D. S.
Iki 2022 m. birželio 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-25

Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL PAKRAUGLĖS VS. KVARTALO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS SEN., PAKRAUGLĖS VS., DETALIOJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai: – detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonos U1 reglamentus), numatant pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 4172/0300:658), esančio Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Pakrauglės vs. 9 . (toliau – Žemės sklypas), žemės ūkio paskirtį į kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, pakeisti ribas ir plotą (padalyti). Planuojamos teritorijos plotas apie 0,7000 ha (pagal pridedamą schemą, 2 priedas). Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-05-23 iki 2022-06-03 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Šatrininkų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-06-03 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-3522
 

2022-05-23

Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4127/0300:58), esančio, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS SEN., MILEIKIŲ k. 5, DETALIOJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai: – detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonų U1 ir M4 reglamentus), numatant pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 4127/0300:58), esančio Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Mileikių k. 5, ribas ir plotą (padalyti). Planuojamos teritorijos plotas 0,6086 ha (pagal pridedamą schemą, 2 priedas). Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-05-23 iki 2022-06-03 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Riešės seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-06-03 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-3516

2022-05-23

Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL RAUDONDVARIO KAIMO KVARTALO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., LIEPŲ AL., DETALIOJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai: – detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonų U1 reglamentus), numatant pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0300:595), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Raudondvario k., žemės ūkio paskirtį į kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, pakeisti ribas ir plotą (padalyti). Planuojamos teritorijos plotas apie 0,3200 ha (pagal pridedamą schemą, 2 priedas). Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-05-23 iki 2022-06-03 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Riešės seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-06-03 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-3532

2022-05-23

Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4103/0300:120, KAD. NR. 4103/0300:8065), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BAJORŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-09-26 SPRENDIMU NR. T3-387, KOREGAVIMO ANKSČIAU SUPROJEKTUOTOS TERITORIJOS DALYJE INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 50 ir Nr. 51 (kad. Nr. 4103/0300:984, kad. Nr. 4103/0300:1026), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Žemuogių g. 38, 36, ribas ir plotą (sujungti), vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,2573 ha, nagrinėjamos teritorijos – apie 0,6500 ha (pagal pridedamą schemą, 2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-05-23 iki 2022-06-03 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-06-03 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-3520

2022-05-23

Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL MEDININKŲ KAIMO KVARTALO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MEDININKŲ SEN., DETALIOJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai: – detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonos U1 reglamentus), numatant pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 4150/0400:398), esančio Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Medininkų k. (toliau – Žemės sklypas), žemės ūkio paskirtį į kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, pakeisti ribas ir plotą (padalyti). Planuojamos teritorijos plotas apie 14,000 ha (pagal pridedamą schemą, 2 priedas). Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-05-23 iki 2022-06-03 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Medininkų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-06-03 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-3513

2022-05-23

Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL KARKLĖNŲ KAIMO KVARTALO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ŠATRININKŲ SEN., UPELIO G., DETALIOJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai:  detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonų U1 ir Z3 reglamentus), numatant pakeisti žemės sklypo pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0200:193), esančio Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Karklėnų k., (toliau - Žemės sklypas) žemės ūkio paskirties dalį (kuri pagal Bendrąjį planą yra urbanistinių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonoje (U1) į kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, pakeisti ribas ir plotą (padalyti). Planuojamos teritorijos plotas apie 2,4 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-05-23 iki 2022-06-03 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Šatrininkų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-06-03 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija

2022-05-20

Informuojame, kad 2022 m. birželio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Dambriškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: L. G.
Iki 2022 m. birželio 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-19

Informuojame, kad 2022 m. birželio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Žalesos k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: M. Š.
Iki 2022 m. birželio 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-19

Informuojame, kad 2022 m. birželio 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Daučioniukų k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė: A. V.
Iki 2022 m. birželio 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-19

Informuojame, kad 2022 m. birželio 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Vydautiškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. S.
Iki 2022 m. birželio 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-19

Informuojame, kad 2022 m. birželio 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Piktakonių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: A. Ž.
Iki 2022 m. birželio 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-19

Informuojame, kad 2022 m. birželio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Tarnėnų k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. V.
Iki 2022 m. birželio 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-19

Informuojame, kad 2022 m. birželio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Kiemelių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: V. M.
Iki 2022 m. birželio 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-19

Pavadinimas: Dėl pradėto rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto žemės sklype (kadastro Nr. 4124/0300:0602), esančiame Kazliškių k., Dūkštų sen., Vilniaus rajono sav., Vilniaus apskr.
Požymis:  Pradėtas.   
Dokumento numeris 48KPĮ-235-(14.48.124E.)   Paskelbimo data: 2022-05-18
Dokumento turinys: 
Priimtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriui 2022-05-16 sprendimas Nr. 48KPĮ-235-(14.48.124 E.) dėl žemės sklypo (kadastro Nr.4124/0300:0602), esančio Kazliškių k., Dūkštų sen., Vilniaus rajono sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų. Pateikiama informacija, kad pradėtas rengti J. B.  nuosavybės teise valdomame žemės sklype kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Paskelbiama planavimo darbų programa.
Skyrius Vilniaus rajonas.
Susiję dokumentai:
Įsakymas
Planavimo darbų programa
ŽPDRIS procesas KPŽP-104413.

2022-05-18


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Lauryniškių k., Vilniaus g. 1A, kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. M.
Iki 2022 m. gegužės 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-18


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Čepurniškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: I. L.
Iki 2022 m. gegužės 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-18


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Varniškių 9k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: Z. B.
Iki 2022 m. gegužės 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-18


Informuojame, kad vadovaujantis Vilniaus r.sav. administracijos direktoriaus įsakymu 2019-12-23 Nr. KADI-908 dėl žemės sklypo, esančio Vilniaus r.sav.,Zujūnų sen., Salotės k.,  detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus r.sav. valdybos 2020-05-13 sprendimu Nr.360, keitimo inicijavimo.

Keičiama teritorija: Vilniaus r.sav., Zujūnų  sen., Salotės k. Plotas – 0,1889 ha

Planavimo iniciatorius: privatus asmuo P. S.

Detaliojo plano rengėjas: PV arch. Dmitrij Kaidašov,  S. Nėries g.73-74, Vilnius, tel. 868574269, el. p. architect.dmitrij@gmail.com.

Planavimo uždaviniai: Keisti detaliuoju planu suformuoto  sklypo Nr.1 kitos paskirties-gyvenamosios teritorijos-mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (kad. Nr. 4110/0600:94), esančio Vilniaus r.sav., Zujūnų sen., Salotės k, Salotės g.14A,  ribas ir plotus, keičiant atidalyto žemės sklypo naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritoriją, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą , vadovaujantis bendrojo plano sprendiniais.

SPAV reikalingumas: neprivaloma , koncepcija nerengiama. Papildomos informacijos apie detalųjį  planą prašome terautis plano  rengėjo.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Detalusis planas rengiamas LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teriotirjų planavimo proceso vasltybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento proceso Nr. K-VT-41-20-5.

Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2022-05-18 iki 2022-06-01 TPDRIS sistemoje, detaliojo plano rengėjo  būstynėje , Zujūnų seniūnijos skelbimo lentoje.
Detaliojo plano keitimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2022-05-25 iki 2022-06-01  Zujūnų seniūnijoje, Buivydiškių g.3, Zujūnų k., Vilniaus r.sav., Vilniaus r.savivaldybės internetiniame puslapyje www.vrsa.lt , projekto rengėjo patalpose (S.Nėries g. 73-74, Vilniuje) iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 868574269 ir LR teritorijų planavimo  dokumentų rengimo  ir teritorijų planavimo prceso  valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-20-5).

Viešas  susirinkimas  vyks nuotolinių būdu  2022-06-01  nuo 16 val.  transliacija internetiniu adresu, jungiantis per nuorodas.

