*alt_site_homepage_image*

Bendrojo plano skelbimai

decoration

Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4152/0100:913), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., EGLIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011-07-05 ĮSAKYMU NR. A27-1593, KOREGAVIMO INICIJAVIMO anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4152/0100:4148), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Raktažolių g. 7, ribas ir plotą (padalyti), vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,2195 ha, nagrinėjamos teritorijos – apie 0,6400 ha (pagal pridedamą schemą, 2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2022-06-06 iki 2022-06-17 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Mickūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2022-06-17 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius,  el. p. vrsa@vrsa.lt.
Sprendimo projektas

2022-06-06


Informuojame, kad rengiamas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „DĖL VILNIAUS R. SAV. ZUJŪNŲ SEN. PLATINIŠKIŲ K. DALIES („M1“ ŽEMĖS NAUDOJIMO FUNKCINĖS ZONOS) VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai: – optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, detalizuoti Bendrojo plano teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus ir sprendinius, nustatant visus detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentus.
Su Sprendimo projektu galima susipažinti nuo 2022-04-12 iki 2022-04-26 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Zujūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2022-04-26 (iki Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio pradžios) planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Sprendimo projektas

2022-04-12


Informuojame, kad rengiamas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „DĖL VILNIAUS R. SAV. NEMĖŽIO SEN. MOTIEJIŠKIŲ K. DALIES („Z“ ŽEMĖS NAUDOJIMO FUNKCINĖS ZONOS) VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai: – optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, detalizuoti Bendrojo plano teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus ir sprendinius, nustatant visus detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentus.
Su Sprendimo projektu galima susipažinti nuo 2022-04-12 iki 2022-04-26 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Nemėžio seniūnijos skelbimų lentoje. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2022-04-26 (iki Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio pradžios) planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Sprendimo projektas

2022-04-12


Informuojame, kad rengiamas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „DĖL VILNIAUS R. SAV. NEMENČINĖS SEN. SLIESORIŠKIŲ K. VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai: – optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, detalizuoti Bendrojo plano teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus ir sprendinius, nustatant visus detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentus.
Su Sprendimo projektu galima susipažinti nuo 2022-01-14 iki 2022-01-27 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Nemenčinės seniūnijos skelbimų lentoje. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2022-01-27 (iki Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio pradžios) planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Sprendimo projektas

2022-01-14


Informuojame, kad priimtas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021-11-26 sprendimas T3-320 „DĖL VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., KATILIŲ K., PALIEPIUKŲ K. IR ĄŽUOLINĖS K. VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai: optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, detalizuoti Bendrojo plano teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus ir sprendinius, nustatant visus detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentus.
Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriuje tel. (8 5) 210 9692, adresu Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Teikti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Sprendimas

2021-12-08


Informuojame, kad rengiamas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „DĖL VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., KATILIŲ K., PALIEPIUKŲ K. IR ĄŽUOLINĖS K. VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai:
 – optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, detalizuoti Bendrojo plano teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus ir sprendinius, nustatant visus detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentus.
Su Sprendimo projektu galima susipažinti nuo 2021-11-15 iki 2021-11-26 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Nemėžio seniūnijos skelbimų lentoje. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2021-06-26 (iki Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio pradžios) planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Sprendimo projektas

2021-11-12


Informuojame, kad rengiamas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO SPECIALIOJO PLANO TEKSTINĖS DALIES TIKSLINIMO“.
Koregavimo tikslai: patikslinti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, tekstinę dalį – aiškinamąjį raštą.
Su Sprendimo projektu galima susipažinti nuo 2021-10-14 iki 2021-10-29 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.). Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2021-10-29 (iki Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio pradžios) planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Sprendimo projektas 

2021-10-14


Informuojame, kad rengiamas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „DĖL TECHNINĖS KLAIDOS IŠTAISYMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALIES („U“ ŽEMĖS NAUDOJIMO FUNKCINĖS ZONOS AVIŽIENIŲ, JUODŠILIŲ, NEMĖŽIO, PAGIRIŲ, RIEŠĖS, RUDAMINOS IR ZUJŪNŲ SENIŪNIJOSE) BENDRAJAME PLANE“.
Koregavimo tikslai: ištaisyti techninę klaidą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-12-18 sprendimu Nr. T3-477, (TPD registracijos Nr. T00084195) aiškinamojo rašto 2.6 skyriaus „Bendri planavimo principai“ ir Bendrojo plano 1 priedo „Pastabos“ 39 punkte.
Su Sprendimo projektu galima susipažinti nuo 2021-10-14 iki 2021-10-29 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.). Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2021-10-29 (iki Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio pradžios) planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Sprendimo projektas

2021-10-14


Informuojame, kad priimtas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021-06-25 sprendimas T3-171 „DĖL VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., JUODBALIŲ K. VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO RENGIMO“.
Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriuje tel. (8 5) 210 9692, adresu Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Teikti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.

2021-08-11


Informuojame, kad rengiamas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „DĖL SPRAGOS PANAIKINIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALIES („U“ ŽEMĖS NAUDOJIMO FUNKCINĖS ZONOS AVIŽIENIŲ, JUODŠILIŲ, NEMĖŽIO, PAGIRIŲ, RIEŠĖS, RUDAMINOS IR ZUJŪNŲ SENIŪNIJOSE) BENDRAJAME PLANE“.
Koregavimo tikslai: Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrajame plane, patvirtintame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-12-18 sprendimu Nr. T3-477, panaikinti sprendinių spragą.
Su Sprendimo projektu galima susipažinti nuo 2021-08-05 iki 2021-08-27 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.). Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2021-08-27 (iki Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio pradžios) planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Sprendimo projektas

2021-08-04


Informuojame, kad rengiamas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „DĖL VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., JUODBALIŲ K. VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai: – optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, detalizuoti Bendrojo plano teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus ir sprendinius, nustatant visus detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentus.
Su Sprendimo projektu galima susipažinti nuo 2021-06-10 iki 2021-06-23 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Pagirių seniūnijos skelbimų lentoje. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2021-06-25 (iki Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio pradžios) planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Sprendimo projektas

2021-06-10


Informuojame apie priimtą  Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020-09-25 sprendimą Nr. T3-300 DĖL VILNIAUS R. SAV. RUKAINIŲ SEN. NELYDIŠKIŲ K. VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO RENGIMO“ ir priimtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-06-02 įsakymą Nr. KADI-1393 DĖL VILNIAUS R. SAV. RUKAINIŲ SEN. NELYDIŠKIŲ K. VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO planavimo DARBŲ PROGRAMOS IR planuojamos teritorijos PATVIRTINIMO.
Planavimo tikslai: rengti Vilniaus r. sav. Rukainių sen. Nelydiškių k. vietovės lygmens bendrojo plano bendrąjį planą, optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, detalizuoti Bendrojo plano teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus ir sprendinius, nustatant visus detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentus.. Planuojamos teritorijos plotas apie 95 ha.
Su planavimo dokumentais galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), adresu www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-41-21-321.
Teikti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Tarybos sprendimas
Įsakymas

2021-06-03


Informuojame, kad rengiamas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „DĖL SPRENDINIŲ KOLIZIJOS IŠSPRENDIMO IR SPRAGOS PANAIKINIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRAJAME PLANE IR JO SPRENDINIUS KONRETIZUOJANČIAME VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO SPECIALIAJAME PLANE“.
Koregavimo tikslai: Bendrajame plane panaikinti sprendinių spragą bei išspręsti galiojančių sprendinių koliziją.
Su Sprendimo projektu galima susipažinti nuo 2021-03-12 iki 2021-03-26 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.). Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2021-03-26 (iki Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio pradžios) planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt
Sprendimo projektas

2021-03-12


Informuojame, kad priimtas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021-02-26 sprendimas T3-55 „DĖL VILNIAUS R. SAV., BEZDONIŲ SEN., SAKIŠKIŲ K. VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai: – optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, detalizuoti Bendrojo plano teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus ir sprendinius, nustatant visus detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentus.
Teikti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt

2021-03-03


Informuojame apie priimtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-15 įsakymą Nr. KADI-317 „DĖL VILNIAUS R. SAVIVALDYBĖS DALIES, ESANČIOS MEDININKŲ SEN., MEDININKŲ K. („M“ ŽEMĖS NAUDOJIMO FUNKCINĖS ZONOS) VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS IR PLANUOJAMOS TERITORIJOS PATVIRTINIMO“.
Planavimo tikslai: rengti Vilniaus r. savivaldybės dalies, esančios Medininkų sen., Medininkų k. (prie Medininkų pasienio kontrolės punkto) vietovės lygmens bendrąjį planą, optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, detalizuoti Bendrojo plano teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus ir sprendinius, nustatant visus detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentus. Planuojamos teritorijos plotas apie 200 ha.
Su planavimo dokumentais galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), adresu www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-41-21-72.
Teikti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymas
Planavimo darbų programa
Teritorija
 

2021-02-18


Informuojame, kad rengiamas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „DĖL VILNIAUS R. SAV., BEZDONIŲ SEN., SAKIŠKIŲ K. VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai: – optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, detalizuoti Bendrojo plano teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus ir sprendinius, nustatant visus detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentus.
Su Sprendimo projektu galima susipažinti nuo 2021-02-11 iki 2021-02-26 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Bezdonių seniūnijos skelbimų lentoje. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2021-02-26 (iki Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio pradžios) planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Sprendimo projektas

2021-02-11


Informuojame, kad priimtas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 20221-01-29 sprendimas Nr. T3-24 „DĖL VILNIAUS R. SAVIVALDYBĖS DALIES, ESANČIOS MEDININKŲ SEN., MEDININKŲ K. („M“ ŽEMĖS NAUDOJIMO FUNKCINĖS ZONOS) VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai: rengti Vilniaus r. savivaldybės dalies, esančios Medininkų sen., Medininkų k. (prie Medininkų pasienio kontrolės punkto) vietovės lygmens bendrąjį planą, optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, detalizuoti Bendrojo plano teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus ir sprendinius, nustatant visus detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentus.
Teikti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt

2021-02-05


Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: koreguoti Bendrojo plano grafinėje dalyje – 2E3S-6 „Inžinerinė infrastruktūra ir susisiekimas“ plane (M 1:50000) pažymėtą numatomą 330 kV aukštos įtampos elektros tinklų oro liniją.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-02-04 iki 2021-02-17 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Nemenčinės, Bezdonių, Mickūnų, Šatrininkų, Nemėžio, Rudaminos, Juodšilių, Pagirių seniūnijų skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-02-17 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt
Įsakymo projektas

2021-02-04


Informuojame, kad rengiamas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „DĖL VILNIAUS R. SAVIVALDYBĖS DALIES, ESANČIOS MEDININKŲ SEN., MEDININKŲ K. („M“ ŽEMĖS NAUDOJIMO FUNKCINĖS ZONOS) VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai: – optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, detalizuoti Bendrojo plano teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus ir sprendinius, nustatant visus detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentus.
Su Sprendimo projektu galima susipažinti nuo 2021-01-18 iki 2021-01-29 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Medininkų seniūnijos skelbimų lentoje. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2021-01-29 (iki Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio pradžios) planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Sprendimo projektas

2021-01-18


Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl Vilniaus r. sav. Rudaminos sen. Jarmališkių k., Rusinų k. ir Dukelių k. vietovės lygmens bendrojo plano rengimo.

2020-12-02 

Informuojame, kad sudaryta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Prapuolų k. vietovės lygmens bendrojo plano rengimo ir finansavimo.

Vietovės lygmens bendrojo plano rengimo tikslai nustatyti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020-06-26 sprendimu Nr. T3-200 „Dėl Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Prapuolų k. vietovės lygmens bendrojo plano rengimo“.

2020-11-06


Informuojame, kad sudaryta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k. vietovės lygmens bendrojo plano rengimo ir finansavimo.
Vietovės lygmens bendrojo plano rengimo tikslai nustatyti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020-06-26 sprendimu Nr. T3-199 „Dėl Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k. vietovės lygmens bendrojo plano rengimo“.

2020-11-04 


Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALIES („U“ ŽEMĖS NAUDOJIMO FUNKCINĖS ZONOS AVIŽIENIŲ, JUODŠILIŲ, NEMĖŽIO, PAGIRIŲ, RIEŠĖS, RUDAMINOS IR ZUJŪNŲ SENIŪNIJOSE) BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-12-18 SPRENDIMU NR. T3-477, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: pakeisti Žemės sklypo dalies privalomuosius reikalavimus (teritorijos naudojimo tipą (SI) ir reglamentus) kitais, nustatant teritorijos naudojimo tipus pagal „U“ zonos bendrojo plano reglamentus. Planuojamos teritorijos plotas 23,1717 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-10-20 iki 2020-11-02 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Nemėžio seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2020-11-02 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2020-10-20 


Informuojame apie priimtą 2020-09-18 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. KADI-1451 „DĖL VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., GALGIŲ K. VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai: – rengti Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k. vietovės lygmens bendrąjį planą. Detalizuoti Bendrojo plano teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatant visus detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentus. Planuojamos teritorijos plotas – 89,21 ha.
Su priimtu įsakymu ir planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 402 kab., tel. (8 5) 210 9692. Adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymas

Planavimo darbų programa

Teritorija

2020-09-23


Informuojame apie priimtą 2020-09-18 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. KADI-1442 „DĖL VILNIAUS R. SAV. ZUJŪNŲ SEN. PRAPUOLŲ K. VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS IR PLANUOJAMOS TERITORIJOS PATVIRTINIMO“.
Planavimo tikslai: – rengti Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Prapuolų k. vietovės lygmens bendrąjį planą. Detalizuoti Bendrojo plano teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatant visus detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentus. Planuojamos teritorijos plotas – 161,37 ha.
Su priimtu įsakymu ir planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 402 kab., tel. (8 5) 210 9692. Adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymas

Planavimo darbų programa

Teritorija

2020-09-23


Informuojame, kad rengiamas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „DĖL VILNIAUS R. SAV., RUKAINIŲ SEN., NELYDIŠKIŲ K. VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO RENGIMO“.
Su Sprendimo projektu galima susipažinti nuo 2020-09-10 iki 2020-09-25 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Rukainių seniūnijos skelbimų lentoje. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020-09-25 (iki Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio pradžios) planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Sprendimo projektas

2020-09-09


Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą „DĖL VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN., MELKIO K. VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS IR PLANUOJAMOS TERITORIJOS PATVIRTINIMO“.
Planavimo tikslai: – rengti Vilniaus r. sav. Maišiagalos sen., Melkio k. vietovės lygmens bendrąjį planą. Detalizuoti Bendrojo plano teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatant visus detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentus. Planuojamos teritorijos plotas - 342,43 ha.
Su parengtu įsakymu ir planavimo darbų programa galima susipažinti nuo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 402 kab., tel. (8 5) 210 9692. Adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymas

Planavimo darbų programa

Teritorija

2020-08-17


Informuojame, kad priimtas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020-06-26 sprendimas Nr. T3-200 „DĖL VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., PRAPUOLŲ K. VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO RENGIMO“ vietovės lygmens bendrojo plano rengimo“.
Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 402 kab., tel. (8 5) 210 9692, adresu Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.

Sprendimas

Priedas

2020-08-05


Informuojame, kad priimtas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020-06-26 sprendimas Nr. T3-199 „DĖL VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., GALGIŲ K. VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO RENGIMO“ vietovės lygmens bendrojo plano rengimo“.
Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 402 kab., tel. (8 5) 210 9692, adresu Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.

Sprendimas

Priedas

2020-08-05


Informuojame, kad parengtas sprendimo projektas „DĖL VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., PRAPUOLŲ K. VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO RENGIMO“ vietovės lygmens bendrojo plano rengimo“.
Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, 402 kab., tel. 2109692.

