*alt_site_homepage_image*

Aukcionai

decoration
image

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (į. k. 188708224, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius) skelbia nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono būdu, kuris bus vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/ 

Aukcionai 2023-04-24/2023-04-25

decoration 2023 m.

2023 m. skelbti aukcionai

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (į. k. 188708224, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius) skelbia nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono būdu, kuris bus vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/

Eil. Nr.

Parduodamas turtas

Aukciono Nr.

Aukciono dalyvių registravimo į aukcioną pradžios ir pabaigos data ir laikas Aukciono pradžios ir pabaigos data ir laikas

Pradinė pardavimo kaina Eur

Aukciono dalyvio garantinis įnašas EUR

Dėl apžiūros kreiptis

1.

Butas (unikalus Nr. 4194-0016-6013:0002, bendras plotas 21,03 kv. m, paskirtis – gyvenamoji (butų), kambarių skaičius – 1, aukštas - 1, krosninis šildymas (krosnies nėra), pastatas 1940 m. statybos) Vilniaus r. sav., Nemenčinės m. sen., Nemenčinės m., Malūnų g. 9-2.

238708

pradžia 2023-03-14  0.00 val., pabaiga 2023-03-15 23.59 val.

pradžia 2023-03-20 9.00 val., pabaiga 2023-03-21 13.59 val.

10900

1090

Nemenčinės m. seniūnijos seniūną Artur Komarovski, tel. (8 5) 237 1222, mob. tel. 8665 84995; el. p. artur.komarovski@vrsa.lt.

2.

Butas (unikalus Nr. 4194-0016-6013:0003, bendras plotas 26,90 kv. m, paskirtis – gyvenamoji (butų), kambarių skaičius – 1, aukštas - 1, pastatas 1940 m. statybos) Vilniaus r. sav., Nemenčinės m. sen., Nemenčinės m., Malūnų g. 9-3.

238709

pradžia 2023-03-14  0.00 val., pabaiga 2023-03-15 23.59 val.

pradžia 2023-03-20 9.00 val., pabaiga 2023-03-21 13.59 val.

13900

1390

Nemenčinės m. seniūnijos seniūną Artur Komarovski, tel. (8 5) 237 1222, mob. tel. 8665 84995; el. p. artur.komarovski@vrsa.lt.

3.

Butas (unikalus Nr. 4192-2004-0010:0001, bendras plotas 55,48 kv. m, paskirtis – gyvenamoji (butų), kambarių skaičius – 2, aukštas - 1, pastatas 1922 m. statybos) Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Danilavos k., Asvejos g. 232-1.

238710

pradžia 2023-03-14  0.00 val., pabaiga 2023-03-15 23.59 val.

pradžia 2023-03-20 9.00 val., pabaiga 2023-03-21 13.59 val.

12500

1250

Sužionių seniūnijos seniūnas Tadeuš Aliancevič, tel. (8 5) 250 5448, mob. tel. 8 699 30 916, el. p. tadeus.aliancevic@vrsa.lt

4.

Butas Nr. 5 su rūsiu 5,39 kv. m pažymėtu R3-1 (unikalus Nr. 4190-5002-0013:0005, bendras plotas 41,99 kv. m, paskirtis – gyvenamoji (butų), kambarių skaičius – 2, aukštas - 1, pastatas 1905 m. statybos ) Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Pailgės k., Parčevskių g. 101-4.

Patalpos yra pastate (unikalus Nr. 4190-5002-0013, kuris yra įrašytas į Kultūros vertybių registrą (Pailgės palivarko sodybos komplekso (kodas 905) antras kumetynas (36193). Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais.

238712

pradžia 2023-03-14  0.00 val., pabaiga 2023-03-15 23.59 val.

pradžia 2023-03-20 9.00 val., pabaiga 2023-03-21 13.59 val.

9400

940

Nemenčinės seniūnijos seniūnė Valerija Stakauskaite, tel. (8 5) 237 1436, mob. tel. 8645 62496; el. p. valerija.stakauskate@vrsa.lt.

5.

Butas su bendro naudojimo patalpa pažymėta a-1 (2,21 kv. m iš 4,48 kv. m) (unikalus Nr. 4194-7016-5015:0002, bendras plotas 20,37 kv. m, paskirtis – gyvenamoji (butų), kambarių skaičius – 1, aukštas -1, sienos -rąstų, pastatas 1947 m. statybos) Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Anavilio k., Kumetyno g. 1-1.

Turto naudojimo sąlyga. Patalpos yra pastate kuris yra įrašytas į Kultūros vertybių registrą ir yra nekilnojamojo kultūros paveldo Anavilio buv. dvaro sodybos fragmentų dalis (kodas 883-8). Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymais bei jų įgyvendinamaisiais teisės aktais.

238714

pradžia 2023-03-14  0.00 val., pabaiga 2023-03-15 23.59 val.

pradžia 2023-03-20 9.00 val., pabaiga 2023-03-21 13.59 val.

6800

680

Paberžės seniūnijos seniūnė Agata Puncevičienė, tel.: (8 5) 240 0509, mob. tel. +370 687 07087, el. p. Agata.Punceviciene@vrsa.lt

6.

Butas su bendro naudojimo patalpa pažymėta a-1 (26/100 iš 14,50 kv. m), t. y. 3,77 kv. m (unikalus Nr. 4195-0041-1013:0003, bendras plotas 39,31 kv. m, kambarių skaičius -2, aukštas - 1, paskirtis gyvenamoji (butų), pastato, kuriame yra butas unikalus Nr. 4195-0041-1013, 1A1/žp, statybos metai 1950) Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Vaidotų k., Statybininkų g. 9-3.

238737

pradžia 2023-03-14  0.00 val., pabaiga 2023-03-15 23.59 val.

pradžia 2023-03-20 9.00 val., pabaiga 2023-03-21 13.59 val.

15000

1500

Pagirių seniūnijos inspektorė  Aną Bitovt, tel. (8 5) 240 0863, mob. tel. 8 67512519, el. p. Ana.Bitovt@vrsa.lt

2023-02-07

Dėl informacijos apie parduodamą turtą, registravimo į aukcioną ir sutarčių projektų kreiptis: į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistę Haliną  Petrucin, tel. (8 5) 275 0125, el. p. halina.petrucin@vrsa.lt.

Bendrosios sąlygos:

1. Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės, registruodamiesi į elektroninį aukcioną, papildomai pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas ir patvirtina, kad laimėję aukcioną pateiks šių dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka:

1.1. registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją;

1.2. įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją;

1..3. kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją;

1.4. atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas;

1.5. sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, jeigu elektroniniame aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);1.6. kitus elektroninio aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

  1. Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti fiziniai asmenys, registruodamiesi į elektroninį aukcioną, turi pateikti Taisyklių 1.5 ir 1.6 papunkčiuose nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas. Aukcioną laimėjęs dalyvis turės pateikti šių dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.
  2. Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti užsienio subjektai, atitinkantys elektroninio aukciono dalyvių apibrėžimą, registruodamiesi į elektroninį aukcioną, turi pateikti atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstituciniame įstatyme (toliau – Konstitucinis įstatymas) nustatytiems europinės ir transatlantinės integracijos kriterijams patvirtinimo dokumentus: Konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų valstybių pilietybės patvirtinimo dokumento arba šių užsienio valstybių nuolatinio gyventojo statuso patvirtinimo dokumento nuorašus, o užsienio juridiniai asmenys – legalizuotus ar patvirtintus pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, registravimo pažymėjimą ir įstatus ar kitus juos atitinkančius steigimo dokumentus. Dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba (išversti į ją).

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimas Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame  aukcione būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 10 d. sprendimas Nr. T3-318 „Dėl viešame aukcione parduodamo Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“

Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašas

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklės.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl administracijos direktoriaus 2017-01-16 įsakymu Nr. A27(1)-91 patvirtintų Vilniaus rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklių dalinio pakeitimo.

 

 

 

Paskelbti NEKILNOJAMOJO TURTO aukcionai: 2023-02-27-2023-02-28 neįvyko

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (į. k. 188708224, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius) skelbia nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono būdu, kuris bus vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/

Eil. Nr.

Parduodamo nekilnojamojo turto pavadinimas, adresas, trumpa charakteristika

Aukciono Nr.

Aukciono dalyvių registravimo į aukcioną pradžios ir pabaigos data ir laikas

Aukciono pradžios ir pabaigos data ir laikas

Pradinė pardavimo kaina, Eur

Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis, Eur

Už turto apžiūrą, atsakingo darbuotojo, pavardė, telefono nr., el. p.

               

1.

Butas/patalpa – Butas su rūsiu (unikalus Nr. 4194-0364-9017:0003, 1A2/p, paskirtis gyvenamųjų (butų), bendras plotas 47,66 kv. m, kambarių skaičius - 2, aukštas -2, krosninis šildymas, 1940 m. statybos, sienos-plytų) Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Raudondvario k., Aleksandro Parčevskio g. 25-6.

Nuotraukos 

238527

pradžia  2023-02-21  0.00 val., pabaiga  2023-02-22 23.59 val.

pradžia 2023-02-27  09.0 val., pabaiga 2023-02-28 13.59 val.

5600

560

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemenčinės seniūnijos seniūnė Valerija Stakauskaite, tel. (8 5) 237 1436, mob. tel. 8645 62496; el. p. valerija.stakauskate@vrsa.lt

2.

Butas/patalpa – Butas su rūsiu (unikalus Nr. 4194-0364-9017:0004, 1A2/p, paskirtis gyvenamųjų (butų), bendras plotas 38,04 kv. m, kambarių skaičius - 1, aukštas -2, krosninis šildymas, 1940 m. statybos, sienos-plytų) Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Raudondvario k., Aleksandro Parčevskio g. 25-7.

Nuotraukos  

238528

pradžia  2023-02-21  0.00 val., pabaiga  2023-02-22 23.59 val.

pradžia 2023-02-27  09.0 val., pabaiga 2023-02-28 13.59 val.

4500

450

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemenčinės seniūnijos seniūnė Valerija Stakauskaite, tel. (8 5) 237 1436, mob. tel. 8645 62496; el. p. valerija.stakauskate@vrsa.lt

3.

Butas/patalpa – Butas su rūsiu (unikalus Nr. 4194-0364-9017:0005, 1A2/p, paskirtis gyvenamųjų (butų), bendras plotas 74,57 kv. m, kambarių skaičius - 3, aukštas -1, krosninis šildymas, 1940 m. statybos, sienos-plytų) Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Raudondvario k., Aleksandro Parčevskio g. 25-8.

Nuotraukos  

238529

pradžia  2023-02-21  0.00 val., pabaiga  2023-02-22 23.59 val.

pradžia 2023-02-27  09.0 val., pabaiga 2023-02-28 13.59 val.

8000

800

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemenčinės seniūnijos seniūnė Valerija Stakauskaite, tel. (8 5) 237 1436, mob. tel. 8645 62496; el. p. valerija.stakauskate@vrsa.lt

4.

Butas/patalpa – Butas (unikalus Nr. 4194-1012-9013:0004,1A1m, paskirtis gyvenamoji (butų), bendras plotas 31,57 kv. m, kambarių skaičius – 1, 1930 m. statybos, sienos - rąstų) Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Bikiškės k.

Nuotraukos 

238530

pradžia  2023-02-21  0.00 val., pabaiga  2023-02-22 23.59 val.

pradžia 2023-02-27  09.0 val., pabaiga 2023-02-28 13.59 val.

4100

410

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Medininkų seniūnijos seniūnė Renata Bogdanovič, tel. (8 5) 259 7290, mob. tel. 8686 57948; el. p. renata.bogdanovic@vrsa.lt

5.

Butas/patalpa – Butas su bendro naudojimo patalpomis (unikalus Nr. 4197-3010-0010:0036, bendras plotas 30,89 kv. m, paskirtis – gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms), kambarių skaičius – 2, aukštas - 2, krosninis šildymas (krosnies nėra), butui priklauso 824/10000 dalis bendro naudojimo patalpų pažymėtų (a-20, a-21, a-22, a-23), pastatas 1973 m. statybos, sienos plytų) Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Studentų g. 11-27.

Nuotraukos

238531

pradžia  2023-02-21  0.00 val., pabaiga  2023-02-22 23.59 val.

pradžia 2023-02-27  09.0 val., pabaiga 2023-02-28 13.59 val.

19700

9700

Parduodamo turto apžiūra vyksta iš anksto susitarus su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą. Dėl apžiūros kreiptis į Maišiagalos seniūnijos seniūną Andžeją Adomaitį, tel. (8 5) 249 4275, mob. tel. 8 68 241744, el. p. Andzej.Adomaitis@vrsa.lt

6.

Butas/patalpa – Butas su bendro naudojimo patalpomis (unikalus Nr. 4197-3010-0010:0038, bendras plotas 15,15 kv. m, paskirtis – gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms), kambarių skaičius – 1, aukštas - 2, krosninis šildymas (krosnies nėra), butui priklauso 41/10000 dalis bendro naudojimo patalpų pažymėtų (a-20, a-21, a-22, a-23), pastatas 1973 m. statybos, sienos plytų) Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Studentų g. 11-29.

Nuotraukos

238532

pradžia  2023-02-21  0.00 val., pabaiga  2023-02-22 23.59 val.

pradžia 2023-02-27  09.0 val., pabaiga 2023-02-28 13.59 val.

9800

980

Parduodamo turto apžiūra vyksta iš anksto susitarus su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą. Dėl apžiūros kreiptis į Maišiagalos seniūnijos seniūną Andžeją Adomaitį, tel. (8 5) 249 4275, mob. tel. 8 68 241744, el. p. Andzej.Adomaitis@vrsa.lt

7.

