*alt_site_homepage_image*

Rugpjūčio mėnesio tarybos posėdis: apdovanoti rajono seniūnijų sportininkai ir atliekų kultūros egzamino laimėtojai, priimti reikšmingi sprendimai dėl investicinių projektų ir švietimo

decoration

Tradiciškai, kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariai susirinko priimti aktualių ir svarbių gyventojams sprendimų. Atnaujinus veiklą savivaldybės administracijoje, Tarybos nariai jau antrą kartą po ilgai trukusio karantino posėdžiavo salėje. Prieš pradedant svarstyti aktualius visuomenei klausimus apdovanoti Vilniaus rajono seniūnijų sporto žaidynių nugalėtojai bei į Tarybos posėdį atvykę svečiai – karantino metu organizuoto „Atliekų kultūros“ egzamino laimėtojai.

Š. m. rugpjūčio 21 d. Nemenčinėje vyko Vilniaus rajono seniūnijų sporto žaidynės. Sporto mylėtojai varžėsi 10 sporto kategorijose. Vilniaus rajono seniūnijų sporto žaidynėse dalyvavo 13 seniūnijų. Bendroje komandinėje įskaitoje nugalėjo Nemenčinės miesto seniūnija, surinkusi 34 taškus. Antroje vietoje liko Kalvelių seniūnija, surinkusi 25 taškus. Trečia vieta atiteko Juodšilių seniūnijai – 16 taškų.

Atvykusiems minėtų seniūnijų seniūnams Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst pasveikino nugalėtojus ir įteikė Seniūnijų sporto žaidynių nugalėtojų taures.

Vėliau buvo pasveikinti Vilniaus rajono gyventojai, kurie š. m. balandžio 29 d. laimėjo Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vykdytą „Atliekų kultūros“ egzaminą apie atliekų tvarkymą, tvarumą, ekologiją ir kt. Merės padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis, VšĮ „Gamtos ateitis“ ir Pakuočių tvarkymo organizacijos įsteigtais prizais apdovanoti 10 iš 15 prizus laimėjusių Vilniaus rajono gyventojų.

Egzamino laimėtojai, kurie šiandien negalėjo atvykti į Tarybos posėdį ir atsiimti dovanėlių, kviečiami tai padaryti iš anksto susitarus su Vietinio ūkio skyriaus specialiste Elina Šavlis, tel. (85) 277 9205 arba el. paštu elina.savlis@vrsa.lt.

Prasidėjus Tarybos posėdžiui, pritarta Valčiūnų vaikų lopšelio-darželio bei gimnazijos pastatų modernizavimui

Vilniaus rajono savivaldybė ir toliau skiria ypatingą dėmesį švietimui – Tarybos posėdžio metu pritarta projektų iniciavimui, kurių metu bus modernizuojami Valčiūnų vaikų lopšelio-darželio bei Valčiūnų gimnazijos pastatai.

Siekiant efektyviai išnaudoti gamtos išteklius bei sumažinti išlaidas šildymui, abejose minėtose įstaigose bus atnaujinamos šildymo sistemos bei atlikti kiti modernizavimo darbai: apšiltintos sienos, pakeisti langai, renovuotas vandentiekis, atnaujintos elektros instaliacijos, pagerintas apšvietimas, sutvarkytos vidaus patalpos ir kt. Tai bus dar dvi Vilniaus rajono švietimo įstaigos, kurios po modernizavimo taps jaukesnės ir taupesnės.

Šildymo sistemos taip pat bus modernizuotos ir kultūros bei seniūnijų pastatuose. Tarybos nariai pritarė sprendimo projektams dėl šilumos siurblio įrengimo Mickūnų kultūros skyriaus, Paberžės ir Šatrininkų seniūnijų administraciniuose pastatuose. Šildymo sistemos atnaujinimas bei modernizavimo darbai taip pat bus atlikti ir Rudaminos ambulatorijos pastate.