Pirmoji viešojo susirinkimo transliacijos dalis nuo 16:00 val. iki 16:30 val., jungiantis per nuorodą:
 https://us05web.zoom.us/j/87253761429?pwd=TnFYeUh5djgrczVsMm1UbnNMT2tQdz09

Antroji viešojo susirinkimo transliacijos dalis nuo 16:30 val., jungiantis per nuorodą:
https://us05web.zoom.us/j/85237654660?pwd=Z0oxb09UekxaM01hWkZQeFV4UnJtUT09

Pasiūlymų teikimo  tvarka:  pasiūlymai dėl teritorijų planavimo  dokumento  planavimo organizatoriui ir/ar  plano rengėjui teikiami raštu arba Lietuvos  Respublikos   teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybines priežiūros informacinėje sistemoje  visą  teritorijų planavimo  dokumentų rengimo laiką  iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų  planavimo  proceso valstybinės  priežiūros   informacinėje  sistemoje jeigu  pasiūlymai  buvo  pateikti  šioje  sistemoje. Planavimo  organizatoriaus  atsakymas  per  10  darbo  dienų  gali būti  apskųstas  Valstybinei  teritorijų planavimo  ir  statybos inspekcijai.

2022-05-13


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 26 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Eitminų k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: R. R.
Iki 2022 m. gegužės 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-12


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 26 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Vilkiškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: D. Š.
Iki 2022 m. gegužės 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-12


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 26 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Kijonių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. N.
Iki 2022 m. gegužės 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-12


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Šveicarų k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: V. Č.
Iki 2022 m. gegužės 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-11


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Gaidūnų k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatoriai: D. C., N. C.
Iki 2022 m. gegužės 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-11


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Karklėnų k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: J. R.
Iki 2022 m. gegužės 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-11


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Karklėnų k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: G. Z.
Iki 2022 m. gegužės 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-11


Informuojame, kad vadovaujantis 2022-01-06 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-13 „Dėl Piliakalnio kaimo kvartalo, esančio Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., detaliojo plano rengimo“ pradedamas rengti Piliakalnio kaimo kvartalo detalusis planas, pagal pridedamą planuojamos teritorijos ribą.
Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: apie 9,5 ha teritorija, esanti Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Piliakalnio k.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, www.vrsa.lt .
Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.
Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.: 869947231, el. paštas: meiristauab@gmail.com
Planavimo uždaviniai:detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonų U1 ir Z3 reglamentus), numatant sujungti žemės sklypus (kad. Nr. 4120/0100:516 ir kad. Nr. 4120/0100:571), esančius Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Piliakalnio k., ir pakeisti žemės ūkio paskirtį į kitos paskirties žemės, pakeisti sklypo ribas ir plotą (padalyti).
Tyrimai ir galimybių studijos: pagal planavimo sąlygas išduodančių institucijų reikalavimus ir rengėjo rekomendacijas.
SPAV reikalingumas: Planų ir programų SPAV tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-12-23 nutarimu Nr. 1467, numatytais atvejais.
Koncepcija: rengiama.
Detaliojo plano etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-22-15.
Apie supažindinimą su parengtu detaliojo plano koregavimu bus informuota papildomai.
Pridedama:

  1. 2022-01-06 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. KADI-13;
  2. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti;
  3. Planuojamos teritorijos riba.

2022-05-11


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4142/0300:131), esančio, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ŠATRININKŲ SEN., grigaičių k., KRANTINĖS g. 17, DETALIOJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai: – detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonos U1 reglamentus), numatant pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0300:131), esančio Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., Kernavės g. 17, žemės ūkio paskirtį į kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, pakeisti ribas ir plotą (padalyti). Planuojamos teritorijos plotas apie 0,4200 ha (pagal pridedamą schemą, 2 priedas). Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-05-09 iki 2022-05-20 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Šatrininkų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-05-20 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-3841

2022-05-09


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO PAVADUOTOJO 2016-10-25 POTVARKIU NR. TT-5 „DĖL DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO, KAI SAVIVALDYBĖS TARYBA ARBA SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS SAVIVALDYBĖS TARYBOS PAVEDIMU DETALIOJO PLANO PER NUSTATYTĄ TERMINĄ NEPATVIRTINO“ PATVIRTINTO DETALIOJO PLANO, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 29, Nr. 30, (kad. Nr. 4107/0600:1023, kad. Nr. 4107/0600:1024), esančių Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Laurų k., Zamečkavo g. 21, 23, ribas ir plotus (sujungti), nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,2038 ha, nagrinėjamos teritorijos – apie 0,2038 ha (pagal pridedamą schemą, 2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-05-09 iki 2022-05-20 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Bezdonių seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-05-20 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-3179

2022-05-09


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Geležių Antakalnių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: J. K.
Iki 2022 m. gegužės 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-06


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Anavilio K., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. J.
Iki 2022 m. gegužės 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-06


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Parapijoniškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: S. B.
Iki 2022 m. gegužės 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-06


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Galinių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: J. R.
Iki 2022 m. gegužės 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-06


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Purnuškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: R. K.
Iki 2022 m. gegužės 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-06


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Mickūnų mstl., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: K. G.
Iki 2022 m. gegužės 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-06


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatoriai: F. K. ir V. K.
Iki 2022 m. gegužės 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-06


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Pauliuko k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: A. M.
Iki 2022 m. gegužės 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-06


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Tarnėnų k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: R. S.
Iki 2022 m. gegužės 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-05


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rukainių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: O. V.
Iki 2022 m. gegužės 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-04


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Mickūnų mstl., Svajonių g., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. Š.
Iki 2022 m. gegužės 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-04


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Beržiškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. V.
Iki 2022 m. gegužės 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-04


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Užupėnų k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatoriai: L. S. ir V. S.
Iki 2022 m. gegužės 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-04


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Platiniškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: L. M.
Iki 2022 m. gegužės 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-04


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Paberžės k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: A. Š.
Iki 2022 m. gegužės 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-04


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Kalikstiškių vs., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. K.
Iki 2022 m. gegužės 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-05-04


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Vėliučionių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė: M. P.
Iki 2022 m. gegužės 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-04-28


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 11 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Paliepiukų k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: I. Ž.

Iki 2022 m. gegužės 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-04-28


Pavadinimas: Parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas žemės sklype (kadastro Nr. 4117/0300:0715), esančiame Pašilių k., Riešės sen., Vilniaus rajono sav., Vilniaus apskr.  ūkininko sodybos vietai parinkti.
Požymis:  Baigiamas. 
Paskelbimo data: 2022-04-28
Dokumento turinys: 
Pateikiama informacija, kad parengtas Ž. Š. nuosavybės teise valdomame žemės sklype kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Pasiūlymus galima teikti iki 2022-05-11 info@ideaurbana.lt, UAB „Idea urbana“, Sporto g 10, Vilnius, tel. 2113331
Skyrius Vilniaus rajonas.
Pridedami dokumentai:
Aiškinamasis raštas
Sprendiniai  L1A3
Sprendiniai  L2A3

ŽPDRIS procesas KPŽP-89910.

2022-04-28


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Sudervės k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: L. M.
Iki 2022 m. gegužės 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-04-28


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Kazliškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė: J. B.

Iki 2022 m. gegužės 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-04-28


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Kreivėnų vs., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: M. K.

Iki 2022 m. gegužės 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-04-28


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Buivydžių sen., Maikūnų k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: R. A.
Iki 2022 m. gegužės 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-04-28


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Mikulionių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. I.
Iki 2022 m. gegužės 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-04-27


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 11 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Melkio k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: D. K.
Iki 2022 m. gegužės 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-04-27


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 11 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Petriškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė: I. A. G.
Iki 2022 m. gegužės 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-04-27


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 11 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Miškadvario vs., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė: D. D.
Iki 2022 m. gegužės 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-04-27


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Kramniškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: N. J.
Iki 2022 m. gegužės 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-04-27


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė: G. G.
Iki 2022 m. gegužės 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-04-27


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Mikulionių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. I.
Iki 2022 m. gegužės 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-04-27


Planavimo organizatorius – V.P
Planuojama teritorija – 0,6175 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4174/0100:2343), esantis Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 20202-04-11 įsakymas Nr. 48KPĮ-157-(14.48.124 E.) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo
pradžios ir planavimo tikslų“.
1. PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Planuojama ūkio veiklos kryptis – bitininkystė, prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2022-04-27