Butas/patalpa – Butas su bendro naudojimo patalpomis (unikalus Nr. 4400-0098-2345:4848, bendras plotas 15,07 kv. m, paskirtis – gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms), kambarių skaičius – 1, aukštas - 2, krosninis šildymas (krosnies nėra), butui priklauso 3975/100 000 dalis bendro naudojimo patalpų pažymėtų (a-20, a-21, a-22, a-23), pastatas 1973 m. statybos, sienos plytų) Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Studentų g. 11-30.

Nuotraukos

238533

pradžia  2023-02-21  0.00 val., pabaiga  2023-02-22 23.59 val.

pradžia 2023-02-27  09.0 val., pabaiga 2023-02-28 13.59 val.

9700

970

Parduodamo turto apžiūra vyksta iš anksto susitarus su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą. Dėl apžiūros kreiptis į Maišiagalos seniūnijos seniūną Andžeją Adomaitį, tel. (8 5) 249 4275, mob. tel. 8 68 241744, el. p. Andzej.Adomaitis@vrsa.lt

8.

Butas/patalpa – Butas su bendro naudojimo patalpomis (unikalus Nr. 4197-3010-0010:0049, bendras plotas 14,27 kv. m, paskirtis – gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms), kambarių skaičius – 1, aukštas - 3, krosninis šildymas (krosnies nėra), butui priklauso 349/10 000 dalis bendrojo naudojimo patalpų pažymėtų (a-10, a-11, a-12, a-13, a-14, a-15, a-16, a-17, a-18), pastatas 1973 m. statybos, sienos plytų) Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Studentų g. 11-46.

Nuotraukos

238534

pradžia  2023-02-21  0.00 val., pabaiga  2023-02-22 23.59 val.

pradžia 2023-02-27  09.0 val., pabaiga 2023-02-28 13.59 val.

9100

910

Parduodamo turto apžiūra vyksta iš anksto susitarus su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą. Dėl apžiūros kreiptis į Maišiagalos seniūnijos seniūną Andžeją Adomaitį, tel. (8 5) 249 4275, mob. tel. 8 68 241744, el. p. Andzej.Adomaitis@vrsa.lt

9.

Butas/patalpa – Butas su bendro naudojimo patalpomis pažymėtomis a-3 (1/2 iš 8,65 kv. m, t. y. 4,32 kv. m) (unikalus Nr. 4194-6018-9014:0001, bendras plotas 33,10 kv. m, paskirtis – gyvenamoji (butų), kambarių skaičius – 1, aukštas -1, krosninis šildymas, vandentiekio nėra, pastatas 1920 m. statybos) Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Vilniaus g. 37-10.

Nuotraukos

238535

pradžia  2023-02-21  0.00 val., pabaiga  2023-02-22 23.59 val.

pradžia 2023-02-27  09.0 val., pabaiga 2023-02-28 13.59 val.

19900

1990

Parduodamo turto apžiūra vyksta iš anksto susitarus su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą. Dėl apžiūros kreiptis į Maišiagalos seniūnijos seniūną Andžeją Adomaitį, tel. (8 5) 249 4275, mob. tel. 8 68 241744, el. p. Andzej.Adomaitis@vrsa.lt

2022-01-27

2023 m. įvykę aukcionai

 2023-07-25 

Eil. Nr. Parduoduotas turtas Aukciono Nr. Aukciono pradžios ir pabaigos data ir laikas

Pardavimo kaina Eur

(Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo data ir Nr.)

1. Butas/patalpa – Butas su bendro naudojimo patalpa pažymėta a-1 (26/100 iš 14,50 kv. m), t. y.  3,77 kv. m (unikalus Nr. 4195-0041-1013:0003, bendras plotas 39,31 kv. m, kambarių skaičius -2, aukštas - 1, paskirtis gyvenamoji (butų), pastato, kuriame yra butas unikalus Nr. 4195-0041-1013, 1A1/žp, statybos metai 1950) Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Vaidotų k., Statybininkų g. 9-3.

244665

Įvyko

pradžia 2023-07-24 9.00 val., pabaiga 2023-07-25 13.59 val.

12200

(2023-08-16 Nr. A56(1)-784-(3.18)

 


 2023-03-15 

Eil. Nr. Parduodamas turtas Aukciono Nr. Aukciono dalyvių registravimo į aukcioną pradžios ir pabaigos data ir laikas Aukciono pradžios ir pabaigos data ir laikas Pradinė pardavimo kaina Eur
1.

Butas (unikalus Nr. 4194-0016-6013:0002, bendras plotas 21,03 kv. m, paskirtis – gyvenamoji (butų), kambarių skaičius – 1, aukštas - 1, krosninis šildymas (krosnies nėra), pastatas 1940 m. statybos) Vilniaus r. sav., Nemenčinės m. sen., Nemenčinės m., Malūnų g. 9-2.

238708

Įvyko

pradžia 2023-03-14  0.00 val., pabaiga 2023-03-15 23.59 val. pradžia 2023-03-20 9.00 val., pabaiga 2023-03-21 13.59 val. 10900
2.

Butas (unikalus Nr. 4194-0016-6013:0003, bendras plotas 26,90 kv. m, paskirtis – gyvenamoji (butų), kambarių skaičius – 1, aukštas - 1, pastatas 1940 m. statybos) Vilniaus r. sav., Nemenčinės m. sen., Nemenčinės m., Malūnų g. 9-3.

238709

Įvyko

pradžia 2023-03-14  0.00 val., pabaiga 2023-03-15 23.59 val. pradžia 2023-03-20 9.00 val., pabaiga 2023-03-21 13.59 val. 13900

decoration 2022 m.

2022 m. įvykę aukcionai

Įvyko viešas e. aukcionas 2022-03-25 

Eil. Nr.

Parduodamo nekilnojamojo turto pavadinimas, adresas, trumpa charakteristika

Aukciono Nr.

Pradinė pardavimo kaina, Eur

Pardavimo kaina, Eur

Dalyvavusių aukciono dalyvių

Aukciono būsena

1.

Butas/patalpa – Butas su rūsiu pažymėtu plane R-1 (unikalus Nr. 4400-1975-3683:8617, bendras plotas 50,45 kv. m, paskirtis – gyvenamoji (butų), kambarių skaičius – 2, aukštas -1, krosninis šildymas, vandentiekio nėra, 1894 m. statybos) Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Paberžės k., Vilniaus g. 62-1.

222765

8400

8400

1

įvykęs

2022 m. skelbti aukcionai

Aukcionai 2022-11-14 – 2022-11-17 paskelbti neįvykusiais.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (į. k. 188708224, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius) skelbia nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono būdu, kuris bus vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/

Eil. Nr.

Parduodamo nekilnojamojo turto pavadinimas, adresas, trumpa charakteristika

Aukciono Nr.

Pradinė pardavimo kaina, Eur

Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis, Eur

Už turto apžiūrą, atsakingo darbuotojo, pavardė, telefono Nr., el. p.

1.

Butas/patalpa – Butas su rūsiu (unikalus Nr. 4194-0364-9017:0003, 1A2/p, paskirtis gyvenamųjų (butų), bendras plotas 47,66 kv. m, kambarių skaičius - 2, aukštas -2, krosninis šildymas, 1940 m. statybos, sienos-plytų) Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Raudondvario k., Aleksandro Parčevskio g. 25-6.

Nuotraukos  

Sąlygos

232864

6900

690

Nemenčinės seniūnijos seniūnė Valerija Stakauskaite, tel. (8 5) 237 1436, mob. tel. 8645 62496; el. p. valerija.stakauskate@vrsa.lt

2.

Butas/patalpa – Butas su rūsiu (unikalus Nr. 4194-0364-9017:0004, 1A2/p, paskirtis gyvenamųjų (butų), bendras plotas 38,04 kv. m, kambarių skaičius - 1, aukštas -2, krosninis šildymas, 1940 m. statybos, sienos-plytų) Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Raudondvario k., Aleksandro Parčevskio g. 25-7.

Nuotraukos  

Sąlygos

232862

5600

560

Nemenčinės seniūnijos seniūnė Valerija Stakauskaite, tel. (8 5) 237 1436, mob. tel. 8645 62496; el. p. valerija.stakauskate@vrsa.lt

3.

Butas/patalpa – Butas su rūsiu (unikalus Nr. 4194-0364-9017:0005, 1A2/p, paskirtis gyvenamųjų (butų), bendras plotas 74,57 kv. m, kambarių skaičius - 3, aukštas -1, krosninis šildymas, 1940 m. statybos, sienos-plytų) Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Raudondvario k., Aleksandro Parčevskio g. 25-8.

Nuotraukos  

Sąlygos

232860

9900

990

Nemenčinės seniūnijos seniūnė Valerija Stakauskaite, tel. (8 5) 237 1436, mob. tel. 8645 62496; el. p. valerija.stakauskate@vrsa.lt

4.

Butas/patalpa – Butas (unikalus Nr. 4194-1012-9013:0004,1A1m, paskirtis gyvenamoji (butų), bendras plotas 31,57 kv. m, kambarių skaičius – 1, 1930 m. statybos, sienos - rąstų) Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Bikiškės k.

Nuotraukos 

Sąlygos

232858

5030

503

Medininkų seniūnijos seniūnė Renata Bogdanovič, tel. (8 5) 259 7290, mob. tel. 8686 57948; el. p. renata.bogdanovic@vrsa.lt.

5.

Butas/patalpa – Butas su bendro naudojimo patalpa pažymėta a-3 (1/2 iš 8,65 kv. m, t. y. 4,32 kv. m) (unikalus Nr. 4194-6018-9014:0001, bendras plotas 33,10 kv. m, paskirtis – gyvenamoji (butų), kambarių skaičius – 1, aukštas -1, bendro naudojimo patalpa Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Vilniaus g. 37-10.
Turto naudojimo sąlyga. Patalpos yra pastate (unikalus Nr. 4194-6018-9014), kuris yra įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (unikalus objekto kodas –36452,  Maišiagalos buvusio dvaro sodybos - kumetynas).
Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais.

Nuotraukos

Sąlygos

232857

22100

2210

Maišiagalos seniūnijos seniūnas Andžej Adomaitis, tel. (8 5) 249 4275, mob. tel. 8 68 241744, el. p. Andzej.Adomaitis@vrsa.lt

6.

Butas/patalpa – Butas su bendro naudojimo patalpų pažymėtų (a-20, a-21, a-22, a-23) 824/10000 dalimis)  (unikalus Nr. 4197-3010-0010:0036, bendras plotas 30,89 kv. m, paskirtis – gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms), kambarių skaičius – 2, aukštas - 2,) Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Studentų g. 11-27

Nuotraukos

Sąlygos

232856

21800

2180

Maišiagalos seniūnijos seniūnas Andžej Adomaitis, tel. (8 5) 249 4275, mob. tel. 8 68 241744, el. p. Andzej.Adomaitis@vrsa.lt

7.

Butas/patalpa – Butas su bendro naudojimo patalpų pažymėtų (a-20, a-21, a-22, a-23) 41/1000 dalimis) (unikalus Nr. 4197-3010-0010:0038, bendras plotas 15,15 kv. m, paskirtis – gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms), kambarių skaičius – 1, aukštas – 2) Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Studentų g. 11-29.

Nuotraukos

Sąlygos

232855

10800

1080

Maišiagalos seniūnijos seniūnas Andžej Adomaitis, tel. (8 5) 249 4275, mob. tel. 8 68 241744, el. p. Andzej.Adomaitis@vrsa.lt

8.

Butas/patalpa – Butas su bendro naudojimo patalpų pažymėtų (a-20, a-21, a-22, a-23) 3975/100 000 dalimis) (unikalus Nr. 4400-0098-2345:4848, bendras plotas 15,07 kv. m, paskirtis – gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms), kambarių skaičius – 1, aukštas - 2) Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Studentų g. 11-30

Nuotraukos

Sąlygos

232854

10700

1070

Maišiagalos seniūnijos seniūnas Andžej Adomaitis, tel. (8 5) 249 4275, mob. tel. 8 68 241744, el. p. Andzej.Adomaitis@vrsa.lt

9.

Butas/patalpa – Butas su bendro naudojimo patalpų pažymėtų (a-10, a-11, a-12, a-13. a-14, a-15, a-16, a-17, a-18) 349/10000 dalimis) (unikalus Nr. 4197-3010-0010:0049, bendras plotas 14,27 kv. m, paskirtis – gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms), kambarių skaičius – 1, aukštas - 3) Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Studentų g. 11-46.

Nuotraukos

Sąlygos

232853

10100

1010

Maišiagalos seniūnijos seniūnas Andžej Adomaitis, tel. (8 5) 249 4275, mob. tel. 8 68 241744, el. p. Andzej.Adomaitis@vrsa.lt

Pastaba: Nekilnojamasis turtas yra parduodamas esamos fizinės ir funkcinės būklės bei pagal esamus nekilnojamojo turto kadastro duomenis. Vilniaus rajono savivaldybė neįsipareigoja nustatyti aktualios nekilnojamojo turto kadastro duomenų būklės. Vilniaus rajono savivaldybė neįsipareigoja iškraustyti jame esančių daiktų.

Mažiausias kainos didinimo intervalas - 100 Eur
Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis
 - 100 Eur
Turto apžiūra: 
Parduodamo turto apžiūra vyksta iš anksto susitarus su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą.
Aukciono dalyvių registracijos į aukcioną pradžia  2022-11-07  0.00 val., pabaiga  2022-11-09 23.59 val.
Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei nekilnojamojo turto kainai sumokėti – LT03 4010 0424 0000 0324, Luminor AB  banke (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį – parduodamo turto adresą), gavėjas – Vilniaus rajono savivaldybės administracija, įm. k. 188708224.
Aukciono pradžia 2022-11-14  9.00 val., pabaiga 2022-11-17 13.59 val.
Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta iš karto per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
Pirkimo – pardavimo sutarties (sutarčių) sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, sumoka aukciono laimėtojas.
Dėl informacijos apie parduodamą turtą, registravimo į aukcioną ir sutarčių projektų kreiptis: į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistę Haliną  Petrucin, tel. (8 5) 275 0125, el. p. halina.petrucin@vrsa.lt.