Sprendimo projektas

Priedas

2020-06-09


Informuojame, kad parengtas sprendimo projektas „DĖL VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., GALGIŲ K. VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO RENGIMO“ vietovės lygmens bendrojo plano rengimo“.
Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, 402 kab., tel. 2109692.

Sprendimo projektas

Priedas

2020-06-09 


Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL VILNIAUS R. SAV. RUDAMINOS SEN. JARMALIŠKIŲ K., RUSINŲ K. IR DUKELIŲ K. VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS IR PLANUOJAMOS TERITORIJOS PATVIRTINIMO“.
Planavimo tikslai: – rengti Vilniaus r. sav. Rudaminos sen. Jarmališkių k., Rusinų k. ir Dukelių k. vietovės lygmens bendrąjį planą. Detalizuoti Bendrojo plano teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatant visus detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentus. Planuojamos teritorijos plotas apie 442 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-02-18 iki 2020-03-03 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 404 kab., tel. (8 5) 210 9691, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2020-03-03 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas

Planavimo darbų programa

Teritorija

2020-02-19


Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija viešina parengtą Bendrąjį planą
Informuojame, kad gavus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros departamento Antrojo teritorijų planavimo priežiūros skyriaus 2019 m. gruodžio 2 d. raštą Nr. 2D-15544 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patikrinimo nutraukimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracija viešina parengtą Bendrąjį planą.
Visa išsami informacija apie bendrąjį planą, planavimo pagrindą, planavimo tikslus ir uždavinius skelbiami www.vilnius.lt skilties „Miesto plėtra“ puslapiuose „Teritorijų planavimo viešumas“, „Bendrasis planas“ ir http://www.tpdris.lt.
Planavimo organizatorius:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8-5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt). Papildomai informaciją teikia: Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vedėjas Mindaugas Pakalnis tel. (8 5) 211 2529, el. p. mindaugas.pakalnis@vilnius.lt, Bendrojo ir specialiojo planavimo poskyrio vedėja Jolita Bernatavičienė tel. (8 5) 211 2756, el. p. jolita.bernataviciene@vilnius.lt, architektė Audronė Noskaitienė tel. (8-5) 211 2537 el. p. audrone.noskaitiene@vilnius.lt, Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapio adresas: www.vilnius.lt.
Plano rengėja:
SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3 LT-09601, Vilnius; tel. nr. (8 5) 211 2446, el. p. info@vplanas.lt, projekto vadovas Mindaugas Grabauskas, tel. nr. (8 5) 211 2450, el. p. mindaugas.grabauskas@vplanas.lt.
Supažindinimo tvarka: visuomenė gali susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais nuo 2020 m. vasario 5 d. iki 2020 m. kovo 6 d. Savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skilties „Miesto plėtra“ puslapiuose „Teritorijų planavimo viešumas“, „Bendrasis planas“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).
Vieša ekspozicija – Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr.3, II – o aukšto vestibiulyje nuo 2020 m. vasario 14 d. iki 2020 m. kovo 6 d. darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Informacija teikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriuje (Konstitucijos pr. 3 Vilnius), kreiptis į Jolitą Bernatavičienę, Audronę Noskaitienę arba Savivaldybės įmonėje „Vilniaus planas“ (Konstitucijos pr. 3, Vilnius), kreiptis į projekto vadovą Mindaugą Grabauską).
Viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su bendrojo plano sprendiniais, įvyks 2020 m. kovo 6 d., 17:00 val., Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje, Konstitucijos pr. 3  (II aukštas).
Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl bendrojo plano pateikti raštu planavimo organizatoriui - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. p. savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt teisės aktų nustatyta tvarka iki viešo susirinkimo pabaigos (2020 m. kovo 6 d.).

2020-02-13


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ TUŠČIAULIŲ K., NEMENČINĖS SEN., VILNIAUS R. VIETOVĖS LYGMENS BENDRĄJĮ PLANĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio mėn. 18 d. nutarimo Nr. 1267 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" nustatyta tvarka Vilniaus rajono savivaldybės administracija informuoja, kad yra parengtas Tuščiaulių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. vietovės lygmens bendrasis planas.
Bendrojo plano rengimo pagrindas yra Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017-01-27 sprendimas „Dėl Tuščiaulių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. vietovės lygmens bendrojo plano rengimo“ Nr. T3-44,  2017-03-16 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. KADI-122 „Dėl Tuščiaulių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. vietovės lygmens bendrojo plano planuojamos teritorijos ir planavimo darbų programos patvirtinimo" ir 2016 m. gruodžio 13 d. G. K., A. K. ir G. J. prašymas Nr. A34(1)-8064 bei 2016 m. gruodžio 20 d. Ei. K. prašymas Nr. A34(1)-8198.
Bendrojo plano koncepcija ir SPAV buvo patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-05 sprendimu Nr. A33(1)-1593-(4-15).
Planavimo tikslai:
1. detalizuoti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimu Nr. T3-323 (toliau – Bendrasis planas), sprendinius;
2. detalizuoti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571 (toliau – Specialusis planas), sprendinius, kurie integruoti į Bendrojo plano sprendinius;
3. sukurti Tuščiaulių kaimo teritorijos (apie 285 ha) vystymo plėtros koncepciją;
4. nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus;
5. suplanuoti teritorijų funkcines zonas ir nurodyti šių zonų planavimo ypatumus;
6. tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą;
7. numatyti gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones;
8. formuoti bendrojo naudojimo želdynų bei apsauginių želdynų sistemą;
9. plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą;
10. formuoti kaimo architektūrinę erdvinę kompoziciją.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Adresas: Rinktinės g. 50, LT-09318, Vilnius, tel.: (8 5) 2751961, el. paštas: vrsa@vrsa.lt
Bendrojo plano rengėjas: V.Zagorskienės projektavimo ir konsultavimo IĮ, (įmonės kodas 300584526, adresas: Kovo 11-osios g. 128A-11, Kaunas). Projekto vadovas – arch. Jurgis Zagorskas, tel.: 8 688 14666, el. paštas: Jurgis.zagorskas@gmail.com
Su bendruoju planu galima susipažinti nuo 2019-08-26 d.  iki 2019-09-10 d.:

 • Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriuje (Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius), atsakingas asmuo - Architektūros ir teritorijos planavimo Vedėjo pavaduotoja, l.e. vedėjo pareigas Audronė Ercmonaitė, tel.: (8 5) 2728701, el. paštas: audrone.ercmonaite@vrsa.lt;
 • Savivaldybės tinklalapyje: www.vrsa.lt;
 • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje (TPDRIS) sistemoje: www.tpdris.lt;
 • Nemenčinės seniūnijos patalpose, Kranto g. 24, Nemenčinės m., Vilniaus raj. sav., LT-15168.

Bendrojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2019-08-26 d. iki 2019-09-10 d. Nemenčinės seniūnijos patalpose, Kranto g. 24, Nemenčinės m., Vilniaus raj. sav., LT-15168.
Viešas susirinkimas dėl 
Tuščiaulių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. vietovės lygmens bendrojo plano konkretizuotų sprendinių įvyks 2019-09-10 d., 10:00 val., Nemenčinės seniūnijos patalpose, Kranto g. 24, Nemenčinės m., Vilniaus raj. sav., LT-15168.
Pastabas bei pasiūlymus raštu iki viešojo susirinkimo, įvyksiančio 2019-09-10 d. ir jo metu galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brežinys
Inžinerinė infrastruktūra

Susisiekimo infrastruktūra
Miškai

2019-08-21


Informuojame, kad priimtas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-25 įsakymas KADI-313 „Dėl savivaldybės dalies, esančios Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Masionių vs., Pavydokių k. ir  Avižienių sen., Ežeraičių k., Aleksandravo k., Laidagalių k., vietovės lygmens bendrojo plano darbų programos patvirtinimo“.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50 LT-09318, Vilnius, tel. (8-5) 275 1961, el.p. vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė: www.vrsa.lt.
Plano rengėjas: UAB „Formatas A1“, A. Goštauto g. 8-402, Vilnius, kurią atstovauja direktorius Linas Naujokaitis, tel. +370 687 31996, el. p. linasnauj@gmail.lt. projekto vadovė – Alicija Grigūnienė,  tel. +370 616 54009, el. p. alicija@formatogrupe.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui (būtinai pateikiant pasiūlymo kopiją rengėjui) teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2019-05-02


Skelbiamas pakartotinas Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių viešas svarstymas

2019-04-03


INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI KIEMELIŲ K., MAIŠIAGALOS SEN., MOLIŪNŲ K., DŪKŠTŲ SEN., VILNIAUS R. SAV. VIETOVĖS LYGMENS BENDRASIS PLANAS
Planavimo organizatorius: 
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius,  Rinktinės g. 50 LT-09318, Vilnius, tel. (8-5) 275 1961, el.p. vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė: www.vrsa.lt.
Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt.
Planavimo pagrindas – Vilniaus r. savivaldybės tarybos 2018-06-29 sprendimas Nr. T3-223 „Dėl Kiemelių k., Maišiagalos sen., Moliūnų k., Dūkštų sen., Vilniaus r. sav. vietovės lygmens bendrojo plano rengimo“, iniciatorės 2018-07-16 prašymas Nr. A34(1)-4286.
Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt):
Planuojamos teritorijos adresas – Teritorija, apimanti dalį Maišiagalos ir Dūkštų seniūnijų, Vilniau r. sav. (plotas apie 1708 ha)
Planavimo terminai – 2018 – 2019 m.
Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas – vietovės lygmens bendrasis planas.
Plano rengimo tikslai: rengti Kiemelių k., Maišiagalos sen., Moliūnų k., Dūkštų sen., Vilniaus r. sav. vietovės lygmens bendrąjį planą, detalizuojant Vilniaus rajono savivaldybės kraštovaizdžio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, sprendinius, integruotus į Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2009-09-30 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-323, sprendinius (toliau- Bendrasis planas); detalizuoti Bendrojo plano teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatant visus detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentus, atsižvelgiant į visuomenės poreikius, planuojamos teritorijos kraštovaizdį ir biologinę įvairovę, geografinę padėtį, geologines sąlygas, esamas urbanistines, inžinerines, susisiekimo, agrarines sistemas, žemės ir kito nekilnojamojo turto valdytojų, naudotojų ir trečiųjų asmenų interesus ir teises, architektūros, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos saugos, gamtos apsaugos, paveldosaugos reikalavimus, valstybės ir viešojo saugumo, gynybos ir kitus poreikius.
Plano rengimo uždaviniai: nustatyti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane nurodytą reikalavimą naujai kitos paskirties plėtrai (plėtros procentą), įvertintą Vilniaus rajono savivaldybės kraštovaizdžio specialiojo plano sprendiniuose; nustatyti leistinas papildomos plėtros galimybes pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatytą teritorijos naudojimo reglamentą, taikomą Z (Zg) zonai (iki 10%), M ir M1 zonoms (1-5 %), S zonai (0 %), detalizuotą Vilniaus rajono savivaldybės kraštovaizdžio specialiojo plano sprendiniuose.
Planavimo procesą sudaro trys etapai: parengiamasis, rengimo (esamos būklės, bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos), sprendinių konkretizavimo stadijos) ir baigiamasis.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Vyriausybės nustatyta tvarka bus atliekamos Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros. Apie jas informacija bus teikiama papildomai.
Planuojamas laikotarpis: 10 metų.
Bendrasis planas rengiamas masteliu M 1:2 000.
Bendrasis planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir kitais galiojančiais teisės aktais, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygomis.
Išsamesnę informaciją teikia plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui (būtinai pateikiant pasiūlymo kopiją rengėjui) teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

2019-03-06


Informuojame, kad rengiamas sprendimo projektas „Dėl savivaldybės dalies, esančios Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Masionių vs., Pavydokių k. ir Avižienių sen., Ežeraičių k., Aleksandravo k., Laidagalių k., vietovės lygmens bendrojo plano rengimo“.
Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, 426 kab., tel. 2723771, iki Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio pradžios, t.y. iki 2019 m. vasario 22 d. 10 val. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima adresu Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius.
Įsakymo projektas
Priedas

2019-02-11


Parengtas Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas.

2018-10-18


Informuojame, kad rengiamas sprendimo projektas „DĖL LIEPIŠKIŲ K., NEMĖŽIO SEN., VILNIAUS R. SAV. VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO RENGIMO“.
Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, 426 kab., tel. 2723771, iki Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio pradžios, t.y. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. 10 val. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima adresu Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius.
Sprendimo projektas

2018-09-10


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ TUŠČIAULIŲ K., NEMENČINĖS SEN., VILNIAUS R. VIETOVĖS LYGMENS BENDRĄJĮ PLANĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio mėn. 18 d. nutarimo Nr. 1267 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" nustatyta tvarka Vilniaus rajono savivaldybės administracija informuoja, kad yra parengtas Tuščiaulių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. vietovės lygmens bendrasis planas.
Bendrojo plano rengimo pagrindas yra Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017-01-27 sprendimas „Dėl Tuščiaulių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. vietovės lygmens bendrojo plano rengimo“ Nr. T3-44,  2017-03-16 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. KADI-122 „Dėl Tuščiaulių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. vietovės lygmens bendrojo plano planuojamos teritorijos ir planavimo darbų programos patvirtinimo" ir 2016 m. gruodžio 13 d. Gabijos Klimienės, Arūno Klimo ir Gražinos Janulevičienės prašymas Nr. A34(1)-8064 bei 2016 m. gruodžio 20 d. Eimanto Klimo prašymas Nr. A34(1)-8198.
Bendrojo plano koncepcija ir SPAV buvo patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-05 sprendimu Nr. A33(1)-1593-(4-15).
Planavimo tikslai:
1. detalizuoti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimu Nr. T3-323 (toliau – Bendrasis planas), sprendinius;
2. detalizuoti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571 (toliau – Specialusis planas), sprendinius, kurie integruoti į Bendrojo plano sprendinius;
3. sukurti Tuščiaulių kaimo teritorijos (apie 285 ha) vystymo plėtros koncepciją;
4. nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus;
5. suplanuoti teritorijų funkcines zonas ir nurodyti šių zonų planavimo ypatumus;
6. tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą;
7. numatyti gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones;
8. formuoti bendrojo naudojimo želdynų bei apsauginių želdynų sistemą;
9. plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą;
10. formuoti kaimo architektūrinę erdvinę kompoziciją.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Adresas: Rinktinės g. 50, LT-09318, Vilnius, tel.: (8 5) 2751961, el. paštas: vrsa@vrsa.lt
Bendrojo plano rengėjas: V.Zagorskienės projektavimo ir konsultavimo IĮ, (įmonės kodas 300584526, adresas: Kovo 11-osios g. 128A-11, Kaunas). Projekto vadovas – arch. Jurgis Zagorskas, tel.: 8 688 14666, el. paštas: Jurgis.zagorskas@gmail.com
Su bendruoju planu galima susipažinti nuo 2018-07-25 iki 2018-08-03:

 • Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriuje (Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius), atsakingas asmuo - Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vedėja Andželika Komarovska, tel.: (8 5) 2109691, el. paštas: andzelika.komarovska@vrsa.lt;
 • Savivaldybės tinklalapyje: www.vrsa.lt;
 • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje (TPDRIS) sistemoje: www.tpdris.lt;
 • Nemenčinės seniūnijos patalpose, Kranto g. 24, Nemenčinės m., Vilniaus raj. sav., LT-15168.

Bendrojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2018-07-25 iki 2017-08-03 Nemenčinės seniūnijos patalpose, Kranto g. 24, Nemenčinės m., Vilniaus raj. sav., LT-15168.
Viešas susirinkimas dėl 
Tuščiaulių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. vietovės lygmens bendrojo plano konkretizuotų sprendinių įvyks 2017-08-03, 14:00 val., Nemenčinės seniūnijos patalpose, Kranto g. 24, Nemenčinės m., Vilniaus raj. sav., LT-15168.
Pastabas bei pasiūlymus raštu iki viešojo susirinkimo, įvyksiančio 2018-08-03 ir jo metu galima teikti planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais.

1. Tuščiaulių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. vietovės lygmens bendrojo plano pagrindinis brėžinys;
2. Tuščiaulių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. vietovės lygmens bendrojo plano aiškinamasis raštas;
3. Kiti Tuščiaulių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. vietovės lygmens bendrojo plano brėžiniai.
4. Kiti Tuščiaulių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. vietovės lygmens bendrojo plano brėžiniai.
5. Kiti Tuščiaulių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. vietovės lygmens bendrojo plano brėžiniai.
6 .Kiti Tuščiaulių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. vietovės lygmens bendrojo plano brėžiniai.

2018-07-19


PARENGTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIAI

Informuojame, kad, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 30-3042 pritartu bendrojo plano keitimo Koncepcijos 2 variantu „Aktualizuojami galiojančio bendrojo plano sprendiniai, tobulinama miesto erdvinė struktūra“, parengti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai, pradedamas bendrojo plano sprendinių baigiamasis etapas, kurį sudaro šios stadijos: sprendinių viešinimas, derinimas, tikrinimas ir tvirtinimas. Visa išsami informacija apie bendrąjį planą, planavimo pagrindą, planavimo tikslus ir uždavinius skelbiami www.vilnius.lt skilties „Miesto plėtra“ puslapiuose „Teritorijų planavimo viešumas“, „Bendrasis planas“ ir http://www.tpdris.lt.
Planavimo organizatorius:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8-5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt ). Planavimo organizatoriaus atstovai: Miesto plėtros departamento direktoriaus pavaduotoja Rūta Matonienė tel. (8-5)211 2516, el.p.  ruta.matoniene@vilnius.lt, Plėtros planavimo skyriaus vedėja Jolita Bernatavičienė tel. (8 5)211 2756, el.p. Jolita.bernataviciene@vilnius.lt, vyriausioji specialistė Audronė Noskaitienė tel.(8-5)211 2537 el.p. audrone.noskaitiene@vilnius.lt, Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapio adresas: www.vilnius.lt
Plano rengėja:
SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3 LT-09601, Vilnius; tel. nr. (8 5) 2112446, el. p. info@vplanas.lt, projekto vadovas Mindaugas Grabauskas, el. p.  mindaugas.grabauskas@vplanas.lt; projekto vadovė - koordinatorė Laima Naujokaitienė, tel. nr. (8 5) 2112447 el. p. laima.naujokaitiene@vplanas.lt;
Planavimo pagrindas:
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimas Nr. 1-289 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) 2007–2014 metų ataskaitai“;
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 30-991 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios“;
Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo darbų programa, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 30-991.
Informaciją apie parengto bendrojo plano sprendinius teikia plano organizatorius ir rengėjas.
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo - savivaldybės
Bendrojo plano rengimo etapai – parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
Supažindinimo tvarka: visuomenė gali susipažinti su parengtais Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais nuo 2018 m. balandžio 30 d. iki 2018 m. gegužės 31 d Savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skilties „Miesto plėtra“ puslapiuose „Teritorijų planavimo viešumas“, „Bendrasis planas“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Vieša ekspozicija - Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr.3, II –o aukšto vestibiulyje (prie 216 kab.)  2018 m. gegužės 10 d. iki 2018 m. gegužės 31 darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Informacija teikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamente (Konstitucijos pr. 3 Vilnius), kreiptis į J. Bernatavičienę, A. Noskaitienę arba Savivaldybės įmonėje „Vilniaus planas“ (Konstitucijos pr. 3, Vilnius), kreiptis į projekto vadovą M. Grabauską).
Viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su bendrojo plano keitimo sprendiniais įvyks 2018 m. gegužės 31 d., 17:00 val., Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje, Konstitucijos pr. 3  (II aukštas).
Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl bendrojo plano pateikti raštu planavimo organizatoriui (adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el.p. savivaldybe@vilnius.lt) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susirinkimo pabaigos.

2018-04-25


PRADĖTAS RENGTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS (Pakoreguota informacija) 

Planavimo pagrindas:

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimas Nr. 1-289 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) 2007-2014 metų ataskaitai“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr.30-991 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios“.

Planuojama teritorija:

Vilniaus miesto savivaldybės teritorija (apie 400 kv.km)

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo - savivaldybės

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nurodyti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo darbų programoje, patvirtintoje Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr.30-991, skyriuje II „Bendrojo plano tikslai ir uždaviniai“.
1.1. sudaryti sąlygas nuolatiniam, socialiai ir ekonomiškai motyvuotam gyvenimo kokybės augimui, plėtojant daugiacentrę miesto struktūrą, palaikant vidinę miesto plėtrą, skatinant daugiafunkcį žemės naudojimą, siekiant socialinės integracijos ir mažinant raidos skirtumus, plačiau įtraukiant visuomenę į miesto planavimo procesus;
1.2. keisti veiklų reglamentavimą atsižvelgiant į pasikeitusias miesto raidos tendencijas, patikslinti miesto plėtros prioritetus ir jų įgyvendinimo eiliškumą, miesto teritorijoje išskirti zonas, už kurių infrastruktūros kūrimą ir įrengimą atsakomybę prisiima plėtotojai, detalizuoti aktualiausių miesto dalių sprendinius tikslesniu masteliu;
1.3. pasikeitus gamtinio karkaso reglamentavimui, įvertinti plėtros galimybes urbanizuotoje miesto dalyje, atsižvelgiant į žaliųjų zonų poreikį ir nustatant aiškesnį reglamentavimą;
1.4. suformuoti sąlygas atsirasti integruotai (multimodalinei) transporto sistemai, leidžiančiai pasiekti užsibrėžtus darnaus judumo tikslus, transporto būdams pirmenybę teikti atsižvelgiant į konkrečią miesto zoną, atitinkamai įvertinti magistralinių gatvių kategorijas, plėsti inžinerinę infrastruktūrą prioritetinėse miesto periferinėse zonose.
1.5. Bendrąjį planą papildyti ilgalaikiais darnaus miesto plėtros kriterijais ir rodikliais.
2. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo uždaviniai:
2.1. suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinės ir erdvinės plėtros kryptis;
2.2. optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą;
2.3. numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;
2.4. detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.
3. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo papildomi uždaviniai:
3.1. Miesto plėtros strategija – išlaikant galiojančiame Bendrajame plane nustatytą prioritetinį miesto plėtros tikslą ir priemones jam įgyvendinti papildyti jas numatant aktyvesnį visuomenės įtraukimą į Bendrojo plano sprendinių stebėseną ir įgyvendinimą.
3.2. Išorės struktūra:
3.2.1. papildyti BP sprendinius europinės vėžės geležinkelio atšaka nuo Kauno, numatant galimybes ją pratęsti Minsko kryptimi bei integruoti į miesto viešojo transporto sistemą;
3.2.2. derinti Bendrojo plano sprendinius su aplinkinių savivaldybių bendrųjų planų sprendiniais;
3.2.3. išnagrinėti B1 kategorijos gatvės per Pilaitę link Vievio svarbumą ir jos įgyvendinimo galimybes;
3.2.4. išnagrinėti B1 kategorijos gatvės tarp Balsių ir Zarasų krypties kelio svarbą ir jo įgyvendinimo galimybes;
3.2.5. išnagrinėti lėktuvų kilimo ir tūpimo tako krypties keitimo svarbos ir įgyvendinimo galimybių klausimą, atitinkamai spręsti galimus urbanistinės struktūros keitimo prioritetus (tema aktuali ją sprendžiant Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendinių lygmeniu).
3.3. Miesto struktūros modelis:
3.3.1. išlaikant decentralizuotos koncentracijos miesto plėtros modelį peržiūrėti naujai kuriamų ar stiprinamų periferinių centrų poreikį ir galimybes;
3.3.2. numatyti koordinuotos miesto ir priemiesčio plėtros (tarp Vilniaus miesto ir gretimų savivaldybių) įgyvendinimo priemones;
3.3.3. numatyti reikiamas lėšas ir valdymo mechanizmą svarbiausioms miesto ir priemiesčių struktūros problemoms spręsti naudojant esamą priemiesčio gyvenviečių potencialą.
3.4. Miesto teritorijos funkcinės zonos:
3.4.1. patikslinti Bendrajame plane nustatytą žemės naudojimo reglamentavimą pagal galiojančius teisės aktus. Rengti Bendrojo plano sprendinius masteliu M 1:10000;
3.4.2. konkretizuoti užstatymo intensyvumo ir aukštingumo reikšmes tam tikriems kvartalams. Nustatyti galimas veiklas Bendrajame plane pažymėtose terminuotai iki 2015 metų žemės ūkio ir kitose neužstatomose teritorijose;
3.4.3. atlikti miesto zonavimą atsižvelgiant į suteikiamus prioritetus transporto būdams.
3.5. Miesto savitumas, aukštybinių pastatų statyba:
3.5.1. tikslinti specifinius atskirų miesto rajonų savitumo bruožus, ypatingą dėmesį skiriant periferiniams centrams formuoti ar stiprinti, sovietinės statybos rajonų patrauklumui didinti;
3.5.2. tikslinti aukštybinių pastatų statybai skirtų teritorijų ribas, nustatyti aukštybinių pastatų statybos galimybes už pagrindinio miesto centro ribų. Ypatingas dėmesys skiriamas Ukmergės gatvės trasai bei teritorijai tarp Kalvarijų, Tuskulėnų, Apkasų, Minties, Žirmūnų ir Žvalgų gatvių;
3.5.3. nustatyti specifinius užstatymo reglamentus aukštybinio užstatymo teritorijoms (pirmiausia užstatymo intensyvumo reglamentą);
3.5.4. tikslinti užstatymo aukštingumo reglamentavimą, nustatant galimą aukštingumą atskiruose kvartaluose, išskiriant foninį aukštingumą bei nurodant vertikalių galimybę ir parametrus.
3.6. Miesto centrų sistema:
3.6.1. detalizuoti ir konkretizuoti atskirų centrų kūrimo ar stiprinimo principus, teritorijos naudojimo ir užstatymo reglamentus juose, numatyti reikalingus išteklius ir valdymo mechanizmą centrams plėtoti;
3.6.2. labiau akcentuoti lokalių centrų kūrimo galimybes naudojant esamų gyvenviečių potencialą;
3.6.3. nustatyti platesnes galimybes aukštą pridėtinę vertę kuriančių veiklų klasterizacijai, numatyti tam tinkamas teritorijas.
3.7. Gyvenamosios teritorijos:
3.7.1. atsižvelgus į dabartines tendencijas, patikslinti teritorijų poreikį būsto sektoriaus plėtrai, numatyti priemones, ribojančias gyvenamųjų rajonų plėtrą ne prioritetinėse miesto plėtros teritorijose, oro uosto triukšmo zonoje, periferinėje Vilniaus miesto savivaldybės zonoje;
3.7.2. nustatyti tikslesnius statybos gyvenamosiose teritorijose reglamentus, kad jie būtų tinkamai įgyvendinami;
3.7.3. tikslinti sodų konversijos į gyvenamuosius rajonus galimybes, nustatyti specifinius reglamentus, mokesčių politiką, skatinti konsoliduoti teritorijas;
3.7.4. detalizuoti Bendrojo plano sprendinius prioritetinėms naujos plėtros ir esamoms gyvenamosioms teritorijoms identifikuojant jų viešąsias erdves, nustatant jų tankinimo galimybes, užstatymo principus ir parametrus. Numatyti priemones ir išteklius bei valdymo mechanizmą šiems Bendrojo plano sprendiniams realizuoti;
3.7.5. parengti kompleksiškus sovietinės statybos rajonų atnaujinimo sprendimus. Numatyti priemones ir išteklius bei valdymo mechanizmą šiems Bendrojo plano sprendiniams realizuoti;
3.7.6. konkretizuoti buvusių pramonės ir sandėliavimo teritorijų konversijos pritaikant būstui reikalavimus, detalizuoti priemones kompleksinei prioritetinės miesto plėtros teritorijų konversijai įgyvendinti, numatyti išteklius bei valdymo mechanizmą šiems Bendrojo plano sprendiniams realizuoti;
3.7.7. sudaryti galimybes formuoti Savivaldybės būsto fondą, numatant tam tinkamą reglamentavimą;
3.7.8. peržiūrėti darbo vietų ir gyvenamųjų teritorijų subalansavimo priemones, numatant tvarią miesto plėtrą ir ją užtikrinančius Bendrojo plano sprendinius.
3.8. Darbo vietos:
3.8.1. tiksliau apibrėžti darbo vietų ir paslaugų kūrimo gyvenamuosiuose rajonuose galimybes;
3.8.2. konkretizuoti konversijos privalomumą atskirose nebenaudojamose ar neefektyviai naudojamose pramonės teritorijose, nustatyti pagrindinius reglamentus konvertuojamoms teritorijoms;
3.8.3. nustatyti pramonės rajonų tolesnės veiklos prioritetus ir reglamentus (Lentvario zona, Kuprioniškės);
3.8.4. pakeisti teritorijos Vismaliukuose paskirtį iš mažo užstatymo intensyvumo gyvenamųjų teritorijų į teritoriją verslui (atsižvelgiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtas nuostatas dėl Vismaliukų inovacinės investicinės zonos kūrimo);
3.8.5. kadangi Bendrajame plane pramonei ir sandėliavimui numatytos aiškios monofunkcinės zonos kitose vietose nepaliekant galimybių vykdyti minėtas veiklas, būtina peržiūrėti ir patikslinti teritorijas ir reglamentus, kur pagal Bendrąjį planą pramonės ir sandėliavimo veiklos nėra galimos, nors jos egzistuoja ir galėtų būti plėtojamos ateityje (dalis jų naujame Bendrajame plane galėtų išlikti ten, kur konversija artimiausiu metu nėra įmanoma).
3.9. Prekybos centrų išdėstymas:
3.9.1. diferencijuoti prekybos centrus pagal jų tipologiją, dengtus prekybinių gatvių tipo kompleksus su viešąja funkcija atskiriant nuo didžiųjų maisto prekių parduotuvių;
3.9.2. diferencijuoti prekybos kompleksų statybos galimybes ir reglamentus pagal šių centrų tipologiją, bendrą plotą ir zonavimą.
3.10. Gamtos vertybės, viešųjų erdvių sistema:
3.10.1. atlikti gamtinio karkaso lokalizacijos Vilniaus mieste korektūrą;
3.10.2. aiškiai apibrėžti gamtinio karkaso teritorijų reglamentavimą, kitos paskirties žemės sklypuose turi būti nustatomi reglamentai procesams urbanizuotame gamtiniame karkase reguliuoti; esant poreikiui nustatyti didesnius užstatymo tankius taikant kitas kraštovaizdžio naudojimo gerinimo ir ekologinio kompensavimo priemones;
3.10.3. fiksuoti gamtinio karkaso ir urbanizuojamų teritorijų sąlyčio zonas, teritorijas, kurių nenumatoma užstatyti;
3.10.4. gamtinio karkaso elementus nagrinėti didesnio tikslumo masteliu naudojant tam reikalingą tiriamąją ir pagrindžiamąją medžiagą. Savaiminiai arba urbanistinius reikalavimus pažeidžiantys medžiai ar neorganizuotos jų grupės urbanistinėje aplinkoje negali būti absoliučios apsaugos objektu;
3.10.5. patikslinti intensyviam ir ekstensyviam naudojimui įrengiamų želdynų teritorijas detalizuojant galimą urbanizaciją ten, kur urbanizuotų teritorijų, mažesnių nei 5 ha, Bendrasis planas nefiksavo;
3.10.6. fiksuoti svarbiausius atskiruosius želdynus, dėl kurių išsaugojimo ir įrengimo galutinai apsispręsta;
3.10.7. suskaidyti teritorijas į urbanistinius segmentus nustatant diferencijuotą želdynų poreikio normatyvą;
3.10.8. į gamtinį karkasą įeinančių saugomų teritorijų tinklai, atskiros saugomos teritorijos, jų dalys ar zonos planuojamos, jų apsaugos ir naudojimo bei tvarkymo reglamentai nustatomi rengiant specialiojo planavimo dokumentus Bendrojo plano pagrindu;
3.10.9. formuoti urbanistinėje struktūroje integralų želdynų tinklą, susiejantį gyvenamąsias, saugomas ir gamtinio karkaso teritorijas;
3.10.10. formuoti urbanizuotų teritorijų apsauginių želdinių sistemas – urbanizuotų masyvų žaliąsias perskyras;
3.10.11. visuomeniniuose centruose, darbo vietų aplinkoje ir žmonių susikaupimo vietose numatyti teritorijas kokybiškiems želdynams. Plėsti jų funkcinio naudojimo turinį, didinti atraktyvumą;
3.10.12. planuoti želdynų, esančių Neries ir Vilnios slėniuose, sistemas, miesto žaliųjų jungčių su priemiesčio miškais plėtrą, sukurti miesto miškų tvarkymo ir naudojimo programą, orientuotą į poilsio (rekreacinių) miškų formavimą;
3.10.13. Senamiestyje ir kitose intensyviai užstatytose teritorijose numatyti specifinius reikalavimus atitinkančias žaliąsias erdves taikant netradicines priemones;
3.10.14. BP sprendiniais nustatyti želdynų valdymo principus tinkamai įvardijant atskiruosius ir priklausomuosius želdynus;
3.10.15. nustatyti privalomuosius rodiklius želdynų plotams atsižvelgiant į želdinių tipą.
3.11. Kultūros vertybės:
3.11.1. nustatyti reglamentus Senamiesčio ir kitų kultūros vertybių apsaugos zonose esančioms teritorijoms integruojant specialiuosius paveldosauginius reikalavimus, kurių didžioji dalis nustatyta specialiuosiuose planuose;
3.11.2. patikslinti Senamiesčio apžvalgos vietas, nustatyti aiškesnius miestovaizdžio, atsiveriančio nuo jų, formavimo principus;
3.11.3. įvertinti Bendrajame plane numatyto, bet neįgyvendinto Verbų etnokultūros draustinio aktualumo ir poreikio klausimą, nustatyti teritorijos reglamentus (specialiojo plano reglamentavimo sistema nesudaro prielaidų formuoti aiškų urbanistinį-gamtinį kompleksą);
3.11.4. išnagrinėti valstybės valdymo institucijų iškėlimo iš Senamiesčio klausimą siūlant alternatyvas (aktualiausia – konversinių teritorijų vietoje);
3.11.5. nustatyti principus, kuriais būtų vadovaujamasi, skatinant gyvenamojo būsto išlikimą ir didėjimą Senamiestyje.
3.12. Socialinė infrastruktūra:
3.12.1. atsižvelgiant į naujus demografinius duomenis išanalizuoti realius naujos socialinės infrastruktūros (švietimo, sveikatos, kultūros ir sporto) kiekio ir sklaidos poreikius;
3.12.2. nustatyti efektyviausius socialinių paslaugų teikimo būdus;
3.12.3. numatyti teritorijas socialinės infrastruktūros plėtrai.
3.13. Susisiekimo sistema:
3.13.1. panaikinti susisiekimo infrastruktūros plėtros prieštaravimus tarp miesto ir gretimų savivaldybių Bendrojo plano sprendinių;
3.13.2. sudaryti sąlygas atsirasti integruotai (intermodalinei) susisiekimo sistemai, sujungiančiai visas judumo formas (viešojo transporto, pėsčiųjų ir dviračių, individualaus transporto), kurios ne konkuruoja, o papildo viena kitą;
3.13.3. susisiekimo sistemos infrastruktūra turi būti plėtoma atsižvelgiant į Darnaus judumo plano sprendinius ir leisti siekti darnaus judumo tikslų.;
3.13.4. toliau modernizuoti viešojo transporto rūšies – greitųjų autobusų tranzito (Bus rapid transit (BRT) tinklą ir sistemą išskiriant specialias eismo juostas, sudarant prioritetinį važiavimą sankryžose ir keičiant esamus autobusus šiuolaikinėmis transporto priemonėmis. Naujas viešojo transporto rūšis numatyti tik tuo atveju, jei iš esmės bus keičiami urbanistiniai sprendiniai (pvz., naujai formuojami urbanistiniai koridoriai su didesniu gyventojų ir darbo vietų tankiu) arba išaugs keleivių srautai;
3.13.5. intensyviau plėsti dviračių takų tinklą, nustatyti probleminius dviračių takų mazgus ir ruožus, numatyti infrastruktūros plėtros prioritetus. Išnagrinėti rekreacinį pėsčiųjų ir dviračių žiedą, kuris galėtų sujungti Bukčių, Karoliniškių, Vingio, Ozo, Verkių, Žaliųjų ežerų, Valakampių, Sapieginės, Belmonto, Pavilnių parkus į bendrą sistemą;
3.13.6. išnagrinėti Šiaurinę gatvę, kuri sujungtų Vakarinį aplinkkelį su Valakupių tiltu ir užtikrintų Ozo ir Kareivių gatvių pralaidumą.
3.14. Inžinerinė infrastruktūra:
3.14.1. peržiūrėti inžinerinės infrastruktūros plėtros prioritetus (pirmiausia – siekiant užtikrinti infrastruktūros poreikį esamose užstatytose teritorijose, kuriose tokia infrastruktūra nesukuriama jau ne vieną dešimtmetį);
3.14.2. įvertinus skirtingą investicijų poreikį bei atsižvelgiant į miesto plėtros prioritetus miesto teritoriją suskirstyti į zonas, kurioms pagal miesto plėtros prioritetus būtų nustatomi diferencijuoti infrastruktūros plėtros mokesčiai;
3.14.3. įvertinti energetinės sistemos (Vilniaus termofikacinės elektrinės Nr. 2 ir geležinkelio iki jos poreikio klausimas) konversiją Neries pakrantėje Savanorių prospekte galimybes.
3.15. Plėtros prioritetai:
3.15.1. aiškiau, tiksliau ir konkrečiau apibrėžti miesto plėtros prioritetus, urbanistinės struktūros centrus;
3.15.2. numatyti projektų įgyvendinimo eiliškumą ir teminus, reikalingus išteklius;
3.15.3. numatyti koordinuotos miesto ir priemiesčio (teritorijų, esančių gretimose savivaldybėse) plėtros priemones;
3.15.4. įvertinus skirtingą investicijų poreikį bei atsižvelgiant į miesto plėtros prioritetus, miesto teritoriją suskirstyti į zonas, kurioms būtų nustatomi skirtingi pagal miesto plėtros prioritetus diferencijuoti infrastruktūros plėtros mokesčiai;
3.15.5. esant viešųjų lėšų trūkumui labiau telktis ties Bendrojo plano sprendiniuose numatytų prioritetinių plėtros krypčių įgyvendinimu – vidinių, jau užstatytų teritorijų efektyvesniu panaudojimu ir trimis naujai plėtojamomis vakarų, šiaurės vakarų ir rytų kryptimis.
4. Rengiant Bendrojo plano keitimą būtina tęsti raidos kryptis, numatytas Bendrojo plano decentralizuotos koncentracijos koncepcijoje iki 2025 metų, siekiant užtikrinti gyventojų interesus, pradėtų darbų ir statybų tęstinumą, investicijų stabilumą, palaikyti bendradarbiavimą ir partnerystės ryšius su kaimyninėmis savivaldybėmis darniai miesto plėtrai užtikrinti. Rengėjas privalo įvertinti aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų, patvirtintų įsigaliojus Bendrajam planui, sprendinius.