Informuojame, kad vadovaujantis 2019-12-19 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-900 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0300:493, kad. Nr. 4103/0300:492, kad. Nr. 4103/0300:506, kad. Nr. 4103/0300:531, kad. Nr. 4103/0300:532, kad. Nr. 4103/0300:666, kad. Nr. 4103/0300:947, kad. Nr. 4103/0300:448, kad. Nr. 4103/0300:8018, kad. Nr. 4103/0300:533), esančių Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T3-469, keitimo inicijavimo, prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą“, 2021-09-24 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-2552 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-19 įsakymo Nr. KADI-900 papildymo“ bei 2021-07-22 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-44, parengtas detaliojo plano keitimas sklypuose, esančiuose Ukmergės g. 435, Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. (kad. Nr. 4103/0300:8312) ir Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. (kad. Nr. 4103/0300:8311).
Keičiama teritorija: teritorija, esanti Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k. (pagal pridedamą planuojamos teritorijos ribą). Plotas - 4,3500 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, www.vrsa.lt , vrsa@vrsa.lt .
Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.  869947231, el. paštas grazina@meirista.lt , meiristauab@gmail.com
Detaliojo plano keitimo planavimo tikslai: pakeisti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos žemės sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4103/0300:8312), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Ukmergės g. 435, žemės naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritoriją, prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą, keisti ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. 
SPAV reikalingumas: vadovaujantis 2022-03-31 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos raštu „Dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ Nr. A33(1)-3132, priimtas sprendimas – neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Koncepcija: nerengiama. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-699.
Detaliojo plano keitimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2022-04-29 iki 2022-05-16 Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50, Vilnius, Avižienių seniūnijoje, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r., Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.vrsa.lt , projekto rengėjo patalpose (Panerių g. 64, Vilnius) iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 869947231 ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-19-699).
Dėl galiojančių karantino sąlygų, viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022-05-16 d. 12:00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us02web.zoom.us/j/89798181772?pwd=cTZhUENrNytWdlJ6VXk2QjJub3ZYZz09
Susirinkimo indentifikacinis kodas: 897 9818 1772  Slaptažodis: 000000
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Pridedama:

2022-04-22


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL PUTINIŠKIŲ KAIMO KVARTALO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., DETALIOJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai:  detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonų U1 ir M4 reglamentus), numatant pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 4184/0400:444), esančio Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Putiniškių k., žemės ūkio paskirties dalį (kuri pagal Bendrąjį planą yra urbanistinių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonoje (U1) į kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, pakeisti ribas ir plotą (padalyti). Planuojamos teritorijos plotas apie 5 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-04-22 iki 2022-05-05 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Sudervės seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-05-05 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-2641

2022-04-21


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Žalesos k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: T. G.

Iki 2022 m. gegužės 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-04-20


Informuojame, kad 2022 m. gegužės 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Pietuškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: J. T.
Iki 2022 m. gegužės 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-04-20


Planavimo organizatorius– S.A.
Planuojama teritorija –0,9100 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad., Nr. 4187/0300:0025), esantis Vilniaus r.sav., Sužionių sen., Stankų k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2022-04-11 įsakymas Nr.48KPĮ-156-(14.48.124 E.) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– mišrus žemės ūkis daržovių auginimas atvirame grunte , prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas;. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir
kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų prpograma

2022-04-20


Planavimo organizatorius– V.P.
Planuojama teritorija –1,1854 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad., Nr. 4130/0200:142), esantis Vilniaus r.sav., Dūkštų sen., Airėnų II k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2022-04-01 įsakymas Nr. 48KPĮ-137-(14.48.124 E.) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– daržovių auginimas atvirame grunte , prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas;. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovęs atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2022-04-20


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL VERIŠKIŲ KAIMO KVARTALO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., SUŽIONIŲ SEN., TVENKINIŲ g., DETALIOJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai: detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonos U1 reglamentus), numatant pakeisti kitos paskirties - gyvenamosios teritorijos - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės sklypo (kad. Nr. 4192/0100:102), esančio Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Veriškių k., Tvenkinių g. 20, ribas ir plotą (padalyti).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-04-19 iki 2022-05-02 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Sužionių seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-05-02 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-3201

2022-04-19


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL GRIGAIČIŲ KAIMO KVARTALO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ŠATRININKŲ SEN., jaunimo g., DETALIOJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai:  detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonos U1 reglamentus), numatant pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0300:1706), esančio Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., žemės ūkio paskirtį į kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Planuojamos teritorijos plotas apie 1.0 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-04-19 iki 2022-05-02 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Šatrininkų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-05-02 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-3207

2022-04-19


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL MYKOLIŠKIŲ KAIMO KVARTALO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RUKAINIŲ SEN., DETALIOJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai:  detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonų U1 ir I1 reglamentus), numatant pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 4180/0400:662), esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., žemės ūkio paskirtį į kitos paskirties žemės – komercinės paskirties objektų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Planuojamos teritorijos plotas apie 8 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-04-19 iki 2022-05-02 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Rukainių seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-05-02 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-2145

2022-04-19


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4120/0100:294), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS SEN., RAGŪNŲ K., DETALIOJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai: detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonų U1, Z3 reglamentus), numatant pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 4120/0100:294), esančio Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Ragūnų k., žemės ūkio paskirties dalį (kuri pagal Bendrojo plano sprendinius patenka į U1 – planuojamų gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio tvarkymo zoną) į kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, pakeisti sklypo ribas ir plotą (padalyti). Planuojamos teritorijos plotas 0,3896 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-04-15 iki 2022-04-29 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Nemenčinės seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-04-29 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-2131

2022-04-14


Pavadinimas: Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 4110/0600:1267), esančiame Vilkeliškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Požymis:  Baigiamas. 
Paskelbimo data: 2022-04-14
Dokumento turinys: 
Pateikiama informacija, kad parengtas V. I. nuosavybės teise valdomame žemės sklype kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Pasiūlymus galima teikti iki 2022-04-29 info@ideaurbana.lt
UAB „Idea urbana“, Sporto g 10, Vilnius, tel. 2113331
Skyrius Vilniaus rajonas.
Pridedami dokumentai:
Aiškinamasis raštas
Sprendiniu planas L1A3
Sprendiniu planas L2A4
ŽPDRIS procesas KPŽP-85293.

2022-04-14


Informuojame, kad 2022 m. balandžio 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Skirgiškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. P.
Iki 2022 m. balandžio 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-04-14


Informuojame, kad 2022 m. balandžio 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Didžiųjų Karklėnų k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: H. A.
Iki 2022 m. balandžio 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-04-14


Informuojame, kad 2022 m. balandžio 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Vilkeliškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. P.
Iki 2022 m. balandžio 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-04-14


Informuojame, kad 2022 m. balandžio 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Airėnų II k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: K. S.
Iki 2022 m. balandžio 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-04-14


Informuojame, kad parengtas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Gilužių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės valdybos 2002-09-23 sprendimu Nr. 769, pakeisto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-16  įsakymu Nr. KADI-1882 (TPD registracijos Nr. T00085477) koregavimas.
Detaliojo plano koregavimo organizatorius - Vilniaus rajono savivaldybės administracija.
Detaliojo plano koregavimo iniciatorius -  T. P.
Planavimo tikslai: koreguoti žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Gilužių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės valdybos 2002-09-23 sprendimu Nr. 769, pakeisto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-16 įsakymu Nr. KADI-1882 (TPD registracijos Nr. T00085477) sprendinius, numatant patikslinti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 1 ribas ir plotą pagal naujai atliktus žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0200:727 ir kad. Nr. 4103/0200:728) kadastrinius matavimus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „VILDOMUS“ įm. k. 300655884, A. J. Povilaičio g. 18, Vilnius, tel. 865620430, el. p. info@vildomus.lt.  Projekto vadovas – Simonas Klumbys At. Nr. ATP1320.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-04-19 iki 2022-05-19 Avižienių seniūnijoje, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje – www.tpdris.lt (TPD numeris sistemoje – K-VT-41-21-741), o taip pat adresu – A. J. Povilaičio g. 18, Vilniuje, iš anksto susitarus dėl susitikimo tel. nr. 865620430.
Viešas projekto svarstymas įvyks 2022-05-19, 10 val., Avižienių seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus raštu galima teikti plano rengėjui adresu A. J. Povilaičio g. 18, Vilnius iki viešo svarstymo bei jo metu.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti vlstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2022-04-14


Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. nr. 4132/0600:191), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Gudelių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-11-09 įsakymu nr. A27-2833, koregavimas ankščiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Detaliojo plano koregavimo organizatorius - Vilniaus rajono savivaldybės administracija.
Detaliojo plano koregavimo iniciatorius -  D. T.
Planavimo tikslai: koreguoti žemės sklypo (kad. Nr. 4132/0600:191), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Gudelių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-11-09 įsakymu Nr. A27-2833 (TPD registracijos Nr. T00086156), sprendinius, numatant pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos žemės sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4132/0600:944), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Gudelių k., Miško g. 11, naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „VILDOMUS“ įm. k. 300655884, A. J. Povilaičio g. 18, Vilnius, tel. 865620430, el. p. info@vildomus.lt.  Projekto vadovas – Simonas Klumbys At. Nr. ATP1320.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-04-19 iki 2022-05-19 Maišiagalos seniūnijoje, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje – www.tpdris.lt (TPD numeris sistemoje – K-VT-41-21-400), o taip pat adresu – A. J. Povilaičio g. 18, Vilniuje, iš anksto susitarus dėl susitikimo tel. nr. 865620430.
Viešas projekto svarstymas įvyks 2022-05-19, 11 val. 30 min., Maišiagalos seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus raštu galima teikti plano rengėjui adresu A. J. Povilaičio g. 18, Vilnius iki viešo svarstymo bei jo metu.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti vlstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2022-04-14


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. nr. 4103/0200:277, kad. nr. 4103/0200:275 IR kad. nr. 4103/0200:276), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., GILUŽIŲ K., DETALAUS PLANO PATVIRTINIMO BENDRĄJĄ TVARKA, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003-10-22 SPRENDIMU NR. T3-231, KEITIMO INICIJAVIMO, PRIJUNGIANT ĮSITERPUSĮ VALSTYBINĖS ŽEMĖS PLOTĄ“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuotų žemės sklypų Nr.1 ir Nr. 2 (kad. Nr. 4103/0200:978, kad. Nr. 4103/0200:979), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Gilužių k., Vingio g. 1, 3, (toliau – Žemės sklypai) ribas ir plotą, prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą, pakeisti ribas ir plotą (padalyti), nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas apie 0,8000 ha, nagrinėjamos teritorijos – apie 0,8000 ha (pagal pridedamą schemą, 2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-04-13 iki 2022-04-28 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-04-28 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-1781

2022-04-13


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (kad. nr. 4174/0100:420), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., LINDINIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-04-18 ĮSAKYMU NR. KADI-639, KEITIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuoto žemės sklypo Nr. 2. (kad. Nr. 4174/0100:1776), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, sujungti su Detaliuoju planu suformuotais žemės sklypais Nr. 3 ir Nr. 4 (kad. Nr. 4174/0100:1777 ir kad. Nr. 4174/0100:1778), esančiais Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., Viržių g. 24, 24A, (toliau – Žemės sklypai), pakeisti ribas ir plotą (padalyti), nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,5000 ha, nagrinėjamos teritorijos – apie 0,5000 ha (pagal pridedamą schemą, 2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-04-13 iki 2022-04-28 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-04-28 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-3506

2022-04-13


Informuojame, kad 2022 m. balandžio 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užugriovio k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: Z. V.
Iki 2022 m. balandžio 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-04-13


Informuojame, kad 2022 m. balandžio 26 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Mažeikių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. M.
Iki 2022 m. balandžio 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-04-13


Informuojame, kad 2022 m. balandžio 28 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Leičių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: K. R.
Iki 2022 m. balandžio 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-04-13


Informuojame, kad 2022 m. balandžio 26 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Antupių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: D. A.
Iki 2022 m. balandžio 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-04-13


Pavadinimas: Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 4174/0300:0679), esančiame Aukštųjų Rusokų vs., Avižienių sen., Vilniaus rajono sav., Vilniaus apskr, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Požymis:  Baigiamas.
Paskelbimo data: 2022-04-11
Dokumento turinys: 
Pateikiama informacija, kad parengtas R. S. nuosavybės teise valdomame žemės sklype kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Pasiūlymus galima teikti iki 2022-04-26 info@ideaurbana.lt
UAB „Idea urbana“, Sporto g 10, Vilnius, tel. 2113331
Skyrius Vilniaus rajonas.
Pridedami dokumentai:
Aiškinamasis raštas
Sprendiniu planas L1A2
Sprendiniu planas L2A3
ŽPDRIS procesas KPŽP-92161.

2022-04-11


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0100:607), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., KUPRIONIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-07-22 ĮSAKYMU NR. KADI-366, KOREGAVIMO INICIJAVIMO anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje (SKLYPUOSE NR. 1-3)“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 (kad. Nr. 4162/0100:915, kad. Nr. 4162/0100:942, kad. Nr. 4162/0100:962), esančių Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Vyturių g. 33, 35, 37, ribas ir plotą (sujungti ir perdalinti), vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,4500 ha, nagrinėjamos teritorijos – apie 3,4000 ha (pagal pridedamą schemą, 2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-04-08 iki 2022-04-22 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Nemėžio seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-04-22 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-3263

2022-04-08


Informuojame, kad 2022 m. balandžio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: T. A.
Iki 2022 m. balandžio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-04-07


Informuojame, kad 2022 m. balandžio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Arklėnų k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: Z. V.
Iki 2022 m. balandžio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-04-07


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (kad. nr. 4110/0300:595 IR kad. nr. 4110/0300:596), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., PLATNIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-07-02 ĮSAKYMU NR. KADI-435, KEITIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuotų žemės sklypų Nr. 1 (kad. Nr. 4110/0300:207), Nr. 2 (kad. Nr. 4110/0300:244) ir Nr. 3 (kad. Nr. 4110/0300:313), esančių Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Platiniškių k., Adomo Mickevičiaus g. 74B, 74A, 74 (toliau – Žemės sklypai), ribas ir plotą, sujungti ir padalyti, pakeisti Žemės sklypų naudojimo būdus į komercinės paskirties objektų teritorijas, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,8730 ha, nagrinėjamos teritorijos – apie 4,0700 ha (pagal pridedamą schemą, 2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-04-08 iki 2022-04-22 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Zujūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-04-22 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-2629

2022-04-07


Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4132/0600:28), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Gudelių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-14 įsakymu Nr. KADI-174, koreguoto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-30 įsakymu Nr. KADI-654, koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074.
Planavimo iniciatorius: R.M. (duomenys nuasmeninti)
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB "Architektūros tonas“, į. k. 304314268, buveinės adresas: Bitininkų g. 4C-33, Vilnius, tel. Nr. 8 657 83428, el. paštas: info@architekturostonas.lt Projekto vadovas - Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas - Nr. A2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 5 (kad. Nr. 4132/0600:426), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Gudelių k., Miško g. 1B, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,2035 ha, nagrinėjamos teritorijos plotas apie 1,45 ha.
 Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-04 įsakymas "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4132/0600:28), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Gudelių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-14 įsakymu Nr. KADI-174, koreguoto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-30 įsakymu Nr. KADI-654, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje" Nr. KADI-3012. Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV neatliekamas.Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-21-653. 
Su planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vrsa.lt), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Avižienių seniūnijoje adresu Sudervės g. 9, Avižienių k. LT-14013 Vilniaus r. sav.
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-21-653.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų  planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.
Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais bei viešo svarstymo vieta ir laikas bus teikiama papildomai.
Įsakymas
Planavimo darbų programa
Planuojama teritorija

2022-04-07


Informacija apie pradedamą rengti Dobromislės kaimo kvartalo, esančio Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., detaliojo plano rengimą (TPD Nr. K-VT-41-21-750)
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8- 5) 275 1961, el. p.: vrsa@vrsa.ltwww.vrsa.lt.
Plano rengėjas: UAB „Projektavimas“, Kalvarijų g. 156, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.
Planavimo tikslai: detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais, numatant pakeisti žemės sklypo dalies (kad. Nr. 4142/0600:358) ir žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0600:359), esančių Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Dobromislės k., žemės ūkio paskirtį į kitos paskirties žemės (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonos U1 reglamentus), padalyti sklypus.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-21-750).
Apie supažindinimą su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

2022-04-07


Informacija apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0700:849), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Balandiškių k., Balandiškių g. 7, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-23 įsakymu Nr. KADI-494, koregavimą anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje (TPD Nr. K-VT-41-21-531)
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8- 5) 275 1961, el. p.: vrsa@vrsa.ltwww.vrsa.lt.
Plano rengėjas: UAB „Projektavimas“, Kalvarijų g. 156, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.
Planavimo tikslai: pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4110/0700:597), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Balandiškių k., Balandiškių g. 7, ribas ir plotą,  nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos naudojimo tipo reglamentus).
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-21-531).
Apie supažindinimą su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