Bendrosios sąlygos

Teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimas Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame  aukcione būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 10 d. sprendimas Nr. T3-318 „Dėl viešame aukcione parduodamo Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“

3. Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašas

4. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklės.

5. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl administracijos direktoriaus 2017-01-16 įsakymu Nr. A27(1)-91 patvirtintų Vilniaus rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklių dalinio pakeitimo.


2022-07-14

Aukcionai 2022-07-14 paskelbti neįvykusiais.
Aukcionas paskelbtas neįvykusiu automatiškai. Paskelbimo neįvykusiu pagrindas: Iki aukciono registracijos pabaigos neužsiregistravo nė vienas aukciono dalyvis.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (į. k. 188708224, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius) skelbia nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono būdu, kuris bus vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/

Eil. Nr.

Parduodamo nekilnojamojo turto pavadinimas, adresas, trumpa charakteristika

Aukciono Nr.

Pradinė pardavimo kaina, Eur

Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis,

Eur

Už turto apžiūrą, atsakingo darbuotojo, pavardė, telefono Nr., el. p.

1.

Butas/patalpa – Butas su rūsiu (unikalus Nr. 4194-0364-9017:0003, 1A2/p, paskirtis gyvenamųjų (butų), bendras plotas 47,66 kv. m, kambarių skaičius - 2, aukštas -2, krosninis šildymas, 1940 m. statybos, sienos-plytų) Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Raudondvario k., Aleksandro Parčevskio g. 25-6.

Nuotraukos  

Sąlygos

227434

7 650

765

Nemenčinės seniūnijos seniūnė Valerija Stakauskaite, tel. (8 5) 237 1436, mob. tel. 8645 62496; el. p. valerija.stakauskate@vrsa.lt.

2.

Butas/patalpa – Butas su rūsiu (unikalus Nr. 4194-0364-9017:0004, 1A2/p, paskirtis gyvenamųjų (butų), bendras plotas 38,04 kv. m, kambarių skaičius - 1, aukštas -2, krosninis šildymas, 1940 m. statybos, sienos-plytų) Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Raudondvario k., Aleksandro Parčevskio g. 25-7.

Nuotraukos  

Sąlygos

227435

6 210

621

Nemenčinės seniūnijos seniūnė Valerija Stakauskaite, tel. (8 5) 237 1436, mob. tel. 8645 62496; el. p. valerija.stakauskate@vrsa.lt.

3.

Butas/patalpa – Butas su rūsiu (unikalus Nr. 4194-0364-9017:0005, 1A2/p, paskirtis gyvenamųjų (butų), bendras plotas 74,57 kv. m, kambarių skaičius - 3, aukštas -1, krosninis šildymas, 1940 m. statybos, sienos-plytų) Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Raudondvario k., Aleksandro Parčevskio g. 25-8.

Nuotraukos  

Sąlygos

227437

10 980

1 098

Nemenčinės seniūnijos seniūnė Valerija Stakauskaite, tel. (8 5) 237 1436, mob. tel. 8645 62496; el. p. valerija.stakauskate@vrsa.lt.

4.

Butas/patalpa – Butas (unikalus Nr. 4194-1012-9013:0004,1A1m, paskirtis gyvenamoji (butų), bendras plotas 31,57 kv. m, kambarių skaičius – 1, 1930 m. statybos, sienos - rąstų) Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Bikiškės k.

Nuotraukos 

Sąlygos

227443

5 580

558

Medininkų seniūnijos seniūnė Renata Bogdanovič, tel. (8 5) 259 7290, mob. tel. 8686 57948;el. p. renata.bogdanovic@vrsa.lt.

5.

Butas/patalpa – Butas su bendro naudojimo patalpa pažymėta a-3 (1/2 iš 8,65 kv. m, t. y. 4,32 kv. m) (unikalus Nr. 4194-6018-9014:0001, bendras plotas 33,10 kv. m, paskirtis – gyvenamoji (butų), kambarių skaičius – 1, aukštas -1, bendro naudojimo patalpa Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Vilniaus g. 37-10.
Turto naudojimo sąlyga. Patalpos yra pastate (unikalus Nr. 4194-6018-9014), kuris yra įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (unikalus objekto kodas –36452,  Maišiagalos buvusio dvaro sodybos - kumetynas).
Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais.

 Nuotraukos

Sąlygos

227445

24 500

2450

Maišiagalos seniūnijos seniūnas Andžej Adomaitis, tel. (8 5) 249 4275, mob. tel. 8 68 241744, el. p. Andzej.Adomaitis@vrsa.lt

6.

Butas/patalpa – Butas su bendro naudojimo patalpų pažymėtų (a-20, a-21, a-22, a-23) 824/10000 dalimis)  (unikalus Nr. 4197-3010-0010:0036, bendras plotas 30,89 kv. m, paskirtis – gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms), kambarių skaičius – 2, aukštas - 2,) Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Studentų g. 11-27

Nuotraukos

Sąlygos

227447

24 200

2420

Maišiagalos seniūnijos seniūnas Andžej Adomaitis, tel. (8 5) 249 4275, mob. tel. 8 68 241744, el. p. Andzej.Adomaitis@vrsa.lt

7.

Butas/patalpa – Butas su bendro naudojimo patalpų pažymėtų (a-20, a-21, a-22, a-23) 41/1000 dalimis) (unikalus Nr. 4197-3010-0010:0038, bendras plotas 15,15 kv. m, paskirtis – gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms), kambarių skaičius – 1, aukštas – 2) Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Studentų g. 11-29.

Nuotraukos

Sąlygos

227448

11 900

1190

Maišiagalos seniūnijos seniūnas Andžej Adomaitis, tel. (8 5) 249 4275, mob. tel. 8 68 241744, el. p. Andzej.Adomaitis@vrsa.lt

8.

Butas/patalpa – Butas su bendro naudojimo patalpų pažymėtų (a-20, a-21, a-22, a-23) 3975/100 000 dalimis) (unikalus Nr. 4400-0098-2345:4848, bendras plotas 15,07 kv. m, paskirtis – gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms), kambarių skaičius – 1, aukštas - 2) Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Studentų g. 11-30

Nuotraukos

Sąlygos

2277449

11 800

1180

Maišiagalos seniūnijos seniūnas Andžej Adomaitis, tel. (8 5) 249 4275, mob. tel. 8 68 241744, el. p. Andzej.Adomaitis@vrsa.lt

9.

Butas/patalpa – Butas su bendro naudojimo patalpų pažymėtų (a-10, a-11, a-12, a-13. a-14, a-15, a-16, a-17, a-18) 349/10000 dalimis) (unikalus Nr. 4197-3010-0010:0049, bendras plotas 14,27 kv. m, paskirtis – gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms), kambarių skaičius – 1, aukštas - 3) Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Studentų g. 11-46.

Nuotraukos

Sąlygos

227452

11 200

1120

Maišiagalos seniūnijos seniūnas Andžej Adomaitis, tel. (8 5) 249 4275, mob. tel. 8 68 241744, el. p. Andzej.Adomaitis@vrsa.lt

Pastaba: Nekilnojamasis turtas yra parduodamas esamos fizinės ir funkcinės būklės bei pagal esamus nekilnojamojo turto kadastro duomenis. Vilniaus rajono savivaldybė neįsipareigoja nustatyti aktualios nekilnojamojo turto kadastro duomenų būklės. Vilniaus rajono savivaldybė neįsipareigoja iškraustyti jame esančių daiktų.

Mažiausias kainos didinimo intervalas - 100 Eur
Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis - 100 Eur
Turto apžiūra: Parduodamo turto apžiūra vyksta iš anksto susitarus su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą.
Aukciono dalyvių registracijos į aukcioną pradžia  2022-07-04  0.00 val., pabaiga  2022-07-07 23.59 val.
Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei nekilnojamojo turto kainai sumokėti – LT03 4010 0424 0000 0324, Luminor AB  banke (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį – parduodamo turto adresą), gavėjas – Vilniaus rajono savivaldybės administracija, įm. k. 188708224.
Aukciono pradžia 2022-07-11  9.00 val., pabaiga 2022-07-14 13.59 val.
Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta iš karto per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
Pirkimo – pardavimo sutarties (sutarčių) sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, sumoka aukciono laimėtojas.
Dėl informacijos apie parduodamą turtą, registravimo į aukcioną ir sutarčių projektų kreiptis: į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistę Haliną  Petrucin, tel. (8 5) 275 0125, el. p. halina.petrucin@vrsa.lt.

Bendrosios sąlygos

Teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimas Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame  aukcione būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 10 d. sprendimas Nr. T3-318 „Dėl viešame aukcione parduodamo Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“

3. Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašas

4. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklės.

5. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl administracijos direktoriaus 2017-01-16 įsakymu Nr. A27(1)-91 patvirtintų Vilniaus rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklių dalinio pakeitimo.


2022-03-25

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (į. k. 188708224, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius) skelbia nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono būdu, kuris bus vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/

Eil. Nr.

Parduodamo nekilnojamojo turto pavadinimas, adresas, trumpa charakteristika

Aukciono Nr.

Pradinė pardavimo kaina, Eur

Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis,

Eur

Už turto apžiūrą, atsakingo darbuotojo, pavardė, telefono Nr., el. p.

1.

Butas/patalpa – Butas Nr. 2 (unikalus Nr. 4195-7011-2012:0003, 1A1m, bendras plotas 38,51 kv. m, paskirtis – gyvenamoji (butų), kambarių skaičius - 2, aukštas -1, krosninis šildymas, vandentiekio nėra, pastatas rąstų, 1957 m. statybos) Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Kaušiadalos k. 2-2.

Nuotraukos

 Sąlygos

222766

7 600

760

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Paberžes seniūnijos seniūnė Agata Puncevičienė, tel. (8 5) 240 0509, mob. tel. 868707087; darbo; el. p. agata.punceviciene@vrsa.lt.

2.

Butas/patalpa – Butas su rūsiu, pažymėtu plane R-1 (unikalus Nr. 4400-1975-3683:8617, bendras plotas 50,45 kv. m, paskirtis – gyvenamoji (butų), kambarių skaičius – 2, aukštas -1, krosninis šildymas, vandentiekio nėra, 1894 m. statybos, sienos - medis su karkasu) Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Paberžės k., Vilniaus g. 62-1.

Nuotraukos 

 Sąlygos

222765

8 400

840

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Paberžes seniūnijos seniūnė Agata Puncevičienė, tel. (8 5) 240 0509, mob. tel. 868707087; darbo; el. p. agata.punceviciene@vrsa.lt

3.

Butas/patalpa – Butas su rūsiu (unikalus Nr. 4194-0364-9017:0003, 1A2/p, paskirtis gyvenamųjų (butų), bendras plotas 47,66 kv. m, kambarių skaičius - 2, aukštas -2, krosninis šildymas, 1940 m. statybos, sienos-plytų) Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Raudondvario k., Aleksandro Parčevskio g. 25-6.

Nuotraukos  

Sąlygos

222764

8 500

850

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemenčinės seniūnijos seniūnė Valerija Stakauskaite, tel. (8 5) 237 1436, mob. tel. 8645 62496; el. p. valerija.stakauskate@vrsa.lt.

4.

Butas/patalpa – Butas su rūsiu (unikalus Nr. 4194-0364-9017:0004, 1A2/p, paskirtis gyvenamųjų (butų), bendras plotas 38,04 kv. m, kambarių skaičius - 1, aukštas -2, krosninis šildymas, 1940 m. statybos, sienos-plytų) Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Raudondvario k., Aleksandro Parčevskio g. 25-7.

 Nuotraukos  

Sąlygos

222763

6 900

690

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemenčinės seniūnijos seniūnė Valerija Stakauskaite, tel. (8 5) 237 1436, mob. tel. 8645 62496; el. p. valerija.stakauskate@vrsa.lt.

5.

Butas/patalpa – Butas su rūsiu (unikalus Nr. 4194-0364-9017:0005, 1A2/p, paskirtis gyvenamųjų (butų), bendras plotas 74,57 kv. m, kambarių skaičius - 3, aukštas -1, krosninis šildymas, 1940 m. statybos, sienos-plytų) Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Raudondvario k., Aleksandro Parčevskio g. 25-8.

Nuotraukos  

Sąlygos

222773

12 200

1220

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemenčinės seniūnijos seniūnė Valerija Stakauskaite, tel. (8 5) 237 1436, mob. tel. 8645 62496; el. p. valerija.stakauskate@vrsa.lt.

6.

Butas/patalpa – Butas (unikalus Nr. 4194-1012-9013:0004,1A1m, paskirtis gyvenamoji (butų), bendras plotas 31,57 kv. m, kambarių skaičius – 1, 1930 m. statybos, sienos - rąstų) Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Bikiškės k.

 Nuotraukos 

Sąlygos

222657

6 200

620

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Medininkų seniūnijos seniūnė Renata Bogdanovič, tel. (8 5) 259 7290, mob. tel. 8686 57948; el. p. renata.bogdanovic@vrsa.lt.

Apžiūros laiką būtina iš anksto suderinti su darbuotoju, atsakingu už apžiūrą.
Kainos didinimo intervalas - 100 Eur.
Aukciono dalyvio registravimo mokestis - 100 Eur.

Aukciono dalyvių registravimo į aukcioną pradžios ir pabaigos data ir laikas: pradžia  2022-03-15  0.00 val., pabaiga  2022-03-17 23.59 val.
Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei nekilnojamojo turto kainai sumokėti − LT03 4010 0424 0000 0324, Luminor AB  banke (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį – parduodamo turto adresą), gavėjas – Vilniaus rajono savivaldybės administracija, įm. k. 188708224. Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą.