Planavimo darbų programa patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m.balandžio 28 d. įsakymu Nr.30-991 http://www.vilnius.lt/index.php?1018635170

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – atliekamas. 

Planavimo organizatorius:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8-5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt ). Planavimo organizatoriaus atstovai: Miesto plėtros departamento, Plėtros planavimo skyriaus vedėja Rūta Matonienė tel. (8-5)211 2516, el.p.  ruta.matoniene@vilnius.lt, vyriausioji specialistė Audronė Noskaitienė tel.(8-5)211 2537 el.p. audrone.noskaitiene@vilnius.lt, Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapio adresas: www.vilnius.lt

Plano rengėja:

SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3 LT-09601, Vilnius; tel. nr. (8 5) 2112446, el. p. info@vplanas.lt, projekto vadovas Mindaugas Grabauskas,
el. p. mindaugas.grabauskas@vplanas.lt; projekto vadovė - koordinatorė Laima Naujokaitienė, tel. nr. (8 5) 2112447 el. p. laima.naujokaitiene@vplanas.lt; 

Planavimo terminai – 2016-2017 metai

Bendrojo plano rengimo etapai – parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl bendrojo plano keitimo pateikti raštu planavimo organizatoriui (adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el.p. savivaldybe@vilnius.lt) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai.
Visa informacija apie projekto rengimo eigą, planavimo darbų programa, tikslai, uždaviniai skelbiami internetiniuose tinklalapiuose http://www.vilnius.lt; http://www.tpdris.lt.

2016-07-21


PRADEDAMAS RENGTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS

 2016-05-24


INFORMACIJA APIE PARENGTUS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALIES URBANIZUOTOS ZONOS (PAGAL VILNIAUS RAJONO BENDRĄJĮ PLANĄ U ZONOS AVIŽIENIŲ, JUODŠILIŲ, NEMĖŽIO, PAGIRIŲ, RIEŠĖS, RUDAMINOS IR ZUJŪNŲ SENIŪNIJOSE) BENDRĄJĮ PLANĄ IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATSKAITĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-09-18 nutarimo Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" nustatyta tvarka Vilniaus rajono savivaldybės administracija informuoja, kad yra parengti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies urbanizuotos zonos (pagal Vilniaus rajono bendrąjį planą U zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrasis planas ir Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita.

Planavimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-05-27 sprendimas Nr. T3-239 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies urbanizuotos zonos (pagal Vilniaus rajono bendrąjį planą U zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano rengimo.

Planavimo tikslas: sukurti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies urbanizuotos zonos teritorijos (apie 10 000 ha) vystymo plėtros koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, suplanuoti teritorijų funkcines zonas ir nurodyti šių zonų planavimo ypatumus, tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą, numatyti gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendrojo naudojimo želdynų bei apsauginių želdynų sistemą, plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, formuoti architektūrinę erdvinę kompoziciją, išryškinti savivaldybės pagrindinių teritorinių vienetų ir seniūnijų pagalbinių aptarnavimo centrų reikšmę Vilniaus rajono savivaldybėje.

Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961; faksas (8 5) 275 1990, el. p. vrsa@vrsa.lt.

Bendrojo plano rengėjai: SĮ „Vilniaus rajono planas“, Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius, tel. (8 5) 272 8701, el. p. audrone.ercmonaite@vrsa.lt; SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT – 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2536, el. p. linas.sinkevicius@vplanas.lt.

Su bendruoju planu galima susipažinti nuo 2016-04-19 iki 2016-05-03:

 • Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriuje, Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius;
 • Savivaldybės tinklalapyje: www.vrsa.lt;
 • Avižienių seniūnijoje, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus raj. sav., LT-14013;
 • Juodšilių seniūnijoje, Mokyklos g. 9, Juodšilių k., Vilniaus raj. sav., LT-14001;
 • Nemėžio seniūnijoje, V.Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus raj. sav., LT-13260;
 • Pagirių seniūnijoje, Šiltnamių g. 10-K2, Pagirių k., Vilniaus raj. sav., LT-14114;
 • Riešės seniūnijoje, Sporto g. 3, Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus raj. sav., LT-14265;
 • Rudaminos seniūnijoje, Vilniaus g. 4, Rudaminos k., Vilniaus raj. sav., LT-13248;
 • Zujūnų seniūnijoje, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus raj. sav., LT-14010.

Bendrojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2016-04-25 iki 2016-05-03:

 • Vilniaus rajono savivaldybėje, Rinktinės g. 50, Vilniaus m., LT-09318;
 • Avižienių seniūnijoje, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus raj. sav., LT-14013;
 • Juodšilių seniūnijoje, Mokyklos g. 9, Juodšilių k., Vilniaus raj. sav., LT-14001;
 • Nemėžio seniūnijoje, V.Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus raj. sav., LT-13260;
 • Pagirių seniūnijoje, Šiltnamių g. 10-K2, Pagirių k., Vilniaus raj. sav., LT-14114;
 • Riešės seniūnijoje, Sporto g. 3, Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus raj. sav., LT-14265;
 • Rudaminos seniūnijoje, Vilniaus g. 4, Rudaminos k., Vilniaus raj. sav., LT-13248;
 • Zujūnų seniūnijoje, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus raj. sav., LT-14010.

Viešas svarstymas dėl Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies urbanizuotos zonos (pagal Vilniaus rajono bendrąjį planą U zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano konkretizuotų sprendinių įvyks 2016-05-03, 16:00 val. Vilniaus rajono savivaldybėje, Rinktinės g. 50, Vilniaus m., LT-09318.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo svarstymo pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

2016-04-11


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ NEMENČINĖS MIESTO BENDRĄJĮ PLANĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo mėn. 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" nustatyta tvarka Vilniaus rajono savivaldybės administracija informuoja, kad yra parengtas Nemenčinės miesto bendrasis planas.
Planavimo tikslas: sukurti Nemenčinės miesto (386 ha) ir miesto įtakos zonos (Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane U zonos bendras plotas 960 ha) teritorijų vystymo plėtros koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, suplanuoti teritorijų funkcines zonas ir nurodyti šių zonų planavimo ypatumus, tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą, numatyti gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendrojo naudojimo želdynų bei apsauginių želdynų sistemą, plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, formuoti miestelio architektūrinę erdvinę kompoziciją, išryškinti Nemenčinės miesto, kaip C1 savivaldybės pagrindinio teritorinio vieneto ir Nemenčinės seniūnijos aptarnavimo centro, reikšmę Vilniaus rajono savivaldybėje.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961; faksas (8 5) 275 1990, el. p. vrsa@vilniaus-r.lt.
Bendrojo plano rengėjas: SĮ „Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto g. 8-0206, LT-01108 Vilnius, tel. (8 5) 247 9411, el. p. projektai@vrplanas.lt.
Su bendruoju planu galima susipažinti nuo 2015-01-08 iki 2015-02-05:

 • Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriuje (Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius) – atsakingas vyr. specialistas Ignas Krupavičius, tel. (8 5) 275 5082, el. p. ignas.krupavicius@vrsa.lt;
 • Savivaldybės tinklalapyje: www.vrsa.lt;
 • Nemenčinės miesto seniūnijoje, Švenčionių g. 11, Nemenčinės m., Vilniaus raj. sav., LT-15168.

Bendrojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2015-01-22 iki 2015-02-05 Nemenčinės miesto seniūnijoje, Švenčionių g. 11, Nemenčinės m., Vilniaus raj. sav., LT-15168.
Viešas susirinkimas dėl Nemenčinės miesto bendrojo plano konkretizuotų sprendinių įvyks 2015-02-05, 14:00 val., Nemenčinės miesto seniūnijoje, Švenčionių g. 11, Nemenčinės m., Vilniaus raj. sav., LT-15168.