2022-04-07


Informuojame, kad 2022 m. balandžio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Daučioniukų k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė: O. B.
Iki 2022 m. balandžio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-04-07


Informuojame, kad 2022 m. balandžio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Rastinėnų k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: E. U.
Iki 2022 m. balandžio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-04-07


Informuojame, kad 2022 m. balandžio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užugriovio k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: R. K.
Iki 2022 m. balandžio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-04-07


Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypų (kad. Nr. 4184/0400:516, kad. Nr.4184/0400:552), esančių Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Riešės vs. ir Putiniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016-08-26 sprendimu Nr. T3-333, keitimas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074.
Planavimo iniciatorius: A.G.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB „Žemės plėtra“, į. k. 301114586, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 26, Vilnius, tel. Nr. 865011744, el. paštas: info@zemespletra.lt, internetinė svetainė www.zemespletra.lt .
Projekto vadovė – Daiva Supko, kvalifikacijos atestatas - Nr.A1786.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: pakeisti kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4184/0400:894), esančio Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Riešės vs., Eglyno g. 6, ir kitos paskirties – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių
ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos žemės sklypo Nr. 13 (kad. Nr. 4184/0400:893), esančio Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Riešės vs., ribas, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, 2020-06-29, Nr. KADI-896.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV neatliekamas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.ltTeritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-20-325.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-04-13 iki 2022-04-27 imtinai Sudervės seniūnijoje, Vilniaus g. 25, Sudervės k., LT-14201 Vilniaus r., teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-20-325), Vilniaus rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje www.vrsa.lt bei Konstitucijos pr. 26, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 865011744.
Detaliojo plano keitimas 2022-04-27, 10 val. bus pristatomas viešajame susirinkime rengėjo „UAB „Žemės plėtra“ buveinėje, adresu Konstitucijos pr. 26, Vilnius (Forum palace III aukšte).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui teikiami raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki projekto eksponavimo pabaigos 2022-04-27 ir iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2022-04-27, 10 val.Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos ir viešo susirinkimo pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt . Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Sprendiniai

2022-04-07


Pavadinimas: Parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas žemės sklype (kadastro Nr. 4117/0300:0715), esančiame Pašilių k., Riešės sen., Vilniaus rajono sav., Vilniaus apskr. ūkininko sodybos vietai parinkti.
Požymis:  Baigiamas.
Paskelbimo data: 2022-04-21
Dokumento turinys: 
Pateikiama informacija, kad parengtas Ž. Š. nuosavybės teise valdomame žemės sklype kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Pasiūlymus galima teikti iki 2022-04-21 info@ideaurbana.lt
UAB „Idea urbana“, Sporto g 10, Vilnius, tel. 2113331
Skyrius Vilniaus rajonas.
Pridedami dokumentai:
Aiškinamasis raštas
Sprendiniu planas L1A3
Sprendiniu planas L2A3
ŽPDRIS procesas KPŽP-89910.

2022-04-07


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4132/0600:707), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN.,  GUDELIŲ K., DETALIOJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai:  detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonų U1, I1, M4 reglamentus), numatant pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 4132/0600:707), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Gudelių k., žemės ūkio paskirties dalį (kuri pagal Bendrojo plano sprendinius patenka į U1 – planuojamų gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio tvarkymo zoną) į kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, pakeisti sklypo ribas ir plotą (padalyti). Planuojamos teritorijos plotas 1.10 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-04-06 iki 2022-04-20 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Maišiagalos seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-04-20 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-1666

2022-04-06


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL DŪKŠTELIŲ KAIMO KVARTALO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN., DETALIOJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai:  detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonų U1, I1 ir M3 reglamentus), numatant pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 4132/0600:733), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Dūkštelių k., (toliau – Žemės sklypas) žemės ūkio paskirtį į kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, pakeisti ribas ir plotą (padalyti). Planuojamos teritorijos plotas apie 1.0 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-04-06 iki 2022-04-20 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Maišiagalos seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-04-20 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-2132

2022-04-06


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL GLITIŠKIŲ KAIMO KVARTALO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., PABERŽĖS SEN., DETALIOJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai:  detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonų U1 ir M1 reglamentus), numatant pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 4134/0100:492), esančio Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Glitiškių k., (toliau – Žemės sklypas) žemės ūkio paskirtį į kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, pakeisti ribas ir plotą (padalyti). Planuojamos teritorijos plotas 3.12 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-04-06 iki 2022-04-20 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Paberžės seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-04-20 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-1722

2022-04-06


Informuojame, kad 2022 m. balandžio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Marijampolio k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: D. S. P.
Iki 2022 m. balandžio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-04-06


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL LAVORIŠKIŲ KAIMO KVARTALO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., LAVORIŠKIŲ SEN., PILKAPIŲ g., DETALIOJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai: – detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonų U1 ir M3 reglamentus), numatant pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 4144/0500:337), esančio Vilniaus r. sav., Lavoriškių sen., Lavoriškių k., Pilkapių g., žemės ūkio paskirties dalį į kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, pakeisti ribas ir plotą (padalyti). Planuojamos teritorijos plotas apie 1.8 ha (pagal pridedamą schemą, 2 priedas). Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-04-05 iki 2022-04-20 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Riešės seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-04-20 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-3261

2022-04-05


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL SAKIŠKIŲ KAIMO KVARTALO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., BEZDONIŲ SEN., MEDŽIOTOJŲ g., DETALIOJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai: – detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonų U1 reglamentus), numatant pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 4107/0600:1082), esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k., Medžiotojų g. 29, žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, pakeisti ribas ir plotą (padalyti). Planuojamos teritorijos plotas apie 0,9200 ha (pagal pridedamą schemą, 2 priedas). Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-04-05 iki 2022-04-20 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Riešės seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-04-20 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-2580

2022-04-05


Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl  žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0700:16), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Parko g. 45, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-05 įsakymu Nr. KADI-469, koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.

2022-04-05


Pavadinimas: Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.4164/0500:0502), esančio Vyžulionių vs., Paberžės sen., Vilniaus rajono sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Požymis:  Baigiamas. 
Paskelbimo data: 2022-04-05
Dokumento turinys: 
Pateikiama informacija, kad parengtas L. N. nuosavybės teise valdomame žemės sklype kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Pasiūlymus galima teikti iki 2022-04-20 info@ideaurbana.lt
UAB „Idea urbana“, Sporto g 10, Vilnius, tel. 2113331
Skyrius Vilniaus rajonas.
Pridedami dokumentai:
Aiškinamasis raštas
Sprendiniai
ŽPDRIS procesas KPŽP-90008.

2022-04-05


Informuojame, kad 2022 m. balandžio 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Ryliškių vs., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: I. L.
Iki 2022 m. balandžio 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-04-05


Informacija apie pradedamą rengti Liubavo kaimo kvartalo, esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., detalųjį planą
(TPD Nr. K-VT-41-21-720)
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8- 5) 275 1961, el. p.: vrsa@vrsa.ltwww.vrsa.lt.
Plano rengėjas: UAB „Projektavimas“, Kalvarijų g. 156, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.
Planavimo tikslai: rengti Liubavo kaimo kvartalo, esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen.,  detalųjį planą, numatant detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonos U1 reglamentus), nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 4170/1200:149), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Liubavo k., žemės ūkio paskirtį į kitos paskirties žemės, padalyti sklypą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-21-720).
Apie supažindinimą su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

2022-04-05


Informuojame, kad 2022 m. balandžio 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Piliakalnio k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: D. S.
Iki 2022 m. balandžio 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-04-05


Informuojame, kad 2022 m. balandžio 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Balčiūniškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. A.
Iki 2022 m. balandžio 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-01-04


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (kad. nr. 4117/0400:201), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., MARIJAMPOLIO K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-18 ĮSAKYMU NR. KADI-417, KEITIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuotų žemės sklypų Nr. 8. (kad. Nr. 4117/0400:5175) ir Nr. 9. (kad. Nr. 4117/0400:5176), esančių Vilniaus r. sav., Riešės sen., Marijampolio k. (toliau – Žemės sklypai), žemės ūkio paskirties dalis (kurios pagal Bendrąjį planą yra urbanistinių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonoje (U1)) į kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, pakeisti ribas ir plotą (sujungti ir padalyti), nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 2,9000 ha, nagrinėjamos teritorijos – apie 4,8000 ha (pagal pridedamą schemą, 2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-03-31 iki 2022-04-14 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Riešės seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-04-14 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-2583