Aukciono pradžios ir pabaigos data ir laikas: pradžia 2022-03-22  9.00 val., pabaiga 2022-03-25 13.59 val.Atsiskaitymo už aukcione įgytą turtą terminai ir tvarka: aukciono laimėtojas aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą ir jį nuskenuotą atsiųsti el. paštu halina.petrucin@vrsa.lt.
Nekilnojamojo turto sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudarytos per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta iš karto per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
Pirkimo – pardavimo sutarties (sutarčių) sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, sumoka aukciono laimėtojas. Nekilnojamasis turtas perduodamas aukciono laimėtojui visiškai atsiskaičius už nekilnojamąjį turtą.
Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo–pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui garantinis įnašas negrąžinamas.
Kitos aukciono sąlygos: Nekilnojamasis turtas yra parduodamas esamos būklės. Vilniaus rajono savivaldybė neįsipareigoja iškraustyti patalpose esančių daiktų.
Dėl informacijos apie parduodamą turtą, registravimo į aukcioną ir sutarčių projektų kreiptis: į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistę Haliną  Petrucin, tel. (8 5) 275 0125, el. p. halina.petrucin@vrsa.lt

Pastaba:
1. Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės, registruodamiesi į elektroninį aukcioną, pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka:
1.1.  Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją;
1.2. įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją;
1.3. kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją;
1.4. atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas;
1.5. sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, jeigu elektroniniame aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);
1.6. kitus elektroninio aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.
2. Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti fiziniai asmenys, registruodamiesi į elektroninį aukcioną, turi pateikti Taisyklių 1.5 ir 1.6 papunkčiuose nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas. Aukcioną laimėjęs dalyvis turės pateikti šių dokumentų originalus arba kopijas patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, notarui, tvirtinančiam turto pirkimo pardavimo sutartį.
3. Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti užsienio subjektai, atitinkantys elektroninio aukciono dalyvių apibrėžimą, registruodamiesi į elektroninį aukcioną, turi pateikti atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstituciniame įstatyme (toliau – Konstitucinis įstatymas) nustatytiems europinės ir transatlantinės integracijos kriterijams patvirtinimo dokumentus lietuvių kalba (išverstus į ją): Konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų valstybių pilietybės patvirtinimo dokumento arba šių užsienio valstybių nuolatinio gyventojo statuso patvirtinimo dokumento nuorašus, o užsienio juridiniai asmenys – legalizuotus ar patvirtintus pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, registravimo pažymėjimą ir įstatus ar kitus juos atitinkančius steigimo dokumentus.
Aukciono organizatorius turi teisę raštu kreiptis į kompetentingas Lietuvos Respublikos valstybės  institucijas ir įstaigas, o šios per 10 darbo dienų nuo kreipimosi gavimo turi parengti ir pateikti rašty informaciją, leidžiančią aukciono organizatoriui nustatyti, ar aukcione ketinantis dalyvauti asmuo – užsienio subjektas – turi teisę nuosavybėn įsigyti žemės sklypą.

decoration 2021 m.

2021 m. įvykę aukcionai

2021-06-17

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (į. k. 188708224, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius) pardavė nekilnojamąjį turtą viešo aukciono būdu, kuris buvo vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt

Eil. Nr.

Parduodamo nekilnojamojo turto pavadinimas, adresas, trumpa charakteristika

Aukciono Nr.

Pardavimo kaina, Eur

Aukciono būsena

1.

Pastatas - Katilinė su dūmtraukiu, plane pažymėtu d. (unikalus Nr. 4400-0516-8267, 3P/p, bendras plotas 143,74 kv. m, paskirtis – gamybos, pramonės, 1965 m. statybos, fiziškai pažeistas, baigtumo procentas 86 proc.), šiam pastatui priskirtas žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-5354-5965, kadastro Nr. 4147/0100:318 Maišiagalos k. v., plotas 0,0767 ha) Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Kiemelių g. 26.

207315

29 303 Eur, iš jos statinio – 16117,56 Eur,  žemės sklypo – 10463,44 Eur, žemės sklypo parengimo išlaidos – 2722 Eur.

įvykęs


2021 m. įvykę aukcionai

Aukciono pabaiga 2021-05-06

Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbia viešo aukciono būdu pardavimą nekilnojamojo turto informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/

Eil. Nr.

Parduodamo nekilnojamojo turto pavadinimas, adresas, trumpa charakteristika

Aukciono Nr.

Pradinė pardavimo kaina, Eur

Pardavimo kaina, Eur

Aukciono būsena

1.

Butas/patalpa – Butas Nr. 20A su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis 3-36, 3-45, 3-46,3-47, 3-48 (1312/10000 iš 48,50 kv. m), t. y. 6,36 kv. m (unikalus Nr. 4400-0224-4131:4424, 13A5/p, paskirtis gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms), bendras plotas 20,40 kv. m, kambarių skaičius - 1, aukštas - 3, 1974 m. statybos, sienos-plytų) Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Tuščiaulių k., Gėlos g. 1-20A.

205774

5500

10200

įvykęs

2.

Butas/patalpa – Butas Nr. 29A su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis 4-36, 4-45, 4-46, 4-47, 4-48 (129/1000 iš 48,33 kv. m), t. y. 6,24 kv. m (unikalus Nr. 4400-0224-4575:4429 13A5/p, paskirtis gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms), bendras plotas 21,04 kv. m, kambarių skaičius - 1, aukštas - 4, 1974 m. statybos, sienos-plytų) Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Tuščiaulių k., Gėlos g. 1-29A

10300

7000

10300

įvykęs

2021 m. skelbti aukcionai

2021-09-16

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (į. k. 188708224, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius) skelbia nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono būdu, kuris bus vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt

Eil. Nr.

Parduodamo nekilnojamojo turto pavadinimas, adresas, trumpa charakteristika

Aukciono Nr.

Pradinė pardavimo kaina, Eur

Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis,

Eur

Už turto apžiūrą, atsakingo darbuotojo, pavardė, telefono Nr., el. p.

1.

Butas/patalpa – Butas Nr. 2 (unikalus Nr. 4195-7011-2012:0003, 1A1m, bendras plotas 38,51 kv. m, paskirtis – gyvenamoji (butų), kambarių skaičius - 2, aukštas -1, krosninis šildymas, vandentiekio nėra, pastatas rąstų, 1957 m. statybos) Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Kaušiadalos k. 2-2.

Nuotraukos 

Sąlygos

212216

https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auctions.do?advancedSearch=true&number=212216&sortBy=endDate.ASC

7 600

760

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Paberžes seniūnijos seniūnė Agata Puncevičienė, tel. (8 5) 240 0509, mob. tel. 868707087; darbo; el. p. agata.punceviciene@vrsa.lt.

2.

Butas/patalpa – Butas su rūsiu, pažymėtu plane R-1 (unikalus Nr. 4400-1975-3683:8617, bendras plotas 50,45 kv. m, paskirtis – gyvenamoji (butų), kambarių skaičius – 2, aukštas -1, krosninis šildymas, vandentiekio nėra, 1894 m. statybos, sienos - medis su karkasu) Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Paberžės k., Vilniaus g. 62-1.

Nuotraukos 

Sąlygos

212217

https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=242771&number=212217

8 400

840

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Paberžes seniūnijos seniūnė Agata Puncevičienė, tel. (8 5) 240 0509, mob. tel. 868707087; darbo; el. p. agata.punceviciene@vrsa.lt

3.

Butas/patalpa – Butas su rūsiu (unikalus Nr. 4194-0364-9017:0003, 1A2/p, paskirtis gyvenamųjų (butų), bendras plotas 47,66 kv. m, kambarių skaičius - 2, aukštas -2, krosninis šildymas, 1940 m. statybos, sienos-plytų) Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Raudondvario k., Aleksandro Parčevskio g. 25-6.

Nuotraukos 

Sąlygos

212220

https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=242774&number=212220

8 500

850

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemenčinės seniūnijos seniūnė Valerija Stakauskaite, tel. (8 5) 237 1436, mob. tel. 8645 62496; el. p. valerija.stakauskate@vrsa.lt.

4.

Butas/patalpa – Butas su rūsiu (unikalus Nr. 4194-0364-9017:0004, 1A2/p, paskirtis gyvenamųjų (butų), bendras plotas 38,04 kv. m, kambarių skaičius - 1, aukštas -2, krosninis šildymas, 1940 m. statybos, sienos-plytų) Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Raudondvario k., Aleksandro Parčevskio g. 25-7.

 Nuotraukos 

Sąlygos

212221

https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=242775&number=212221

6 900

690

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemenčinės seniūnijos seniūnė Valerija Stakauskaite, tel. (8 5) 237 1436, mob. tel. 8645 62496; el. p. valerija.stakauskate@vrsa.lt.

5.

Butas/patalpa – Butas su rūsiu (unikalus Nr. 4194-0364-9017:0005, 1A2/p, paskirtis gyvenamųjų (butų), bendras plotas 74,57 kv. m, kambarių skaičius - 3, aukštas -1, krosninis šildymas, 1940 m. statybos, sienos-plytų) Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Raudondvario k., Aleksandro Parčevskio g. 25-8.

Nuotraukos 

Sąlygos

212223

https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=242777&number=212223

12 200

1220

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemenčinės seniūnijos seniūnė Valerija Stakauskaite, tel. (8 5) 237 1436, mob. tel. 8645 62496; el. p. valerija.stakauskate@vrsa.lt.

6.

Butas/patalpa – Butas (unikalus Nr. 4194-1012-9013:0004,1A1m, paskirtis gyvenamoji (butų), bendras plotas 31,57 kv. m, kambarių skaičius – 1, 1930 m. statybos, sienos - rąstų) Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Bikiškės k.

Nuotraukos 

Sąlygos

212224

https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=242778&number=212224

6 200

620

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Medininkų seniūnijos seniūnė Renata Bogdanovič, tel. (8 5) 259 7290, mob. tel. 8686 57948; el. p. renata.bogdanovic@vrsa.lt.

Apžiūros laiką būtina iš anksto suderinti su darbuotoju, atsakingu už apžiūrą.
Kainos didinimo intervalas - 100 Eur.
Aukciono dalyvio registravimo mokestis - 100 Eur.
Aukciono dalyvių registravimo į aukcioną pradžios ir pabaigos data ir laikas: pradžia  2021-09-06  0.00 val., pabaiga  2021-09-08 23.59 val.
Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei nekilnojamojo turto kainai sumokėti − LT03 4010 0424 0000 0324, Luminor AB  banke (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį – parduodamo turto adresą), gavėjas – Vilniaus rajono savivaldybės administracija, įm. k. 188708224. Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą.
Aukciono pradžios ir pabaigos data ir laikas: pradžia 2021-09-13  9.00 val., pabaiga 2021-09-16 13.59 val.
Atsiskaitymo už aukcione įgytą turtą terminai ir tvarka: aukciono laimėtojas aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą ir jį nuskenuotą atsiųsti el. paštu halina.petrucin@vrsa.lt.
Nekilnojamojo turto sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudarytos per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta iš karto per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
Pirkimo – pardavimo sutarties (sutarčių) sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, sumoka aukciono laimėtojas. Nekilnojamasis turtas perduodamas aukciono laimėtojui visiškai atsiskaičius už nekilnojamąjį turtą.
Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo–pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui garantinis įnašas negrąžinamas.
Kitos aukciono sąlygos: Nekilnojamasis turtas yra parduodamas esamos būklės. Vilniaus rajono savivaldybė neįsipareigoja iškraustyti patalpose esančių daiktų.
Dėl informacijos apie parduodamą turtą, registravimo į aukcioną ir sutarčių projektų kreiptis: į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistę Haliną  Petrucin, tel. (8 5) 275 0125, el. p. halina.petrucin@vrsa.lt.


Pastaba:
1. Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės, registruodamiesi į elektroninį aukcioną, pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka:
1.1.  Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją;
1.2. įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją;
1.3. kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją;
1.4. atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas;
1.5. sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, jeigu elektroniniame aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);
1.6. kitus elektroninio aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.
2. Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti fiziniai asmenys, registruodamiesi į elektroninį aukcioną, turi pateikti Taisyklių 1.5 ir 1.6 papunkčiuose nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas. Aukcioną laimėjęs dalyvis turės pateikti šių dokumentų originalus arba kopijas patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, notarui, tvirtinančiam turto pirkimo pardavimo sutartį.
3. Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti užsienio subjektai, atitinkantys elektroninio aukciono dalyvių apibrėžimą, registruodamiesi į elektroninį aukcioną, turi pateikti atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstituciniame įstatyme (toliau – Konstitucinis įstatymas) nustatytiems europinės ir transatlantinės integracijos kriterijams patvirtinimo dokumentus lietuvių kalba (išverstus į ją): Konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų valstybių pilietybės patvirtinimo dokumento arba šių užsienio valstybių nuolatinio gyventojo statuso patvirtinimo dokumento nuorašus, o užsienio juridiniai asmenys – legalizuotus ar patvirtintus pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, registravimo pažymėjimą ir įstatus ar kitus juos atitinkančius steigimo dokumentus.
Aukciono organizatorius turi teisę raštu kreiptis į kompetentingas Lietuvos Respublikos valstybės  institucijas ir įstaigas, o šios per 10 darbo dienų nuo kreipimosi gavimo turi parengti ir pateikti rašty informaciją, leidžiančią aukciono organizatoriui nustatyti, ar aukcione ketinantis dalyvauti asmuo – užsienio subjektas – turi teisę nuosavybėn įsigyti žemės sklypą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimas Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame  aukcione būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/45f4b8f060e911e4bf45e0caf7d247ff/asr

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 10 d. sprendimas Nr. T3-318 „Dėl viešame aukcione parduodamo Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6ba18a911f6c11ebb0038a8cd8ff585f/asr

Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašas

https://www.turtas.lt/wp-content/uploads/2021/02/Aprašo-2021-02-24-redakcija1.pdf

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl administracijos direktoriaus 2017-01-16 įsakymu Nr. A27(1)-91 patvirtintų Vilniaus rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklių dalinio pakeitimo.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-22 įsakymas Nr. A27(1)-1800 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės parduodamo nekilnojamojo turto viešų aukcionų sąlygų patvirtinimo“.