Sprendimai švietimo srityje: daugiau naujų etatų mokytojų padėjėjams

Artėjant mokslo metams, Tarybos nariai patvirtino nemažai reikšmingų sprendimų švietimo srityje: nustatytas bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičius kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičius kiekviename sraute, taip pat mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius 2021-2022 mokslo metams.

Atsižvelgiant į Marijampolio Meilės Lukšienės, Mickūnų, Nemenčinės Gedimino, Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijų bei Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos, Nemenčinės vaikų lopšelio-darželio ir Kalvelių darželio direktorių prašymus, minėtose įstaigose bus įsteigtos naujos mokytojų padėjėjo ar socialinių pedagogų pareigybės. Iš viso nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių skaičius sieks 3 014,53, iš jų: 1 160,42 – mokytojų pareigybės, 1 854,11 – kitų darbuotojų pareigybės.

Kitu klausimu buvo patvirtinti pakeisti priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai. 2021-2022 m. m. priešmokyklinį ugdymą vykdys 59 priešmokyklinio ugdymo grupės pagal įvairius ugdymo organizavimo modelius. Papildoma viena  priešmokyklinio ugdymo grupė veiks Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo  gimnazijoje.

Tarybos nariai taip pat patvirtino Lėšų, skirtų įsteigti naujas mokytojų padėjėjų pareigybes 2021 metais, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą. Nauji mokytojų padėjėjų etatai (dalis etatų) bus steigiami švietimo įstaigose, kuriose įtraukties būdu bendrosios paskirties klasėje/grupėje ugdomi mokiniai, turintys vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įvairiapusių raidos sutrikimų ir (arba) kompleksinės negalios ir kurie negali savarankiškai dalyvauti ugdymo procese.

„Jei mokykloje yra specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų, svarbu, kad jie dalyvautų tiek ugdymo procese, tiek švietimo bendruomenės gyvenime. Specialiąją pagalbą teiks mokytojo padėjėjai, kurie bendradarbiaudami su mokytojais, padės mokiniams įveikti iššūkius, pagerinti mokymosi rezultatus. Taip pat padės orientuotis aplinkoje, judėti, tinkamai naudotis ugdymui skirtomis techninės pagalbos priemonėmis bei teiks visą reikalingą pagalbą. Mokytojo padėjėjas – vaiko pagalbininkas ir draugas“, – apie papildomus etatus sakė Švietimo skyriaus vedėja Sofija Segen.

Patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės 2021 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

Tarybos posėdžiui įsibėgėjus buvo patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės 2021 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa, kurios uždavinys – gerinti lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją,  mažinti gyventojų sergamumą užkrečiamosiomis ligomis, stiprinti gyventojų psichinę sveikatą.

Sprendimai kelių priežiūros ir finansavimo srityje

Posėdžio metu buvo patvirtintas papildytas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybei vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti ir šiems keliams inventorizuoti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašas. Papildytas tvarkos aprašas numato, kad Savivaldybei gavus papildomų Programos finansavimo lėšų, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu jos gali būti skiriamos Savivaldybei svarbiems objektams, įtrauktiems į Vilniaus rajono strateginį veiklos planą ar jau pradėtiems iš KPPP lėšų, finansuoti.

Sekančiu klausimu buvo priimtas sprendimo projektas dėl papildomų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo 2021 metais. Nuspręsta lėšas paskirstyti skirti keliams, kurie yra įtraukti į Vilniaus rajono savivaldybės strateginį veiklos planą, tiesti ar asfaltavimo darbams užbaigti.

Lėšos bus skirtos Avižienių, Mickūnų, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijų tęstiniams objektams.  

Posėdžio pabaigoje buvo svarstomas sprendimo projektas dėl kelio atkarpos nuo Vijoklių g. Lindiniškių k. iki Vieversių g. Riešės k., Avižienių sen., įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybės prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą. Tarybos narių balsavimu minėta kelio atkarpa nebus įtraukta į Vilniaus rajono savivaldybės prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą.

Daugiau informacijos apie Tarybos posėdžio metu priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas kviečiame skaityti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt.

 

 


Įvertinkite naujieną