2022-03-31


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL GUDELIŲ KAIMO KVARTALO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN., VILNIAUS g., DETALIOJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai: – detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonos U1 reglamentus), numatant pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 4132/0600:10), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Gudelių k., Vilniaus g. 5, (toliau – Žemės sklypas) žemės ūkio paskirtį į kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, pakeisti ribas ir plotą (padalyti). Planuojamos teritorijos plotas apie 2,1200 ha (pagal pridedamą schemą, 2 priedas). Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-03-31 iki 2022-04-14 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Maišiagalos seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-04-14 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-2581

2022-03-31


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL SKURBUTĖNŲ KAIMO KVARTALO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., DETALIOJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai: – detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonos U1 reglamentus), numatant pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 4167/0300:818), esančio Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Skurbutėnų k., (toliau – Žemės sklypas) žemės ūkio paskirties dalį į kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, pakeisti ribas ir plotą (padalyti). Planuojamos teritorijos plotas apie 2.7500 ha (pagal pridedamą schemą, 2 priedas). Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-03-31 iki 2022-04-14 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Riešės seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-04-14 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-2582

2022-03-31


Informuojame, kad 2022 m. balandžio 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Vydautiškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, pertvarkyti ūkio žemės valdą.
Planavimo organizatorius: D. K.
Iki 2022 m. balandžio 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-03-31


Informuojame, kad 2022 m. balandžio 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Skirgiškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: R. S.
Iki 2022 m. balandžio 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-03-31


Informuojame, kad 2022 m. balandžio 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Vilkeliškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: V. K.
Iki 2022 m. balandžio 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-03-31


Informuojame, kad 2022 m. balandžio 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Padvarninkų k, kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė: I. K.
Iki 2022 m. balandžio 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-03-30


Informuojame, kad 2022 m. balandžio 11 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. P.
Iki 2022 m. balandžio 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-03-30


Informuojame, kad 2022 m. balandžio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Lavoriškių sen., Dekaniškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: J. V.
Iki 2022 m. balandžio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-03-30


Informacija apie parengtą Žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0100:329), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Tekliūnų vs., ir kitos paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0100:337 ir kad. Nr. 4117/0100:355), esančių Dvariškių vs., detaliojo plano koregavimą anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8- 5) 275 1961, el. p.: vrsa@vrsa.ltwww.vrsa.lt.
Plano rengėjas: UAB „Projektavimas“, Kalvarijų g. 156, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – gyvenamosios teritorijos – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0100:403), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Dvariškių vs., Tekliūnų g. 9, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka:Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-03-30 iki 2022-04-12 imtinai pas plano rengėją Kalvarijų g. 156, Vilnius, darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-21-220).

  • Sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2022-03-30 iki 2022-04-12 imtinai Vilniaus rajono savivaldybėje, Rinktinės g. 50, Vilnius, ir pas projekto rengėją, Kalvarijų g. 156, Vilnius, darbo metu.
  • Viešas svarstymas įvyks 2022-04-13, 13.00 val. pas plano rengėją, Kalvarijų g. 156, Vilnius.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Pagrindinis brėžinys

2022-03-30


Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0700:273), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Mėtų g. 5, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-10 įsakymu Nr. KADI-545, anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą, koregavimą.
Koregavimo tikslas: keisti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4117/0700:159), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Mėtų g. 5, ribas ir plotus, prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.
Planuojamos teritorijos plotas apie 0,25 ha.
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės lygmuo.
Projekto rengimo iniciatorius: P. Z.
Rengėjas: UAB "Baltas Fonas", įm.k. 126153755, tel.: 8 614 55016, el.p: mindaugas@baltasfonas.lt 
Viešas svarstymas su visuomene įvyks 2022 m. balandžio 18 d. 8.00 val. Pašilaičių g. 17-38, Vilniuje. Susipažinti su detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2022-04-04 iki 2022-04-15 nurodytu adresu, o taip pat Riešės seniūnijos, esančios Sporto g. 3, Riešės k., Vilniaus r., skelbimų lentoje bei TPDRIS sistemoje (Nr. K-VT-41-20-29). Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti TPDRIS sistemoje arba planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Detaliojo plano sprendinių brėžinys

2022-03-30


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4132/0600:138), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN., DŪKŠTELIŲ k., DETALIOJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai:  detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonų U1 ir I1 reglamentus), numatant pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 4132/0600:138), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Dūkštelių k., (toliau – Žemės sklypas) žemės ūkio paskirtį į kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, pakeisti ribas ir plotą (padalyti). Planuojamos teritorijos plotas 0,3000 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-03-29 iki 2022-04-11 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Maišiagalos seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-04-11 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-1705

2022-03-29


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL MAŽŲJŲ KABIŠKIŲ KAIMO KVARTALO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS SEN., NEMENČINĖS g. IR PUČKALAUKIO G., DETALIOJO PLANO
RENGIMO“.
Planavimo tikslai:  detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonos U1 reglamentus), numatant pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 4120/0200:391), esančio Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Mažųjų Kabiškių k., (toliau – Žemės sklypas) žemės ūkio paskirtį į kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, pakeisti ribas ir plotą (padalyti). Planuojamos teritorijos plotas apie 3.6 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-03-29 iki 2022-04-11 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Nemenčinės seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-04-11 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-1293

2022-03-29


Informuojame, kad 2022 m. balandžio 11 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Kapitulščiznos k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė: H. K.
Iki 2022 m. balandžio 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-03-25


Informuojame, kad 2022 m. balandžio 11 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Uosininkų II k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: G. G.
Iki 2022 m. balandžio 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-03-25


Informuojame, kad 2022 m. balandžio 11 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Stankų k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: K. M.
Iki 2022 m. balandžio 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-03-25


Pavadinimas: Dėl pradėto rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto žemės sklype (kadastro Nr. 4120/0100:0163), esančiame Piliakalnio k., Nemenčinės sen., Vilniaus rajono sav., Vilniaus apskr.
Požymis:  Pradėtas.
Dokumento numeris 48KPĮ-111-(14.48.124E.)   Paskelbimo data: 2022-03-24
Dokumento turinys: 
Priimtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriui 2022-03-22 sprendimas Nr. 48KPĮ-111-(14.48.124 E.) dėl žemės sklypo (kadastro Nr.4120/0100:0163), esančio Piliakalnio k., Nemenčinės sen., Vilniaus rajono sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų. Pateikiama informacija, kad pradėtas rengti M. J.  nuosavybės teise valdomame žemės sklype kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Paskelbiama planavimo darbų programa.
Skyrius Vilniaus rajonas.
Susiję dokumentai:
Įsakymas
Planavimo darbų programa
ŽPDRIS procesas KPŽP-102157.

2022-03-24


Informuojame, kad 2022 m. balandžio 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Ąžuolinės k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: B. V. R.
Iki 2022 m. balandžio 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-03-24


Informuojame, kad 2022 m. balandžio 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Kartaniškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: E. Š.
Iki 2022 m. balandžio 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-03-24


Informuojame, kad 2022 m. balandžio 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Pakalniškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. Š.
Iki 2022 m. balandžio 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-03-24


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4170/0800:113), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN.,  BIELAZARIŠKIŲ K. 3, DETALIOJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai:  detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, numatant pakeisti kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo (kad. Nr. 4170/0800:113), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Bielazariškių k. 3, ribas ir plotą (padalyti Žemės sklypą), nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (detaliajame plane teritorijos naudojimo reglamentas (pagal Įstatymo 18 str.) galės būti nustatomas tik toje Žemės sklypo dalyje, kuri pagal Bendrąjį planą yra urbanistinių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonoje (U1). Planuojamos teritorijos plotas 1,1232 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-03-25 iki 2022-04-07 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Riešės seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-04-07 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-1716