2021-05-05 

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (į. k. 188708224, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius) skelbia nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono būdu, kuris bus vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt

Eil. Nr.

Parduodamo nekilnojamojo turto pavadinimas, adresas, trumpa charakteristika

Aukciono Nr.

Pradinė pardavimo kaina, Eur

Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis,

Eur

1.

Pastatas - Katilinė su dūmtraukiu, plane pažymėtu d. (unikalus Nr. 4400-0516-8267, 3P/p, bendras plotas 143,74 kv. m, paskirtis – gamybos, pramonės, 1965 m. statybos, fiziškai pažeistas, baigtumo procentas 86 proc.), šiam pastatui priskirtas žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-5354-5965, kadastro Nr. 4147/0100:318 Maišiagalos k. v., plotas 0,0767 ha) Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Kiemelių g. 26.

Nuotrauka 1

Nuotrauka 2

Nuotrauka 3

Nuotrauka 4

Kadastinių matavimų byla

Sąlygos

207315

https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=238449&number=207315

10 922 Eur, iš jos statinio – 4 300 Eur,  žemės sklypo – 3 900 Eur, žemės sklypo parengimo išlaidos – 2722 Eur.

1 092

Kainos didinimo intervalas - 100,00 Eur
Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis - 100,00 Eur
Turto apžiūra: Parduodamo turto apžiūra vyksta iš anksto susitarus su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą.  Dėl apžiūros kreiptis į Maišiagalos seniūnijos seniūną Andžeją Adomaitį, tel. (8 5) 249 1543, mob. tel. 8 68 241744, el. p. Andzej.Adomaitis@vrsa.lt.
Aukciono dalyvių registravimo į aukcioną pradžios ir pabaigos data ir laikas: pradžia  2021-06-07  0.00 val., pabaiga  2021-06-09 23.59 val.
Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei nekilnojamojo turto kainai ir žemės sklypo parengimo išlaidoms sumokėti - LT03 4010 0424 0000 0324, Luminor AB  banke (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį – parduodamo turto adresą), gavėjas – Vilniaus rajono savivaldybės administracija, įm. k. 188708224
Aukciono pradžios ir pabaigos data ir laikas: pradžia 2021-06-14  9.00 val., pabaiga 2021-06-17 13.59 val.
Dėl informacijos apie parduodamą turtą,registravimo į aukcioną ir sutarčių projektų kreiptis: į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistę Haliną  Petrucin, tel. (8 5) 275 0125, el. p. halina.petrucin@vrsa.lt.

______________________

Pastaba:

1. Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės, registruodamiesi į elektroninį aukcioną, papildomai pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas ir patvirtina, kad laimėję aukcioną pateiks šių dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka:
1.1. registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją;
1.2. įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją;
1..3. kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją;
1.4. atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas;
1.5. sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, jeigu elektroniniame aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);
1.6. kitus elektroninio aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.
2. Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti fiziniai asmenys, registruodamiesi į elektroninį aukcioną, turi pateikti Taisyklių 1.5 ir 1.6 papunkčiuose nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas. Aukcioną laimėjęs dalyvis turės pateikti šių dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti užsienio subjektai, atitinkantys elektroninio aukciono dalyvių apibrėžimą, registruodamiesi į elektroninį aukcioną, turi pateikti atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstituciniame įstatyme (toliau – Konstitucinis įstatymas) nustatytiems europinės ir transatlantinės integracijos kriterijams patvirtinimo dokumentus: Konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų valstybių pilietybės patvirtinimo dokumento arba šių užsienio valstybių nuolatinio gyventojo statuso patvirtinimo dokumento nuorašus, o užsienio juridiniai asmenys – legalizuotus ar patvirtintus pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, registravimo pažymėjimą ir įstatus ar kitus juos atitinkančius steigimo dokumentus. Dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba (išversti į ją). 

Atmintinė 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimas Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame  aukcione būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T3-382 „Dėl viešame aukcione parduodamo Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo pakeitimo“

 Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašas

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklės.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl administracijos direktoriaus 2017-01-16 įsakymu Nr. A27(1)-91 patvirtintų Vilniaus rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklių dalinio pakeitimo.

 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-28 įsakymas Nr. A27(1)-1050 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės parduodamo nekilnojamojo turto viešo aukciono sąlygų patvirtinimo“.


2021-03-24

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (į. k. 188708224, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius) skelbia nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono būdu, kuris bus vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/ 

Eil. Nr.

Parduodamo nekilnojamojo turto pavadinimas, adresas, trumpa charakteristika

Aukciono Nr.

Pradinė pardavimo kaina, Eur

Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis,

Eur

Už turto apžiūrą, atsakingo darbuotojo, pavardė, telefono Nr., el. p.

1.

Butas/patalpa – Butas Nr. 2 (unikalus Nr. 4195-7011-2012:0003, 1A1m, bendras plotas 38,51 kv. m, paskirtis – gyvenamoji (butų), kambarių skaičius - 2, aukštas -1, krosninis šildymas, vandentiekio nėra, pastatas rąstų, 1957 m. statybos) Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Kaušiadalos k. 2-2.

Turto naudojimo sąlyga. Patalpos yra pastate (unikalus Nr. 4195-7011-2012, kuris yra įrašytas į Kultūros vertybių registrą (unikalus kodas –896 -7, Kaušiadalos buvusio dvaro sodybos (virtuvė) namas). Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje, statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais.

Nuotraukos

Sąlygos

205769

https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=236856&number=205769

7 600

760

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Paberžes seniūnijos seniūnė Agata Puncevičienė, tel. (8 5) 240 0509, mob. tel. 868707087; darbo; el. p. agata.punceviciene@vrsa.lt.

2.

Butas/patalpa – Butas su rūsiu, pažymėtu plane R-1 (unikalus Nr. 4400-1975-3683:8617, bendras plotas 50,45 kv. m, paskirtis – gyvenamoji (butų), kambarių skaičius – 2, aukštas -1, krosninis šildymas, vandentiekio nėra, 1894 m. statybos, sienos - medis su karkasu) Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Paberžės k., Vilniaus g. 62-1.

Nuotraukos 

Sąlygos

205772

https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=236859&number=205772

8 400

840

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Paberžes seniūnijos seniūnė Agata Puncevičienė, tel. (8 5) 240 0509, mob. tel. 868707087; darbo; el. p. agata.punceviciene@vrsa.lt

3.

Butas/patalpa – Butas Nr. 20A su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis 3-36, 3-45, 3-46,3-47, 3-48 (1312/10000 iš 48,50 kv. m), t. y. 6,36 kv. m (unikalus Nr. 4400-0224-4131:4424, 13A5/p, paskirtis gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms), bendras plotas 20,40 kv. m, kambarių skaičius - 1, aukštas - 3, 1974 m. statybos, sienos-plytų) Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Tuščiaulių k., Gėlos g. 1-20A.

Nuotraukos

Sąlygos 

205774

https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=236861&number=205774

5 500

550

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemenčinės seniūnijos seniūnė Valerija Stakauskaite, tel. (8 5) 237 1436, mob. tel. 8645 62496; el. p. valerija.stakauskate@vrsa.lt.

4.

Butas/patalpa – Butas Nr. 29A su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis 4-36, 4-45, 4-46, 4-47, 4-48 (129/1000 iš 48,33 kv. m), t. y. 6,24 kv. m (unikalus Nr. 4400-0224-4575:4429 13A5/p, paskirtis gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms), bendras plotas 21,04 kv. m, kambarių skaičius - 1, aukštas - 4, 1974 m. statybos, sienos-plytų) Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Tuščiaulių k., Gėlos g. 1-29A

Nuotraukos 

Sąlygos

205775

https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=236862&number=205775

7 000

700

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemenčinės seniūnijos seniūnė Valerija Stakauskaite, tel. (8 5) 237 1436, mob. tel. 8645 62496; el. p. valerija.stakauskate@vrsa.lt.

5.

Butas/patalpa – Butas su rūsiu (unikalus Nr. 4194-0364-9017:0003, 1A2/p, paskirtis gyvenamųjų (butų), bendras plotas 47,66 kv. m, kambarių skaičius - 2, aukštas -2, krosninis šildymas, 1940 m. statybos, sienos-plytų) Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Raudondvario k., Aleksandro Parčevskio g. 25-6.

Nuotraukos 

Sąlygos 

205776

https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=236863&number=205776

8 500

850

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemenčinės seniūnijos seniūnė Valerija Stakauskaite, tel. (8 5) 237 1436, mob. tel. 8645 62496; el. p. valerija.stakauskate@vrsa.lt.

6.

Butas/patalpa – Butas su rūsiu (unikalus Nr. 4194-0364-9017:0004, 1A2/p, paskirtis gyvenamųjų (butų), bendras plotas 38,04 kv. m, kambarių skaičius - 1, aukštas -2, krosninis šildymas, 1940 m. statybos, sienos-plytų) Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Raudondvario k., Aleksandro Parčevskio g. 25-7.

Nuotraukos 

Sąlygos 

205777

https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=236864&number=205777

6 900

690

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemenčinės seniūnijos seniūnė Valerija Stakauskaite, tel. (8 5) 237 1436, mob. tel. 8645 62496; el. p. valerija.stakauskate@vrsa.lt.

7.

Butas/patalpa – Butas su rūsiu (unikalus Nr. 4194-0364-9017:0005, 1A2/p, paskirtis gyvenamųjų (butų), bendras plotas 74,57 kv. m, kambarių skaičius - 3, aukštas -1, krosninis šildymas, 1940 m. statybos, sienos-plytų) Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Raudondvario k., Aleksandro Parčevskio g. 25-8.

Nuotraukos 

Sąlygos

205778

https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=236865&number=205778

12 200

1220

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemenčinės seniūnijos seniūnė Valerija Stakauskaite, tel. (8 5) 237 1436, mob. tel. 8645 62496; el. p. valerija.stakauskate@vrsa.lt.

8.

Butas/patalpa – Butas (unikalus Nr. 4194-1012-9013:0004,1A1m, paskirtis gyvenamoji (butų), bendras plotas 31,57 kv. m, kambarių skaičius – 1, 1930 m. statybos, sienos - rąstų) Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Bikiškės k.

Nuotraukos 

Sąlygos

205779

https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=236867&number=205780

6 200

620

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Medininkų seniūnijos seniūnė Renata Bogdanovič, tel. (8 5) 259 7290, mob. tel. 8686 57948; el. p. renata.bogdanovic@vrsa.lt.

Apžiūros laiką būtina iš anksto suderinti su darbuotoju, atsakingu už apžiūrą.
Kainos didinimo intervalas - 100 Eur.
Aukciono dalyvio registravimo mokestis - 100 Eur.
Aukciono dalyvių registravimo į aukcioną pradžios ir pabaigos data ir laikas: pradžia  2021-04-26  0.00 val., pabaiga  2021-04-28 23.59 val.
Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei nekilnojamojo turto kainai sumokėti − LT03 4010 0424 0000 0324, Luminor AB  banke (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį – parduodamo turto adresą), gavėjas – Vilniaus rajono savivaldybės administracija, įm. k. 188708224. Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą.
Aukciono pradžios ir pabaigos data ir laikas: pradžia 2021-05-03  9.00 val., pabaiga 2021-05-06 13.59 val.
Atsiskaitymo už aukcione įgytą turtą terminai ir tvarka: aukciono laimėtojas aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą ir jį nuskenuotą atsiųsti el. paštu halina.petrucin@vrsa.lt.
Nekilnojamojo turto ir jam priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartys su aukciono laimėtoju turi būti sudarytos per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos (viešame aukcione parduoto savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutartis – ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo pardavimo viešame aukcione dienos, o žemės sklypo - ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo), o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta iš karto per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
Nekilnojamajam turtui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro VĮ Turto bankas (kodas 112021042). Žemės sklypo kainai sumokėti atsiskaitomoji sąskaita  LT14 7044 0600 0044 3912, esanti AB SEB banke, gavėjas Turto bankas (kodas 112021042).
Pirkimo – pardavimo sutarties (sutarčių) sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, sumoka aukciono laimėtojas. Nekilnojamasis turtas ir jam priskirtas žemės sklypas perduodamas aukciono laimėtojui visiškai atsiskaičius už nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą valstybinės žemės sklypą.
Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo–pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui garantinis įnašas negrąžinamas.
Kitos aukciono sąlygos: Nekilnojamasis turtas yra parduodamas esamos būklės. Vilniaus rajono savivaldybė neįsipareigoja iškraustyti patalpose esančių daiktų.
Dėl informacijos apie parduodamą turtą, registravimo į aukcioną ir sutarčių projektų kreiptis: į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistę Haliną  Petrucin, tel. (8 5) 275 0125, el. p. halina.petrucin@vrsa.lt.  

Pastaba:
1. Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės, registruodamiesi į elektroninį aukcioną, papildomai pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas ir patvirtina, kad laimėję aukcioną pateiks šių dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka:
1.1. registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją;
1.2. įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją;
1..3. kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją;
1.4. atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas;
1.5. sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, jeigu elektroniniame aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);
1.6. kitus elektroninio aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.
2. Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti fiziniai asmenys, registruodamiesi į elektroninį aukcioną, turi pateikti Taisyklių 1.5 ir 1.6 papunkčiuose nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas. Aukcioną laimėjęs dalyvis turės pateikti šių dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti užsienio subjektai, atitinkantys elektroninio aukciono dalyvių apibrėžimą, registruodamiesi į elektroninį aukcioną, turi pateikti atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstituciniame įstatyme (toliau – Konstitucinis įstatymas) nustatytiems europinės ir transatlantinės integracijos kriterijams patvirtinimo dokumentus: Konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų valstybių pilietybės patvirtinimo dokumento arba šių užsienio valstybių nuolatinio gyventojo statuso patvirtinimo dokumento nuorašus, o užsienio juridiniai asmenys – legalizuotus ar patvirtintus pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, registravimo pažymėjimą ir įstatus ar kitus juos atitinkančius steigimo dokumentus. Dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba (išversti į ją). 