Pastabas bei pasiūlymus raštu per 20 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos galima teikti planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais.

2014-12-16


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ MICKŪNŲ MIESTELIO BENDRĄJĮ PLANĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo mėn. 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" nustatyta tvarka Vilniaus rajono savivaldybės administracija informuoja, kad yra parengtas Mickūnų miestelio bendrasis planas.
Planavimo tikslas: sukurti Mickūnų miestelio (496,3 ha) ir miestelio įtakos zonos (217 ha) teritorijų vystymo plėtros koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, suplanuoti teritorijų funkcines zonas ir nurodyti šių zonų planavimo ypatumus, tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą, numatyti gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendrojo naudojimo želdynų bei apsauginių želdynų sistemą, plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, formuoti miestelio architektūrinę erdvinę kompoziciją, išryškinti Mickūnų miestelio, kaip C1 savivaldybės pagrindinio teritorinio vieneto ir Mickūnų seniūnijos aptarnavimo centro, reikšmę Vilniaus rajono savivaldybėje.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961; faksas (8 5) 275 1990, el. p. vrsa@vilniaus-r.lt.
Bendrojo plano rengėjas: SĮ „Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto g. 8-0206, LT-01108 Vilnius, tel. (8 5) 247 9411, el. p. projektai@vrplanas.lt.
Su bendruoju planu galima susipažinti nuo 2015-01-12 iki 2015-02-09:

 • Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriuje (Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius) – atsakingas vyr. specialistas Ignas Krupavičius, tel. (8 5) 275 5082, el. p. ignas.krupavicius@vrsa.lt;
 • Savivaldybės tinklalapyje: www.vrsa.lt;
 • Mickūnų seniūnijoje, Mickūnų g. 3, Mickūnų mstl., Vilniaus raj. sav., LT-13115.

Bendrojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2015-01-26 iki 2015-02-09 Mickūnų seniūnijoje, Mickūnų g. 3, Mickūnų mstl., Vilniaus raj. sav., LT-13115.
Viešas susirinkimas dėl Mickūnų miestelio bendrojo plano konkretizuotų sprendinių įvyks 2015-02-09, 14:00 val., Mickūnų seniūnijoje, Mickūnų g. 3, Mickūnų mstl., Vilniaus raj. sav., LT-13115.

Pastabas bei pasiūlymus raštu per 20 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos galima teikti planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais.

2014-12-16


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ MAIŠIAGALOS MIESTELIO BENDRĄJĮ PLANĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo mėn. 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" nustatyta tvarka Vilniaus rajono savivaldybės administracija informuoja, kad yra parengtas Maišiagalos miestelio bendrasis planas.
Planavimo tikslas: sukurti Maišiagalos miestelio teritorijų (1546,4 ha) vystymo plėtros koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, suplanuoti teritorijų funkcines zonas ir nurodyti šių zonų planavimo ypatumus, tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą, numatyti gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendrojo naudojimo želdynų bei apsauginių želdynų sistemą, plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, formuoti miestelio architektūrinę erdvinę kompoziciją, išryškinti Maišiagalos miestelio, kaip C1 savivaldybės pagrindinio teritorinio vieneto ir Maišiagalos seniūnijos aptarnavimo centro, reikšmę Vilniaus rajono savivaldybėje.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961; faksas (8 5) 275 1990, el. p. vrsa@vilniaus-r.lt.
Bendrojo plano rengėjas: SĮ „Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto g. 8-0206, LT-01108 Vilnius, tel. (8 5) 247 9411, el. p. projektai@vrplanas.lt.
Su bendruoju planu galima susipažinti nuo 2015-01-15 iki 2015-02-12:

 • Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriuje (Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius) – atsakingas vyr. specialistas Ignas Krupavičius, tel. (8 5) 275 5082, el. p. ignas.krupavicius@vrsa.lt;
 • Savivaldybės tinklalapyje: www.vrsa.lt;
 • Maišiagalos seniūnijoje, Kiemelių g. 11, Maišiagalos mstl., Vilniaus raj. sav., LT-14025.

Bendrojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2015-01-29 iki 2015-02-12 Maišiagalos seniūnijoje, Kiemelių g. 11, Maišiagalos mstl., Vilniaus raj. sav., LT-14025.
Viešas susirinkimas dėl Maišiagalos miestelio bendrojo plano konkretizuotų sprendinių įvyks 2015-02-12, 14:00 val. Maišiagalos seniūnijoje, Kiemelių g. 11, Maišiagalos mstl., Vilniaus raj. sav., LT-14025.

Pastabas bei pasiūlymus raštu per 20 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos galima teikti planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais.

2014-12-16


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALIES URBANIZUOTOS ZONOS (PAGAL VILNIAUS RAJONO BENDRĄJĮ PLANĄ U ZONOS AVIŽIENIŲ, JUODŠILIŲ, NEMĖŽIO, PAGIRIŲ, RIEŠĖS, RUDAMINOS IR ZUJŪNŲ SENIŪNIJOSE) BENDRĄJĮ PLANĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo mėn. 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" nustatyta tvarka Vilniaus rajono savivaldybės administracija informuoja, kad yra parengtas Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies urbanizuotos zonos (pagal Vilniaus rajono bendrąjį planą U zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrasis planas.
Planavimo tikslas: sukurti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies urbanizuotos zonos teritorijos (apie 10 000 ha) vystymo plėtros koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, suplanuoti teritorijų funkcines zonas ir nurodyti šių zonų planavimo ypatumus, tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą, numatyti gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendrojo naudojimo želdynų bei apsauginių želdynų sistemą, plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, formuoti architektūrinę erdvinę kompoziciją, išryškinti savivaldybės pagrindinių teritorinių vienetų ir seniūnijų pagalbinių aptarnavimo centrų reikšmę Vilniaus rajono savivaldybėje.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961; faksas (8 5) 275 1990, el. p. vrsa@vilniaus-r.lt.
Bendrojo plano rengėjas: SĮ „Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto g. 8-0206, LT-01108 Vilnius, tel. (8 5) 247 9411, el. p. projektai@vrplanas.lt.
Su bendruoju planu galima susipažinti nuo 2015-01-19 iki 2015-02-17:

 • Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriuje (Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius) – atsakingas vyr. specialistas Ignas Krupavičius, tel. (8 5) 275 5082, el. p. ignas.krupavicius@vrsa.lt;
 • Savivaldybės tinklalapyje: www.vrsa.lt;
 • Avižienių seniūnijoje, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus raj. sav., LT-14013;
 • Juodšilių seniūnijoje, Mokyklos g. 9, Juodšilių k., Vilniaus raj. sav., LT-14001;
 • Nemėžio seniūnijoje, V.Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus raj. sav., LT-13260;
 • Pagirių seniūnijoje, Šiltnamių g. 10-K2, Pagirių k., Vilniaus raj. sav., LT-14114;
 • Riešės seniūnijoje, Sporto g. 3, Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus raj. sav., LT-14265;
 • Rudaminos seniūnijoje, Vilniaus g. 4, Rudaminos k., Vilniaus raj. sav., LT-13248;
 • Zujūnų seniūnijoje, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus raj. sav., LT-14010.

Bendrojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2015-02-02 iki 2015-02-17:

 • Avižienių seniūnijoje, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus raj. sav., LT-14013;
 • Juodšilių seniūnijoje, Mokyklos g. 9, Juodšilių k., Vilniaus raj. sav., LT-14001;
 • Nemėžio seniūnijoje, V.Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus raj. sav., LT-13260;
 • Pagirių seniūnijoje, Šiltnamių g. 10-K2, Pagirių k., Vilniaus raj. sav., LT-14114;
 • Riešės seniūnijoje, Sporto g. 3, Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus raj. sav., LT-14265;
 • Rudaminos seniūnijoje, Vilniaus g. 4, Rudaminos k., Vilniaus raj. sav., LT-13248;
 • Zujūnų seniūnijoje, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus raj. sav., LT-14010.

Viešas susirinkimas dėl Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies urbanizuotos zonos (pagal Vilniaus rajono bendrąjį planą U zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano konkretizuotų sprendinių įvyks 2015-02-17, 14:00 val. Vilniaus rajono savivaldybėje, Rinktinės g. 50, Vilniaus m., LT-09318.
Pastabas bei pasiūlymus raštu per 20 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos galima teikti planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais.

U zonos SPAV ataskaita

2014-12-16


INFORMUOJAME APIE VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALIES URBANIZUOTOS ZONOS (PAGAL VILNIAUS RAJONO BENDRĄJĮ PLANĄ U ZONOS AVIŽIENIŲ, JUODŠILIŲ, NEMĖŽIO, PAGIRIŲ, RIEŠĖS, RUDAMINOS IR ZUJŪNŲ SENIŪNIJOSE) BENDROJO PLANO KONCEPCIJĄ IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“, Vilniaus rajono savivaldybės administracija informuoja, kad yra parengta Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies urbanizuotos zonos (pagal Vilniaus rajono bendrąjį planą U zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano koncepcija ir Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaita.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 0961; faksas (8 5) 275 1990.
Plano rengėjas: SĮ „Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto g. 8-0206, LT-01108 Vilnius, tel. (8 5)  247 9411, el. p. projektai@vrplanas.lt.
Su dokumentais galima susipažinti nuo 2014-12-12 iki 2014-12-30:

 • Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriuje (Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius) – atsakinga vyr. specialistė Asta Jasiukėnaitė tel. (8 5) 2751962, el. p. asta.jasiukenaite@vrsa.lt;
 • Savivaldybės tinklalapyje: www.vrsa.lt;
 • Avižienių seniūnijoje, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus raj. sav., LT-14013;
 • Juodšilių seniūnijoje, Mokyklos g. 9, Juodšilių k., Vilniaus raj. sav., LT-14001;
 • Nemėžio seniūnijoje, V.Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus raj. sav., LT-13260;
 • Pagirių seniūnijoje, Šiltnamių g. 10-K2, Pagirių k., Vilniaus raj. sav., LT-14114;
 • Riešės seniūnijoje, Sporto g. 3, Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus raj. sav., LT-14265;
 • Rudaminos seniūnijoje, Vilniaus g. 4, Rudaminos k., Vilniaus raj. sav., LT-13248;
 • Zujūnų seniūnijoje, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus raj. sav., LT-14010.

Teritorijų planavimo dokumento vieša ekspozicija vyks nuo 2014-12-12 iki 2014-12-30:

 • Avižienių seniūnijoje, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus raj. sav., LT-14013;
 • Juodšilių seniūnijoje, Mokyklos g. 9, Juodšilių k., Vilniaus raj. sav., LT-14001;
 • Nemėžio seniūnijoje, V.Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus raj. sav., LT-13260;
 • Pagirių seniūnijoje, Šiltnamių g. 10-K2, Pagirių k., Vilniaus raj. sav., LT-14114;
 • Riešės seniūnijoje, Sporto g. 3, Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus raj. sav., LT-14265;
 • Rudaminos seniūnijoje, Vilniaus g. 4, Rudaminos k., Vilniaus raj. sav., LT-13248;
 • Zujūnų seniūnijoje, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus raj. sav., LT-14010.

Pastabas bei pasiūlymus raštu per 10 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos galima teikti plano organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais.
Viešas susirinkimas dėl Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies urbanizuotos zonos (pagal Vilniaus rajono bendrąjį planą U zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos įvyks 2014-12-30 14:00 val. Vilniaus rajono savivaldybėje, Rinktinės g. 50, Vilniaus m., LT-09318.

2014-12-09


Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame, kad yra rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 4117/0100:0506 esančio Užugriovio k., Riešės sen., Vilniaus r. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta, visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese, tvarka.
Planavimo tikslas – miško žemės atidalijimas, pakeičiant atidalinto žemės sklypo paskirtį į miškų ūkio, likusio žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Planavimo organizatorius – Petras Burlingis
Projekto rengėjas –  M.Kundelis (individuali veikla), Vilnius. mob.: 8 676 32459,  el.paštas marius.kundelis@gmail.com
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2014 m. gruodžio 08 d. – gruodžio 23 d. adresu Ožkinių Sodų 2-oji g. 22 

2014-12-09


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ SUDERVĖS ZONOS BENDRĄJĮ PLANĄ
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo mėn. 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" nustatyta tvarka Vilniaus rajono savivaldybės administracija informuoja, kad yra parengtas Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies urbanizuotos zonos (pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą ZRg Sudervės zonos) bendrasis planas.
Planavimo tikslas
: sukurti „ZRg“ žemės naudojimo funkcinės zonos Sudervės seniūnijoje teritorijos (1400 ha) ir jos įtakos zonos (Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane ZRg zonos, esančios Dūkštų seniūnijoje – 2500 ha) vystymo plėtros koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, suplanuoti teritorijų funkcines zonas ir nurodyti šių zonų planavimo ypatumus, tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą, numatyti gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendrojo naudojimo želdynų bei apsauginių želdynų sistemą, plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, formuoti miestelio architektūrinę erdvinę kompoziciją, išryškinti Sudervės seniūnijos, kaip savivaldybės poilsio ir rekreacijos centro, reikšmę Vilniaus rajono savivaldybėje.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961; faksas (8 5) 275 1990, el. p. vrsa@vilniaus-r.lt.
Bendrojo plano rengėjas: SĮ „Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto g. 8-0206, LT-01108 Vilnius, tel. (8 5) 247 9411, el. p. projektai@vrplanas.lt.
Su bendruoju planu galima susipažinti nuo 2015-01-05 iki 2015-02-02:

 • Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriuje (Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius) – atsakingas vyr. specialistas Agnė Vencienė, tel. (8 5) 210 9692, el. p. agne.venciene@vrsa.lt;
 • Savivaldybės tinklalapyje: www.vrsa.lt;
 • Sudervės seniūnijoje, Vilniaus g. 25, Sudervės k., Vilniaus raj. sav., LT-14016;
 • Dūkštų seniūnijoje, Pijorų g. 1, Dūkštų k., Vilniaus raj. sav., LT-14222.

Bendrojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2015-01-19 iki 2015-02-02 Sudervės seniūnijoje, Vilniaus g. 25, Sudervės k., Vilniaus raj. sav., LT-14016.
Viešas susirinkimas dėl Sudervės zonos bendrojo plano konkretizuotų sprendinių įvyks 2015-02-02, 14:00 val., Sudervės seniūnijoje, Vilniaus g. 25, Sudervės k., Vilniaus raj. sav., LT-14016.

Pastabas bei pasiūlymus raštu per 20 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos galima teikti planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais.

2014-12-09


INFORMUOJAME APIE MICKŪNŲ MIESTELIO BENDROJO PLANO KONCEPCIJĄ IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“, Vilniaus rajono savivaldybės administracija informuoja, kad yra parengta Mickūnų miestelio bendrojo plano koncepcija ir Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaita.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 0961; faksas (8 5) 275 1990.
Plano rengėjas: SĮ „Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto g. 8-0206, LT-01108 Vilnius, tel. (8 5)  247 9411, el. p. projektai@vrplanas.lt.
Su dokumentais galima susipažinti nuo 2014-11-06 iki 2014-11-24:
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriuje (Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius) – atsakingas vyr. specialistas Ignas Krupavičius tel. (8 5) 2755082, el. p. ignas.krupavicius@vrsa.lt;
Mickūnų seniūnijoje, Mickūnų g. 3, Mickūnų mstl., Vilniaus raj. sav., LT-13115;
Savivaldybės tinklalapyje: www.vrsa.lt.
Teritorijų planavimo dokumento vieša ekspozicija vyks nuo 2014-11-06 iki 2014-11-24 Mickūnų seniūnijos patalpose Mickūnų g. 3, Mickūnų mstl., Vilniaus raj. sav., LT-13115.
Pastabas bei pasiūlymus raštu per 10 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos galima teikti plano organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais.
Viešas susirinkimas supažindinti su Mickūnų miestelio bendrojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita įvyks 2014 m. lapkričio 24 d. 11:00 val., Mickūnų seniūnijos patalpose Mickūnų g. 3, Mickūnų mstl., Vilniaus raj. sav., LT-13115.