2022-03-24


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL MAIŠIAGALOS MIESTELIO KVARTALO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN., MAIŠIAGALOS mstl., TURGAUS G. DETALIOJO PLANO RENGIMO “.
Planavimo tikslai:  detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonų U1 ir I1 reglamentus), numatant pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4147/0400:362), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagaloje, pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemės, sujungti sklypą su kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypu (kad. Nr. 4147/0400:510), esančiu Vilniaus r. sav., Maišiagaloje, Turgaus g. 3, keisti ribas ir plotą (padalyti), prijungiant įsiterpusį valstybinį žemės plotą (Nacionalinei žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išdavus planavimo sąlygas). Planuojamos teritorijos plotas apie 3.4 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-03-25 iki 2022-04-07 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Maišiagalos seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-04-07 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-2067

2022-03-24


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL GRIGAIČIŲ KAIMO KVARTALO, ESANČIO VILNIAUS R SAV., ŠATRININKŲ SEN., MEDELYNO G., DETALIOJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai:  detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonų U1 ir Z3 reglamentus), numatant pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0300:1384), esančio Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., žemės ūkio paskirties dalį į kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, pakeisti ribas ir plotą (padalyti). Planuojamos teritorijos plotas apie 1.7 ha (pagal pridedamą schemą, 2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-03-23 iki 2022-04-05 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Šatrininkų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-04-05 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-591

2022-03-23


Informuojame, kad 2022 m. balandžio 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Airėnų II k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: V. P.
Iki 2022 m. kovo 31 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-03-18


Informuojame, kad 2022 m. balandžio 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Varniškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: J. P.
Iki 2022 m. kovo 31 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-03-18


Informuojame, kad 2022 m. balandžio 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Bruškiškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. P.
Iki 2022 m. kovo 31 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-03-18


Informuojame, kad 2022 m. balandžio 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: G. Z.
Iki 2022 m. kovo 31 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-03-18


Pavadinimas: Dėl pradėto rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto žemės sklype (kad.Nr. 4180/0100:0325), esančiame Naujasėdžių k., Rukainių sen., Vilniaus r., Vilniaus apsk.
Skyrius Vilniaus rajonas
Susiję dokumentai:
Įsakymas
Planavimo darbų programa
ŽPDRIS procesas KPŽP - 102017

2022-03-16


Informuojame, kad 2022 m. kovo 28 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Mažųjų Lygainių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: M. Š.
Iki 2022 m. kovo 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-03-16


Informuojame, kad 2022 m. kovo 28 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Žemaitėlių vs., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: J. M.
Iki 2022 m. kovo 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-03-16


INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0300:508), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., PAPIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-18 ĮSAKYMU NR. KADI-413, SPRENDINIUS KOREGAVIMĄ  
Planavimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. KADI-2238, 2021 m. rugsėjo 10 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-52.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074, el. paštas:  vrsa@vrsa.lt
Iniciatoriai: fiziniai asmenys.
Rengėjas: projekto vadovė Rūta Garuckienė, tel. 8699 79322, el. paštas: rutagaruckiene@yahoo.com
Planuojamos teritorijos adresas: Sūkurio g. 20, Papiškių k., Zujūnų sen. Vilniaus r. sav., sklypo kad. Nr. 4110/0300:1556, Sūkurio g. 22, Papiškių k., Zujūnų sen. Vilniaus r. sav., sklypo kad. Nr. 4110/0300:1557, sklypas, kad. Nr. 4110/0300:1558, plotas 0,35 ha, nagrinėjamos teritorijos plotas ~2,15 ha.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: koreguoti žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0300:508), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-18 įsakymu Nr. KADI-413 (TPD registracijos Nr. T00051393) (toliau – Detalusis planas) sprendinius, numatant sujungti Detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus Nr. 1 ir Nr. 2 (kad. Nr. 4110/0300:1556 ir kad. Nr. 4110/0300:1557), esančius Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., Sūkurio g. 20 ir 22, pakeisti ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos (GV) naudojimo tipo  reglamentus).
Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
Sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nereikalingas.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
Apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu ir viešojo susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-41-21-513) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.
Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, kontaktinį adresą bei motyvus, kuriais pagrindžiami pasiūlymai dėl nustatomų sprendinių. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.
Įsakymas
Planavimo darbų programa
Planuojama teritorija

2022-03-16


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4142/0200:708), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ŠATRININKŲ SEN., KARKLĖNŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-06-09 ĮSAKYMU NR. KADI-253, KOREGAVIMO“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 1. (kad. Nr. 4142/0200:708), esančio Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Karklėnų k., Draugų g. 17, ribas ir plotą (padalyti), vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,2084 ha, nagrinėjamos teritorijos – apie 2,5000 ha. Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-03-15 iki 2022-03-29 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Šatrininkų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-03-29 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-590

2022-03-15


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL RAUDONDVARIO KAIMO KVARTALO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., DETALIOJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai: – detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonų U1 ir I reglamentus), numatant pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0300:75), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Raudondvario k., žemės ūkio paskirties dalį į kitos paskirties žemės - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, pakeisti sklypo ribas ir plotą. Planuojamos teritorijos plotas 5,5200 ha. Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-03-15 iki 2022-03-29 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Riešės seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-03-29 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-1745

2022-03-15


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:45), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., LINDINIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007-02-06 ĮSAKYMU NR. A27-208, KOREGAVIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 1, Nr. 2, (kad. Nr. 4174/0200:1560, kad. Nr. 4174/0200:1561), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., Ilgojoje g. 39A, 39B, ribas ir plotus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 1,1000 ha, nagrinėjamos teritorijos – apie 1,5700 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-03-15 iki 2022-03-29 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-03-29 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-1280

2022-03-15


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0300:464), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., AUKŠTŲJŲ RUSOKŲ VS., DETALIOJO PLANO PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-01-20 ĮSAKYMU NR. KADI-12, ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0300:460), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., AUKŠTŲJŲ RUSOKŲ VS., DETALIOJO PLANO PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-01-20 ĮSAKYMU NR. KADI-13, ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0300:461), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., AUKŠTŲJŲ RUSOKŲ VS., DETALIOJO PLANO PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-01-20 ĮSAKYMU NR. KADI-14, ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0300:463), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., AUKŠTŲJŲ RUSOKŲ VS., DETALIOJO PLANO PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-01-20 ĮSAKYMU NR. KADI-17, KOREGAVIMO INICIJAVIMO anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu1 suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 3 (kad. Nr. 417/0300:704), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., Šlaito g. 7, Detaliuoju planu2 suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4174/0300:685), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., Šlaito g. 31, Detaliuoju planu3 suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 3 (kad. Nr. 4174/0300:689), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., Šlaito g. 29, Detaliuoju planu4 suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 4 (kad. Nr. 4174/0300:697), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., Šlaito g. 5, ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.
Nustatyti Detaliuoju planu4 suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4174/0300:695), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., Šlaito g. 1, teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais. Koreguoti statybos zoną ir statybos ribą. Planuojamos teritorijos plotas 0,8203 ha, nagrinėjamos teritorijos – apie 2,4400 ha (pagal pridedamą schemą, 2 priedas)Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-03-15 iki 2022-03-28 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Maišiagalos seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-03-18 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2022-03-15


Pavadinimas: Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 4167/0300:1167), esančiame Tarnėnų k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Požymis: Baigiamas.
Paskelbimo data: 2022-03-10
Dokumento turinys:
Pateikiama informacija, kad parengtas A. B. ir E. B. nuosavybės teise valdomame žemės sklype kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Pasiūlymus galima teikti iki 2022-03-24 info@ideaurbana.lt
UAB „Idea urbana“, Sporto g 10, Vilnius, tel. 2113331
Skyrius Vilniaus rajonas.
Pridedami dokumentai:
Aiškinamasis raštas
Sprendiniu planas L1A3
Sprendiniu planas L2A4
ŽPDRIS procesas KPŽP-98098.