Atmintinė 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimas Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame  aukcione būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. T3-318 ,, Dėl viešame aukcione parduodamo Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo‘‘

Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašas

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklės.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl administracijos direktoriaus 2017-01-16 įsakymu Nr. A27(1)-91 patvirtintų Vilniaus rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklių dalinio pakeitimo.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-22 įsakymas Nr. A27(1)-650 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės parduodamo nekilnojamojo turto viešų aukcionų sąlygų patvirtinimo“.

decoration 2020 m.

2020 m. įvykę aukcionai

 Aukciono pabaiga 2020-10-29

Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbia viešo aukciono būdu pardavimą nekilnojamojo turto informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/

Eil. Nr.

Parduodamo nekilnojamojo turto pavadinimas, adresas, trumpa charakteristika

Aukciono Nr.

Pradinė pardavimo kaina, Eur

Pardavimo kaina, Eur

Aukciono būsena

1.

Butas/patalpa – Butas (unikalus Nr. 4400-0991-8038:8907, bendras plotas 32,31 kv. m, gyvenamasis plotas 12,21 kv. m,  kambarių skaičius - 1, aukštas - 1, paskirtis gyvenamoji (butų), krosninis šildymas, pastatas, kuriame yra butas, unikalus Nr. 4192-1000-1018, 1A1m, sienos rąstų, statybos metai 1921, energinio naudingumo klasė G) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Gėlių g. 1-4.

198342

11700

11700

įvykęs

2.

Buvusios pirties pastatas (unikalus Nr. 4197-5032-5011, 1L1p, fiziškai pažeistas, plotas 137,94 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, 1975 m. statybos, fiziškai pažeistas-liko 85 proc.), šiam pastatui priskirtas 0,1382 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 4192/0100:279, Veriškių k. v.) Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Veriškių k., Ūkininkų

198340

7600

7700

įvykęs


Aukciono pabaiga 2020-09-11

Vilniaus rajono savivaldybės administracija viešo aukciono būdu pardavė nekilnojamojo turtą informacinių technologijų priemonėmis

Eil. Nr.

Parduodamo nekilnojamojo turto pavadinimas, adresas, trumpa charakteristika

Aukciono Nr.

Pradinė pardavimo kaina, Eur

Pardavimo kaina, Eur

Aukciono būsena

1.

Negyvenamoji patalpa – Parduotuvė (unikalus Nr. 4196-8027-3013:0006, patalpos plane pažymėtos: 7-5,7-6, 7-7, 7-8, 7-9, 7-10, 7-11,  bendras plotas 95,87 kv. m, aukštas - 1, paskirtis prekybos, krosninis šildymas, pastatas, kuriame yra patalpa unikalus Nr. 4196-8027-3013, 1A1m, statybos metai 1968) Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Lygialaukio k., Darbininkų g. 2-7.

192412

25 200

25200

įvykęs

4.

Negyvenamoji patalpa - Pirtis (unikalus Nr. 4197-9018-6014:0002, patalpos pažymėtos nuo 1-1 iki 1-17, nuo 1-37 iki 1-39, paskirtis - paslaugų, aukštas - 1, vietinis centrinis šildymas, pastato, kuriame yra patalpa, unikalus Nr. 4197-9018-6014, 1L1p, statybos metai 1979, vienas aukštas, bendras plotas 206,52 kv. m.) Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Mickūnų mstl., Pirties g. 4-1, šiam pastatui priskirtas 0.1422 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 4152/1600:628 Mickūnų k. v., unikalus Nr. 4400-1153-0742) Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Mickūnų mstl., Pirties g. 4.

192417

14100

 34000

įvykęs


Viešo aukciono būdu parduotas Savivaldybės nekilnojamasis turtas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/

2020-04-02

Eil. Nr.

Parduodamo nekilnojamojo turto pavadinimas, adresas, trumpa charakteristika

Aukciono Nr.

Pradinė pardavimo kaina, Eur

Pardavimo kaina, Eur,

Aukciono būsena

1.

Butas/patalpa – Butas su rūsiu (unikalus Nr. 4197-7018-5019:0002, bendras plotas 68,68  kv. m, kambarių skaičius -3,  aukštas 2-as, krosninis šildymas, pastato energinio naudingumo klasė G) Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Keturiasdešimt Totorių k., Vytauto g. 20-3.

  186917

12600

12600

Įvykęs

2020 m. skelbti aukcionai

Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbia viešo aukciono būdu pardavimą nekilnojamojo turto informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/

Eil. Nr.

Parduodamo nekilnojamojo turto pavadinimas, adresas, trumpa charakteristika

Pradinė pardavimo kaina, Eur

Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis,

Eur

https://www.evarzytynes.lt

Aukciono Nr.

1.

Butas/patalpa – Butas (unikalus Nr. 4400-0991-8038:8907, bendras plotas 32,31 kv. m, gyvenamasis plotas 12,21 kv. m,  kambarių skaičius - 1, aukštas - 1, paskirtis gyvenamoji (butų), krosninis šildymas, pastatas, kuriame yra butas, unikalus Nr. 4192-1000-1018, 1A1m, sienos rąstų, statybos metai 1921, energinio naudingumo klasė G) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Gėlių g. 1-4.

Nuotraukos

Sąlygos

11 700

1 170

https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=229883&number=198342

198342

2.

Buvusios pirties pastatas (unikalus Nr. 4197-5032-5011, 1L1p, fiziškai pažeistas, plotas 137,94 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, 1975 m. statybos, fiziškai pažeistas-liko 85 proc.), šiam pastatui priskirtas 0,1382 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 4192/0100:279, Veriškių k. v.) Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Veriškių k., Ūkininkų g. 9.

Sąlygos

Nuotraukos

7600

760

https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=229881&number=198340

198340

Kainos didinimo intervalas - 100 Eur.
Aukciono dalyvio registravimo mokestis - 
100 Eur.
Aukciono dalyvių registravimo į aukcioną pradžios ir pabaigos data ir laikas: pradžia  2020-10-21  0.00 val., pabaiga  2020-10-22  23.59 val.

Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei nekilnojamojo turto kainai sumokėti - LT03 4010 0424 0000 0324, Luminor AB  banke (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį – parduodamo turto adresą), gavėjas – Vilniaus rajono savivaldybės administracija, įm. k. 188708224. Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą.

Aukciono pradžios ir pabaigos data ir laikas: pradžia 2020-10-26 9.00 val., pabaiga 2020-10-29 13.59 val.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą turtą terminai ir tvarka: aukciono laimėtojas aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą ir jį nuskenuotą atsiųsti el. paštu halina.petrucin@vrsa.lt. Nekilnojamojo turto ir jam priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartys su aukciono laimėtoju turi būti sudarytos per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta iš karto per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
Nekilnojamajam turtui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro VĮ Turto bankas (kodas 112021042). Žemės sklypo kainai sumokėti atsiskaitomoji sąskaita  LT14 7044 0600 0044 3912, esanti AB SEB banke, gavėjas Turto bankas (kodas 112021042).
Pirkimo – pardavimo sutarties (sutarčių) sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, sumoka aukciono laimėtojas. Nekilnojamasis turtas ir jam priskirtas žemės sklypas perduodamas aukciono laimėtojui visiškai atsiskaičius už nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą valstybinės žemės sklypą.
 Darbuotojas, atsakingas už informacijos teikimą: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistė Halina Petrucin, tel. (8 5) 275 0125, el. p. halina.petrucin@vrsa.lt.“ 
 

Pastaba:
1. Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės, registruodamiesi į elektroninį aukcioną, papildomai pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas ir patvirtina, kad laimėję aukcioną pateiks šių dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka:
1.1. registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją;
1.2. įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją;
1..3. kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją;
1.4. atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas;
1.5. sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, jeigu elektroniniame aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);
1.6. kitus elektroninio aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.
2. Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti fiziniai asmenys, registruodamiesi į elektroninį aukcioną, turi pateikti Taisyklių 1.5 ir 1.6 papunkčiuose nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas. Aukcioną laimėjęs dalyvis turės pateikti šių dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti užsienio subjektai, atitinkantys elektroninio aukciono dalyvių apibrėžimą, registruodamiesi į elektroninį aukcioną, turi pateikti atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstituciniame įstatyme (toliau – Konstitucinis įstatymas) nustatytiems europinės ir transatlantinės integracijos kriterijams patvirtinimo dokumentus: Konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų valstybių pilietybės patvirtinimo dokumento arba šių užsienio valstybių nuolatinio gyventojo statuso patvirtinimo dokumento nuorašus, o užsienio juridiniai asmenys – legalizuotus ar patvirtintus pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, registravimo pažymėjimą ir įstatus ar kitus juos atitinkančius steigimo dokumentus. Dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba (išversti į ją).

Atmintinė

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimas Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame  aukcione būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T3-382 „Dėl viešame aukcione parduodamo Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo pakeitimo“

Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašas

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklės.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl administracijos direktoriaus 2017-01-16 įsakymu Nr. A27(1)-91 patvirtintų Vilniaus rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklių dalinio pakeitimo.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-01 įsakymas Nr. A27(1)-2497 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės parduodamo nekilnojamojo turto viešų aukcionų sąlygų patvirtinimo“.


Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbia viešo aukciono būdu pardavimą nekilnojamojo turto informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/

Eil. Nr.

Parduodamo nekilnojamojo turto pavadinimas, adresas, trumpa charakteristika

Pradinė pardavimo kaina, Eur

Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis,

Eur

https://www.evarzytynes.lt

Aukciono Nr.

1.

Negyvenamoji patalpa – Parduotuvė (unikalus Nr. 4196-8027-3013:0006, patalpos plane pažymėtos: 7-5,7-6, 7-7, 7-8, 7-9, 7-10, 7-11,  bendras plotas 95,87 kv. m, aukštas - 1, paskirtis prekybos, krosninis šildymas, pastatas, kuriame yra patalpa unikalus Nr. 4196-8027-3013, 1A1m, statybos metai 1968) Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Lygialaukio k., Darbininkų g. 2-7.

(Pastaba. Patalpos išnuomotos iki 2023-01-04)

Nuotraukos

Planas

Sąlygos

25 200

2 520

https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=224503&number=192412

192412

2.

Butas/patalpa – Butas (unikalus Nr. 4400-0991-8038:8907, bendras plotas 32,31 kv. m, gyvenamasis plotas 12,21 kv. m,  kambarių skaičius - 1, aukštas - 1, paskirtis gyvenamoji (butų), krosninis šildymas, pastatas, kuriame yra butas, unikalus Nr. 4192-1000-1018, 1A1m, sienos rąstų, statybos metai 1921, energinio naudingumo klasė G) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Gėlių g. 1-4.

Nuotraukos

Sąlygos

11 700

1 170

https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=226925&number=195035

195035

3.

Buvusios pirties pastatas (unikalus Nr. 4197-5032-5011, 1L1p, fiziškai pažeistas, plotas 137,94 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, 1975 m. statybos, fiziškai pažeistas-liko 85 proc.), šiam pastatui priskirtas 0,1382 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 4192/0100:279, Veriškių k. v.) Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Veriškių k., Ūkininkų g. 9.

Sąlygos

Nuotraukos

7600

760

https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=224505&number=192414

192414

4.

Negyvenamoji patalpa - Pirtis (unikalus Nr. 4197-9018-6014:0002, patalpos pažymėtos nuo 1-1 iki 1-17, nuo 1-37 iki 1-39, paskirtis - paslaugų, aukštas - 1, vietinis centrinis šildymas, pastato, kuriame yra patalpa, unikalus Nr. 4197-9018-6014, 1L1p, statybos metai 1979, vienas aukštas, bendras plotas 206,52 kv. m.) Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Mickūnų mstl., Pirties g. 4-1, šiam pastatui priskirtas 0.1422 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 4152/1600:628 Mickūnų k. v., unikalus Nr. 4400-1153-0742) Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Mickūnų mstl., Pirties g. 4.

Sąlygos

Schema

Nuotraukos

14100

1410

 https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=224508&number=192417

 192417

Kainos didinimo intervalas - 100 Eur.
Aukciono dalyvio registravimo mokestis - 
100 Eur.
Aukciono dalyvių registravimo į aukcioną pradžios ir pabaigos data ir laikas: pradžia  2020-09-03 0.00 val., pabaiga  2020-09-04 23.59 val.

Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei nekilnojamojo turto kainai sumokėti - LT03 4010 0424 0000 0324, Luminor AB  banke (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį – parduodamo turto adresą), gavėjas – Vilniaus rajono savivaldybės administracija, įm. k. 188708224. Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą.