2014-11-04


INFORMUOJAME APIE MAIŠIAGALOS MIESTELIO BENDROJO PLANO KONCEPCIJĄ IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“, Vilniaus rajono savivaldybės administracija informuoja, kad yra parengta Maišiagalos miestelio bendrojo plano koncepcija ir Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaita.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 0961; faksas (8 5) 275 1990.
Plano rengėjas: SĮ „Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto g. 8-0206, LT-01108 Vilnius, tel. (8 5)  247 9411, el. p. projektai@vrplanas.lt.
Su dokumentais galima susipažinti nuo 2014-11-06 iki 2014-11-21:
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriuje (Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius) – atsakingas vyr. specialistas Ignas Krupavičius tel. (8 5) 2755082, el. p. ignas.krupavicius@vrsa.lt;
Maišiagalos seniūnijoje, Kiemelių g. 11, Maišiagalos mstl., Vilniaus raj. sav., LT-14025;
Savivaldybės tinklalapyje: www.vrsa.lt.
Teritorijų planavimo dokumento vieša ekspozicija vyks nuo 2014-11-06 iki 2014-11-21 Maišiagalos seniūnijos patalpose Kiemelių g. 11, Maišiagalos mstl., Vilniaus raj. sav., LT-14025.
Pastabas bei pasiūlymus raštu per 10 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos galima teikti plano organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais.
Viešas susirinkimas supažindinti su Maišiagalos miestelio bendrojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita įvyks 2014 m. lapkričio 21 d. 11:00 val., Maišiagalos seniūnijos patalpose Kiemelių g. 11, Maišiagalos mstl., Vilniaus raj. sav., LT-14025.

2014-11-04


Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo mėn. 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" nustatyta tvarka Vilniaus  rajono savivaldybės administracija informuoja, kad yra parengtas Šumsko miestelio bendrasis planas.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Sukurti Šumsko miestelio teritorijų vystymo plėtros koncepciją, teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, suplanuoti teritorijų funkcines zonas ir nurodyti šių zonų planavimo ypatumus, tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą, numatyti gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendrojo naudojimo želdynų bei apsauginių želdynų sistemą, plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, formuoti miestelio architektūrinę erdvinę kompoziciją, išryškinti Šumsko miestelio, kaip Kalvelių seniūnijos pagalbinio aptarnavimo centro, reikšmę Vilniaus rajono savivaldybėje.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50 LT – 09318, Vilnius, tel.: (8 5) 275 09 61; faksas: (8 5) 275 19 90.
Plano rengėjas: SĮ „Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto g. 8-0206, LT-01108, Vilnius, tel.: (8 5)  247 94 11, el. paštas: projektai@vrplanas.lt.
Su dokumentais galima susipažinti nuo 2014 m. spalio mėn. 09 d. iki lapkričio mėn. 10 d.:
-Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriuje (Rinktinės g. 50 LT – 09318, Vilnius), tel.: 8 (5) 272 8701, el.p.: audrone.ercmonaite@vrsa.lt;
-SĮ “ Vilniaus rajono planas”, (A.Goštauto 8-0206, LT-01108 Vilnius), tel.: (8 5) 247 94 11, el. paštas: projektai@vrplanas.lt.;
-Kalvelių seniūnijoje, Bažnyčios g. 4, Kalvelių k., LT-13149 Vilniaus r.;
-tinklalapyje: www.vrsa.lt
Teritorijų planavimo dokumento vieša ekspozicija vyks nuo 2014-10-09 iki 2014-11-10 Kalvelių seniūnijos patalpose Bažnyčios g. 4, Kalvelių k., LT-13149 Vilniaus r.
Pastabas bei pasiūlymus raštu per 20 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos galima teikti plano organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais.
Viešas susirinkimas supažindinti Šumsko miestelio bendrojo plano konkretizuotais sprendiniais įvyks 2014 m. lapkričio mėn. 11 d. 11 val., Kalvelių seniūnijos patalpose Bažnyčios g. 4, Kalvelių k., LT-13149 Vilniaus r.

2014-10-03
INFORMUOJAME APIE VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALIES (ZRG ŽEMĖS NAUDOJIMO FUNKCINĖS ZONOS SUDERVĖS SENIŪNIJOJE)  BENDROJO PLANO KONCEPCIJĄ.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“, Vilniaus rajono savivaldybės administracija informuoja, kad yra parengta Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies (ZRg žemės naudojimo funkcinės zonos Sudervės seniūnijoje)  bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau - SPAV) ataskaita ir Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies (ZRg žemės naudojimo funkcinės zonos Sudervės seniūnijoje)  bendrojo plano koncepcija (teritorijų vystymo funkcinio zonavimo brėžinys, urbanistinės struktūros ir architektūrinės erdvinės struktūros formavimo brėžinys, eismo organizavimo schema).
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 0961; faksas (8 5) 275 1990.
Plano rengėjas: SĮ „Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto g. 8-0206, LT-01108 Vilnius, tel. (8 5)  247 9411, el. p. projektai@vrplanas.lt.
Su dokumentais galima susipažinti nuo 2014 m. spalio 2 d. iki 2014 m. lapkričio 4 d.:
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriuje (Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius) - atsakinga vyr. specialistė Agnė Vencienė tel. (8 5) 210 9692, el.p. agne.venciene@vrsa.lt;
Projekto rengėjai  - SĮ „Vilniaus rajono planas“, (A. Goštauto g. 8-0206, LT-01108 Vilnius), tel. (8 5) 247 9411, el. p. projektai@vrplanas.lt.;
Sudervės seniūnijoje, Vilniaus g. 25, Sudervės k., LT-14016 Vilniaus r.;
tinklalapyje: www.vrsa.lt.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcijos vieša ekspozicija vyks nuo 2014-10-13 iki 2014-11-03 Sudervės seniūnijos patalpose Vilniaus g. 25, Sudervės k., LT-14016 Vilniaus r.
Pastabas bei pasiūlymus raštu per 20 darbo dienų nuo šio pranešimo  paskelbimo dienos galima teikti  plano organizatoriui ir plano bei SPAV ataskaitos rengėjams aukščiau nurodytais  kontaktais.
Viešas susirinkimas supažindinti su Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies (ZRg žemės naudojimo funkcinės zonos Sudervės seniūnijoje)  bendrojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita įvyks 2014 m. lapkričio 4 d. 11 val., Sudervės seniūnijos patalpose Vilniaus g. 25, Sudervės k., LT-14016 Vilniaus r.

2014-10-02


PRADEDAMAS RENGTI VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ IR (AR) JŲ PAVADINIMŲ NUSTATYMO AR KEITIMO PLANAS

Planavimo pagrindas“: Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 3 d. sprendimas Nr. T3-140 „DĖL 2012 M. KOVO 30 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T3-103 „DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ PROJEKTUI „VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS DALIES (13 SENIŪNIJŲ) GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ RIBŲ NUSTATYMO AR KEITIMO SPECIALUSIS PLANAS“ BENDRAI FINANSUOTI“ PATIKSLINIMO“, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T3-214 „DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS PASKELBIMO“
Planuojama teritorija: Vilniaus rajono savivaldybė, plotas ~ 212900 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus  rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5)  275 1961, faks. (8 5) 275 1990, el. paštas : vrsa@vrsa.lt
Plano rengėjas: UAB „Urbanistika“, A.Goštauto g. 8, LT-01108 Vilnius. Kontaktinis asmuo: PV R. Garuckienė, tel. (8 5) 261 2745, faks. (8 5) 212 4459, el. paštas: ruta@urbanistika.lt .
Vilniaus rajono savivaldybės kaimų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir (ar) jų pavadinimų   nustatymo ar keitimo plano tikslai ir uždaviniai: patikslinti preliminarias visų savivaldybės teritorijoje esančių miestelių ir kaimų ribas; patikslinti kaimų vietovardžius, atstatyti panaikintų kaimų ribas ir pavadinimus; atlikti esamos būklės analizę; parengti pasiūlymų schemą; organizuoti konsultavimąsi su vietos gyventojais teisės aktų nustatyta tvarka; pateikiant gyventojams pasiūlymų schemas su siūlomais pakeitimais ir kitus dokumentus, paaiškinančius siūlomus ribų pakeitimus; išnagrinėti gyventojų pasiūlymus, juos įvertinti; parengti Vilniaus rajono savivaldybės kaimų gyvenamųjų teritorijų ribų nustatymo planą (tekstinę ir grafinę dalį) pagal Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ar keitimo planų rengimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. IV-80.
Projekto trukmė: I etapas (13 seniūnijų - Buivydžių, Dūkštų, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Nemenčinės m., Nemenčinės, Paberžės, Rukainių, Sudervės, Sužionių) – 2014 m. spalio 30 d. (sutartis gali būti pratęsta);
II etapas (10 seniūnijų – Avižienių, Bezdonių, Juodšilių , Mickūnų, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Šatrininkų, Zujūnų) – 2016 m. balandžio 28 d. (sutartis gali būti pratęsta).
Su išsamesne plano informacija galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, vyr. specialistas Jaroslav Gasperovič tel. (8 5) 210 9693, el. paštas: jaroslav.gasperovic@vrsa.lt

2014-06-20


Dėl parengto Bezdonių miestelio teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo SPAV ataskaitos ir Bezdonių miestelio teritorijos bendrojo plano koncepcijos Nr. 1

2014-05-07


Dėl parengto Nemenčinės miesto ir miesto įtakos zonos Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo SPAV ataskaitos ir Nemenčinės miesto ir miesto įtakos zonos Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koncepcijos

2014-05-06


INFORMUOJAME APIE PARENGTUS Bezdonių miestelio teritorijos (apie 265,2 ha) ir  miestelio įtakos zonos (Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane ZRg zonos – 1165 ha) TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPAV DOKUMENTUS IR Bezdonių miestelio ir miestelio įtakos zonos TERITORIJOS BENDROJO PLANO KONCEPCIJĄ
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo mėn. 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" nustatyta tvarka Vilniaus  rajono savivaldybės administracija informuoja, kad yra parengta Bezdonių miestelio teritorijos (apie 265,2 ha) ir  miestelio įtakos zonos (Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane ZRg zonos – 1165 ha) teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau - SPAV) ataskaita ir Bezdonių miestelio ir  miestelio įtakos zonos teritorijos bendrojo plano koncepcija (teritorijų vystymo funkcinio zonavimo brėžinys, urbanistinės struktūros ir architektūrinės erdvinės struktūros formavimo brėžinys, eismo organizavimo schema).
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50 LT – 09318, Vilnius, tel.: (8 5) 275 09 61; faksas: (8 5) 275 19 90.
Plano rengėjas:
 SĮ „Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto g. 8-0206, LT-01108, Vilnius, tel.: (8 5)  247 94 11, el. paštas: projektai@vrplanas.lt.
Projekto vadovas: architektas  Eduardas Vytautas Jansas, atestatas Nr. A122.
Su dokumentais galima susipažinti nuo 2014 m. balandžio mėn. 11 d. iki gegužės mėn. 15 d.:
-Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriuje (Rinktinės g. 50 LT – 09318, Vilnius), tel.: 8 (5) 272 8701, el.p.: audrone.ercmonaite@vrsa.lt;
-SĮ“Vilniaus rajono planas”, (A.Goštauto 8-0206, LT-01108 Vilnius), tel.: (8 5) 247 94 11, el. paštas: projektai@vrplanas.lt.;
-Bezdonių seniūnijoje, Statybininkų g. 9, Bezdonių mstl., LT-15202 Vilniaus r.;
-
tinklalapyje: www.vrsa.lt
Teritorijų planavimo dokumento koncepcijos
 vieša ekspozicija vyks nuo 2014-04-24 iki 2014-05-15 Bezdonių seniūnijos patalpose Statybininkų g. 9, Bezdonių mstl., LT-15202 Vilniaus r.
Pastabas bei pasiūlymus raštu per 20 darbo dienų nuo šio pranešimo  paskelbimo dienos galima teikti  plano organizatoriui ir plano bei SPAV ataskaitos rengėjams aukščiau nurodytais  kontaktais.
 Viešas susirinkimas supažindinti su Bezdonių miestelio teritorijos (apie 265,2 ha) ir  miestelio įtakos zonos (Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane ZRg zonos – 1165 ha) teritorijos bendrojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita įvyks 2014 m. gegužės mėn. 16 d. 11 val., Bezdonių seniūnijos patalpose Statybininkų g. 9, Bezdonių mstl., LT-15202 Vilniaus r.

2014-03-26


INFORMUOJAME APIE PARENGTUS Nemenčinės miesto ir miesto įtakos zonos Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane “U” zona TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPAV DOKUMENTUS IR Nemenčinės miesto ir miesto įtakos zonos TERITORIJOS BENDROJO PLANO KONCEPCIJĄ
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo mėn. 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" nustatyta tvarka Vilniaus  rajono savivaldybės administracija informuoja, kad yra parengta Nemenčinės miesto ir miesto įtakos zonos Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane “U” zonos teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau - SPAV) ataskaita ir Nemenčinės miesto ir miesto įtakos zonos teritorijos bendrojo plano koncepcija (teritorijų vystymo funkcinio zonavimo brėžinys, urbanistinės struktūros ir architektūrinės erdvinės struktūros formavimo brėžinys, eismo organizavimo schema).
Planavimo organizatorius: 
Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50 LT – 09318, Vilnius, tel.: (8 5) 275 09 61; faksas: (8 5) 275 19 90.
Plano rengėjas:
 SĮ „Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto g. 8-0206, LT-01108, Vilnius, tel.: (8 5)  247 94 11, el. paštas: projektai@vrplanas.lt.
Projekto vadovas: architektas  Eduardas Vytautas Jansas, atestatas Nr. A122.
Su dokumentais galima susipažinti nuo 2014 m. gegužės mėn. 2 d. iki birželio mėn. 5 d.:
-Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriuje (Rinktinės g. 50 LT – 09318, Vilnius), tel.: 8 (5) 272 8701, el.p.: audrone.ercmonaite@vrsa.lt;
-SĮ “ Vilniaus rajono planas”, (A.Goštauto 8-0206, LT-01108 Vilnius), tel.: (8 5) 247 94 11, el. paštas: projektai@vrplanas.lt.;
-
Nemenčinės miesto seniūnijoje: Švenčionių g. 11, Nemenčinės m., Nemenčinės miesto sen., Vilniaus r. sav., LT-15168;
-
Nemenčinės seniūnijoje: Kranto g. 24, Nemenčinės m., Nemenčinės miesto sen., Vilniaus r. sav., LT-15177;
-tinklalapyje: www.vrsa.lt
Teritorijų planavimo dokumento koncepcijos
 vieša ekspozicija vyks nuo 2014-05-15 iki 2014-06-05 Nemenčinės miesto seniūnijos patalpose: Švenčionių g. 11, Nemenčinės m., Nemenčinės miesto sen., Vilniaus r. sav., LT-15168 ir Nemenčinės seniūnijos patalpose: Kranto g. 24, Nemenčinės m., Nemenčinės miesto sen., Vilniaus r. sav., LT-15177.
Pastabas bei pasiūlymus raštu per 20 darbo dienų nuo šio pranešimo  paskelbimo dienos galima teikti  plano organizatoriui ir plano bei SPAV ataskaitos rengėjams aukščiau nurodytais  kontaktais.
Viešas susirinkimas
 supažindinti su Nemenčinės miesto ir miesto įtakos zonos Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane “U” zona teritorijos bendrojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita įvyks 2014 m. birželio mėn. 6 d. 11 val., Nemenčinės miesto seniūnijos patalpose I a. salėje
Švenčionių g. 11, Nemenčinės m., Nemenčinės miesto sen., Vilniaus r. sav., LT-15168.