2022-03-09


Informuojame, kad 2022 m. kovo 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Užuežerės k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: J. T.
Iki 2022 m. kovo 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-03-09


Informuojame, kad 2022 m. kovo 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Šriubiškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: D. R.
Iki 2022 m. kovo 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-03-09


Informuojame, kad 2022 m. kovo 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Popierinės k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: D. G.
Iki 2022 m. kovo 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-03-09


Informuojame, kad 2022 m. kovo 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Bezdonių k., Užupio g. 41, kurio tikslas (-ai ) - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatoriai: L. T. ir D. T.
Iki 2022 m. kovo 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-03-09


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL GALGIŲ KAIMO KVARTALO, ESANČIO VILNIAUS R SAV., MICKŪNŲ SEN., LAUKO G., NAUJOJOJE G., TULPIŲ G., DETALIOJO PLANO RENGIMO“. 
Planavimo tikslai:  detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonos U1 reglamentus), numatant pakeisti kitos paskirties – gyvenamosios teritorijos – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0100:1211 ir kad. Nr. 4152/0100:989), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų  sen., Galgių k., Lauko g. 20 ir Naujojoje g. 14, ribas ir plotą (padalyti). Planuojamos teritorijos plotas apie 1.7 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-03-10 iki 2022-03-24 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Mickūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-03-24 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-1136

2022-03-09


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4170/1000:14), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., BALTALAUKIO K., DETALIOJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai:  detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonų U1, I1, M3, Z3 reglamentus), numatant pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 4170/1000:14), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Baltalaukio k., žemės ūkio paskirties dalį (kuri pagal Bendrojo plano sprendinius patenka į U1 – planuojamų gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio tvarkymo zoną) į kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, pakeisti sklypo ribas ir plotą (padalyti). Planuojamos teritorijos plotas 2.0 ha (pagal pridedamą schemą, 2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-03-10 iki 2022-03-24 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Riešės seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-03-24 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-1291

2022-03-09


Sudaryta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl Liubavo kaimo kvartalo, esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., detaliojo plano rengimo ir finansavimo.

2022-03-09


Informuojame, kad 2022 m. kovo 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Padvarių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. B.
Iki 2022 m. kovo 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-03-09


Informuojame, kad 2022 m. kovo 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Gailiūniškių k. 3, kurio tikslas (-ai ) - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: R. G.
Iki 2022 m. kovo 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-03-09


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL PAEŽERIŲ KAIMO KVARTALO, ESANČIO VILNIAUS R SAV., RIEŠĖS SEN., MOLĖTŲ PL., DETALIOJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai:  detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonų U1 ir I1 reglamentus), numatant pakeisti kitos paskirties - gyvenamosios teritorijos - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0300:261), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Paežerių k., Molėtų pl. 195, naudojimo būdą į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, padalyti sklypą. Planuojamos teritorijos plotas apie 5.6 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-03-09 iki 2022-03-23 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Riešės seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-03-23 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-757

2022-03-09


Informuojame, kad 2022 m. kovo 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Dėdoniškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: T. Č.
Iki 2022 m. kovo 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-03-09


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL GAIDŪNŲ KAIMO KVARTALO, ESANČIO VILNIAUS R SAV., MICKŪNŲ SEN., PAKALNĖS G., DETALIOJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai:  detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonos U1 reglamentus), numatant pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0800:248), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Gaidūnų k., žemės ūkio paskirtį į kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, pakeisti ribas ir plotą (padalyti). Planuojamos teritorijos plotas apie 2.4 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-03-08 iki 2022-03-22 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Mickūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-03-22 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-11321

2022-03-08


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL PARUDAMINIO KAIMO KVARTALO, ESANČIO VILNIAUS R SAV., MARIJAMPOLIO SEN., DETALIOJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai:  detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonų U1 ir I1 reglamentus), numatant pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 4154/2700:1016), esančio Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Parudaminio k., žemės ūkio paskirtį į kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, pakeisti ribas ir plotą (padalyti). Planuojamos teritorijos plotas apie 6.8  ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-03-08 iki 2022-03-22 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Marijampolio seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-03-22 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-397 

2022-03-07


Informuojame, kad 2022 m. kovo 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Gudelių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. M.
Iki 2022 m. kovo 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-03-07


Informuojame, kad 2022 m. kovo 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Pikeliškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: A. L.
Iki 2022 m. kovo 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-03-04


Informuojame, kad 2022 m. kovo 18 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Piliakalnio k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: M. J.
Iki 2022 m. kovo 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-03-04


Informuojame, kad 2022 m. kovo 18 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: G. Č.
Iki 2022 m. kovo 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-03-04


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4184/0300:143), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., UŽUEŽERĖS K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-01-22 ĮSAKYMU NR. KADI-47, KEITIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 (kad. Nr. 4184/0300:112, kad. Nr. 4184/0300:141, kad. Nr. 4184/0300:132), esančių Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Užuežerės k., Maišiagalos g. 103, 105, 107 ir kitos paskirties – atskirųjų želdynų teritorijos žemės sklypo Nr. 4 (kad. Nr. 4184/0300:116), esančio Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Užuežerės k. (toliau – Žemės sklypai), ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („ZRg“ žemės naudojimo funkcinės zonos Sudervės seniūnijoje) bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017-11-23 sprendimu Nr. T3-436, sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 1,1058 ha, nagrinėjamos teritorijos – 1,1058 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-03-04 iki 2022-03-21 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Sudervės seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-03-21 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt. 
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-1282

2022-03-04


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0100:379), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., RIEŠĖS K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-08-05 ĮSAKYMU NR. KADI-476, KOREGAVIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5 (kad. Nr. 4174/0100:741, kad. Nr. 4174/0100:742, kad. Nr. 4174/0100:619, kad. Nr. 4174/0100:760, kad. Nr. 4174/0100:1016), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Suopių g. 33, 31, 29, 27, 25, ribas ir plotą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,9000 ha, nagrinėjamos teritorijos – apie 1,6800 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-03-03 iki 2022-03-18 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-03-18 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-1289

2022-03-03


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4132/0600:109), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN., KIRZINĖS VS., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-03-24 ĮSAKYMU NR. KADI-79, KOREGAVIMO INICIJAVIMO anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“.
 Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 4 (kad. Nr. 4132/0600:270), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Gudelių k., Vilniaus g. 1D, ribas ir plotą (padalyti), vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Nekeisti Detaliuoju planu nustatytų privalomųjų reglamentų. Suplanuoto sklypo Nr. 4 teritorijai numatyti: leistiną pastatų aukštį – iki 2 aukštų, užstatymo tankį – 0,125, užstatymo intensyvumą – 0,3, užstatymo tipą – sodybinį. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha. Planuojamos teritorijos plotas 0,4002 ha, nagrinėjamos teritorijos – apie 1,8000 ha. Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-03-03 iki 2022-03-18 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Maišiagalos seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-03-18 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-1096

2022-03-03


Informuojame, kad 2022 m. kovo 18 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Čekoniškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. S.
Iki 2022 m. kovo 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-03-02


Informuojame, kad 2022 m. kovo 18 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Stakinių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė: S. L.
Iki 2022 m. kovo 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-03-02


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL BIELIŪNŲ KAIMO KVARTALO, ESANČIO VILNIAUS R SAV., ZUJŪNŲ SEN., UPĖS G., DETALIOJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai:  detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonos U1 reglamentus), numatant pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0500:326), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Bieliūnų k., (toliau – Žemės sklypas) žemės ūkio paskirties dalį į kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, pakeisti ribas ir plotą (padalyti).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-03-02 iki 2022-03-16 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Bieliūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-03-16 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-171 

2022-03-02


Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL MAIŠIAGALOS MIESTELIO KVARTALO, ESANČIO VILNIAUS R SAV., MAIŠIAGALOS SEN., saugūniškių g., DETALIOJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai:  detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonos U1 reglamentus), numatant pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 4147/0100:1244), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., žemės ūkio paskirtį į kitos paskirties žemės, pakeisti ribas ir plotą (padalyti). Planuojamos teritorijos plotas apie 2.5 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-03-02 iki 2022-03-16 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Maišiagalos seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-03-16 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Planuojama teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą A33(1)-428

2022-03-02


Informuojame, kad 2022 m. kovo 16 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Mozūriškių k., kurio tikslas (-ai ) - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatoriai: L. K. ir K. K.
Iki 2022 m. kovo 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2022-03-01


Planavimo organizatorius– K.M.
Planuojama teritorija –0,6900 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad., Nr. 4110/0300:0763), esantis Vilniaus r.sav., Zujūnų sen., Koplyčninkų k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2022-02-23 įsakymas Nr. 48KPĮ-79-(14.48.124 E.) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Planuojama ūkio veiklos kryptis – gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla, kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas ,daržovių auginimas atvirame grunte ,prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas;. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržoves atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2022-03-01

Pažymėti klaidą
Loading