Aukciono pradžios ir pabaigos data ir laikas: pradžia 2020-09-08 9.00 val., pabaiga 2020-09-11 13.59 val.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą turtą terminai ir tvarka: aukciono laimėtojas aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą ir jį nuskenuotą atsiųsti el. paštu halina.petrucin@vrsa.lt. Nekilnojamojo turto ir jam priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartys su aukciono laimėtoju turi būti sudarytos per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta iš karto per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
Nekilnojamajam turtui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro VĮ Turto bankas (kodas 112021042). Žemės sklypo kainai sumokėti atsiskaitomoji sąskaita  LT14 7044 0600 0044 3912, esanti AB SEB banke, gavėjas Turto bankas (kodas 112021042).
Pirkimo – pardavimo sutarties (sutarčių) sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, sumoka aukciono laimėtojas. Nekilnojamasis turtas ir jam priskirtas žemės sklypas perduodamas aukciono laimėtojui visiškai atsiskaičius už nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą valstybinės žemės sklypą.
 Darbuotojas, atsakingas už informacijos teikimą: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistė Halina Petrucin, tel. (8 5) 275 0125, el. p. halina.petrucin@vrsa.lt.“ 
 

Pastaba:
1. Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės, registruodamiesi į elektroninį aukcioną, papildomai pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas ir patvirtina, kad laimėję aukcioną pateiks šių dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka:
1.1. registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją;
1.2. įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją;
1..3. kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją;
1.4. atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas;
1.5. sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, jeigu elektroniniame aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);
1.6. kitus elektroninio aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.
2. Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti fiziniai asmenys, registruodamiesi į elektroninį aukcioną, turi pateikti Taisyklių 1.5 ir 1.6 papunkčiuose nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas. Aukcioną laimėjęs dalyvis turės pateikti šių dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti užsienio subjektai, atitinkantys elektroninio aukciono dalyvių apibrėžimą, registruodamiesi į elektroninį aukcioną, turi pateikti atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstituciniame įstatyme (toliau – Konstitucinis įstatymas) nustatytiems europinės ir transatlantinės integracijos kriterijams patvirtinimo dokumentus: Konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų valstybių pilietybės patvirtinimo dokumento arba šių užsienio valstybių nuolatinio gyventojo statuso patvirtinimo dokumento nuorašus, o užsienio juridiniai asmenys – legalizuotus ar patvirtintus pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, registravimo pažymėjimą ir įstatus ar kitus juos atitinkančius steigimo dokumentus. Dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba (išversti į ją).

Atmintinė

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimas Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame  aukcione būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T3-382 „Dėl viešame aukcione parduodamo Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo pakeitimo“

 Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašas

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklės.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl administracijos direktoriaus 2017-01-16 įsakymu Nr. A27(1)-91 patvirtintų Vilniaus rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklių dalinio pakeitimo.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-22 įsakymas Nr. A27(1)-1788 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės parduodamo nekilnojamojo turto viešų aukcionų sąlygų patvirtinimo“.


Viešo aukciono būdu parduodamas Savivaldybės nekilnojamasis turtas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/

Eil. Nr.

Parduodamo nekilnojamojo turto pavadinimas, adresas, trumpa charakteristika

Pradinė pardavimo kaina, Eur

Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis,

Eur

https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auctions.do

1.

Butas/patalpa – Butas su rūsiu (unikalus Nr. 4197-7018-5019:0002, bendras plotas 68,68  kv. m, kambarių skaičius -3,  aukštas 2-as, krosninis šildymas, pastato energinio naudingumo klasė G) Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Keturiasdešimt Totorių k., Vytauto g. 20-3.

12 600

1 600

https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=220417&number=186917

2.

Negyvenamoji patalpa – Parduotuvė (unikalus Nr. 4196-8027-3013:0006, patalpos plane pažymėtos: 7-5,7-6, 7-7, 7-8, 7-9, 7-10, 7-11,  bendras plotas 95,87 kv. m, aukštas - 1, paskirtis prekybos, krosninis šildymas, pastatas, kuriame yra patalpa, unikalus Nr. 4196-8027-3013, 1A1m, statybos metai 1968) Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Lygialaukio k., Darbininkų g. 2-7.

(Pastaba. Patalpos išnuomotos iki 2023-01-04)

25 200

2 520

https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=220414&number=186914

3.

Butas/patalpa – Butas (unikalus Nr. 4400-0991-8038:8907, bendras plotas 32,31 kv. m, gyvenamasis plotas 12,21 kv. m,  kambarių skaičius - 1, aukštas - 1, paskirtis gyvenamoji (butų), krosninis šildymas, pastatas, kuriame yra butas, unikalus Nr. 4192-1000-1018, 1A1m, sienos rąstų, statybos metai 1921, energinio naudingumo klasė G) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Gėlių g. 1-4.

11 700

1 170

https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=220416&number=186916

Kainos didinimo intervalas - 100 Eur.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis - 100 Eur.

Aukciono dalyvių registravimo į aukcioną pradžios ir pabaigos data ir laikas: pradžia  2020-03-23  0.00 val., pabaiga  2020-03-25 23.59 val.

Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei nekilnojamojo turto kainai sumokėti - LT03 4010 0424 0000 0324, Luminor AB  banke (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį – parduodamo turto adresą), gavėjas – Vilniaus rajono savivaldybės administracija, įm. k. 188708224. Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą.

Aukciono pradžios ir pabaigos data ir laikas: pradžia 2020-03-30 9.00 val., pabaiga 2019-04-02 13.59 val.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą turtą terminai ir tvarka: aukciono laimėtojas aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą ir jį nuskenuotą atsiųsti el. paštu halina.petrucin@vrsa.lt. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartys su aukciono laimėtoju turi būti sudarytos per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta iš karto per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Pirkimo – pardavimo sutarties (sutarčių) sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, sumoka aukciono laimėtojas. Nekilnojamasis turtas ir jam priskirtas žemės sklypas perduodamas aukciono laimėtojui visiškai atsiskaičius už nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą valstybinės žemės sklypą.

Nekilnojamasis turtas yra parduodamas esamos būklės. Vilniaus rajono savivaldybė neįsipareigoja iškraustyti patalpose esančių daiktų.

Darbuotojas, atsakingas už informacijos teikimą: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistė Halina Petrucin, tel. (8 5) 275 0125, el. p. halina.petrucin@vrsa.lt.“

decoration 2019 m.

2019 m. įvykę aukcionai

Viešo aukciono būdu parduotas Savivaldybės nekilnojamasis turtas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/

2019-12-19

Eil. Nr.

Parduodamo nekilnojamojo turto pavadinimas, adresas, trumpa charakteristika

Aukciono Nr.

Pradinė pardavimo kaina, Eur

Pardavimo kaina, Eur,

Aukciono būsena

1.

Bibliotekos pastatas su sandėliu (unikalus Nr. 4194-0343-7013, paskirtis – kultūros, 1C1m, 1 aukšto, sienos rąstų, statybos metai iki 1940, krosninis šildymas, bendras plotas 89,85 kv. m; sandėlis (unikalus Nr. 4194-0343-7024, 2I1ž, paskirtis pagalbinio ūkio, užstatytas plotas 27,01 kv. m), šiems pastatams priskirtas 0,0346 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 4154/2700:1114, Migūnų k. v., unikalus Nr. 4400-1853-6653) Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Parudaminio k., Vilniaus g. 17.

  181038

24 932

iš jos statinių - 21 700

žemės sklypo -
3 232

24 932

iš jos statinių - 21 700,

žemės sklypo -
3 232

Įvykęs

2.

Negyvenamoji patalpa – Maisto prekių parduotuvė (unikalus Nr. 4400-0494-6881:8824,   bendras plotas 86,25 kv. m, aukštas - 1, paskirtis prekybos, vietinis centrinis šildymas, pastatas, kuriame yra patalpa unikalus Nr. 4196-3018-0010, 15N3/p, statybos metai 1963) Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Baltosios Vokės k., Miško g. 11-30.(Pastaba. Patalpos išnuomotos iki 2019-12-31)  181037 29 600 37  000 Įvykęs

Viešo aukciono būdu parduotas Savivaldybės nekilnojamasis turtas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/

2019-09-19

Eil. Nr.

Parduodamo nekilnojamojo turto pavadinimas, adresas, trumpa charakteristika

Aukciono Nr.

Pradinė pardavimo kaina, Eur

Pardavimo kaina, Eur,

Aukciono būsena

1.

Butas/patalpa – Butas  (unikalus Nr. 4400-1322-4449:5348, bendras plotas 10,73 kv. m, vienas kambarys, 2-as aukštas, bendrabučio pastate, pastato energinio naudingumo klasė G) Vilniaus r. sav., Pagirių  sen., Baltosios Vokės k., Miško g. 11-10A.

169740

3 700

6 600

Įvykęs

2.

Butas/patalpa – Butas (unikalus Nr. 4400-1322-4438:5347, bendras plotas 14,82 kv. m, vienas kambarys, 2- as aukštas, bendrabučio pastate, pastato energinio naudingumo klasė G) Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Baltosios Vokės k., Miško g. 11-10 .

169781

5 000

8 100

Įvykęs

3.

Butas/patalpa – Butas  su bendro naudojimo patalpomis. Priklausinių ir bendro naudojimo patalpų plotas 7,28 kv. m (unikalus Nr. 4196-3018-0010:0017, bendras plotas 16,49  kv. m, kambarių skaičius -1,  aukštas - 2-as, bendrabučio pastate,  pastato energinio naudingumo klasė G) Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Baltosios Vokės k., Miško g. 11-8.

169786

5 600

9 000

Įvykęs

4.

Butas/patalpa – Butas  (unikalus Nr. 4190-1000-2019:0001, bendras plotas 36,58 kv. m, gyvenamasis plotas 12,50 kv. m,  kambarių skaičius - 1, aukštas - 1, paskirtis gyvenamoji (butų), pastatas, kuriame yra butas unikalus Nr. 4190-1000-2019, 1E1m, rąstų sienos, statybos metai 1940) Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Švenčionių g. 20-1.

169789

5100

13 200

Įvykęs

5.

Butas/patalpa – Butas  (unikalus Nr. 4191-0000-1010:0001, bendras plotas 30,13 kv. m, gyvenamasis plotas 23,19 kv. m,  kambarių skaičius - 2, aukštas - 1, paskirtis gyvenamoji (butų), pastatas, kuriame yra butas unikalus Nr. 4191-0000-1010, 1A1ž,  statybos metai 1910) Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Piliakalnio g. 22-1.

169791

300

11 400

Įvykęs

6.

Butas/patalpa – Butas  (unikalus Nr. 4400-0569-1930:6470,   bendras plotas 36,96 kv. m, gyvenamasis plotas 24,35 kv. m,  kambarių skaičius - 2, aukštas - 1, paskirtis gyvenamoji (butų), pastatas, kuriame yra butas unikalus Nr. 4191-0000-1010, 1A1ž, avarinės būklės, statybos metai 1910) Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Piliakalnio g. 22-2.

169792

370

13 121

Įvykęs

7.

Butas/patalpa – Butas su bendro naudojimo patalpomis  (unikalus Nr. 4194-6018-9014:0003, bendras plotas 34,06 kv. m, gyvenamasis plotas 18,79 kv. m,  kambarių skaičius - 1, aukštas - 1, paskirtis gyvenamoji (butų), krosninis šildymas, pastatas, kuriame yra butas unikalus Nr. 4194-6018-9014, 1A1p, molio sienos, statybos metai 1920) Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Vilniaus g. 37-3.  Patalpa yra pastate - Maišiagalos dvaro sodybos kumetynas, kuris įrašytas į Kultūros vertybių registrą, Kultūros paveldo objekto naudojimas ir tvarkymas reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais. 

169795

2500

2 600

Įvykęs

8.

Butas/patalpa – Butas  (unikalus Nr. 4196-2017-9018:0002, bendras plotas 37,74 kv. m, gyvenamasis plotas 21,53 kv. m,  kambarių skaičius - 1, aukštas - 1, paskirtis gyvenamoji (butų), krosninis šildymas, pastatas, kuriame yra butas unikalus Nr. 4196-2017-9018, 1A1m, sienos rąstų, statybos metai 1962) Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Paberžinės k. 3-2.

169798

1900

1 900

Įvykęs

9.

Butas/patalpa – Butas su bendro naudojimo (unikalus Nr. 4195-0013-6017:0002,  bendras plotas 40,77 kv. m, gyvenamasis plotas 23,19 kv. m,  kambarių skaičius - 2, aukštas - 1, paskirtis gyvenamoji (butų), krosninis šildymas, pastatas, kuriame yra butas unikalus Nr. 4195-0013-6017, 1A1/m, sienos rąstų, statybos metai 1950) Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Akmeniškių k., Akmeniškių g. 30-3.

169801

1300

2 700

Įvykęs

10.

Butas/patalpa – Butas su bendro naudojimo patalpomis (4195-0013-6017:0004, bendras plotas 37,14 kv. m, gyvenamasis plotas 37,14 kv. m,  kambarių skaičius - 1, aukštas - 1, paskirtis gyvenamoji (butų), krosninis šildymas, pastatas, kuriame yra butas unikalus Nr. 4195-0013-6017, 1A1m, sienos rąstų, statybos metai 1950) Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Akmeniškių k., Akmeniškių g. 30-6.

169802

1200

2 900

Įvykęs

2019 m. skelbti aukcionai

            Aukciono pradžios ir pabaigos data ir laikas: pradžia 2019-12-16 9.00 val., pabaiga 2019-12-19 13.59 val.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija organizuoja viešo aukciono būdu pardavimą nekilnojamojo turto informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/

Eil. Nr.

Parduodamo nekilnojamojo turto pavadinimas, adresas, trumpa charakteristika

Pradinė pardavimo kaina, Eur

Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis,

Eur

http://www.evarzytynes.lt/

1.

Butas/patalpaButas su rūsiu (unikalus Nr. 4197-7018-5019:0002, bendras plotas 68,68  kv. m, kambarių skaičius -3,  aukštas 2-as, krosninis šildymas, pastato energinio naudingumo klasė G) Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Keturiasdešimt Totorių k., Vytauto g. 20-3.

Nuotraukos

Sąlygos

14 000

1 400

https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auctions.do?advancedSearch=true&number=180976&page=0&sortBy=endDate.ASC&page=0

2.

Bibliotekos pastatas su sandėliu (unikalus Nr. 4194-0343-7013, paskirtis – kultūros, 1C1m, 1 aukšto, sienos rąstų, statybos metai iki 1940, krosninis šildymas, bendras plotas 89,85 kv. m; sandėlis (unikalus Nr. 4194-0343-7024, 2I1ž, paskirtis pagalbinio ūkio, užstatytas plotas 27,01 kv. m), šiems pastatams priskirtas 0,0346 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 4154/2700:1114, Migūnų k. v., unikalus Nr. 4400-1853-6653) Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Parudaminio k., Vilniaus g. 17 .