2014-03-26


INFORMUOJAME APIE PARENGTUS ŠUMSKO MIESTELIO TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPAV DOKUMENTUS IR ŠUMSKO MIESTELIO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KONCEPCIJĄ
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo mėn. 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" nustatyta tvarka Vilniaus  rajono savivaldybės administracija informuoja, kad yra parengta Šumsko miestelio teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau - SPAV) ataskaita ir Šumsko miestelio teritorijos bendrojo plano koncepcija (teritorijų vystymo funkcinio zonavimo brėžinys, urbanistinės struktūros ir arcitektūrinės erdvinės struktūros formavimo brėžinys, eismo organizavimo schema).
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50 LT – 09318, Vilnius, tel.: (8 5) 275 09 61; faksas: (8 5) 275 19 90.
Plano rengėjas: SĮ „Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto g. 8-0206, LT-01108, Vilnius, tel.: (8 5)  247 94 11, el. paštas: projektai@vrplanas.lt.
Projekto vadovas: architektas  Eduardas Vytautas Jansas, atestatas Nr. A122.
Su dokumentais galima susipažinti nuo 2014 m. kovo mėn. 21 iki balandžio mėn. 24 d.:
-Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriuje (Rinktinės g. 50 LT – 09318, Vilnius), tel.: 8 (5) 272 8701, el.p.: audrone.ercmonaite@vrsa.lt;
-SĮ “ Vilniaus rajono planas”, (A.Goštauto 8-0206, LT-01108 Vilnius), tel.: (8 5) 247 94 11, el. paštas: projektai@vrplanas.lt.;
-Kalvelių seniūnijoje, Bažnyčios g. 4, Kalvelių k., LT-13149 Vilniaus r.;
-tinklalapyje: www.vrsa.lt
Teritorijų planavimo dokumento koncepcijos vieša ekspozicija vyks nuo 2014-04-03 iki 2014-04-24 Kalvelių seniūnijos patalpose Bažnyčios g. 4, Kalvelių k., LT-13149 Vilniaus r.
Pastabas bei pasiūlymus raštu per 20 darbo dienų nuo šio pranešimo  paskelbimo dienos galima teikti  plano organizatoriui ir plano bei SPAV ataskaitos rengėjams aukščiau nurodytais  kontaktais.
Viešas susirinkimas supažindinti su Šumsko miestelio teritorijos bendrojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita įvyks 2014 m. balandžio mėn. 25 d. 11 val., Kalvelių seniūnijos patalpose Bažnyčios g. 4, Kalvelių k., LT-13149 Vilniaus r.

2014-03-06


INFORMUOJAME, kad šiuo metu rengiamas „Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies ( „U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrasis planas.
Vieta, plotas:  „U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose teritorija (apie 10 000 ha).
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Sukurti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies urbanizuotos zonos teritorijos (apie 10 000 ha) vystymo plėtros koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, suplanuoti teritorijų funkcines zonas ir nurodyti šių zonų planavimo ypatumus, tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą, numatyti gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendrojo naudojimo želdynų bei apsauginių želdynų sistemą, plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, formuoti architektūrinę erdvinę kompoziciją, išryškinti savivaldybės pagrindinių teritorinių vienetų ir seniūnijų pagalbinių aptarnavimo centrų reikšmę Vilniaus rajono savivaldybėje; apibrėžti  funkcinių zonų galimų veiklų rūšis, nustatyti užstatymo tipą ir užstatymo rodiklius ( užstatymo tankumą, aukštį ir intensyvumą );
Rezervuoti teritorijas miestelių socialiniams, kultūriniams, rekreaciniams, inžineriniams: transporto ir komunaliniams poreikiams; išspręsti paviršinio vandens nuvedimą ir nagrinėti galimybę įrengti lietaus kanalizaciją;
Nustatyti savivaldybės viešųjų kelių, einančių per planuojamą teritoriją trasas ir kelio parametrus;
Numatyti pramonės teritorijos plėtrą ir apjungimą į funkcinę zoną;
Numatyti gyvenamųjų namų statybos teritorijų plėtrą;
Nustatyti paviršinių vandens telkinių apsaugos juostas ir zonas;
Pažymėti nekilnojamų kultūros vertybių teritorijas ir apsaugos zonas, patenkančias į planuojamą teritoriją;
Vadovautis nustatytomis valstybinių miškų ribomis;
Numatyti priemones gamtinio karkaso teritorijų vystymui maksimaliai išsaugant gamtinį potencialą ir sudarant sąlygas biologinei įvairovei tarpti;
Įvertinti esamų ir planuojamų objektų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonas;
Numatyti priemones planuojamos teritorijos rekreacinio potencialo išvystymui;
Atlikti bendrojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą
Parengti bendrojo plano koncepciją, bendrąjį planą rengti bendrąja tvarka;
Planavimo darbų programa pateikiama internete adresu: www.vilniaus-r.lt
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50 LT – 09318, Vilnius, tel.: (8 5) 275 09 61; faksas: (8 5) 275 19 90.
Plano rengėjas: SĮ „Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto g. 8-0206, LT-01108, Vilnius, tel.: (8 5)  247 94 11, el. paštas: projektai@vrplanas.lt.
Projekto vadovas: architektas  Eduardas Vytautas Jansas, atestatas Nr. A122.
Kviečiame gyventojus 2013 m. gruodžio mėn. 20 d. 11 val. į Vilniaus rajono savivaldybę, Rinktinės g. 50, Vilniaus m., LT-09318, susipažinti su Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies ( „U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano. koncepcijos stadijoje rengiamais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, pareikšti savo nuomonę ar pastabas:
-          Nuo 11 val. bus svarstomi „U“ žemės naudojimo funkcinės zonos sprendiniai, patenkantys į Zujūnų, Avižienių ir Riešės seniūnijas.
-          Nuo 13.30 val. bus svarstomi „U“ žemės naudojimo funkcinės zonos sprendiniai, patenkantys į Pagirių, Juodšilių, Rudaminos ir Nemėžio seniūnijas.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2013-11-29 iki 2013-12-20:

-          Zujūnų seniūnijos patalpose Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., LT-14010 Vilniaus r.
-          Avižienių seniūnijos patalpose Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
-          Riešės seniūnijos patalpose Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės k., LT-14260 Vilniaus r.
-          Pagirių seniūnijos patalpose Šiltnamių g. 10-K2, Pagirių k.,LT-14114 Vilniaus r.
-          Juodšilių seniūnijos patalpose Mokyklos g. 9, Juodšilių k., LT-14001 Vilniaus r.
-          Rudaminos seniūnijos patalpose Vilniaus g. 4, Rudaminos k., LT-13248 Vilniaus r.
-          Nemėžio seniūnijos patalpose V.Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., LT-13260 Vilniaus r.

PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Informaciją teikia Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyrius, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Audronė Ercmonaitė, tel.: tel. 8 (5) 272 8701, el.p.: audrone.ercmonaite@vrsa.lt  ir/ar rengėjas SĮ  “ Vilniaus rajono planas”, A.Goštauto 8-0206, LT-01108 Vilnius, tel.: (8 5) 247 94 11, el. paštas: projektai@vrplanas.lt.

2013-10-31


INFORMUOJAMEkad šiuo metu pradėtas rengti Šumsko miestelio bendrasis planas, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-05-27 sprendimas Nr. T3-241 „Dėl Šumsko miestelio bendrojo plano rengimo".
Vieta, plotas:  Šumsko miestelio teritorija (apie 164,7 ha) .
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Sukurti Šumsko miestelio teritorijų (apie 164,7 ha) vystymo plėtros koncepciją, teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, suplanuoti teritorijų funkcines zonas ir nurodyti šių zonų planavimo ypatumus, tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą, numatyti gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendrojo naudojimo želdynų bei apsauginių želdynų sistemą, plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, formuoti miestelio architektūrinę erdvinę kompoziciją, išryškinti Šumsko miestelio, kaip Kalvelių seniūnijos pagalbinio aptarnavimo centro, reikšmę Vilniaus rajono savivaldybėje; apibrėžti funkcinių zonų galimų veiklų rūšis, nustatyti užstatymo tipą ir užstatymo rodiklius (užstatymo tankumą, aukštį ir intensyvumą); pasiūliti patikslintas miestelio ir kaimų, besiribojančių su planuojamą teritoriją, administracines ribas; nustatant Šumsko miestelio administracinę ribą, ją sutapdinti su kultūros paveldo objekto - Šumsko dvaro sodybos teritorijos ir jos apsaugos zonos ribomis, įtraukiant dvaro sodybos teritoriją į Šumsko miestelio teritoriją; rezervuoti teritorijas miestelio socialiniams, kultūriniams, rekreaciniams, inžineriniams: transporto ir komunaliniams poreikiams; išspręsti paviršinio vandens nuvedimą ir nagrinėti galimybę įrengti lietaus kanalizaciją; nustatyti savivaldybės viešųjų kelių, einančių per planuojamą teritoriją trasas ir kelio parametrus; numatyti pramonės teritorijos plėtrą ir apjungimą į funkcinę zoną; numatyti gyvenamųjų namų statybų teritorijų plėtrą; nustatyti paviršinių vandens telkinių apsaugos juostas ir zonas; pažymėti nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ir apsaugos zonas, patenkančias į  planuojamą teritoriją; vadovautis nustatytomis miškų ribomis; numatyti priemones gamtinio karkaso teritorijų vystimui maksimaliai išsaugant gamtinį potencialą ir sudarant sąlygas biologinei įvairovei tarpti; įvertinti esamų ir planuojamų objektų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonas; numatyti priemones Šumsko miestelio  rekreacinio potencialo išvystymui; atlikti bendrojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą; parengti bendrojo plano koncepciją, bendrąjį planą rengti bendrąja tvarka.
Bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.
Planavimo darbų programa pateikiama internete adresu: www.vrsa.lt
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50 LT – 09318, Vilnius, tel.: (8 5) 275 09 61; faksas: (8 5) 275 19 90.
Plano rengėjas: SĮ „Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto g. 8-0206, LT-01108, Vilnius, tel.: (8 5)  247 94 11, el. paštas: projektai@vrplanas.lt.
Projekto vadovas: architektas  Eduardas Vytautas Jansas, atestatas Nr. A122.
Kviečiame gyventojus 2013 m. spalio mėn. 4 d. 11 val. į Kalvelių seniūniją, Bažnyčios g. 4, Kalvelių k., LT-13149 Vilniaus r., susipažinti su Šumsko miestelio bendrojo plano koncepcijos stadijoje rengiamais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, pareikšti savo nuomonę ar pastabas.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2013-09-23 iki 2013-10-04 Kalvelių seniūnijos patalpose Bažnyčios g. 4, Kalvelių k., LT-13149 Vilniaus r.
PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Informaciją teikia Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyrius, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Audronė Ercmonaitė, tel.: tel. 8 (5) 272 8701, el.p.: audrone.ercmonaite@vrsa.lt  ir/ar rengėjas SĮ  “ Vilniaus rajono planas”, A.Goštauto 8-0206, LT-01108 Vilnius, tel.: (8 5) 247 94 11, el. paštas: projektai@vrplanas.lt.

2013-08-26


Pradedamas rengti „Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrasis planas.
Planavimo pagrindas
 – Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-05-27 sprendimas Nr. T3-239 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano rengimo"
Vieta, plotas:  „U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose teritorija (apie 10 000 ha) .
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Sukurti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies urbanizuotos zonos teritorijos (apie 10 000 ha) vystymo plėtros koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, suplanuoti teritorijų funkcines zonas ir nurodyti šių zonų planavimo ypatumus, tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą, numatyti gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendrojo naudojimo želdynų bei apsauginių želdynų sistemą, plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, formuoti architektūrinę erdvinę kompoziciją, išryškinti savivaldybės pagrindinių teritorinių vienetų ir seniūnijų pagalbinių aptarnavimo centrų reikšmę Vilniaus rajono savivaldybėje; apibrėžti  funkcinių zonų galimų veiklų rūšis, nustatyti užstatymo tipą ir užstatymo rodiklius (užstatymo tankumą, aukštį ir intensyvumą);
Rezervuoti teritorijas miestelių socialiniams, kultūriniams, rekreaciniams, inžineriniams: transporto ir komunaliniams poreikiams; išspręsti paviršinio vandens nuvedimą ir nagrinėti galimybę įrengti lietaus kanalizaciją;
Nustatyti savivaldybės viešųjų kelių, einančių per planuojamą teritoriją trasas ir kelio parametrus;
Numatyti pramonės teritorijos plėtrą ir apjungimą į funkcinę zoną;
Numatyti gyvenamųjų namų statybos teritorijų plėtrą;
Nustatyti paviršinių vandens telkinių apsaugos juostas ir zonas;
Pažymėti nekilnojamų kultūros vertybių teritorijas ir apsaugos zonas, patenkančias į planuojamą teritoriją;
Vadovautis nustatytomis valstybinių miškų ribomis;
Numatyti priemones gamtinio karkaso teritorijų vystymui maksimaliai išsaugant gamtinį potencialą ir sudarant sąlygas biologinei įvairovei tarpti;
Įvertinti esamų ir planuojamų objektų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonas;
Numatyti priemones planuojamos teritorijos rekreacinio potencialo išvystymui;
Atlikti bendrojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą
Parengti bendrojo plano koncepciją, bendrąjį planą rengti bendrąja tvarka;
Planavimo darbų programa pateikiama internete adresu: www.vilniaus-r.lt
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50 LT – 09318, Vilnius, tel.: (8 5) 275 09 61; faksas: (8 5) 275 19 90.
Plano rengėjas: SĮ „Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto g. 8-0206, LT-01108, Vilnius, tel.: (8 5)  247 94 11, el. paštas: projektai@vrplanas.lt.
Projekto vadovas: architektas  Eduardas Vytautas Jansas, atestatas Nr. A122.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, informaciją teikia Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyrius, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Audronė Ercmonaitė, tel.: tel. 8 (5) 272 87 01, el. paštas: audrone.ercmonaite@vrsa.lt  ir/ar rengėjas SĮ „Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto 8-0206, LT-01108, Vilnius, tel.: (8 5) 247 94 11, el. paštas: projektai@vrplanas.lt.
Informacija apie viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus paskelbta Vilniaus rajono laikraštyje ,,Vilniaus krašto savaitraštis“, Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilniaus-r.lt ir seniūnijoje.
Planavimo terminas: 2012 m. II  – 2013 m. IV ketvirtis.