Nuotraukos

Sąlygos

24 932

iš jos

statinių - 21 700,

žemės sklypo -

 3 232

2 493

https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auctions.do?advancedSearch=true&number=181038&page=0&sortBy=endDate.ASC&page=0

3.

Negyvenamoji patalpa – Parduotuvė (unikalus Nr. 4196-8027-3013:0006, patalpos plane pažymėtos: 7-5,7-6, 7-7, 7-8, 7-9, 7-10, 7-11,  bendras plotas 95,87 kv. m, aukštas - 1, paskirtis prekybos, krosninis šildymas, pastatas, kuriame yra patalpa unikalus Nr. 4196-8027-3013, 1A1m, statybos metai 1968) Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Lygialaukio k., Darbininkų g. 2-7.

(Pastaba. Patalpos išnuomotos iki 2023-01-04)

Nuotraukos

Sąlygos

25 200

2 520

https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auctions.do?advancedSearch=true&number=181035&sortBy=endDate.ASC

4.

Negyvenamoji patalpa – Maisto prekių parduotuvė (unikalus Nr. 4400-0494-6881:8824,   bendras plotas 86,25 kv. m, aukštas - 1, paskirtis prekybos, vietinis centrinis šildymas, pastatas, kuriame yra patalpa unikalus Nr. 4196-3018-0010, 15N3/p, statybos metai 1963) Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Baltosios Vokės k., Miško g. 11-30.

(Pastaba. Patalpos išnuomotos iki 2019-12-31)

Nuotraukos

Sąlygos

29 600

2960

https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auctions.do?advancedSearch=true&number=181037&sortBy=endDate.ASC

5.

Butas/patalpa – Butas (unikalus Nr. 4400-0991-8038:8907, bendras plotas 32,31 kv. m, gyvenamasis plotas 12,21 kv. m,  kambarių skaičius - 1, aukštas - 1, paskirtis gyvenamoji (butų), krosninis šildymas, pastatas, kuriame yra butas, unikalus Nr. 4192-1000-1018, 1A1m, sienos rąstų, statybos metai 1921, energinio naudingumo klasė G) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Gėlių g. 1-4.

Nuotraukos

Sąlygos

11 700

1 170

https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auctions.do?advancedSearch=true&number=181032&sortBy=endDate.ASC

Kainos didinimo intervalas - 100 Eur.
Aukciono dalyvio registravimo mokestis - 100 Eur.
Aukciono dalyvių registravimo į aukcioną pradžios ir pabaigos data ir laikas: pradžia  2019-12--09  0.00 val., pabaiga  2019-12-11 23.59 val.
Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei nekilnojamojo turto kainai sumokėti - LT03 4010 0424 0000 0324, Luminor AB  banke (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį – parduodamo turto adresą), gavėjas – Vilniaus rajono savivaldybės administracija, įm. k. 188708224. Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą.
Aukciono pradžios ir pabaigos data ir laikas: pradžia 2019-12-16 9.00 val., pabaiga 2019-12-19 13.59 val.
Atsiskaitymo už aukcione įgytą turtą terminai ir tvarka: aukciono laimėtojas aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą ir jį nuskenuotą atsiųsti el. paštu halina.petrucin@vrsa.lt. Nekilnojamojo turto ir jam priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartys su aukciono laimėtoju turi būti sudarytos per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta iš karto per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
Nekilnojamajam turtui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro VĮ Turto bankas (kodas 112021042). Žemės sklypo kainai sumokėti atsiskaitomoji sąskaita  LT14 7044 0600 0044 3912, esanti AB SEB banke, gavėjas Turto bankas (kodas 112021042).
Pirkimo – pardavimo sutarties (sutarčių) sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, sumoka aukciono laimėtojas. Nekilnojamasis turtas ir jam priskirtas žemės sklypas perduodamas aukciono laimėtojui visiškai atsiskaičius už nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą valstybinės žemės sklypą.
Darbuotojas, atsakingas už informacijos teikimą: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistė Halina Petrucin, tel. (8 5) 275 0125, el. p. halina.petrucin@vrsa.lt.“

Pastaba:
1. Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės, registruodamiesi į elektroninį aukcioną, papildomai pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas ir patvirtina, kad laimėję aukcioną pateiks šių dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka:
1.1. registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją;
1.2. įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją;
1..3. kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją;
1.4. atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas;
1.5. sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, jeigu elektroniniame aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);
1.6. kitus elektroninio aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.
2. Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti fiziniai asmenys, registruodamiesi į elektroninį aukcioną, turi pateikti Taisyklių 1.5 ir 1.6 papunkčiuose nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas. Aukcioną laimėjęs dalyvis turės pateikti šių dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti užsienio subjektai, atitinkantys elektroninio aukciono dalyvių apibrėžimą, registruodamiesi į elektroninį aukcioną, turi pateikti atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstituciniame įstatyme (toliau – Konstitucinis įstatymas) nustatytiems europinės ir transatlantinės integracijos kriterijams patvirtinimo dokumentus: Konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų valstybių pilietybės patvirtinimo dokumento arba šių užsienio valstybių nuolatinio gyventojo statuso patvirtinimo dokumento nuorašus, o užsienio juridiniai asmenys – legalizuotus ar patvirtintus pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, registravimo pažymėjimą ir įstatus ar kitus juos atitinkančius steigimo dokumentus. Dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba (išversti į ją).

Atmintinė

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimas Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame  aukcione būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018-09-26 sprendimas Nr. T3-292 „Dėl viešame aukcione parduodamo Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T3-84, pakeitimo“.

Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašas

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklės.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl administracijos direktoriaus 2017-01-16 įsakymu Nr. A27(1)-91 patvirtintų Vilniaus rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklių dalinio pakeitimo.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-04 įsakymas Nr. A27(1)-2950 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės parduodamo nekilnojamojo turto viešų aukcionų sąlygų patvirtinimo“.


Aukciono pradžios ir pabaigos data ir laikas: pradžia 2019-05-21 9.00 val., pabaiga 2019-05-24 13.59 val.

„Vilniaus rajono savivaldybės administracija (į. k. 188708224, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius) organizuoja Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono būdu, kuris bus vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/

Eil. Nr.

Parduodamo nekilnojamojo turto pavadinimas, adresas, trumpa charakteristika

Pradinė pardavimo kaina, Eur

Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis,

Eur

1.

Buvusios pirties pastatas (unikalus Nr. 4197-5032-5011, 1L1p, fiziškai pažeistas, plotas 137,94 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, 1975 m. statybos, fiziškai pažeistas-liko 85 proc.), šiam pastatui priskirtas 0,1382 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 4192/0100:279, Veriškių k. v.) Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Veriškių k., Ūkininkų g. 9.

7 600

760

2.

Butas/patalpaButas su rūsiu (unikalus Nr. 4197-7018-5019:0002, bendras plotas 68,68  kv. m, kambarių skaičius -3,  aukštas 2-as, krosninis šildymas, pastato energinio naudingumo klasė G) Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Keturiasdešimt Totorių k., Vytauto g. 20-3.

14 000

1 400

3.

Butas/patalpa – Butas  (unikalus Nr. 4400-1322-4449:5348, bendras plotas 10,73 kv. m, vienas kambarys, 2-as aukštas, bendrabučio pastate, pastato energinio naudingumo klasė G) Vilniaus r. sav., Pagirių  sen., Baltosios Vokės k., Miško g. 11-10A.

3 700

370

4.

Butas/patalpa – Butas (unikalus Nr. 4400-1322-4438:5347, bendras plotas 14,82 kv. m, vienas kambarys, 2- as aukštas, bendrabučio pastate, pastato energinio naudingumo klasė G) Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Baltosios Vokės k., Miško g. 11-10 .

5 000

500

5.

Butas/patalpa – Butas  su bendro naudojimo patalpomis. Priklausinių ir bendro naudojimo patalpų plotas 7,28 kv. m (unikalus Nr. 4196-3018-0010:0017, bendras plotas 16,49  kv. m, kambarių skaičius -1,  aukštas - 2-as, bendrabučio pastate,  pastato energinio naudingumo klasė G) Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Baltosios Vokės k., Miško g. 11-8.

5 600

560

6.

Butas/patalpa – Butas  (unikalus Nr. 4190-1000-2019:0001, bendras plotas 36,58 kv. m, gyvenamasis plotas 12,50 kv. m,  kambarių skaičius - 1, aukštas - 1, paskirtis gyvenamoji (butų), pastatas, kuriame yra butas unikalus Nr. 4190-1000-2019, 1E1m, rąstų sienos, statybos metai 1940) Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Švenčionių g. 20-1.

5100

510

7.

Butas/patalpa – Butas  (unikalus Nr. 4191-0000-1010:0001, bendras plotas 30,13 kv. m, gyvenamasis plotas 23,19 kv. m,  kambarių skaičius - 2, aukštas - 1, paskirtis gyvenamoji (butų), pastatas, kuriame yra butas unikalus Nr. 4191-0000-1010, 1A1ž,  statybos metai 1910) Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Piliakalnio g. 22-1.

300

30

8.

Butas/patalpa – Butas  (unikalus Nr. 4400-0569-1930:6470,   bendras plotas 36,96 kv. m, gyvenamasis plotas 24,35 kv. m,  kambarių skaičius - 2, aukštas - 1, paskirtis gyvenamoji (butų), pastatas, kuriame yra butas unikalus Nr. 4191-0000-1010, 1A1ž, avarinės būklės, statybos metai 1910) Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Piliakalnio g. 22-2.

370

37

9.

Butas/patalpa – Butas su bendro naudojimo patalpomis  (unikalus Nr. 4194-6018-9014:0003, bendras plotas 34,06 kv. m, gyvenamasis plotas 18,79 kv. m,  kambarių skaičius - 1, aukštas - 1, paskirtis gyvenamoji (butų), krosninis šildymas, pastatas, kuriame yra butas unikalus Nr. 4194-6018-9014, 1A1p, molio sienos, statybos metai 1920) Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Vilniaus g. 37-3.  Patalpa yra pastate - Maišiagalos dvaro sodybos kumetynas, kuris įrašytas į Kultūros vertybių registrą, Kultūros paveldo objekto naudojimas ir tvarkymas reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais. 

2500

250

10.

Butas/patalpa – Butas  (unikalus Nr. 4196-2017-9018:0002, bendras plotas 37,74 kv. m, gyvenamasis plotas 21,53 kv. m,  kambarių skaičius - 1, aukštas - 1, paskirtis gyvenamoji (butų), krosninis šildymas, pastatas, kuriame yra butas unikalus Nr. 4196-2017-9018, 1A1m, sienos rąstų, statybos metai 1962) Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Paberžinės k. 3-2.

1900

190

11.

Butas/patalpa – Butas su bendro naudojimo (unikalus Nr. 4195-0013-6017:0002,  bendras plotas 40,77 kv. m, gyvenamasis plotas 23,19 kv. m,  kambarių skaičius - 2, aukštas - 1, paskirtis gyvenamoji (butų), krosninis šildymas, pastatas, kuriame yra butas unikalus Nr. 4195-0013-6017, 1A1/m, sienos rąstų, statybos metai 1950) Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Akmeniškių k., Akmeniškių g. 30-3.

1300

130

12.

Butas/patalpa – Butas su bendro naudojimo patalpomis (4195-0013-6017:0004, bendras plotas 37,14 kv. m, gyvenamasis pl otas 37,14 kv. m,  kambarių skaičius - 1, aukštas - 1, paskirtis gyvenamoji (butų), krosninis šildymas, pastatas, kuriame yra butas unikalus Nr. 4195-0013-6017, 1A1m, sienos rąstų, statybos metai 1950) Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Akmeniškių k., Akmeniškių g. 30-6.

1200

120

Apžiūros laiką būtina suderinti su darbuotoju, atsakingu už apžiūrą. Darbuotojo, atsakingo už apžiūrą, pavardę ir telefoną bei kitą informaciją rasite paskelbtose aukciono sąlygose Vilniaus rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt (Aukcionai). 

Kainos didinimo intervalas - 100 Eur.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis - 100 Eur.

Aukciono dalyvių registravimo į aukcioną pradžios ir pabaigos data ir laikas: pradžia  2019-05-14  0.00 val., pabaiga  2019-05-16 23.59 val.

Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei nekilnojamojo turto kainai sumokėti - LT03 4010 0424 0000 0324, Luminor AB  banke (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį – parduodamo turto adresą), gavėjas – Vilniaus rajono savivaldybės administracija, įm. k. 188708224. Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą.

Aukciono pradžios ir pabaigos data ir laikas: pradžia 2019-05-21 9.00 val., pabaiga 2019-05-24 13.59 val.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą turtą terminai ir tvarka: aukciono laimėtojas aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą ir jį nuskenuotą atsiųsti el. paštu halina.petrucin@vrsa.lt. Nekilnojamojo turto ir jam priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartys su aukciono laimėtoju turi būti sudarytos per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta iš karto per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Nekilnojamajam turtui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro VĮ Turto bankas (kodas 112021042). Žemės sklypo kainai sumokėti atsiskaitomoji sąskaita  LT14 7044 0600 0044 3912, esanti AB SEB banke, gavėjas Turto bankas (kodas 112021042).

Pirkimo – pardavimo sutarties (sutarčių) sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, sumoka aukciono laimėtojas. Nekilnojamasis turtas ir jam priskirtas žemės sklypas perduodamas aukciono laimėtojui visiškai atsiskaičius už nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą valstybinės žemės sklypą.

Nekilnojamasis turtas yra parduodamas esamos būklės. Vilniaus rajono savivaldybė neįsipareigoja iškraustyti patalpose esančių daiktų.

Darbuotojas, atsakingas už informacijos teikimą: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistė Halina Petrucin, tel. (8 5) 275 0125, el. p. halina.petrucin@vrsa.lt.“