2013-05-28


INFORMUOJAMEkad šiuo metu pradėtas rengti Nemenčinės miesto bendrasis planas, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010-10-29 sprendimu Nr. T3 – 363 „Dėl Nemenčinės miesto bendrojo plano rengimo".
VIETA, PLOTAS: Nemenčinės miesto ir miesto įtakos zonos Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane “U” zona,   apie 980 ha
PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: sukurti teritorijų vystymo plėtros koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, suplanuoti teritorijų funkcines zonas ir nurodyti šių zonų planavimo ypatumus, tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą, numatyti gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendrojo naudojimo(atskirųjų) želdynų bei apsauginių želdynų sistemą, plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, formuoti miesto architektūrinę erdvinę kompoziciją, išryškinti Nemenčinės miesto, kaip C1 savivaldybės pagrindinio teritorinio vieneto ir Nemenčinės seniūnijos aptarnavimo centro, reikšmę Vilniaus rajono savivaldybėje;
apibrėžti funkcinių zonų galimų veiklų rūšis, nustatyti užstatymo tipą ir užstatymo rodiklius (užstatymo tankumą, aukštį ir intensyvumą);
patikslinti miesto ir kaimų, patenkančių į planuojamąją teritoriją, administracines ribas;
rezervuoti teritorijas miesto socialiniams, kultūriniams, rekreaciniams, inžineriniams, transporto ir komunaliniams poreikiams;
išspręsti paviršinio vandens nuvedimą ir nagrinėti galimybę įrengti lietaus kanalizaciją;
patikslinti miesto magistralinio aplinkelio trasą;
numatyti pramonės teritorijų plėtrą ir apjungimą į funkcines zonas;
numatyti gyvenamųjų namų statybos teritorijas ar vietas skirtas suplanuoti sklypus kompensacijai už turėtą žemę Nemenčinės mieste;
nustatyti paviršinių vandens telkinių apsaugos juostas ir zonas;
pažymėti nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ir apsaugos zonas, patenkančias į planuojamą teritoriją;
įvertinti esamų ir planuojamų objektų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonas;
vadovautis nustatytomis valstybinių miškų ribomis;
numatyti priemones Natura 2000 buveinių apsaugai svarbios teritorijos – Neries upės – apsaugai suformuoti, išsaugoti Neries upę kaip gamtinio kraštovaizdžio teritoriją;
suformuoti Nemenčios upės slėnio kompozicinę sandarą ir numatyti gamtinės aplinkos apsaugos ir kraštovaizdžio formavimo principus;
atlikti bendrojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą;
parengti bendrojo plano koncepciją, bendrąjį planą rengti bendrąja tvarka;
derinti su Nemenčinės miesto seniūnu ir su Nemenčinės seniūnijos seniūnu, su sąlygas išdavusiomis institucijomis.
Rengiant bendrąjį planą vadovautis Miestų ir miestelių bendrųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis LR aplinkos ministro 2004-05-07 įsakymu Nr. D1-263 ir vėlesniais jo pakeitimais
Bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50 LT – 09318, Vilnius, tel.: (8 5) 2750961; faksas: (8 5) 2751990
PLANO RENGĖJAS: SĮ “Vilniaus rajono planas”, A.Goštauto 8-0206, LT-01108 Vilnius, tel.: (8 5)  2479411, el.p.: projektai@vrplanaslt.
Projekto vadovas: architektas  Eduardas Vytautas Jansas, atestatas Nr. A122.
Kviečiame gyventojus 2013 m. birželio mėn. 21 d. 14 val. į Nemenčinės seniūniją, Kranto g. 24, Nemenčinė, LT-15177 Vilniaus r., II a. salę susipažinti su Nemenčinės miesto bendrojo plano koncepcijos stadijoje rengiamais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, pareikšti savo nuomonę ar pastabas.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2013-05-30 iki 2013-06-20 Nemenčinės miesto seniūnijos patalpose Švenčionių g. 11, Nemenčinės m., LT-15019 Vilniaus r. ir Nemenčinės seniūnijos patalpose Kranto g. 24, Nemenčinė, LT-15177 Vilniaus r.
PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA:
 Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Informaciją teikia Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyrius, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Audronė Ercmonaitė, tel.: tel. 8 (5) 272 8701, el.p.: audrone.ercmonaite@vrsa.lt  ir/ar rengėjas SĮ  “ Vilniaus rajono planas”, A.Goštauto 8-0206, LT-01108 Vilnius, tel.: (8 5) 247 94 11, el. paštas: projektai@vrplanaslt.

2013-05-07


INFORMUOJAMEkad šiuo metu pradėtas rengti Bezdonių miestelio bendrasis planas, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010-10-29 sprendimu Nr. T3 – 362 „Dėl Bezdonių, Maišiagalos ir Mickūnų  miestelių bendrųjų planų rengimo".
VIETA, PLOTAS: Bezdonių miestelio teritorija (apie 265,2 ha) ir  miestelio įtakos zonos (Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane ZRg zonos – 1165 ha).
PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: sukurti Bezdonių miestelio teritorijų (265,2 ha ) ir  miestelio įtakos zonos (Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane ZRg zonos – 1165 ha) vystymo plėtros koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, suplanuoti teritorijų funkcines zonas ir nurodyti šių zonų planavimo ypatumus, tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą numatyti gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendrojo naudojimo želdynų bei apsauginių želdynų sistemą, plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, formuoti miestelio architektūrinę erdvinę kompoziciją išryškinti Bezdonių miestelio, kaip C1 savivaldybės pagrindinio ir Bezdonių seniūnijos aptarnavimo centro, reikšmę Vilniaus rajono savivaldybėje;
apibrėžti funkcinių zonų galimų veiklų rūšis, nustatyti užstatymo tipą ir užstatymo rodiklius (užstatymo tankumą, aukštį ir intensyvumą);
patikslinti miestelio ir kaimų, patenkančių į planuojamųfą teritoriją, administracines ribas;
rezervuoti teritorijas miestelio socialiniams, kultūriniams, rekreaciniams, inžineriniams, transporto ir komunaliniams poreikiams;
išspręsti paviršinio vandens nuvedimą ir nagrinėti galimybę įrengti lietaus kanalizaciją;
nustatyti savivaldybės viešųjų kelių einančių per planuojamos ZRg teritorijos kaimus ir sodininkų bendrijas, trasas ir kelio parametrus;
numatyti pramonės teritorijų plėtrą ir apjungimą į funkcines zonas;
numatyti gyvenamųjų namų statybų teritorijų plėtrą;
nustatyti paviršinių vandens telkinių apsaugos juostas ir zonas;
pažymėti nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ir apsaugos zonas, patenkančias į  planuojamą teritoriją;
įvertinti esamų ir planuojamų objektų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonas;
suformuoti Bezdonės upės ir Bezdonių tvenkimų aplinkos kompozicinę sandarą ir numatyti gamtinės aplinkos apsaugos ir kraštovaizdžio formavimo principus ir išsaugoti kaip gamtinio kraštovaizdžio teritorijas;
pasiekti, kad Bezdonės upė taptų miestelio kompozicine ašimi;
vadovautis nustatytomis valstybinių miškų ribomis;
numatyti priemones Bezdonių ZRg zonos rekreacinio potencialo išvystymui;
planuojant miestelio teritoriją sustiprinti geležinkelio ir automobilinio transporto patrauklumą aptarnaujant keleivius ir organizuojant viešąjį transportą;
atlikti bendrojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą;
parengti bendrojo plano koncepciją, bendrąjį planą rengti bendrąja tvarka;
derinti su Bezdonių seniūnijos seniūnu, su sąlygas išdavusiomis institucijomis.
Rengiant bendrąjį planą vadovautis Miestų ir miestelių bendrųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis LR aplinkos ministro 2004-05-07 [sakymu Nr. Dl-263 ir vėlesniais jo pakeitimais Rengiant bendrąjį planą vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-06-03 nutarimu Nr.651 patvirtintų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo principais ir tvarka.
Bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50 LT – 09318, Vilnius, tel.: (8 5) 2750961; faksas: (8 5) 2751990
PLANO RENGĖJAS: SĮ “Vilniaus rajono planas”, A.Goštauto 8-0206, LT-01108 Vilnius, tel.: (8 5)  2479411, el.p.: projektai@vrplanaslt.
Projekto vadovas: architektas  Eduardas Vytautas Jansas, atestatas Nr. A122.
Kviečiame gyventojus 2013 m. birželio mėn. 12 d. 11 val. į Bezdonių seniūniją, Statybininkų g. 9, Bezdonių mstl., LT-15202 Vilniaus r., susipažinti su Bezdonių  miestelio bendrojo plano koncepcijos stadijoje rengiamais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, pareikšti savo nuomonę ar pastabas.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2013-05-21 iki 2013-06-11 Bezdonių seniūnijos patalpose Statybininkų g. 9, Bezdonių mstl., LT-15202 Vilniaus r.
PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA:
 Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Informaciją teikia Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyrius, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Audronė Ercmonaitė, tel.: tel. 8 (5) 272 8701, el.p.: audrone.ercmonaite@vrsa.lt  ir/ar rengėjas SĮ  “ Vilniaus rajono planas”, A.Goštauto 8-0206, LT-01108 Vilnius, tel.: (8 5) 247 94 11, el. paštas: projektai@vrplanaslt.

 2013-05-07


Pradedamas rengti Šumsko miestelio bendrasis planas.
Planavimo pagrindas – Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-05-27 sprendimas Nr. T3-241 „Dėl Šumsko miestelio bendrojo plano rengimo".
Vieta, plotas:  Šumsko miestelio teritorija (apie 164,7 ha) .
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Sukurti Šumsko miestelio teritorijų (apie 164,7 ha) vystymo plėtros koncepciją, teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, suplanuoti teritorijų funkcines zonas ir nurodyti šių zonų planavimo ypatumus, tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą, numatyti gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendrojo naudojimo želdynų bei apsauginių želdynų sistemą, plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, formuoti miestelio architektūrinę erdvinę kompoziciją, išryškinti Šumsko miestelio, kaip Kalvelių seniūnijos pagalbinio aptarnavimo centro, reikšmę Vilniaus rajono savivaldybėje; apibrėžti funkcinių zonų galimų veiklų rūšis, nustatyti užstatymo tipą ir užstatymo rodiklius (užstatymo tankumą, aukštį ir intensyvumą); patikslinti miestelio ir kaimų, besiribojančių su planuojamą teritoriją, administracines ribas; nustatant Šumsko miestelio administracinę ribą, ją sutapdinti su kultūros paveldo objekto - Šumsko dvaro sodybos teritorijos ir jos apsaugos zonos ribomis, įtraukiant dvaro sodybos teritoriją į Šumsko miestelio teritoriją; rezervuoti teritorijas miestelio socialiniams, kultūriniams, rekreaciniams, inžineriniams: transporto ir komunaliniams poreikiams; išspręsti paviršinio vandens nuvedimą ir nagrinėti galimybę įrengti lietaus kanalizaciją; nustatyti savivaldybės viešųjų kelių, einančių per planuojamą teritoriją trasas ir kelio parametrus; numatyti pramonės teritorijos plėtrą ir apjungimą į funkcinę zoną; numatyti gyvenamųjų namų statybų teritorijų plėtrą; nustatyti paviršinių vandens telkinių apsaugos juostas ir zonas; pažymėti nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ir apsaugos zonas, patenkančias į  planuojamą teritoriją; vadovautis nustatytomis miškų ribomis; numatyti priemones gamtinio karkaso teritorijų vystimui maksimaliai išsaugant gamtinį potencialą ir sudarant sąlygas biologinei įvairovei tarpti; įvertinti esamų ir planuojamų objektų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonas; numatyti priemones Šumsko miestelio  rekreacinio potencialo išvystymui; atlikti bendrojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą; parengti bendrojo plano koncepciją, bendrąjį planą rengti bendrąja tvarka. Bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.
Planavimo darbų programa pateikiama internete adresu: www.vrsa.lt
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50 LT – 09318, Vilnius, tel.: (8 5) 275 09 61; faksas: (8 5) 275 19 90.
Plano rengėjas: SĮ „Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto g. 8-0206, LT-01108, Vilnius, tel.: (8 5)  247 94 11, el. paštas: projektai@vrplanas.lt.
Projekto vadovas: architektas  Eduardas Vytautas Jansas, atestatas Nr. A122.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, informaciją teikia Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyrius, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Audronė Ercmonaitė, tel.: tel. 8 (5) 272 87 01, el. paštas: audrone.ercmonaite@vrsa.lt  ir/ar rengėjas SĮ „Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto 8-0206, LT-01108, Vilnius, tel.: (8 5) 247 94 11, el. paštas: projektai@vrplanas.lt.
Informacija apie viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus paskelbta Vilniaus rajono laikraštyje ,,Vilniaus krašto savaitraštis“, Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.vrsa.lt ir seniūnijoje.
Planavimo terminas: 2012 m. II  – 2013 m. IV ketvirtis.

2013-02-26


Pradedamas rengti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („ZRg“ žemės naudojimo funkcinės zonos Sudervės seniūnijoje) bendrasis planas.
Planavimo pagrindas – Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-05-27 sprendimas Nr. T3-240 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies (ZRg žemės naudojimo funkcinės zonos Sudervės seniūnijoje) bendrojo plano rengimo".
Vieta, plotas:  ZRg žemės naudojimo funkcinės zonos Sudervės sen., teritorija (1400 ha) ir jos įtakos zonos.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Sukurti ZRg žemės naudojimo funkcinės zonos Sudervės sen., teritorija (1400 ha) ir jos įtakos zonos vystymo plėtros koncepciją, teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, suplanuoti teritorijų funkcines zonas ir nurodyti šių zonų planavimo ypatumus, tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą, numatyti gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendrojo naudojimo želdynų bei apsauginių želdynų sistemą, plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, formuoti miestelio architektūrinę erdvinę kompoziciją, išryškinti Sudervės seniūnijos, kaip savivaldybės poilsio ir rekreacijos centro, reikšmę Vilniaus rajono savivaldybėje; apibrėžti funkcinių zonų galimų veiklų rūšis, nustatyti užstatymo tipą ir užstatymo rodiklius (užstatymo tankumą, aukštį ir intensyvumą); patikslinti planuojamos teritorijos ir kaimų, besiribojančių su planuojamą teritoriją, administracines ribas; rezervuoti teritorijas miestelio socialiniams, kultūriniams, rekreaciniams, inžineriniams: transporto ir komunaliniams poreikiams; išspręsti paviršinio vandens nuvedimą ir nagrinėti galimybę įrengti lietaus kanalizaciją; nustatyti savivaldybės viešųjų kelių, einančių per planuojamą teritoriją trasas ir kelio parametrus; numatyti pramonės teritorijos plėtrą ir apjungimą į funkcinę zoną; numatyti gyvenamųjų namų statybų teritorijų plėtrą; nustatyti paviršinių vandens telkinių apsaugos juostas ir zonas; pažymėti nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ir apsaugos zonas, patenkančias į  planuojamą teritoriją; vadovautis nustatytomis miškų ribomis; numatyti priemones gamtinio karkaso teritorijų vystimui maksimaliai išsaugant gamtinį potencialą ir sudarant sąlygas biologinei įvairovei tarpti; įvertinti esamų ir planuojamų objektų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonas; numatyti priemones Sudervės rekreacinio potencialo išvystymui; atlikti bendrojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą; parengti bendrojo plano koncepciją, bendrąjį planą rengti bendrąja tvarka. Bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.
Planavimo darbų programa pateikiama internete adresu: www.vrsa.lt
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50 LT – 09318, Vilnius, tel.: (8 5) 275 09 61; faksas: (8 5) 275 19 90.
Plano rengėjas: SĮ „Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto g. 8-0206, LT-01108, Vilnius, tel.: (8 5)  247 94 11, el. paštas: projektai@vrplanas.lt.
Projekto vadovas: architektas  Eduardas Vytautas Jansas, atestatas Nr. A122.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, informaciją teikia Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyrius, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Audronė Ercmonaitė, tel.: tel. 8 (5) 272 87 01, el. paštas: audrone.ercmonaite@vrsa.lt  ir/ar rengėjas SĮ „Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto 8-0206, LT-01108, Vilnius, tel.: (8 5) 247 94 11, el. paštas: projektai@vrplanas.lt.
Informacija apie viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus paskelbta Vilniaus rajono laikraštyje ,,Vilniaus krašto savaitraštis“, Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.vrsa.lt ir seniūnijoje.
Planavimo terminas: 2012 m. II  – 2013 m. IV ketvirtis.

2013-02-26

Pažymėti klaidą
Loading